Yleinen Tekstilainoja Koskeva Menettelytapaohje

Tulostettava versioTulostettava versio

Yleinen Tekstilainoja Koskeva Menettelytapaohje

Urantia-säätiö antaa valtuudet kenen tahansa lainata Urantia-säätiön julkaisemasta Urantia-kirjan käännöksestä enintään 25 000 sanaa missä tahansa koulutuksellisessa tai kaupallisessa teoksessa edellyttäen, että:

  1. Akateemisen standardin mukainen viittaus Urantia-kirjaan tehdään jokaisen lainauksen kohdalla.
  2. Teoksen jollakin ensi sivulla esitetään näkyvästi seuraava tekijänoikeuslauseke:
  3. Teokseen sisältyy lainauksia Urantia-säätiön julkaisemasta The Urantia Bookin____________nkielisestäkäännöksestä, © ____, Urantia Foundation, 533 Diversey Parkway, Chi­cago, Illinois 60614, USA; +1 (773) 525-3319; http://www.urantia. org; kaikki oikeudet pidätetään.
  4. Tässä teoksessa esiintyvät mielipiteet ovat kirjoittajan, eivätkä ne välttämättä edusta Urantia-säätiön tai sen liitännäisjärjestöjen kantaa. Teos sisältää jokaista Urantia-kirjan käännöksestä lainattua sanaa kohden vähintään yhden sanan, jota ei ole lainattu Urantia-kirjasta.
  5. Teoksessa käytetään yhtäjaksoisesti korkeintaan 5.000 Urantia-kirjan käännöksen sanaa. Jos käytetään yhtäjaksoisesti 5.000 tästä Urantia-kirjan käännöksestä lainattua sanaa, sen jälkeen tulee lisätä muuta kirjallista aineistoa ennen seuraavaa kyseisestä Urantia-kirjan käännöksestä otettua lainausta.
  6. Teoksessa ei muokata, muuteta tai muunnella siinä lainattuja, Urantia-kirjan ao. käännöksen tekstikohtia..

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään