Program klubów książki

DrukujDrukuj

W celu zaznajamiania czytelników z Księgą Urantii i jej rozpowszechniania, w krajach nie posiadających ustalonych kanałów jej dystrybucji, Fundacja Urantii będzie uznawała „Kluby Księgi Urantii” i sprzedawała książki bezpośrednio tym klubom. Kluby takie mogą kupować książki bezpośrednio od Fundacji Urantii, w ilościach 10 lub więcej sztuk, po cenie hurtowej.

Wytyczne dla takich klubów są następujące:

  1. Klub nie może sprzedawać książek księgarni czy jakiemukolwiek innemu sprzedawcy detalicznemu.
  2. Klub może sprzedawać książki po dowolnej cenie przyjaciołom, członkom rodziny i innym członkom klubu.
  3. Klub musi zapłacić z góry za zamówienie, z kosztami przesyłki włącznie.
  4. W krajach z ugruntowanym rynkiem zbytu dla książki, takim jak Stany Zjednoczone, kluby książki nie są uprawnione do zakupów po cenie hurtowej.

Jeśli uważasz, że twoja grupa może zostać Klubem Księgi Urantii i chcesz wziąć udział w takim programie, skontaktuj się z Fundacją Urantii: [email protected].

Fundacja Urantii potrzebuje Twojej pomocy.

Foundation Info

DrukujDrukuj

Urantia Foundation, 533 Diversey Parkway, Chicago, IL 60614 USA |
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Wszelkie prawa zastrzeżone