Er engle virkelige?

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Udskriv-egnet versionUdskriv-egnet version
Sunrise

Englene er åndens tjenere i himlen. ~ Urantia Bogen, 167:7.3 (1841.2)

Læren om skytsengle er ikke en myte. Visse grupper af mennesker har rent faktisk personlige engle. Jesus erkendte dette, da han talte om børnene i himlen: "Se til, at I ikke foragter en eneste af disse små, for jeg siger jer, at deres engle i himlen altid ser min Faders ånds tilstedeværelse." ~ Urantia Bogen, 113:1.1 (1241.3)

Englene er så tæt på dig og plejer dig så inderligt, at de billedligt "græder over din forsætlige intolerance og stædighed." Serafer græder ikke fysiske tårer; de har ingen fysiske krop, de besidder heller ikke vinger. Derimod har de åndelige følelser, og de oplever fornemmelser og følelser af åndelig natur, som kan sammenlignes med menneskelige følelser i en vis forstand. Seraferne handler på dine vegne helt uafhængig af dine direkte appeller. De udfører ordrer fra deres overordnede, og fungerer således uanset dine midlertidige luner og skiftende stemninger. Det betyder ikke, at du ikke kan gøre deres opgaver enten lettere eller sværere, men snarere at dine appeller eller bønner, ikke påvirker dem direkte. ~ Urantia Bogen, 113:5.2 (1246.1)

Englene udvikler en varig hengivenhed til deres menneskelige medarbejdere; og du ville, hvis du blot kunne visualisere seraferne, udvikle en varm hengivenhed for dem. ~ Urantia Bogen, 113:2.5 (1243.2)

Skæbnevogteren påvirker dig på alle mulige måder, som er forenelige med din personligheds ukrænkelighed; Under ingen omstændigheder blander disse engle sig i den menneskelige viljes handlefrihed. ~ Urantia Bogen, 113:5.1 (1245.7)

Foundation Info

Udskriv-egnet versionUdskriv-egnet version

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Alle rettigheder forbeholdes.