Misja

DrukujDrukuj

Misją Fundacji jest zasiewanie nauk Księgi Urantii w umysłach ludzi na skalę światową.

Misja-Wizja

Wizją Fundacji Księgi Urantii jest wspieranie duchowej transformacji ludzkości poprzez prezentowanie światu nauk Księgi Urantii, metodami współmiernymi do naszych wartości i wiary w kochającego Boga.

Wartości

Nasz główny motyw działania to ZAUFANIE.

  • Zespołowe zaangażowanie – Jesteśmy oddani sztuce współpracy.
  • Autentyczność – Działamy zgodnie z własnym sumieniem.
  • Uniwersalność – Nasz przekaz jest kierowany do wszystkich Poszukujących Prawdy.
  • Fair-Play – Traktujemy naszych braci i siostry, jak dary od Boga
  • Aktywność – Działamy na całym świecie, motywowani pragnieniem Prawdy.
  • Noblilitacja – postrzegamy służbę jako źródło najwyższej radości I świętości.
  • Intersubiektywność – Jesteśmy otwarci, komunikatywni, odpowiedzialni i transparentni, aby kultywować ZAUFANIE.
  • Energia - Motywuje nas do działania miłość i owoce ducha.

Foundation Info

DrukujDrukuj

Urantia Foundation, 533 Diversey Parkway, Chicago, IL 60614 USA |
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Wszelkie prawa zastrzeżone