Czy pójdę do nieba?

   
   Numery paragrafów: Włącz | Wyłącz
DrukujDrukuj
Sunny Dawn Field

Kluczami do królestwa nieba są: szczerość, więcej szczerości i jeszcze więcej szczerości. Wszyscy mają te klucze. ~ Księga Urantii, 9:4:14 (435.7)

Tu, na górze, rozpoczniecie na nowo dokładnie w tym miejscu, gdzie skończyliście na dole. ~ Księga Urantii, 47:3.7 (533.5)

Jezus mówił: „W domu Ojca mojego wiele jest mieszkań”. ~ Księga Urantii, 30:4:17 (341.7)

Określenie „niebo”, jak używane jest na Urantii, czasami nawiązuje do tych siedmiu światów-mieszkań, pierwszy świat-mieszkanie określony jest jako pierwsze niebo i tak dalej, aż do siódmego. ~ Księga Urantii, 15:7.5 (174.5)

Foundation Info

DrukujDrukuj

Urantia Foundation, 533 Diversey Parkway, Chicago, IL 60614 USA |
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Wszelkie prawa zastrzeżone