Czym jest braterstwo ludzi?

   
   Numery paragrafów: Włącz | Wyłącz
DrukujDrukuj
Cosmos Flower Field

Braterstwo ludzkie oparte jest na ojcostwie Boga. ~ Księga Urantii, 134:4.1 (1486.4)

Braterstwo człowieka opiera się przede wszystkim na uznaniu ojcostwa Boga. Najszybszą drogą do zaprowadzenia braterstwa człowieka na Urantii jest przeprowadzenie transformacji duchowej dzisiejszej ludzkości. ~ Księga Urantii, 52:6.7 (598.2)

Ojcostwo jest tym pokrewieństwem, z którego wnioskujemy, że jesteśmy członkami braterstwa. ~ Księga Urantii, 16:9.14 (196.10)

Ostatecznym celem rozwoju ludzkości jest pełne czci uznanie ojcostwa Boga i urzeczywistnienie przepełnionego miłością braterstwa człowieka. ~ Księga Urantii, 143:1.4 (1608.1)

Gdyby tylko każdy śmiertelnik mógł stać się zogniskowaniem dynamicznego uczucia, ten łagodny wirus miłości mógłby wkrótce przeniknąć do uczuciowego strumienia emocji ludzkich w takim stopniu, że cała cywilizacja byłaby otoczona miłością i to byłoby urzeczywistnienie braterstwa ludzkości. ~ Księga Urantii, 100:4:6 (1098.3)

Foundation Info

DrukujDrukuj

Urantia Foundation, 533 Diversey Parkway, Chicago, IL 60614 USA |
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Wszelkie prawa zastrzeżone