Hvad er mit formål?

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Udskriv-egnet versionUdskriv-egnet version
Canadian Rockies

...slår det ikke fejl, at der åbenbare sig i dette individs erfaring den ophøjet bevidsthed af at kende Gud og den himmelske sikkerhed for overlevelse med det formål at finde Gud gennem den gradvise erfaring som det er at blive mere og mere som ham. ~ Urantia Bogen, 5:1.6 (63.4)

Selvom du må gennemleve hele dit materielle liv, selvom du ikke kan undgå kroppen og dens behov, ikke desto mindre er du i spørgsmålet om formål og ideal, i stigende grad givet evnen til at underkaste den dyriske natur under Åndens beherskelse. Indeni dig findes faktisk en sammensværgelse af åndelige kræfter, et forbund af guddommelige magter, hvis eneste formål er at påvirke din afsluttende frigørelse fra materiel trældom og finite handicaps. ~ Urantia Bogen, 34:6:9 (381.3)

Åndelig udvikling er baseret på intellektuel anerkendelse af åndelig fattigdom i forbindelse med en personlig bevidsthed om en sult efter perfektion, et ønske om at kende Gud og være som ham, et helhjertet ønske om at gøre den himmelske Faders vilje ~ Urantia Bogen, 100:2:1 (1095.5)

Religionen forsikrer mennesket, at ved at følge retfærdighedens lysglimt som skimtes i dets sjæl, og derved identificerer sig med den Uendeliges plan og den Eviges formål. ~ Urantia Bogen, 101:10:7 (1117.1)

Mennesket kan ikke håbe på at leve op til sine højeste idealer, men det kan være tro mod sin hensigt på at finde Gud og bliver mere og mere som ham. ~ The Urantia Book, 103:4:3 (1133.3)

Derefter fortsatte Jesus med at instruere sine tilhængere om realiseringen af hovedformålet med al menneskelig stræben - perfektion - selv guddommelig opnåelse. ~ The Urantia Book, 140:5:15 (1574.8)

Foundation Info

Udskriv-egnet versionUdskriv-egnet version

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Alle rettigheder forbeholdes.