Straffer Gud os?

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Udskriv-egnet versionUdskriv-egnet version
landscape sunrise

Ingen kærlig far har nogensinde travlt med at straffe et vildfarende medlem af sin familie. ~ Urantia Bogen, 54:5:4 (617.4)

Du skal ikke længere være bange for at Gud straffer en hel nation for en persons synd. Heller ikke vil Faderen i himlen straffe et af sine troende børn for nationens synder.. ~ Urantia Bogen, 145:2:8 (1630.4)

Så snart du forstår tanken om Gud som en sand og kærlig Fader, den eneste koncept, som Jesus nogensinde lærte, er du nødt til at være konsekvent og samtidig opgive alle disse primitive forestillinger om Gud som en fornærmet monark, en streng og almægtig hersker, hvis primære glæde er at fange sine undersåtter i forseelser og sikre, at de er behørigt straffet, medmindre noget væsen som er næsten lig med ham selv vil melde sig frivilligt til at lide for dem, til at dø som en erstatning og i stedet for dem. Hele konceptet om forløsning og forsoning er uforenelig med det begreb om Gud som Jesus af Nazaret prædikede og eksemplificerede. Den uendelige Guds kærlighed er ikke sekundær til noget andet i hans guddommelige natur. ~ Urantia Bogen, 188:4.8 (2017.3)

Men om én ting kan du være sikker: Faderen sender ikke lidelse som en vilkårlig straf for forseelser. ~ Urantia Bogen, 148:5:3 (1661.5)

Foundation Info

Udskriv-egnet versionUdskriv-egnet version

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Alle rettigheder forbeholdes.