Jak znaleźć Boga?

   
   Numery paragrafów: Włącz | Wyłącz
DrukujDrukuj
Boat on the lake in the autumnal forest

Jezus rzekł: „Jeśli naprawdę chcesz znaleźć Boga, pragnienie to samo w sobie jest dowodem, że już go znalazłeś. ~ Księga Urantii, 130:8.2 (1440.2)

Świat przepełniony jest głodnymi duszami, głodującymi, kiedy chleb życia jest tuż obok; ludzie umierają szukając tego Boga, który żyje w nich. ~ Księga Urantii, 159:3.8 (1766.4)

„Prawdziwy Bóg nie jest daleko; jest częścią nas; duch jego mówi przez was”. ~ Księga Urantii, 3:1.4 (45.2)

Jeśli pójdziesz za podświadomym przewodnictwem tego nieśmiertelnego ducha, na pewno wciąż będziesz kroczył wzniosłą drogą odkrywania Boga. I gdy dotrzesz do Ojca w niebie, stanie się tak dlatego, że szukając jego stawałeś się coraz bardziej jemu podobny. ~ Księga Urantii, 133:4.9 (1475.2)

Foundation Info

DrukujDrukuj

Urantia Foundation, 533 Diversey Parkway, Chicago, IL 60614 USA |
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Wszelkie prawa zastrzeżone