Czy chęć zdobycia bogactwa materialnego jest złem?

   
   Numery paragrafów: Włącz | Wyłącz
DrukujDrukuj
Beautiful uninhabited island at Philippines

Nie jest grzechem posiadanie uczciwie zdobytego mienia na Ziemi, pod warunkiem, że wasz skarb znajduje się w niebie, albowiem tam gdzie jest wasz skarb, tam też będzie wasze serce. ~ Księga Urantii, 165:4:5 (1821.5)

Bezpośrednio, bogactwo nie ma nic wspólnego z wejściem do królestwa, ale ma miłość do bogactwa. Duchowa lojalność wobec królestwa jest sprzeczna ze służalczością wobec materialistycznej mamony. ~ Księga Urantii, 163:2:10 (1803.1)

Jezus często ostrzegał swoich słuchaczy przed chciwością, oświadczając, że „szczęście człowieka nie zależy od obfitości jego dóbr materialnych”. ~ Księga Urantii, 140:8.17 (1581.4)

Ci, którzy są pewni zbawienia, na zawsze wolni są od żądzy, zazdrości, nienawiści i ułudy bogactwa. ~ Księga Urantii, 131:3:4 (1447.1)

Żaden szlachetny człowiek nie będzie próbował akumulować skarbów i gromadzić potęgi-bogactwa przez niewolnictwo i niesprawiedliwą eksploatację swych braci w ciele. ~ Księga Urantii, 132:5:18 (1464.2)

Foundation Info

DrukujDrukuj

Urantia Foundation, 533 Diversey Parkway, Chicago, IL 60614 USA |
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Wszelkie prawa zastrzeżone