Czy ludzie ewoluowali, czy zostali stworzeni?

   
   Numery paragrafów: Włącz | Wyłącz
DrukujDrukuj
Caveman Exploring Cave At Night

Ewolucja jest zasadą rozwoju człowieka, ale sam jej proces jest znacznie zróżnicowany na różnych światach. ~ Księga Urantii, 49:1.4 (560.3)

Rozwój wyższych organizmów z niższych kombinacji życia nie jest przypadkowy. ~ Księga Urantii, 49:1.7 (560.6)

Ewolucja nie jest odkryciem współczesnym; pradawni rozumieli powolny i ewolucyjny charakter rozwoju człowieka. ~ Księga Urantii, 74:8.5 (837.4)

Sama fizyka i chemia nie potrafią wytłumaczyć, w jaki sposób ukształtował się człowiek z pierwotnej protoplazmy dawnych mórz. ~ Księga Urantii, 65:6.8 (738.1)

I teraz, po prawie dziewięciuset pokoleniach rozwoju, rozciągających się na około dwadzieścia jeden tysięcy lat od powstania wczesnych ssaków, naczelne nagle zrodziły dwa nadzwyczajne stworzenia, pierwsze prawdziwe istoty ludzkie. ~ Księga Urantii, 62:4:6 (707.5)

Foundation Info

DrukujDrukuj

Urantia Foundation, 533 Diversey Parkway, Chicago, IL 60614 USA |
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Wszelkie prawa zastrzeżone