Hírek a 2020 októberi kuratóriumi ülésről

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Judy Van Cleave
Marcel Peereboom
Marcel Peereboom
Vicki Yang
Vicki Yang

Judy Van Cleave, az Urantia Alapítvány titkára, Idaho, Egyesült Államok

A kuratóriumi kültagok kinevezése

Az igazgatóság hároméves időtartamra kinevezte új munkatársaként a holland Marcel Peereboomot, valamint a tajvani és kaliforniai illetőségű Vicki Yangot. Sherry Cathcart Chavis, Mark Hutchings és Minoo Claire esetében a kuratóriumi kültagság meghosszabbítására került sor a következő évre.

A 2020. téli időszaki adománygyűjtés

Öt nagylelkű adományozó ígéretet tett arra, hogy 225.000 dollárt adományoz, ha az olvasóközönség január elseje előtt ennek megfelelő összeget adományoz. Mindig öröm látni az év utolsó két hónapjában érkező adományok mennyiségét, és reméljük, idén is megkapjuk az olvasók támogatását az említett cél eléréséhez.

A támogatói adományok nagyban segítik az Urantia Kinyilatkoztatás ügyének előrehaladását. A támogatók segítségével az Urantia Alapítvány munkája biztos alapokra épülhet, még a nagy bizonytalansággal járó időkben is.

Kérjük olvasóinkat, hogy fontolják meg az Urantia Alapítvány részére történő adományozás lehetőségét, ld. az https://www.urantia.org/donate címet.

Pénzügyek

Az Urantia Alapítvány kurátorai és munkatársai elkötelezettek amellett, hogy a költségek mindenkor összhangban legyenek a legfontosabb prioritásainkkal. A kiadásaink 11 %-kal csökkentek a 2019. év azonos időszakához képest, és ezzel a felülvizsgált költségvetésünkön belül maradtunk 8 %-kal. Különösen hálásak vagyunk a nagylelkű adományozóinknak, akik az elmúlt évben segítettek bennünket abban, hogy elláthassuk a feladatainkat.

A testület jóváhagyta a 2021. évi költségvetést, amely veszteséges évet vetít előre. A bevételi soron bruttó 785.300 dolláros összeget terveztünk, az összes kiadás 785.160 dollár lehet. Az kiadások óvatos tervezése során a hangsúlyt a legfontosabb projektek finanszírozása kapta.

Jézus Utazásai Ajándékfüzet

Jim English egy olyan 12 oldalas brosúrát tervezett, mely térképes formában mutatja be Jézus utazásait, a fontos események helyszínét, a feltámadása utáni megjelenéseit, a korabeli Palesztinát és a Mester életének főbb eseményeit is összefoglalja. Az adományozók ezt az ajándékot köszönetképpen kapták a folyamatos támogatásukért.

Tervezett adományozás

A tervezett adományozás a jövő olvasói nemzedékeinek támogatására szolgál. Joanne Strobel frissítette a weblapunk ezen oldalát (https://urantia.plannedgiving.org). Az oldal konkrét útmutatást nyújt a különféle adományozási módokról, és ötleteket ad arra, hogyan lehet adományozni az Urantia Alapítvány számára. A jövőben is folytatjuk a kinyilatkoztatás ügye számára biztonsági hálót jelentő kezdeményezés erősítését.

Könyvértékesítés

A harmadik negyedévnek és elmúlt egy éves időszaknak (YTD) az eladási száma kiválóak, ami a koronavírus miatti zárlat ideje alatt megélénkült olvasási szokásokat jelzi. A 2020. évi számok az előző év azonos időszakához viszonyítva a következők:

Az Urantia könyv összes értékesítési példányszáma 17.403, ami 27 %-kal több, mint 2019-ben.

• Az angol nyelvű kiadás értékesítési száma 7819, ami 8 %-os növekedést jelent.

• A spanyol nyelvű kiadás értékesítése stabil volt a 2628 darabszámmal.

• A portugál nyelvű kiadás értékesítési száma 1756, ami 7 %-os növekedést mutat.

• A francia nyelvű kiadás értékesítése 903 darab, ami 86 %-os növekedés.

• Az e-könyvek értékesítési száma 3349, vagyis 45 %-kal több az előző időszakhoz képest.

• A letöltések száma 85.021, ami itt 26 %-os a növekedést jelent.

Mindig örülünk, ha több Urantia könyvet kell nyomtatnunk angol nyelven, mert ez azt jelzi, hogy van kereslet a könyv iránt. Ennek megfelelően a nyomda további 10.000 példányt készített el. A Urantia Press kiadónál megjelent mű, a Jézus elmondhatatlan története javított térképekkel és további képekkel immár a második kiadást érte meg.

Az Urantia Alapítvány honlapja

A közelmúltban csatlakozott Brad Garner az Alapítvány honlapját gondozó csapathoz, melyet eredetileg Tamara Strumfeld ügyvezető igazgató, Ashley Parratore és Joanne Strobel alkotott. Brad projektmenedzsment, kreatív tervezési és programozási ismereteivel kiegészült csapat egy funkcióban gazdagabb és a figyelmet jobban felkeltő honlapot lesz képes kialakítani a 2021. év folyamán.

Oktatási programok

Gard Jameson, az Oktatási Bizottság elnöke az írásos beszámolójában a következő fejleményekről adott tájékoztatást:

• Az Urantia Oktatási Központ kialakítása folyamatos zajlik. A csapat tagjai: Gard Jameson, David és Marilynn Kulieke, Elisabeth Callahan, Chris Wood, Geri Johnson és Rob Mastroianni.

• A Gard Jameson és Marilynn Kulieke által írt figyelemre méltó Urantia-történet 2021 elején válik elérhetővé.

Tánc Istennel: Szeretetben élni a megpróbáltatást jelentő időkben című, nőknek szóló virtuális lelki találkozó időpontja: december 13-án, vasárnap.

• Februárra Zoom szemináriumot terveznek „Szeretetteljes szolgálat” tárgykörben.

• Az emberfajták tárgykörével foglalkozó szemináriumot jövő novemberre ütemezték be.

A fenti oktatási programokkal kapcsolatban további tájékoztatást Joanne-tól lehet kérni a [email protected] e-mail címen.

Urantia Book Internet School (UBIS)

Az iskolában jelentősen megnőtt az újonnan bekapcsolódó résztvevők száma az összes nyelvi tagozaton (angol, francia, spanyol és portugál) a 2019-2020 időszakban. Idén összesen 472 hallgató fejezte be tanulmányait az UBIS-on. Csak gratulálni tudunk a vezetői testületnek, az adminisztrátoroknak, a tanító-segítőknek és a résztvevőknek, hiszen ezzel az oktatási intézmény a legsikeresebb évét zárja a kinyilatkoztatás megjelenése óta.

Az UBIS igazgatósága Tim Duffyt választotta társigazgatónak az iskola alapítója, Georges Michelson-Dupont mellé. Gratulálunk, Tim!

Michael Zehr lett az angol nyelvi tagozat igazgatója, Geraldo Queiroz-t pedig a portugál tagozat igazgatójává választották. Olga López Molina továbbra is a spanyol nyelvi tagozat vezetője, Georges pedig a francia tagozat ideiglenes igazgatója maradt. Joanne Strobel az UBIS ügyvezető igazgatójaként folytatja a munkáját.

Urantia Könyv Olvasókör Nyilvántartás (UBSGD)

Az Urantia Alapítvány a Nemzetközi Urantia Szövetséggel (UAI) és az Urantia Könyv Társasággal (UBF) együtt dolgozik az olvasóköri nyilvántartás vezetésében. Külön köszönet illeti a kiváló munkáért Bill Beasley elnököt, Scott Brooks webmestert, Jackie Koury-t (UBF), Rick Lyont (UAI) és Tamara Strumfeldet (Urantia Alapítvány).

Ebben a negyedévben az UBSGD csapata befejezte az éves adatbázis-tisztítást, ezzel a könyvtárban felsorolt ​​összes olvasóköri adat aktualizálva lett. Szerencsére a bizottságnak csak kevés olvasókört kellett eltávolítania az adatbázisból amiatt, hogy azok nem reagáltak a velük való többszöri megkeresésre sem.

Olvasóköri statisztika az adatbázisból:

• 29 új olvasókör került be a nyilvántartásba; az összesen 461 csoportból 187 a virtuális olvasókör és 356 a személyes megjelenéssel működő csoport; az Egyesült Államokban 238 olvasókör működik, közülük 80 virtuális formában; 223 olvasókör regisztrált az Egyesült Államokon kívülről; olvasókörök 61 országban működnek.

• A legtöbb olvasókört adó országok tízes listája: Egyesült Államok, Brazília, Kanada, Kolumbia, Spanyolország, Franciaország, Mexikó, Venezuela, Ausztrália, Dél-Korea.

• A legtöbb olvasókört adó nyelvek ötös listája: angol (290), spanyol (79), portugál (31), francia (29), koreai (8).

Fordítások

Az elmúlt három hónap során a fordítások és a javítások előrehaladása megfelelt az elvárásainknak. Külön köszönet jár a Fordítások Bizottságának, amelynek elnöke Marilynn Kulieke, a fordítások igazgatója Georges Michelson-Dupont, további tagjai Víctor García-Bory, Henk Mylanus, Jay Peregrine, Strumfeld Tamara és Minoo Treichler.

• Víctor García-Bory részt vesz az új spanyol fordítás minőségbiztosítási folyamatában. E munka eredménye 2021 májusában lesz elérhető a https://www.urantia.org/es oldalon. A nyomtatott könyvek 2021 őszére készülnek el.

• Gabriel Rymberg beszámolt arról, hogy a héber fordítás utolsó szövegellenőrzése a 188. írásnál tart, s a munka befejezését 2021. január elsejére tervezik.

• A fárszi (perzsa) fordítás a 140. írásnál tart.

• Elindult a filippínó szövegű fordítási munka is, melynek vezetője Eugene és Belen Asidao.

• Jay Peregrine folytatta a minőségbiztosítási szempontú ellenőrzést az arab, a kínai, a perzsa, a filippínó, a görög és a román fordításunk esetében, valamint a spanyol és a portugál nyelvű felülvizsgált szövegeknél.

Richard Zhu munkájának eredményeként a kínai fordítás első munkapéldánya már a 170. írásig elkészült. Az anyaországi kínaiak túlnyomórészt egyszerűsített kínai írásjelekkel írt szöveget olvasnak, míg a hongkongi, a makaói, a tajvani kínaiak és az Ázsián kívül élő külföldi állampolgárok a hagyományos kínai írásjelekkel írt szövegeket részesítik előnyben. Richard Zhu jelenleg egyszerűsített kínai írásjelekkel fordítja az Urantia könyvet. Vicki Yang felajánlotta, hogy segít Richardnak a hagyományos kínai írásjelekkel írt szövegváltozat elkészítésében. Mindkét írásjel-készlet alapján elkészítjük a fordítást, mert belátható időn belül nem várható, hogy a kínai belpolitikai viszonyok kedveznének az Urantia könyv terjesztésének. A tradicionális kínai írásjelekkel készülő fordítás révén még azelőtt lehetővé válik az Urantia könyv tajvani terjesztése, hogy a könyv megjelenhetne Kína területén.

Foundation Info

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Minden jog fenntartva.