ΕΓΓΡΑΦΟ 35, ΟΙ ΥΙΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ

   
   Paragraph Numbers: On | Κλειστό
Προβολή για εκτύπωσηΠροβολή για εκτύπωση

Το Βιβλίο της Ουράντια

ΕΓΓΡΑΦΟ 35

ΟΙ ΥΙΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ

(384.1) 35:0.1 Οι Υιοί του Θεού που παρουσιάστηκαν προηγούμενα είχαν προέλευση τον Παράδεισο. Είναι οι απόγονοι των θείων Κυβερνητών των χώρων του σύμπαντος. Από την πρώτη Παραδείσια τάξη των υιών, τους Δημιουργούς Υιούς, μόνον ένας υπάρχει στον Νέβαδον, ο Μιχαήλ, ο συμπαντικός πατέρας και κυρίαρχος. Από τη δεύτερη τάξη των υιών του Παραδείσου, τους Άβοναλ, ή Υιούς Μάγιστρους, ο Νέβαδον έχει πλήρη αναλογία – 1.062. Και αυτοί, οι «κατώτεροι Χριστοί» είναι το ίδιο αποτελεσματικοί και παντοδύναμοι στις πλανητικές επιφοιτήσεις τους με τον Δημιουργό και Κυρίαρχο Υιό στην Ουράντια. Η Τρίτη τάξη, προερχόμενη από την Τριάδα, δεν καταγράφεται στα αρχεία ενός τοπικού σύμπαντος, υπολογίζω, όμως, ότι στον Νέβαδον υπάρχουν από δεκαπέντε έως είκοσι χιλιάδες Διδάσκαλοι Υιοί της Τριάδας, εκτός των 9,642 θνητής προέλευσης τριαδοποιημένων βοηθών οι οποίοι είναι καταγραμμένοι. Οι Παραδείσιοι αυτοί Ντέηναλ δεν είναι δικαστές, ούτε διαχειριστές. Είναι υπερδιδάσκαλοι.

(384.2) 35:0.2 Οι τύποι των Υιών για τους οποίους πρόκειται να μιλήσουμε έλκουν την καταγωγή από το τοπικό σύμπαν. Είναι οι απόγονοι ενός Δημιουργού Υιού του Παραδείσου και διατηρούν μεταβαλλόμενη σχέση με το συμπληρωματικό Συμπαντικό Πνεύμα-Μητέρα. Στο κείμενο αυτό θα μιλήσουμε για τις ακόλουθες κατηγορίες υιών του τοπικού σύμπαντος:

(384.3) 35:0.3 1. Τους Υιούς Μελχισεδέκ.

(384.4) 35:0.4 2. Τους Υιούς Βοροντάντεκ.

(384.5) 35:0.5 3. Τους Υιούς Λανονάντεκ.

(384.6) 35:0.6 4. Τους Υιούς Φορείς της Ζωής.

(384.7) 35:0.7 Η τριπλή Θεότητα του Παραδείσου δραστηριοποιείται για τη δημιουργία των τριών τάξεων των υιών: Οι Μιχαήλ, οι Άβοναλ και οι Ντέηναλ. Η Διπλή Θεότητα του τοπικού σύμπαντος, ο Υιός και το Πνεύμα, δραστηριοποιούνται επίσης για τη δημιουργία των τριών ανώτερων τάξεων των Υιών: Τους Μελχισεδέκ, τους Βοροντάντεκ και τους Λανονάντεκ. Και, έχοντας επιτύχει την τριπλή αυτή έκφραση, συνεργάζονται με το επόμενο επίπεδο του Θεού του Επτάπτυχου για τη δημιουργία της πολύμορφης τάξης των Φορέων της Ζωής. Οι υπάρξεις αυτές κατατάσσονται στους κατερχόμενους Υιούς του Θεού, αλλά έχουν μία μοναδική και αυθεντική μορφή συμπαντικής ζωής. Η ανάλυσή τους θα αποτελέσει το θέμα ολόκληρου του επόμενου κεφαλαίου.

1. Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ

(384.8) 35:1.1 Αφού απέκτησαν υπόσταση οι υπάρξεις προσωπικής αρωγής, όπως ο Λαμπερός και Πρωινός Αστέρας, αλλά και άλλες διοικητικές προσωπικότητες, σύμφωνα με το θείο στόχο και τα δημιουργικά σχέδια ενός δεδομένου σύμπαντος, μία νέα μορφή δημιουργικής ένωσης μεταξύ του Δημιουργού Υιού και του Δημιουργικού Πνεύματος, της Θυγατέρας του Απείρου Πνεύματος στο τοπικό σύμπαν λαμβάνει χώρα. Η προσωπικότητα που δημιουργείται από τη δημιουργική αυτή συνεργασία είναι ο αρχικός Μελχισεδέκ – ο Πατέρας Μελχισεδέκ – η μοναδική αυτή ύπαρξη, η οποία στη συνέχεια συνεργάζεται με το Δημιουργό Υιό και το Δημιουργικό Πνεύμα για να δώσει ζωή σε ολόκληρη την ομάδα που φέρει το όνομα αυτό.

(385.1) 35:1.2 Στο σύμπαν του Νέβαδον, ο Πατέρας Μελχισεδέκ δρα ως ο κύριος υψηλόβαθμος συνεργάτης του Λαμπερού και Πρωινού Αστέρα. Ο Γαβριήλ ασχολείται ολοένα και περισσότερο με τις συμπαντικές τακτικές, ο Μελχισεδέκ με τις πρακτικές διαδικασίες. Ο Γαβριήλ προίσταται των, σε τακτική βάση δικαστηρίων και συνεδριάσεων του Νέβαδον, ο Μελχισεδέκ προίσταται των ειδικών, εξαιρετικών και επειγουσών επιτροπών καθώς και συμβουλευτικών σωμάτων. Ο Γαβριήλ και ο Πατέρας Μελχισεδέκ δεν απουσιάζουν ποτέ από τον Σάλβινγκτον ταυτόχρονα, διότι κατά την απουσία του Γαβριήλ, ο Πατέρας Μελχισεδέκ λειτουργεί ως ο διευθύνων σύμβουλος στον Νέβαδον.

(385.2) 35:1.3 Οι Μελχισεδέκ του σύμπαντός μας δημιουργήθηκαν όλοι μέσα σε μία χιλιετία τυπικού χρόνου από τον Δημιουργό Υιό και το Δημιουργικό Πνεύμα, σε συνεργασία με τον Πατέρα Μελχισεδέκ. Όντας μία τάξη υιών, όπου ένας εξ αυτών ενήργησε ως ισότιμος δημιουργός, οι Μελχισεδέκ είναι από ιδιοσυστασία εν μέρει αυτο-καταγόμενοι, και για το λόγο αυτό υποψήφιοι για την πραγματοποίηση ενός ουράνιου τύπου αυτοδιοίκησης. Περιοδικά επιλέγουν τον διευθύνοντα σύμβουλό τους για ένα ορίζοντα επτά ετών τυπικού χρόνου ενώ κατά τα λοιπά λειτουργούν ως αυτοδιοικούμενη ομάδα, αν και ο αρχικός Μελχισεδέκ κάνει χρήση ορισμένων εγγενών συν-γονεϊκών προνομίων. Ο Πατέρας αυτός Μελχισεδέκ ορίζει συγκεκριμένα μέλη της τάξης του να λειτουργήσουν ως ειδικοί Φορείς της Ζωής στους ενδιαμεσοειδείς κόσμους, ένα τύπο κατοικημένων πλανητών άγνωστο μέχρι τώρα στην Ουράντια.

(385.3) 35:1.4 Οι Μελχισεδέκ δεν λειτουργούν πάρα πολύ εκτός του τοπικού σύμπαντος, ει μη μόνο όταν καλούνται ως μάρτυρες σε υποθέσεις οι οποίες εκκρεμούν στα δικαστήρια του υπερσύμπαντος, ενώ όταν ορισθούν ως ειδικοί πρεσβευτές, πράγμα που συμβαίνει συχνά, αντιπροσωπεύουν ένα σύμπαν σ’ ένα άλλο, μέσα στο ίδιο υπερσύμπαν. Ο αρχικός, ή πρωτότοκος Μελχισεδέκ κάθε σύμπαντος είναι πάντα ελεύθερος να ταξιδεύει σε γειτονικά σύμπαντα, ή στον Παράδεισο, σε αποστολές που έχουν σχέση με τα συμφέροντα και τα καθήκοντα της τάξης του.

2. ΟΙ ΥΙΟΙ ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ

(385.4) 35:2.1 Οι Μελχισεδέκ είναι η πρώτη τάξη θείων Υιών που πλησιάζουν αρκετά κοντά την κατώτερη έμβια ζωή, ώστε να μπορούν να λειτουργούν άμεσα στο έργο της ανάτασης των θνητών, να υπηρετούν τις εξελικτικές φυλές χωρίς την αναγκαιότητα της ανάστασης. Οι Υιοί αυτοί βρίσκονται φυσιολογικά στο μέσον της μεγαλειώδους καθόδου της προσωπικότητας, προερχόμενοι από το μέσο περίπου της απόστασης μεταξύ των ανώτατων Θεοτήτων και των κατώτατων, προικισμένων με το χάρισμα της ελεύθερης βούλησης έμβιων όντων. Έτσι, γίνονται οι φυσικοί μεσάζοντες μεταξύ των ανώτερων και θείων επιπέδων της ζώσας ύπαρξης και των κατώτερων, ακόμη και των υλικών, μορφών ζωής στους εξελικτικούς κόσμους. Οι σεραφικές τάξεις, οι άγγελοι, χαίρονται να εργάζονται με τους Μελχισεδέκ. Πράγματι, όλες οι μορφές έλλογης ζωής βρίσκουν στους Υιούς αυτούς γεμάτους κατανόηση φίλους, ευμενείς δασκάλους και συνετούς συμβούλους.

(385.5) 35:2.2 Οι Μελχισεδέκ είναι μία τάξη αυτοκυβερνώμενη. Στη μοναδική αυτή ομάδα συναντούμε την πρώτη απόπειρα αυτοπροσδιορισμού εκ μέρους των υπάρξεων των τοπικών συμπάντων και παρατηρούμε τον ανώτατο τύπο της αληθούς αυτοκυβέρνησης. Οι Υιοί αυτοί οργανώνουν τους δικούς τους μηχανισμούς για την ομάδα τους και τη διακυβέρνηση του πλανήτη-πατρίδα τους, καθώς επίσης και για τη διακυβέρνηση των έξι συνδεδεμένων πλανητών και των υποτελών κόσμων τους. Και πρέπει να σημειωθεί ότι ουδέποτε εκμεταλλεύτηκαν τα προνόμιά τους. Ούτε μία φορά σ’ ολόκληρο το υπερσύμπαν του Όρβοντον δεν καταχράστηκαν οι Μελχισεδέκ την εμπιστοσύνη που τους περιβάλλει. Είναι η ελπίδα κάθε συμπαντικής ομάδας που επιθυμεί να αυτοκυβερνηθεί. Είναι το πρότυπο και οι διδάσκαλοι της αυτοκυβέρνησης σε όλους τους κόσμους του Νέβαδον. Όλες οι τάξεις των ελλόγων υπάρξεων, ανώτερες από ψηλά και υποδεέστερες από κάτω, είναι ειλικρινείς όταν εγκωμιάζουν την κυβέρνηση των Μελχισεδέκ.

(386.1) 35:2.3 Η τάξη των υιών Μελχισεδέκ έχει τη θέση και αναλαμβάνει τις ευθύνες του μεγαλύτερου γιου μιας μεγάλης οικογένειας. Το μεγαλύτερο μέρος του έργου τους είναι συνηθισμένο, ρουτίνα κατά κάποιο τρόπο, αλλά είναι σε μεγάλο βαθμό εθελοντικό και απόλυτα αυτοεπιβαλλόμενο. Η πλειονότητα των ειδικών συναθροίσεων οι οποίες, από καιρό σε καιρό, συνέρχονται στον Σάλβινγκτον, ειδοποιούνται από τους Μελχισεδέκ. Με δική τους πρωτοβουλία οι Υιοί αυτοί περιπολούν το σύμπαν καταγωγής τους. Διατηρούν μια οργάνωση αυτόνομη, αφιερωμένη στις συμπαντικές ειδήσεις, δίνοντας περιοδικές αναφορές στον Δημιουργό Υιό, ανεξάρτητα από κάθε πληροφορία που φθάνει στο αρχηγείο του σύμπαντος δια των συνήθων πρακτορείων που ασχολούνται με τη διαχείριση θεμάτων ρουτίνας του κόσμου. Είναι εκ φύσεως απροκατάληπτοι παρατηρητές. Απολαμβάνουν της πλήρους εμπιστοσύνης όλων των τάξεων των ελλόγων υπάρξεων.

(386.2) 35:2.4 Οι Μελχισεδέκ λειτουργούν ως μετακινούμενο και συμβουλευτικό αναθεωρητικό δικαστήριο των κόσμων. Οι συμπαντικοί αυτοί Υιοί πηγαίνουν, σε μικρές ομάδες, στους πλανήτες για να υπηρετήσουν ως συμβουλευτικές επιτροπές, να πάρουν καταθέσεις, να τους υποβληθούν προτάσεις και να εργασθούν ως σύμβουλοι, βοηθώντας με τον τρόπο αυτό να διευθετούνται οι μείζονες δυσκολίες και να τακτοποιούνται οι σοβαρές διαφορές που αναφύονται από καιρό σε καιρό στις υποθέσεις των εξελικτικών κόσμων.

(386.3) 35:2.5 Αυτοί οι αρχαιότεροι Υιοί των συμπάντων είναι οι κύριοι βοηθοί του Λαμπερού και Πρωινού Αστέρα στην εκτέλεση των εντολών του Δημιουργού Υιού. Όταν ένας Μελχισεδέκ πηγαίνει σ’ έναν απομακρυσμένο κόσμο στο όνομα του Γαβριήλ, είναι σε θέση, για τους σκοπούς της συγκεκριμένης αποστολής, να ενεργήσει ως αντιπρόσωπος στο όνομα εκείνου που τον αποστέλλει και στην περίπτωση αυτή, θα παρουσιασθεί στον πλανήτη αποστολής του με την πλήρη εξουσία του Λαμπερού και Πρωινού Αστέρα. Τούτο συμβαίνει ιδιαίτερα στους πλανήτες εκείνους στους οποίους δεν έχει εμφανισθεί ακόμη ένας ανώτερος Υιός με τη μορφή των πλασμάτων του πλανήτη αυτού.

(386.4) 35:2.6 Όταν ένας Δημιουργός Υιός αρχίσει την πορεία του της επιφοίτησης σ’ έναν εξελικτικό κόσμο, πηγαίνει μόνος. Όταν, όμως, ένας από τους εν Παραδείσω αδελφούς του, ένας Υιός Άβοναλ, αρχίζει την επιφοίτησή του συνοδεύεται από τους ακολούθους του Μελχισεδέκ, δώδεκα τον αριθμό, που τόσο αποτελεσματικά συνεισφέρουν στην επιτυχία της αποστολής επιφοίτησης. Συνοδεύουν επίσης τους Παραδείσιους Άβοναλ στις δικαστικές τους αποστολές επί των κατοικημένων κόσμων και στις αποστολές αυτές, οι Μελχισεδέκ είναι ορατοί στα μάτια των θνητών, αν ο Υιός Άβοναλ γίνει κι’ εκείνος ορατός.

(386.5) 35:2.7 Δεν υπάρχει φάση πνευματικής αναγκαιότητας σ’ έναν πλανήτη στην οποία να μην προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Είναι οι δάσκαλοι, που τόσο συχνά οδηγούν κόσμους ολόκληρους στην τελική και πλήρη αναγνώριση του Δημιουργού Υιού και του Πατέρα του στον Παράδεισο.

(386.6) 35:2.8 Οι Μελχισεδέκ είναι σχεδόν τέλειοι σε σοφία, αλλά όχι αλάθητοι στην κρίση τους. Όταν αναλαμβάνουν μόνοι πλανητικές αποστολές, σφάλλουν, ορισμένες φορές σε ήσσονος σημασίας θέματα, έχουν δηλαδή επιλέξει να κάνουν ορισμένα πράγματα τα οποία οι ανώτεροι τους δεν ενέκριναν στη συνέχεια. Ένα τέτοιο λάθος κρίσης καθιστά τον Μελχισεδέκ ακατάλληλο, μέχρις ότου πάει στον Σάλβινγκτον και, παρουσιαζόμενος στον Δημιουργό υιό, λάβει τις οδηγίες εκείνες που αποτελεσματικά θα τον εξαγνίσουν από τη δυσαρμονία, η οποία προκάλεσε διαφωνία με τους συντρόφους του. Και τότε, μετά την επανορθωτική απαλλαγή, η αποκατάσταση στην υπηρεσία του ακολουθεί την τρίτη ημέρα. Τέτοια όμως ήσσονος σημασίας λάθη στην λειτουργία των Μελχισεδέκ σπάνια έχουν συμβεί στον Νέβαδον.

(387.1) 35:2.9 Οι Υιοί αυτοί δεν αποτελούν αυξανόμενη κατηγορία. Ο αριθμός τους είναι σταθερός, αν και ποικίλει σε κάθε τοπικό σύμπαν. Ο αριθμός των Μελχισεδέκ που είναι καταγραμμένοι στον αρχηγικό τους πλανήτη στον Νέβαδον είναι πάνω από δέκα εκατομμύρια.

3. ΟΙ ΚΟΣΜΟΙ ΤΩΝ ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ

(387.2) 35:3.1 Οι Μελχισεδέκ καταλαμβάνουν ένα δικό τους κόσμο στον Σάλβινγκτον, το αρχηγείο του σύμπαντος. Ο πλανήτης αυτός, που ονομάζεται Μελχισεδέκ, είναι ο πιλοτικός κόσμος του κυκλώματος του Σάλβινγκτον με τους εβδομήντα κύριους πλανήτες, κάθε ένας από τους οποίους περιβάλλεται από έξι δευτερεύοντες πλανήτες αφιερωμένους σε εξειδικευμένες δραστηριότητες. Οι θαυμάσιες αυτές σφαίρες – εβδομήντα κύριες και 420 δευτερεύουσες – αναφέρονται συχνά ως το Πανεπιστήμιο των Μελχισεδέκ. Οι ανελισσόμενοι θνητοί, απ’ όλους τους αστερισμούς του Νέβαδον εκπαιδεύονται σε όλους τους 420 κόσμους προκειμένου να αποκτήσουν το δικαίωμα να κατοικήσουν στον Σάλβινγκτον. Η εκπαίδευση όμως των ανερχομένων αποτελεί μία μόνο φάση των ποικίλων δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στους αρχιτεκτονικούς κόσμους του συμπλέγματος του Σάλβινγκτον.

(387.3) 35:3.2 Οι 490 πλανήτες του κυκλώματος του Σάλβινγκτον χωρίζονται σε δέκα ομάδες, κάθε μία από τις οποίες περιλαμβάνει επτά κύριους και σαράντα δύο δευτερεύοντες πλανήτες. Κάθε μία από τις ομάδες αυτές βρίσκεται υπό τη γενική εποπτεία μιας από τις μείζονες τάξεις της συμπαντικής ζωής. Η πρώτη ομάδα, η οποία περιλαμβάνει τον πιλοτικό κόσμο και τους έξι κύριους πλανήτες στην κυκλική πλανητική ακολουθία βρίσκεται υπό την εποπτεία των Μελχισεδέκ. Οι κόσμοι αυτοί των Μελχισεδέκ είναι:

(387.4) 35:3.3 1. Ο πιλοτικός κόσμος – ο πλανήτης-πατρίδα των υιών Μελχισεδέκ.

(387.5) 35:3.4 2. Ο κόσμος των σχολείων της φυσικής ζωής και των εργαστηρίων της ζώσας ενέργειας.

(387.6) 35:3.5 3. Ο κόσμος της μοροντιανής ζωής.

(387.7) 35:3.6 4. Ο κόσμος της αρχικής πνευματικής ζωής.

(387.8) 35:3.7 5. Ο κόσμος της μεσο-πνευματικής ζωής.

(387.9) 35:3.8 6. Η σφαίρα της προοδεύουσας πνευματικής ζωής.

(387.10) 35:3.9 7. Ο χώρος της συντονισμένης και υπέρτατης αυτοσυναίσθησης.

(387.11) 35:3.10 Οι έξι δευτερεύοντες κόσμοι κάθε μιας από τις σφαίρες αυτές των Μελχισεδέκ είναι αφιερωμένοι σε αρμοδιότητες σχετικές με το έργο των συνδεδεμένων κύριων κόσμων.

(387.12) 35:3.11 Ο πιλοτικός κόσμος, ο πλανήτης Μελχισεδέκ, είναι ο κοινός τόπος συνάντησης όλων των υπάρξεων των επιφορτισμένων με την εκπαίδευση και τον εξαγνισμό των ανερχομένων θνητών του χρόνου και του διαστήματος. Για έναν ανερχόμενο, ο κόσμος αυτός είναι πιθανόν ο πλέον ενδιαφέρων χώρος σε ολόκληρο τον Νέβαδον. Όλοι οι εξελικτικοί θνητοί που αποφοιτούν από την επί των αστερισμών εκπαίδευσή τους προορίζονται να προσεδαφιστούν στον Μελχισεδέκ, όπου εισάγονται στο καθεστώς της πειθαρχίας και της πνευματικής προόδου σύμφωνα με το εκπαιδευτικό σύστημα του Σάλβινγκτον. Και ποτέ δεν θα λησμονήσετε την αντίδρασή σας, την πρώτη ημέρα της ζωής σας α’ αυτόν τον μοναδικό πλανήτη, ούτε καν αφού θα έχετε φθάσει στον προορισμό σας, τον Παράδεισο.

(387.13) 35:3.12 Οι ανερχόμενοι θνητοί διατηρούν την κατοικία τους στον κόσμο Μελχισεδέκ ενώ συνεχίζουν την εξάσκησή τους στους έξι περιβάλλοντες πλανήτες της εξειδικευμένης εκπαίδευσης. Και η ίδια αυτή μέθοδος εφαρμόζεται σε ολόκληρη τη διάρκεια της παραμονής τους στους εβδομήντα εκπαιδευτικούς κόσμους, τις κύριες σφαίρες του κυκλώματος του Σάλβινγκτον.

(387.14) 35:3.13 Πολλές διαφορετικές δραστηριότητες απασχολούν το χρόνο των πολυάριθμων υπάρξεων που διαμένουν στους έξι δευτερεύοντες κόσμους της σφαίρας του Μελχισεδέκ, όσον όμως αφορά στους ανερχόμενους θνητούς, οι δορυφόροι αυτοί είναι αφιερωμένοι στις ακόλουθες ειδικές φάσεις μελέτης:

(388.1) 35:3.14 1. Ο πλανήτης υπ’ αριθμόν ένα ασχολείται με την ανασκόπηση της αρχικής πλανητικής ζωής των ανελισσομένων θνητών. Το έργο αυτό διεκπεραιώνεται σε τάξεις αποτελούμενες από εκείνους που προέρχονται από ένα συγκεκριμένο κόσμο θνητής καταγωγής. Οι προερχόμενοι από την Ουράντια συνεχίζουν την εμπειρική αυτή ανασκόπηση όλοι μαζί.

(388.2) 35:3.15 2. Το εξειδικευμένο έργο στον υπ’ αριθμόν δύο κόσμο συνίσταται σε μία παρόμοια ανασκόπηση των εμπειριών οι οποίες έχουν βιωθεί στους κόσμους-δώματα που περιβάλλουν τον κύριο δορυφόρο του αρχηγείου του τοπικού σύμπαντος.

(388.3) 35:3.16 3. Οι ανασκοπήσεις του κόσμου αυτού αναφέρονται στην παραμονή επί του πρωτεύοντος κόσμου του τοπικού σύμπαντος και περιλαμβάνουν τις δραστηριότητες των υπόλοιπων αρχιτεκτονικών κόσμων του συμπλέγματος του αρχηγείου του συστήματος.

(388.4) 35:3.17 4. Η τέταρτη σφαίρα ασχολείται με την ανασκόπηση των εμπειριών των εβδομήντα δευτερευόντων κόσμων του αστερισμού και των σχετικών με αυτούς σφαιρών.

(388.5) 35:3.18 5. Στην πέμπτη σφαίρα διεξάγεται η ανασκόπηση της παραμονής των ανερχόμενων στον αρχηγικό κόσμο του αστερισμού.

(388.6) 35:3.19 6. Ο χρόνος στον πλανήτη υπ’ αριθμόν έξι είναι αφιερωμένος στην προσπάθεια τα συσχετισθούν οι πέντε αυτές εποχές για να επιτευχθεί με τον τρόπο αυτό συντονισμός των προκαταρκτικών, για την εισαγωγή στα κύρια σχολεία της συμπαντικής εκπαίδευσης των Μελχισεδέκ, εμπειριών.

(388.7) 35:3.20 Τα σχολεία της συμπαντικής διακυβέρνησης και της πνευματικής σοφίας βρίσκονται στον πατρικό κόσμο των Μελχισεδέκ, όπου επίσης βρίσκονται τα σχολεία τα αφιερωμένα σε ένα μόνο πεδίο έρευνας, όπως είναι η ενέργεια, η ύλη, η οργάνωση, η επικοινωνία, τα αρχεία, η δεοντολογία, καθώς και η συγκριτική υπόσταση των πλασμάτων.

(388.8) 35:3.21 Στο Κολέγιο των Πνευματικών Χαρισμάτων του Μελχισεδέκ όλες οι τάξεις – ακόμα και οι Παραδείσιες – των Υιών του Θεού συνεργάζονται με τους Μελχισεδέκ και τους σεραφικούς δασκάλους στην εκπαίδευση των στρατιών που φεύγουν ευαγγελίζοντες το πεπρωμένο, διακηρύσσοντας την πνευματική ελευθερία και τη θεία υική σχέση, ακόμα και στους απομακρυσμένους κόσμους του σύμπαντος. Η ιδιαίτερη αυτή σχολή του Πανεπιστημίου των Μελχισεδέκ είναι ένα μοναδικό πανεπιστημιακό ίδρυμα. Οι επισκέπτες που φοιτούν εκεί δεν γίνονται δεκτοί από άλλους χώρους.

(388.9) 35:3.22 Η ανώτερη σειρά μαθημάτων πάνω στη συμπαντική διακυβέρνηση δίνεται από τους Μελχισεδέκ στον πατρικό τους κόσμο. Τούτο το Κολέγιο της Ανώτερης Δεοντολογίας προεδρεύονται από τον αυθεντικό Πατέρα Μελχισεδέκ. Είναι σ’ αυτά τα σχολειά που τα διάφορα σύμπαντα ανταλλάσσουν σπουδαστές. Ενώ το νεαρό σύμπαν του Νέβαδον βρίσκεται χαμηλά στην κλίμακα των συμπάντων όσον αφορά στα πνευματικά επιτεύγματα και την ανώτερη ηθική ανάπτυξη, παρά ταύτα, τα διαχειριστικά μας προβλήματα έχουν μετατρέψει ολόκληρο το σύμπαν σε μία απέραντη κλινική για άλλες γειτονικές δημιουργίες σε τέτοιο βαθμό, ώστε τα κολέγια των Μελχισεδέκ να έχουν κατακλυσθεί από σπουδάζοντες επισκέπτες και παρατηρητές από άλλους κόσμους. Εκτός της πάρα πολύ μεγάλης ομάδας των εντοπίων εγγεγραμμένων, υπάρχουν πάντα περισσότεροι από εκατό χιλιάδες ξένοι σπουδαστές που παρακολουθούν τα σχολεία των Μελχισεδέκ, αφού η τάξη των Μελχισεδέκ του Νέβαδον είναι ξακουστή σ’ ολόκληρο τον Σπλάντον.

4. ΤΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ

(388.10) 35:4.1 Ένας ανώτερα εξειδικευμένος κλάδος των δραστηριοτήτων των Μελχισεδέκ ασχολείται με την εποπτεία της προοδευτικής μοροντιανής πορείας των ανερχομένων θνητών. Μεγάλο μέρος της εκπαίδευσης αυτής διευθύνεται από τους υπομονετικούς και συνετούς σεραφικούς λειτουργούς, οι οποίοι βοηθούνται από θνητούς ήδη ανελθόντες σε σχετικά ανώτερα επίπεδα συμπαντικής κατάκτησης, ολόκληρο όμως αυτό το εκπαιδευτικό έργο βρίσκεται υπό τη γενική εποπτεία των Μελχισεδέκ σε συνεργασία με τους Διδάσκαλους Υιούς της Τριάδας.

(389.1) 35:4.2 Ενώ οι τάξεις των Μελχισεδέκ είναι κυρίως αφοσιωμένες στο αχανές εκπαιδευτικό σύστημα και το καθεστώς εμπειρικής εξάσκησης του τοπικού σύμπαντος, δραστηριοποιούνται επίσης σε έργα μοναδικά και ασυνήθιστες περιστάσεις. Σ’ ένα εξελικτικό σύμπαν το οποίο τελικά θα συμπεριλάβει δέκα περίπου εκατομμύρια κατοικημένους κόσμους, πολλά πράγματα πέραν του συνήθους πρόκειται να συμβούν και είναι σε τέτοιες περιπτώσεις ανάγκης που δραστηριοποιούνται οι Μελχισεδέκ. Στην Εντέντια, το αρχηγείο του αστερισμού σας, είναι γνωστοί ως Υιοί Άμεσης Ανάγκης. Είναι έτοιμοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε κάθε κρίσιμη κατάσταση – φυσική, διανοητική, ή πνευματική – είτε πρόκειται για ένα πλανήτη, ένα σύστημα, ένα αστερισμό, ή ένα σύμπαν. Οποτεδήποτε και οπουδήποτε απαιτείται ιδιαίτερη βοήθεια, εκεί θα βρείτε έναν, ή περισσότερους Υιούς Μελχισεδέκ.

(389.2) 35:4.3 Όταν κάποιο μέρος του σχεδίου των Δημιουργών Υιών απειλείται με αποτυχία, εκεί θα παρουσιασθεί ένας Μελχισεδέκ για να προσφέρει βοήθεια. Σπάνια, όμως, συγκεντρώνονται για να δράσουν στην παρουσία αμαρτωλής εξέγερσης, όπως συνέβη στην Σατάνια.

(389.3) 35:4.4 Οι Μελχισεδέκ είναι οι πρώτοι που θα δραστηριοποιηθούν σε όλες τις καταστάσεις επειγούσης ανάγκης οποιασδήποτε φύσης, σε όλους τους κόσμους όπου κατοικούν πλάσματα ελεύθερης βούλησης. Ορισμένες φορές δρουν ως προσωρινοί επόπτες σε ασταθείς πλανήτες, υπηρετούντες ως διαχειριστές μιας ελλιπούς πλανητικής κυβέρνησης. Σε μία πλανητική κρίση, αυτοί οι Υιοί Μελχισεδέκ υπηρετούν με πολλούς μοναδικούς τρόπους. Είναι εύκολα εφικτό για έναν τέτοιον Υιό να γίνει ορατός στις θνητές υπάρξεις ενώ ορισμένες φορές ένα μέλος της τάξης τους έχει ενσαρκωθεί παίρνοντας τη μορφή της θνητής σάρκας. Επτά φορές έχει υπηρετήσει ένας Μελχισεδέκ σε έναν εξελικτικό κόσμο του Νέβαδον παίρνοντας τη μορφή της θνητής σάρκας και σε άπειρες άλλες περιπτώσεις οι Υιοί αυτοί εμφανίσθηκαν με τη μορφή άλλων τάξεων συμπαντικών πλασμάτων. Πρόκειται, πράγματι, για τους πολύμορφους άμεσης ανάγκης λειτουργούς για όλες τις τάξεις της συμπαντικής διάνοιας και σε όλους τους κόσμους και τα συστήματα των κόσμων.

(389.4) 35:4.5 Ο Μελχισεδέκ που έζησε στην Ουράντια την εποχή του Αβραάμ ήταν τοπικά γνωστός ως Πρίγκιπας του Σάλεμ επειδή προήδρευσε μιας μικρής αποικίας αναζητητών της αλήθειας που έμεναν σε μία περιοχή με το όνομα Σάλεμ. Εθελοντικά ενσαρκώθηκε παίρνοντας τη μορφή της θνητής σάρκας, πράγμα το οποίο έπραξε με την έγκριση των Μελχισεδέκ που διαχειρίζονταν τον πλανήτη, οι οποίοι φοβούνταν ότι το φως της ζωής θα έσβηνε κατά την περίοδο αυτή της αυξημένης πνευματικής άγνοιας. Και πράγματι υπέθαλψε την αλήθεια του καιρού του και με ασφάλεια την παρέδωσε στον Αβραάμ και τους συντρόφους του.

5. ΟΙ ΥΙΟΙ ΒΟΡΟΝΤΑΝΤΕΚ

(389.5) 35:5.1 Μετά τη δημιουργία των προσωπικών βοηθών και της πρώτης ομάδας των πολύμορφων Μελχισεδέκ, ο Δημιουργός Υιός και το Δημιουργικό Πνεύμα του τοπικού σύμπαντος σχεδίασαν και έδωσαν υπόσταση στη δεύτερη μεγάλη και διαφορετική τάξη των συμπαντικών υιών, τους Βοροντάντεκ. Είναι περισσότερο γνωστοί, γενικά, ως οι Πατέρες των Αστερισμών, επειδή ένας Υιός της τάξης αυτής βρίσκεται σταθερά επικεφαλής της κάθε κυβέρνησης των αστερισμών σε κάθε τοπικό σύμπαν.

(389.6) 35:5.2 Ο αριθμός των Βοροντάντεκ ποικίλει σε κάθε τοπικό σύμπαν, ενώ ακριβώς ένα εκατομμύριο είναι καταγραμμένοι στον Νέβαδον. Οι Υιοί αυτοί, όπως και οι ομοβάθμιοί τους, οι Μελχισεδέκ, δεν διαθέτουν ικανότητα αναπαραγωγής. Δεν υπάρχει γνωστή μέθοδος σχετικά με το πώς μπορούν να αυξάνουν τον αριθμό τους.

(389.7) 35:5.3 Από πολλές απόψεις, οι Υιοί αυτοί αποτελούν αυτοκυβερνώμενο σώμα. Ως άτομα και ως ομάδες, ακόμη και ως σύνολο, είναι σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό αυτοπροσδιοριζόμενοι, μοιάζοντας σ’ αυτό πολύ με τους Μελχισεδέκ, οι Βοροντάντεκ, ωστόσο δεν έχουν τόσο μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων. Δεν είναι ίσοι με τους αδελφούς τους Μελχισεδέκ στην ευφυή προσαρμοστικότητα, αλλά είναι ακόμη περισσότερο αξιόπιστοι και αποτελεσματικοί ως κυβερνήτες και προβλεπτικοί διοικητές. Ούτε είναι ακριβώς εφάμιλλοι στην ικανότητα διοίκησης με τους κατώτερούς τους, τους Λανονάντεκ, τους Κυβερνήτες των Συστημάτων, αλλά ξεπερνούν όλες τις τάξεις των υιών στη σταθερότητα του στόχου τους και στη θεία έμπνευση της κρίσης.

(390.1) 35:5.4 Παρά το ότι οι αποφάσεις και οι κανονισμοί αυτής της τάξης των υιών συμφωνούν πάντα με το πνεύμα της θείας υικής σχέσης και εναρμονίζονται με τις τακτικές του Δημιουργού Υιού, έχουν αναφερθεί για λάθη στο Δημιουργό Υιό και, στις λεπτομέρειες της τεχνικής, οι αποφάσεις τους έχουν, ορισμένες φορές, ακυρωθεί σε εφέσεις που έγιναν στα ανώτατα δικαστήρια του σύμπαντος. Οι Υιοί αυτοί, ωστόσο, σπάνια πέφτουν σε λάθη και δεν έχουν επαναστατήσει ποτέ. Ποτέ, σ’ ολόκληρη την ιστορία του Νέβαδον δεν βρέθηκε ένας Βοροντάντεκ στη δυσμένεια της συμπαντικής κυβέρνησης.

(390.2) 35:5.5 Η υπηρεσία των Βοροντάντεκ στο τοπικό σύμπαν είναι εκτεταμένη και ποικίλη. Υπηρετούν ως πρεσβευτές στα άλλα σύμπαντα και ως πρόξενοι αντιπροσωπεύοντας τους αστερισμούς μέσα στο σύμπαν όπου δημιουργήθηκαν. Από όλες τις τάξεις των υιών του τοπικού σύμπαντος είναι οι πιο συχνά εμπιστευμένοι με την πλήρη αντιπροσώπευση των κυριαρχικών δυνάμεων που ασκούνται σε κρίσιμες συμπαντικές περιστάσεις.

(390.3) 35:5.6 Στους απομονωμένους από την πνευματική άγνοια κόσμους, στις σφαίρες αυτές που έχουν, εξ αιτίας εξέγερσης και σφαλμάτων, υποστεί πλανητική απομόνωση, ένας παρατηρητής Βοροντάντεκ είναι συνήθως παρών, εν αναμονή της αποκατάστασης της φυσιολογικής κατάστασης. Σε ορισμένες επείγουσες περιπτώσεις, αυτός ο Ανώτατος παρατηρητής μπορεί να ασκήσει απόλυτη και αυθαίρετη εξουσία πάνω σε κάθε ουράνια ύπαρξη που υπηρετεί στο συγκεκριμένο πλανήτη. Στα αρχεία του Σάλβινγκτον υπάρχει καταγραμμένο ότι οι Βοροντάντεκ άσκησαν, ορισμένες φορές, παρόμοια εξουσία ως Ανώτατοι Έφοροι σε τέτοιους πλανήτες. Και τούτο ισχύει επίσης για κατοικημένους κόσμους που δεν τους άγγιξε η εξέγερση.

(390.4) 35:5.7 Συχνά ένα σώμα αποτελούμενο από δώδεκα, ή περισσότερους Βοροντάντεκ κάθεται στην έδρα ως ανώτατο αναθεωρητικό εφετείο για ειδικές περιπτώσεις οι οποίες αφορούν στην καθεστηκυία τάξη ενός πλανήτη, ή ενός συστήματος. Το έργο τους όμως αφορά σε μεγαλύτερο βαθμό στις εντόπιες νομοθετικές λειτουργίες των κυβερνήσεων των αστερισμών. Ως αποτέλεσμα όλων αυτών των υπηρεσιών, οι Υιοί Βοροντάντεκ έχουν γίνει οι ιστορικοί των τοπικών συμπάντων. Είναι προσωπικά εξοικειωμένοι με όλους τους πολιτικούς αγώνες και τις κοινωνικές αναταραχές των κατοικημένων κόσμων.

6. ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΙΣΜΩΝ

(390.5) 35:6.1 Τουλάχιστον τρεις Βοροντάντεκ είναι αποσπασμένοι στην κυβέρνηση καθενός από τους εκατό αστερισμούς ενός τοπικού σύμπαντος. Οι Υιοί αυτοί επιλέγονται από το Δημιουργό Υιό και εξουσιοδοτούνται από τον Γαβριήλ ως οι Ανώτατοι των αστερισμών για να υπηρετήσουν κατά τη διάρκεια μίας δεκα-χιλιετίας – μία περίοδο 10,000 τυπικών ετών, περίπου 50,000 χρόνια της Ουράντια. Ο κυβερνών Ανώτατος, ο Πατέρας του Αστερισμού, έχει δύο συνεργάτες, ένα πρεσβύτερο και ένα νεώτερο. Σε κάθε αλλαγή στη διοίκηση, ο πρεσβύτερος βοηθός τίθεται επικεφαλής της κυβέρνησης, ο νεώτερος αναλαμβάνει τα καθήκοντα του πρεσβύτερου, ενώ ο μη επιφορτισμένος Βοροντάντεκ που κατοικεί στους κόσμους του Σάλβινγκτον ονομάζει ένα μέλος της τάξης τους ως υποψήφιο για να εκλεγεί και να αναλάβει τα καθήκοντα του νεώτερου συνεργάτη. Με τον τρόπο αυτό, κάθε ένας από τους Ανώτατους κυβερνήτες, σύμφωνα με την κρατούσα τακτική, υπηρετεί στο αρχηγείο ενός αστερισμού για μία περίοδο τριών δεκα-χιλιετιών, περίπου 150,000 χρόνια της Ουράντια.

(390.6) 35:6.2 Οι εκατό Πατέρες των Αστερισμών, οι ουσιαστικοί επικεφαλής των κυβερνήσεων των αστερισμών, συνιστούν το ανώτατο συμβουλευτικό σώμα του Δημιουργού Υιού. Το σώμα αυτό συνεδριάζει συχνά στο αρχηγείο του σύμπαντος, και είναι απεριόριστο στο πεδίο δράσης και την κλίμακα αποφάσεων, αλλά κυρίως ασχολείται με την ευημερία των αστερισμών και την ενοποίηση της διακυβέρνησης ολόκληρου του τοπικού σύμπαντος.

(391.1) 35:6.3 Όταν ένας Πατέρας των Αστερισμών επιτελεί τα καθήκοντά του σ’ ένα συμπαντικό αρχηγείο, όπως συχνά συμβαίνει, ο πρεσβύτερος συνεργάτης γίνεται ο ουσιαστικός διευθυντής των υποθέσεων του αστερισμού. Η φυσιολογική λειτουργία του πρεσβύτερου συνεργάτη είναι η επίβλεψη των πνευματικών υποθέσεων, ενώ ο νεώτερος Συνεργάτης ασχολείται προσωπικά με τη φυσική ευημερία του αστερισμού. Καμία μείζων πολιτική, ωστόσο, δεν εφαρμόζεται σ’ έναν αστερισμό, ει μη μόνο όταν και οι τρεις Ανώτατοι συμφωνήσουν στις λεπτομέρειες της εκτέλεσής της.

(391.2) 35:6.4 Ολόκληρος ο μηχανισμός των πνευματικών ειδήσεων και των διαύλων επικοινωνίας είναι στη διάθεση των Ανώτατων των αστερισμών. Είναι σε τέλεια επαφή με τους ανωτέρους τους στον Σάλβινγκτον αλλά και με τους άμεσα υποκείμενους σ’ αυτούς, τους κυβερνήτες των τοπικών συστημάτων. Συχνά συνέρχονται για να συνεδριάσουν με τους τρεις Κυβερνήτες του Συστήματος και να αποφασίσουν πάνω στα κρατικά θέματα του αστερισμού.

(391.3) 35:6.5 Οι Ανώτατοι περιβάλλονται από ένα σώμα συμβούλων του οποίου ο αριθμός και τα μέλη αλλάζουν από καιρό σε καιρό, σύμφωνα με την παρουσία των διαφόρων ομάδων που βρίσκονται στα αρχηγεία των αστερισμών αλλά και καθώς οι τοπικές ανάγκες αλλάζουν. Σε περιόδους έντασης μπορούν να ζητήσουν και γρήγορα θα υποδεχθούν επιπλέον Υιούς της τάξης των Βοροντάντεκ για να τους βοηθήσουν στο διοικητικό τους έργο. Ο Νορλέιτιαντεκ, ο δικός σας αστερισμός, διοικείται τώρα από δώδεκα Υιούς Βοροντάντεκ.

7. ΟΙ ΚΟΣΜΟΙ ΤΩΝ ΒΟΡΟΝΤΑΝΤΕΚ

(391.4) 35:7.1 Η δεύτερη ομάδα των επτά κόσμων στο κύκλωμα των εβδομήντα κυρίων σφαιρών που περιβάλλουν τον Σάλβινγκτον απαρτίζει τους πλανήτες των Βοροντάντεκ. Κάθε μία από τις σφαίρες αυτές, με τους έξι περιβάλλοντες δορυφόρους της, είναι αφιερωμένη σε μία ιδιαίτερη φάση των δραστηριοτήτων των Βοροντάντεκ. Σ’ αυτούς τους σαράντα εννέα κόσμους οι ανερχόμενοι θνητοί εξασφαλίζουν το αποκορύφωμα της εκπαίδευσής τους πάνω στη νομοθεσία του σύμπαντος.

(391.5) 35:7.2 Οι ανερχόμενοι θνητοί έχουν παρατηρήσει τα νομοθετικά σώματα που συνεδριάζουν στους αρχηγικούς κόσμους των αστερισμών, ωστόσο εδώ, στους κόσμους αυτούς των Βοροντάντεκ, οι ανερχόμενοι θνητοί συμμετέχουν στην θεσμοθέτηση της ουσιαστικής γενικής νομοθεσίας του τοπικού σύμπαντος υπό την καθοδήγηση του πρεσβύτερου Βοροντάντεκ. Τέτοιες θεσμοθετήσεις σχεδιάζονται για να συντονίσουν τις διάφορες επίσημες αναγγελίες των αυτόνομων νομοθετικών σωμάτων των εκατό αστερισμών. Η εκπαίδευση που δίδεται στα σχολεία των Βοροντάντεκ είναι ανυπέρβλητη, ακόμη και πάνω στην Ουβέρσα. Η εκπαίδευση αυτή είναι προοδευτική, εκτεινόμενη από τον κύριο πλανήτη, με έργο συμπληρωματικό στους έξι δορυφόρους του, μέχρι πάνω, ψηλά, στους υπόλοιπους έξι κύριους πλανήτες και τις συνδεδεμένες ομάδες δορυφόρων τους.

(391.6) 35:7.3 Οι ανερχόμενοι οδοιπόροι θα γνωρίσουν πολυάριθμες καινούργιες δραστηριότητες στους κόσμους αυτούς της μελέτης και της πράξης. Δεν μας απαγορεύεται να αναλάβουμε την αποκάλυψη των καινούργιων αυτών έργων που κανείς δεν ονειρεύτηκε ακόμα, αλλά φοβούμαστε ότι δεν θα μπορέσουμε να παρουσιάσουμε τα εγχειρήματα στον υλικό νου των θνητών πλασμάτων. Δεν βρίσκουμε λόγια να περιγράψουμε την ουσία των ουράνιων αυτών δραστηριοτήτων και δεν υπάρχουν ανάλογες ανθρώπινες ενασχολήσεις που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να ερμηνεύσουν τις καινούργιες αυτές δραστηριότητες των ανερχομένων θνητών, καθώς συνεχίζουν τις μελέτες τους σ’ αυτούς τους σαράντα εννέα κόσμους. Αλλά και πολλές άλλες δραστηριότητες, όχι μέρος της ενασχόλησης των ανερχομένων, επικεντρώνονται στους κόσμους αυτούς των Βοροντάντεκ του κυκλώματος του Σάλβινγκτον.

8. ΟΙ ΥΙΟΙ ΛΑΝΟΝΑΝΤΕΚ

(392.1) 35:8.1 Μετά τη δημιουργία των Βοροντάντεκ, ο Δημιουργός Υιός και το Συμπαντικό Πνεύμα-Μητέρα ενώνονται με σκοπό να δώσουν υπόσταση στην τρίτη τάξη των συμπαντικών υιών, τους Λανονάντεκ. Αν και απασχολούνται σε διάφορα έργα σχετικά με την διακυβέρνηση των συστημάτων, είναι περισσότερο γνωστοί ως Κυρίαρχοι των Συστημάτων, ως κυβερνήτες των τοπικών συστημάτων και ως Πλανητικοί πρίγκιπες, οι διοικητικοί επικεφαλής των κατοικημένων κόσμων.

(392.2) 35:8.2 Όντας μεταγενέστερη και κατώτερη – όσον αφορά στο επίπεδο του θείου – τάξη της δημιουργίας των υιών, οι υπάρξεις αυτές χρειάστηκε να παρακολουθήσουν ορισμένες τάξεις εκπαίδευσης στους κόσμους των Μελχισεδέκ προετοιμαζόμενοι για την μετέπειτα υπηρεσία τους. Ήταν οι πρώτοι σπουδαστές στο Πανεπιστήμιο των Μελχισεδέκ ενώ ταξινομήθηκαν και πιστοποιήθηκαν από τους διδασκάλους και εξεταστές τους Μελχισεδέκ, σύμφωνα με τις ικανότητες, την προσωπικότητα και τα επιτεύγματα.

(392.3) 35:8.3 Το σύμπαν του Νέβαδον άρχισε την ύπαρξή του διαθέτοντας ακριβώς δώδεκα εκατομμύρια Λανονάντεκ και όταν πέρασαν όλοι από την σφαίρα των Μελχισεδέκ, χωρίσθηκαν, στις τελικές εξετάσεις, σε τρεις τάξεις:

(392.4) 35:8.4 1. Οι Κύριοι Λανονάντεκ. Της ανώτατης σειράς, ήταν 709,841. Είναι οι καθορισμένοι ως Κυρίαρχοι των Συστημάτων Υιοί και συνεργάτες στα ανώτατα συμβούλια των αστερισμών, αλλά και σύμβουλοι στο ανώτερο διοικητικό έργο του σύμπαντος.

(392.5) 35:8.5 2. Οι δευτερεύοντες Λανονάντεκ. Στην τάξη αυτή, την εκπορευόμενη από τους Μελχισεδέκ υπήρχαν 10,234,601. Προσδιορίζονται ως Πλανητικοί Πρίγκιπες και ανήκουν στις εφεδρείες της τάξης τους.

(392.6) 35:8.6 3. Οι Τριτεύοντες Λανονάντεκ. Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει 1,055,558. Οι Υιοί αυτοί λειτουργούν ως κατώτεροι βοηθοί, αγγελιαφόροι, φρουροί, επίτροποι, παρατηρητές και εκτελούν τα διάφορα καθήκοντα σ’ ένα σύστημα και τους κόσμους που το απαρτίζουν.

(392.7) 35:8.7 Δεν είναι δυνατόν, όπως συμβαίνει με τα εξελικτικά πλάσματα, για τους Υιούς αυτούς να προωθηθούν από τη μία ομάδα στην άλλη. Όταν υποβληθούν στην εκπαίδευση των Μελχισεδέκ, όταν μία φορά εξετασθούν και ταξινομηθούν, υπηρετούν διαρκώς στην κατηγορία στην οποία ορίστηκαν. Ούτε αυτοί οι Υιοί αναπαράγονται. Ο αριθμός τους μέσα στο σύμπαν είναι σταθερός.

(392.8) 35:8.8 Σε στρογγυλούς αριθμούς η τάξη των Υιών Λανονάντεκ είναι ταξινομημένη στον Σάλβινγκτον ως εξής:

(392.9) 35:8.9 Συμπαντικοί Συντονιστές και Σύμβουλοι των Αστερισμών . 100,000

(392.10) 35:8.10 Κυρίαρχοι των Συστημάτων και Βοηθοί. . . . . . . . . . . 600,000

(392.11) 35:8.11 Πλανητικοί Πρίγκιπες και Εφεδρείες. . . . . . . . . . .10,000,000

(392.12) 35:8.12 Σώματα Αγγελιαφόρων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400,000

(392.13) 35:8.13 Συνοδοί και Καταγραφείς. . . . . . . . . . . . . . . 100,000

(392.14) 35:8.14 Εφεδρικό Σώμα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800,000

(392.15) 35:8.15 Εφ’ όσον οι Λανονάντεκ είναι μία τάξη υιών μάλλον κατώτερη από τους Μελχισεδέκ και τους Βοροντάντεκ, προσφέρουν πολύ μεγάλη υπηρεσία στις κατώτερες μονάδες του σύμπαντος, διότι είναι ικανοί να έλκουν πλησιέστερα τα κατώτερα πλάσματα των έλλογων φυλών. Διατρέχουν επίσης μεγαλύτερο κίνδυνο να παραστρατήσουν, να απομακρυνθούν από την αποδεκτή τεχνική της συμπαντικής κυβέρνησης. Αυτοί, όμως, οι Λανονάντεκ, ιδιαίτερα η κύρια τάξη τους, είναι οι πλέον ικανοί και πολυμήχανοι απ’ όλους τους συμπαντικούς διοικητές. Σε διοικητικές ικανότητες τους ξεπερνά μόνον ο Γαβριήλ και οι άγνωστοι συνεργάτες του.

9. ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ ΛΑΝΟΝΑΝΤΕΚ

(393.1) 35:9.1 Οι Λανονάντεκ είναι οι διαρκείς κυβερνήτες των πλανητών και οι εναλλασσόμενοι κυρίαρχοι των συστημάτων. Ένας τέτοιος Υιός κυβερνά τώρα στην Τζερουζέμ, το αρχηγείο του τοπικού σας συστήματος των κατοικημένων κόσμων.

(393.2) 35:9.2 Οι Κυρίαρχοι των Συστημάτων κυβερνούν σε επιτροπές των δύο, ή των τριών στο αρχηγείο κάθε συστήματος κατοικημένων κόσμων. Ο Πατέρας του Αστερισμού επιλέγει έναν από τους Λανονάντεκ αυτούς ως Αρχηγό κάθε δεκα-χιλιετία. Ορισμένες φορές δεν γίνεται αλλαγή του επικεφαλής της τριάδας, αφού το θέμα είναι εντελώς προαιρετικό για τους κυβερνήτες των αστερισμών. Οι κυβερνήσεις των Συστημάτων δεν αλλάζει ξαφνικά το προσωπικό του, εκτός αν συμβεί κάποιου είδους τραγωδία.

(393.3) 35:9.3 Όταν οι Κυρίαρχοι των Συστημάτων, ή οι συνεργάτες τους ανακαλούνται, οι θέσεις τους καταλαμβάνονται από τις επιλογές οι οποίες έγιναν από το ανώτατο συμβούλιο που βρίσκεται στο αρχηγείο του αστερισμού, από τις εφεδρείες της τάξης αυτής, μιας ομάδας η οποία είναι μεγαλύτερη στην Εντέντια από τον ενδεδειγμένο μέσο όρο.

(393.4) 35:9.4 Τα ανώτατα συμβούλια των Λανονάντεκ έχουν τη βάση τους στα αρχηγεία των διαφόρων αστερισμών. Ενός τέτοιου σώματος προΐσταται ο αρχαιότερος Ανώτατος συνεργάτης του Πατέρα του Αστερισμού, ενώ ο νεώτερος συνεργάτης εποπτεύει τις εφεδρείες της δευτερεύουσας τάξης.

(393.5) 35:9.5 Οι Κυρίαρχοι των Συστημάτων είναι αντιπροσωπευτικοί του ονόματός τους. Είναι σχεδόν απόλυτοι κυρίαρχοι των τοπικών υποθέσεων των κατοικημένων κόσμων. Είναι σχεδόν πατρικοί στις οδηγίες τους προς τους Πλανητικούς Πρίγκιπες, τους Υλικούς Υιούς και τα λειτουργικά πνεύματα. Ο προσωπικός τους έλεγχος επί της κυριαρχίας είναι απόλυτος. Οι κυβερνήτες αυτοί δεν εποπτεύονται από Τριαδικούς παρατηρητές από το κεντρικό σύμπαν. Αποτελούν το διοικητικό τομέα του τοπικού σύμπαντος, ενώ ως επόπτες για την επιβολή των νομοθετικών επιταγών και ως εκτελεστές για την εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων παρουσιάζουν το μοναδικό χώρο σε ολόκληρη τη συμπαντική διοίκηση όπου η προσωπική ανυπακοή προς τη βούληση του Υιού Μιχαήλ μπορεί εξαιρετικά εύκολα και άμεσα να προστατευθεί και να επιχειρήσει να επιβεβαιωθεί.

(393.6) 35:9.6 Το τοπικό μας σύμπαν υπήρξε άτυχο στο ότι πάνω από επτακόσιοι Υιού της τάξης των Λανονάντεκ στασίασαν κατά της συμπαντικής κυβέρνησης, επιταχύνοντας με τον τρόπο αυτό τη σύγχυση σε διάφορα συστήματα και πολυάριθμους πλανήτες. Από το συνολικό αυτό αριθμό των αποτυχιών, μόνο τρεις ήταν Κυρίαρχοι των Συστημάτων. Πρακτικά, όλοι αυτοί οι Υιοί ανήκαν στην δεύτερη και τρίτη τάξη, ήταν, δηλαδή Πλανητικοί Πρίγκιπες και τριτεύοντες Λανονάντεκ.

(393.7) 35:9.7 Ο μεγάλος αριθμός των Υιών αυτών που εξέπεσαν από την ακεραιότητα δεν υποδηλώνει κάποιο λάθος στην δημιουργία τους. Θα μπορούσαν να είχαν φτιαχτεί με θεία τελειότητα, αλλά δημιουργήθηκαν έτσι ώστε να μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα και να ελκύσουν πλησιέστερα τα εξελικτικά πλάσματα που κατοικούν στους κόσμους του χρόνου και του διαστήματος.

(393.8) 35:9.8 Απ’ όλα τα τοπικά σύμπαντα του Όρβοντον, το δικό μας σύμπαν έχει, με την εξαίρεση του Χένσελον, απολέσει τον μεγαλύτερο αριθμό της τάξης αυτής των Υιών. Στην Ουβέρσα αποτελεί κοινή ομολογία ότι είχαμε πολύ μεγάλα διοικητικά προβλήματα στον Νέβαδον επειδή οι Υιοί μας της τάξης των Λανονάντεκ δημιουργήθηκαν με τόσο μεγάλο βαθμό προσωπικής ελευθερίας στην επιλογή και το σχεδιασμό. Δεν κάνω την παρατήρηση αυτή δίκην κριτικής. Ο Δημιουργός του σύμπαντός μας διαθέτει πλήρη εξουσία και δύναμη για να το πράξει. Αποτελεί σημείο τριβής για τους κυβερνήτες μας το γεγονός ότι ενώ τέτοιοι, ελεύθερα επιλέγοντες Υιοί δημιουργούν υπερβολικά προβλήματα κατά τις αρχικές εποχές του σύμπαντος, όταν τα πράγματα ομαλοποιηθούν εντελώς και κατασταλάξουν τελικά, τα κέρδη της ανώτερης νομιμοφροσύνης και της πληρέστερης εθελοντικής υπηρεσίας εκ μέρους αυτών των σε βάθος δοκιμασμένων Υιών αντισταθμίζουν με το παραπάνω τη σύγχυση και τις δοκιμασίες των προηγούμενων εποχών.

(394.1) 35:9.9 Στην περίπτωση εξέγερσης στο αρχηγείο ενός συστήματος, ένας καινούργιος κυρίαρχος εγκαθίσταται συνήθως σε σύντομο συγκριτικά χρονικό διάστημα, ωστόσο δεν συμβαίνει το ίδιο στους μεμονωμένους πλανήτες. Είναι οι συνιστώσες μονάδες της υλικής δημιουργίας και η ελεύθερη βούληση των πλασμάτων αποτελεί παράγοντα για την τελική εκδίκαση όλων των προβλημάτων του είδους. Οι διάδοχοι Πλανητικοί Πρίγκιπες προορίζονται για απομονωμένους κόσμους, πλανήτες των οποίων οι πρίγκιπες της εξουσίας μπορεί να έχουν παραστρατήσει, αλλά δεν αναλαμβάνουν ενεργό διακυβέρνηση στους κόσμους αυτούς μέχρις ότου τα αποτελέσματα της εξέγερσης ξεπεραστούν εν μέρει και απαλειφθούν από τα διορθωτικά μέτρα που εφαρμόζονται από τους Μελχισεδέκ αλλά και τις άλλες λειτουργικές προσωπικότητες. Η εξέγερση ενός Πλανητικού Πρίγκιπα αυτόματα απομονώνει τον πλανήτη του. Τα τοπικά πνευματικά κυκλώματα διακόπτονται αμέσως. Μόνον ένας επιφοιτών Υιός μπορεί να επανεγκαταστήσει τις διαπλανητικές γραμμές επικοινωνίας σ’ έναν τέτοιο απομονωμένο πνευματικά κόσμο.

(394.2) 35:9.10 Υπάρχει ένα σχέδιο για τη διάσωση αυτών των απειθάρχητων και αφρόνων Υιών και πολλοί επωφελήθηκαν από την ελεήμονα αυτή πρόβλεψη. Ποτέ όμως ξανά δεν θα λειτουργήσουν στις θέσεις αυτές, όπου έσφαλαν. Μετά την αποκατάσταση τους ανατίθενται καθήκοντα φρουρών σε τμήματα φυσικής διοίκησης.

10. ΟΙ ΚΟΣΜΟΙ ΤΩΝ ΛΑΝΟΝΑΝΤΕΚ

(394.3) 35:10.1 Η τρίτη ομάδα των επτά πλανητών στο κύκλωμα των εβδομήντα πλανητών του Σάλβινγκτον, μαζί με τους αντίστοιχους σαράντα δύο δορυφόρους, συνιστούν το σύμπλεγμα των διοικητικών σφαιρών του Λανονάντεκ. Στους κόσμους αυτούς, οι έμπειροι Λανονάντεκ οι οποίοι ανήκουν στο σώμα των πρώην Κυριάρχων των Συστημάτων, εκτελούν καθήκοντα διοικητικών δασκάλων των ανερχομένων οδοιπόρων και των σεραφικών στρατιών. Οι εξελικτικοί θνητοί παρατηρούν τους διοικητές του συστήματος να εργάζονται στις πρωτεύουσες των συστημάτων, αλλά εδώ συμμετέχουν στον ουσιαστικό συντονισμό των διοικητικών εξαγγελιών των δέκα χιλιάδων τοπικών συστημάτων.

(394.4) 35:10.2 Τα διοικητικά αυτά σχολεία του τοπικού σύμπαντος εποπτεύονται από ένα σώμα Υιών Λανονάντεκ οι οποίοι διαθέτουν μακρά εμπειρία ως Κυρίαρχοι των Συστημάτων, αλλά και ως σύμβουλοι των αστερισμών. Τα διοικητικά αυτά σχολεία τα ξεπερνούν μόνο τα διοικητικά σχολεία του Έσνα.

(394.5) 35:10.3 Ενώ χρησιμεύουν ως εκπαιδευτικές σφαίρες για τους ανερχόμενους θνητούς, οι κόσμοι των Λανονάντεκ αποτελούν τα κέντρα εκτεταμένων επιχειρήσεων που έχουν να κάνουν με τις φυσιολογικές και συνηθισμένες διοικητικές λειτουργίες του σύμπαντος. Σε όλη τη διαδρομή προς τον Παράδεισο, οι ανερχόμενοι οδοιπόροι συνεχίζουν τις σπουδές τους στα πρακτικά σχολειά της εφαρμοσμένης γνώσης – στην ουσιαστική εξάσκηση του να κάνουν πραγματικά αυτά που διδάχθηκαν. Το συμπαντικό εκπαιδευτικό σύστημα, υποστηριζόμενο από τους Μελχισεδέκ είναι πρακτικό, προοδευτικό, σημαντικό και εμπειρικό. Περιλαμβάνει εξάσκηση σε θέματα υλικά, διανοητικά, μοροντιανά και πνευματικά.

(394.6) 35:10.4 Είναι σε σχέση με τους διοικητικούς αυτούς κόσμους των Λανονάντεκ που οι περισσότεροι από τους διασωθέντες Υιούς της τάξης αυτής υπηρετούν ως κηδεμόνες και διευθυντές των πλανητικών υποθέσεων. Και οι σφάλλοντες αυτοί Πλανητικοί Πρίγκιπες καθώς και οι σύντροφοί τους στην εξέγερση οι οποίοι επιλέγουν να αποδεχθούν την προσφερόμενη επανόρθωση, θα συνεχίσουν να υπηρετούν σε θέματα ρουτίνας, τουλάχιστον μέχρις ότου το σύμπαν του Νέβαδον εγκατασταθεί στο φως και τη ζωή.

(395.1) 35:10.5 Πολλοί από τους Υιούς Λανονάντεκ, πάντως, στα αρχαιότερα συστήματα έχουν παγιώσει θαυμάσιες καταγραφές υπηρεσίας, διακυβέρνησης και πνευματικών επιτευγμάτων. Είναι μία ανώτερη, πιστή και νομοταγής ομάδα, παρά την τάση τους να υποπίπτουν σε σφάλματα μέσα από την πλάνη της προσωπικής τους ελευθερίας και τις ονειροφαντασίες της αυτοδιάθεσης.

(395.2) 35:10.6 [Υποστηρίχθηκε από τον Αρχηγό των Αρχαγγέλων ο οποίος λειτουργεί με την εξουσία του Γαβριήλ του Σάλβινγκτον.]

Foundation Info

Προβολή για εκτύπωσηΠροβολή για εκτύπωση

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Όλα τα δικαιώματα κρατημένα.