Przejdź do treści

Internetowa Szkoła Księgi Urantii (UBIS) — Szansa na Rozwój Duchowy i Braterstwo

Data
Autor
Georges Michelson-Dupont
Georges Michelson-Dupont
Przeczytaj cały newsletter

Internetowa Szkoła Księgi Urantii (UBIS) — Szansa na Rozwój Duchowy i Braterstwo

Georges Michelson-Dupont, powiernik, dyrektor UBIS, Recloses, Francja

Uwaga redaktora: UBIS został założony w 1998 roku jako darmowy program edukacyjny Fundacji Urantii. Jest on wielojęzyczny (angielski, hiszpański, francuski, portugalski), otwarty dla poszukiwaczy prawdy z całego świata i prowadzony przez ponad 150 wolontariuszy specjalnie przeszkolonych do tworzenia kursów, opracowywania prowokujących do myślenia pytań i animowania tygodni dyskusji. Kursy są oferowane w styczniu, kwietniu i wrześniu. Zapraszamy do zapisania się na kurs: https://new.ubis.urantia.org/

Niewielu z nas zaprzeczy, że samotne studiowanie Księgi Urantii może być intelektualnie żmudne i egzystencjalnie samotne. Odwraca to uwagę wielu początkujących czytelników od doświadczenia korzyści, jakie może im przynieść to objawienie. Internetowa Szkoła Księgi Urantii (UBIS) jest programem, który dostarcza pomocnych rozwiązań zarówno nowym, jak i starym czytelnikom.

Nasza szkoła czerpie inspirację z postawy Jezusa, który starał się pobudzić w każdym dziecku Ojca bezpośrednie, osobiste doświadczenie prawdy objawionej w duszy. Mistrz nie tylko mówił swoim słuchaczom prawdy, które chciał im objawić, ale często zadawał pytania, które miały na celu wzbudzenie w każdej duszy rzeczywiste doświadczenie danej prawdy.

Nauczyciele-facylitatorzy UBIS opracowują przemyślane pytania, aby sprowokować u studentów osobiste spotkanie z prawdami objawionymi, które, gdy zostaną doświadczone w ich duszach, prowadzą do wzmocnienia duchowej percepcji. Ze względu na transformujący efekt odgórnego objawienia nowej prawdy oraz zamierzony proces wzrostu samego objawienia, UBIS skupia się wyłącznie na Księdze Urantii i nie obejmuje dzieł drugorzędnych (interpretacyjnych), ani ewolucyjnych wypowiedzi innych poszukujących autorów, którzy zastanawiają się nad swoimi poglądami na prawdę lub rzeczywistość.

Prawda objawiona, osobiście odkryta prawda, jest najwyższą radością ludzkiej duszy; jest wspólnym tworem materialnego umysłu oraz zamieszkującego człowieka ducha. 132:3.4 (1459.9)

Naszą zasadą przewodnią było samo objawienie, od początku do końca, bez pośredników - prawdziwymi nauczycielami są objawiciele, Duch Prawdy i Dostarajacz Myśli. Członkowie wydziału UBIS nazywani są nauczycielami-facylitatorami, ponieważ ułatwiają swoim uczniom spotkanie z nową i żywą prawdą.

Podczas niedawnej dyskusji na kursie postawiono dwa pytania: W jaki sposób intelektualne studium faktów przedstawionych w referatach może sprzyjać osobistemu postępowi duchowemu? I jak to samo intelektualne studium może pomóc w rozwijaniu społecznego braterstwa? Przez braterstwo nie rozumiemy tego, które wypisane jest na frontonach pomników Republiki Francuskiej: Liberté, Égalité, Fraternité (Wolność, Równość, Braterstwo), ale to, które wynika z aktywnej świadomości naszego synostwa z Ojcem wszystkich stworzeń żyjących we wszechświecie wszechświatów.

Samotny Posłaniec odpowiada na pierwsze pytanie:

Szerzenie się wiedzy materialnej pozwala na lepszą intelektualną ocenę znaczeń idei oraz wartości ideałów. Istota ludzka może znaleźć prawdę w swym doświadczeniu wewnętrznym, ale potrzebuje dobrej znajomości faktów, aby zastosować swe osobiste odkrycie prawdy do bezlitośnie praktycznych wymagań codziennego życia. 111:6.7 (1222.6)

Nauka jest źródłem faktów a umysł nie może pracować bez faktów. Są one cegłami budowli mądrości, cementowanymi ze sobą doświadczeniem życiowym. Człowiek może znaleźć Bożą miłość bez faktów i odkryć Boże prawa bez miłości, ale człowiek nigdy nie może zacząć doceniać nieskończonej symetrii, nieziemskiej harmonii, wyrafinowanej pełni wszechobejmującej natury Pierwszego Źródła i Centrum, zanim nie znajdzie Boskich praw i Boskiej miłości, i zanim nie połączy ich empirycznie w swej własnej, wyłaniającej się kosmicznej filozofii.  111:6.6 (1222.5)

Na drugie pytanie odpowiada Melchizedek:

Wnikliwość duchowa. Braterstwo człowieka opiera się przede wszystkim na uznaniu ojcostwa Boga. Najszybszą drogą do zaprowadzenia braterstwa człowieka na Urantii jest przeprowadzenie transformacji duchowej dzisiejszej ludzkości. Jedyną metodą przyspieszenia naturalnego trendu ewolucji społecznej jest zastosowanie duchowej presji odgórnej, co wzbogaca wnikliwość moralną i pomnaża w duszy każdego śmiertelnika zdolność do zrozumienia i kochania każdego innego śmiertelnika. Wzajemne zrozumienie i braterska miłość są niedościgłymi czynnikami cywilizującymi oraz potężnymi motywami, wiodącymi do realizacji światowego braterstwa człowieka. 52:6.7 (598.2) [Kursywa dodana]

Każdy dziesięciotygodniowy (lub krótszy) kurs UBIS jest zorganizowany w serię dwutygodniowych okresów, z których każdy ma odrębny cel.

Tydzień 1: W pierwszym tygodniu studenci otrzymują lekturę do uważnego przestudiowania przed odpowiedzią na kilka prowokujących do myślenia pytań. Pytania te mają na celu sprowokowanie głębokiej refleksji prowadzącej do osobistego odkrycia prawdy objawionej. Pełny tydzień na przeczytanie i rozważenie wybranych tekstów daje studentom wystarczająco dużo czasu na dogłębne rozważenie i dojrzewanie (duszy). Wynikające z tego badanie faktów i ich integracja w ramy pojęciowe jest złożonym procesem, który przyczynia się do nabycia kultury osobistej opartej na prawdzie, do uduchowienia materialnego umysłu i do kształtowania prawości. Jest to prawdziwy trening intelektualny praktykowany we wszechświatowych szkołach na światach-mieszkaniach. Można powiedzieć, że jest to przygotowanie do następnego życia.

Tydzień 2: Drugi tydzień uwzględnia zwiększone pragnienie w ludzkim umyśle, aby dzielić się tymi nowymi intelektualnymi nabytkami z innymi wierzącymi. Podobnie jak miłość, prawda wymaga dzielenia się nią. Odpowiedzi na pytania są dyskutowane pod życzliwą animacją nauczyciela-facylitatora. To dzielenie się osobistymi odkryciami z poszukiwaczami prawdy z różnych środowisk i kultur staje się wyjątkową okazją do nawiązania nowych relacji opartych na pragnieniu poznania, następnie zrozumienia, a w końcu kochania siebie nawzajem: relacji, które budują duchowe braterstwo wierzących, królestwo niebieskie.

Rozwój duchowy jest stymulowany wzajemnie przez bliskie związki z innymi ludźmi religijnymi. Miłość dostarcza gleby dla rozwoju religijnego – obiektywnego dążenia zamiast subiektywnego zadowolenia – a jednak niesie najwyższe subiektywne zadowolenie. Religia uszlachetnia zwyczajny mozół codziennego życia. 100:0.2 (1094.2)

Wirtualne klasy nie przeszkadzają w nawiązywaniu relacji międzyludzkich. Wręcz przeciwnie, obwód osobowości działa bardzo dobrze!

Nauka jest źródłem faktów a umysł nie może pracować bez faktów. 111:6.6 (1222.5)

UBIS skupia się wyłącznie na Księdze Urantii i nie zawiera prac drugorzędnych (interpretacyjnych), ani ewolucyjnych wypowiedzi innych poszukujących autorów, którzy zastanawiają się nad swoimi poglądami na prawdę lub rzeczywistość.