Hvad er værdien af familielivet?

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Udskriv-egnet versionUdskriv-egnet version
Flowers

Næsten alt af blivende værdi i civilisationen har sine rødder i familien. Familien var den første vellykkede fredelige gruppe, manden og kvinden lærde at tilpasse sig deres modsætningsforhold, mens de på samme tid lærde deres børn at søge fred med alle andre. ~ Urantia Bogen, 68:2:8 (765.5)

Religiøse, sociale og uddannelsesinstitutioner er alle afgørende for kulturcivilisationens overlevelse, men familien er den primære civiliserer. Et barn lærer det meste af det vigtigste i livet fra sin familie og naboerne. ~ Urantia Bogen, 82:0:2 (913.2)

Familien er den kanal, hvorigennem strømmen af kultur og viden flyder fra den ene generation til den anden. ~ Urantia Bogen, 84:0:2 (931.2)

Familien er den grundlæggende enhed af broderskab, hvor forældre og børn lærer tålmodighed, altruisme, tolerance og overbærenhedens lektier, som er så afgørende for realiseringen af broderskab blandt alle mennesker. ~ Urantia Bogen, 84:7:28 (941.9)

Foundation Info

Udskriv-egnet versionUdskriv-egnet version

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Alle rettigheder forbeholdes.