Az Urantia könyv rövid bemutatása

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Az Urantia Alapítvány által először 1955-ben kiadott Urantia könyv az emberiség eredetével, történelmével és rendeltetési céljával kapcsolatos beszámolóval ajándékoz meg bennünket. Az Istennel, a lakott világegyetembeli élettel, e világ történelmével és jövőjével kapcsolatos kérdésekre ad választ, és felemelő képet tár elénk Jézus életéről és az ő tanításairól.

Az Urantia könyv bemutatja az Atya Istenhez fűződő kapcsolatunkat. Minden emberi lény egyazon szerető Isten fiai és leányai közé tartozik, s ebből következően mind egymás fivérei és nővérei az Isten családjában. A könyv új szellemi igazságot mutat a mai kor férfijai és női számára, valamint megvilágítja az Istennel való személyes kapcsolat útját.

A világ vallási örökségére építve az Urantia könyv feltárja az emberiség végtelen rendeltetési célját azon a tanításon keresztül, hogy az élő hit jelenti a kulcsot a személyes szellemi fejlődéshez és az örök továbbéléshez. Bemutatja az Isten tervét is az egyén, az emberi társadalom és a világegyetemi mint egész fokozatos fejlődésével kapcsolatban.

Világszerte számos olvasó számolt be arról, hogy az Urantia könyv elolvasásával milyen nagy ösztönzőerőt kaptak a szellemben való gyarapodás mélyebb szintjeinek eléréséhez. Új értelmet adott az életüknek és felkeltette bennük az emberiség szolgálata iránti vágyat.

Az érdeklődőket is a könyv elolvasására bíztatjuk, remélve, hogy rálelnek benne annak magasztos üzenetére.

Belenézek a nyomtatott kiadásba

Elkezdem az Urantia könyv olvasását

Foundation Info

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Minden jog fenntartva.