Misja

DrukujDrukujSend by emailSend by email

Misją Fundacji Urantii jest rozpowszechnianie na świecie Księgi Urantii i jej nauk.

Wizja

CEL ZASADNICZY: Celem, dla którego Fundacja została stworzona, jest popieranie, doskonalenie i szerzenie pośród narodów świata pojmowania i zrozumienia kosmologii i związków planety, na której żyjemy, z wszechświatem, pochodzenia i przeznaczenia człowieka i jego związków z Bogiem oraz prawdziwych nauk Jezusa Chrystusa; jak również zaszczepianie i zachęcanie do realizacji i uznania ojcostwa Boga i braterstwa człowieka – w celu poszerzenia i umocnienia radości, szczęścia i dobrobytu człowieka, jako jednostki i jako członka społeczeństwa, poprzez promowanie religii, filozofii i kosmologii, współmiernych z intelektualnym i kulturalnym rozwojem człowieka.

CELE DODATKOWE: Dodatkowymi celami, dla których Fundacja została stworzona, są permanentne zachowanie niezmiennego tekstu Księgi Urantii oraz rozpowszechnianie zasad, nauk i doktryn Księgi Urantii.

Foundation Info

DrukujDrukuj

Urantia Foundation, 533 Diversey Parkway, Chicago, IL 60614 USA |
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Wszelkie prawa zastrzeżone