ΕΓΓΡΑΦΟ 37, ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ

   
   Paragraph Numbers: On | Κλειστό
Προβολή για εκτύπωσηΠροβολή για εκτύπωση

Το Βιβλίο της Ουράντια

ΕΓΓΡΑΦΟ 37

ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ

(406.1) 37:0.1 Επικεφαλής όλων των προσωπικοτήτων του Νέβαδον βρίσκεται ο Δημιουργός και Κυρίαρχος Υιός, ο Μιχαήλ, ο πατέρας και κυρίαρχος του σύμπαντος. Ισότιμο σε θεία φύση και συμπληρωματικό σε δημιουργικές ιδιότητες είναι το Πνεύμα-Μητέρα του τοπικού σύμπαντος, ο Θείος Λειτουργός του Σάλβινγκτον. Και οι δημιουργοί αυτοί είναι κυριολεκτικά ο Πατέρας-Υιός και το Πνεύμα-Μητέρα όλων των αυτόχθονων πλασμάτων του Νέβαδον.

(406.2) 37:0.2 Τα προηγούμενα κεφάλαια περιέγραψαν τις δημιουργημένες κατηγορίες των υιών. Τα επόμενα κείμενα θα παρουσιάσουν τα λειτουργικά πνεύματα και τις ανερχόμενες τάξεις των υιών. Αυτό εδώ το κείμενο ασχολείται κυρίως με μία ενδιάμεση ομάδα, τους Συμπαντικούς Βοηθούς, αλλά θα αφιερώσει και μία σύντομη μελέτη σε ορισμένα από τα ανώτερα πνεύματα που σταθμεύουν στον Νέβαδον καθώς και σε ορισμένες από τις τάξεις των μόνιμων κατοίκων του τοπικού σύμπαντος.

1. ΟΙ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ

(406.3) 37:1.1 Πολλές από τις μοναδικές τάξεις που βρίσκονται, γενικά, στην κατηγορία αυτή είναι άγνωστες, όπως όμως παρουσιάζονται στα κεφάλαια αυτά, οι Συμπαντικοί Βοηθοί περιλαμβάνουν τις ακόλουθες επτά τάξεις:

(406.4) 37:1.2 1. Λαμπεροί και Πρωινοί Αστέρες.

(406.5) 37:1.3 2. Υπέρλαμπροι Εσπερινοί Αστέρες.

(406.6) 37:1.4 3. Αρχάγγελοι.

(406.7) 37:1.5 4. Ανώτατοι Βοηθοί.

(406.8) 37:1.6 5. Ανώτεροι Επίτροποι.

(406.9) 37:1.7 6. Ουράνιοι Επιτηρητές.

(406.10) 37:1.8 7. Διδάσκαλοι των Δωμάτων.

(406.11) 37:1.9 Από την πρώτη τάξη των Συμπαντικών Βοηθών, τους Λαμπερούς και Πρωινούς Αστέρες υπάρχει ένας μόνο σε κάθε τοπικό σύμπαν και είναι ο πρωτότοκος όλων των πλασμάτων που γεννήθηκαν στο τοπικό σύστημα. Ο Λαμπερός και πρωινός Αστέρας του σύμπαντός μας είναι γνωστός ως ο Γαβριήλ του Σάλβινγκτον. Είναι ο διευθύνων σύμβουλος ολόκληρου του Νέβαδον και λειτουργεί ως προσωπικός αντιπρόσωπος του Κυρίαρχου Υιού και ως ομιλητής-αντιπρόσωπος της δημιουργικής του ομάδας.

(406.12) 37:1.10 Τους πρώτους καιρούς του Νέβαδον, ο Γαβριήλ εργάσθηκε εντελώς μόνος, με τον Μιχαήλ και το Δημιουργικό Πνεύμα. Καθώς το σύμπαν μεγάλωνε και τα διοικητικά προβλήματα πολλαπλασιάζονταν, του παραχωρήθηκε ένα προσωπικό επιτελείο από μη αποκαλυφθέντες βοηθούς και με τον καιρό, η ομάδα αυτή προσαυξήθηκε με τη δημιουργία του σώματος των Εσπερινών Αστέρων του Νέβαδον.

2. ΟΙ ΥΠΕΡΛΑΜΠΡΟΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΙ ΑΣΤΕΡΕΣ

(407.1) 37:2.1 Τα εξέχοντα αυτά πλάσματα σχεδιάστηκαν από τους Μελχισεδέκ και πήραν υπόσταση από το Δημιουργό Υιό και το Δημιουργικό Πνεύμα. Υπηρετούν με πολλούς τρόπους αλλά κυρίως ως σύνδεσμοι του Γαβριήλ, του διευθύνοντος συμβούλου του τοπικού σύμπαντος. Μία, ή περισσότερες από τις υπάρξεις αυτές λειτουργούν ως αντιπρόσωποί του στην πρωτεύουσα του κάθε αστερισμού και συστήματος στον Νέβαδον.

(407.2) 37:2.2 Ως διευθύνων σύμβουλος του Νέβαδον, ο Γαβριήλ είναι ο λόγω αξιώματος πρόεδρος, ή παρατηρητής των περισσότερων συνεδρίων του Σάλβινγκτον και συχνά έως και χίλια παρόμοια συμβούλια συγκαλούνται ταυτόχρονα. Ο Υπέρλαμπρος Εσπερινός Αστέρας αντιπροσωπεύει τον Γαβριήλ στις περιπτώσεις αυτές. Δεν μπορεί να βρίσκεται σε δύο μέρη ταυτόχρονα ο ίδιος και οι υπεράγγελοι αυτοί αντισταθμίζουν τον περιορισμό του. Επιτελούν ένα έργο ανάλογο εκείνου του σώματος των Διδασκάλων Υιών της Τριάδας.

(407.3) 37:2.3 Αν και προσωπικά απασχολημένος με καθήκοντα διοικητικά, ο Γαβριήλ διατηρεί επαφή με όλες τις υπόλοιπες εκφάνσεις της ζωής και των υποθέσεων του σύμπαντος μέσω των Υπέρλαμπρων εσπερινών Αστέρων. Πάντα τον συνοδεύουν στα πλανητικά ταξίδια του και συχνά πηγαίνουν σε ειδικές αποστολές στους μεμονωμένους πλανήτες ως προσωπικοί του αντιπρόσωποι. Σε παρόμοιες αποστολές έχουν γίνει γνωστοί ως «ο άγγελος του Κυρίου.» Συχνά πηγαίνουν στην Ουβέρσα για να αντιπροσωπεύσουν τον Λαμπερό και Πρωινό Αστέρα στα δικαστήρια και τις συναθροίσεις των Αρχαίων των Ημερών, αλλά σπάνια ταξιδεύουν πέραν των ορίων του Όρβοντον.

(407.4) 37:2.4 Οι Υπέρλαμπροι Εσπερινοί Αστέρες αποτελούν μία μοναδική, δίπτυχη τάξη, η οποία περιλαμβάνει ορισμένους από τους δημιουργηθέντες τίτλους καθώς και άλλους, από υπηρεσίες που ολοκληρώθηκαν. Το σώμα αυτών των υπεραγγέλων του Νέβαδον αριθμεί τώρα 13,641. Υπάρχουν 4,832 δημιουργηθέντων τίτλων, ενώ 8,809 είναι ανερχόμενα πνεύματα τα οποία επέτυχαν το στόχο αυτό της ανώτερης υπηρεσίας. Πολλοί από τους ανερχόμενους αυτούς Εσπερινούς Αστέρες άρχισαν τη συμπαντική τους σταδιοδρομία ως σεραφείμ. Άλλοι ανέβηκαν από άγνωστα επίπεδα της ζωής των πλασμάτων. Ως στόχος επίτευξης, το ανώτερο αυτό σώμα δεν περιλαμβάνεται ποτέ από τους ανερχόμενους υποψήφιους, εφ’ όσον το σύμπαν δεν έχει εγκατασταθεί στο φως και τη ζωή.

(407.5) 37:2.5 Και οι δύο τύποι των Υπέρλαμπρων Εσπερινών Αστέρων είναι εύκολα ορατοί στις μοροντιανές προσωπικότητες αλλά και σε ορισμένους τύπους των υπεράνω των θνητών υλικών υπάρξεων. Οι δημιουργημένες υπάρξεις αυτής της ενδιαφέρουσας και πολύμορφης τάξης διαθέτουν μία δύναμη πνευματική, η οποία μπορεί να εκδηλωθεί ανεξαρτήτως της προσωπικής τους παρουσίας.

(407.6) 37:2.6 Ο επικεφαλής αυτών των υπεραγγέλων είναι ο Γκαβέιλια, ο πρωτότοκος της τάξης αυτής στον Νέβαδον. Από την εποχή της επιστροφής του Χριστού Μιχαήλ από τη θριαμβευτική του επιφοίτηση στην Ουράντια, ο Γκαβέιλια έχει επιφορτισθεί με την επί των ανερχομένων θνητών λειτουργία και, για τα τελευταία χίλια εννιακόσια χρόνια σύμφωνα με τη μέτρηση του χρόνου στην Ουράντια, ο βοηθός του, ο Γκαλέιντια έχει διατηρήσει το αρχηγείο του στην Τζερουζέμ, όπου περνά περίπου το μισό από το χρόνο του. Ο Γκαλέιντια είναι ο πρώτος από τους ανελθόντες υπεραγγέλους που έφθασε στην ανώτερη αυτή θέση.

(407.7) 37:2.7 Καμία ομαδοποίηση, ή οργανωμένος όμιλος των Υπέρλαμπρων Εσπερινών Αστέρων υπάρχει εκτός της συνήθους σχέσης τους ανά ζεύγη σε πολλές αποστολές. Δεν τους ανατίθενται σε μεγάλο βαθμό αποστολές που να έχουν σχέση με την ανελικτική πορεία των θνητών, αλλά όταν τους ανατεθούν, ποτέ δεν λειτουργούν μόνοι. Πάντα εργάζονται σε ζεύγη – το ένα μέλος δημιουργημένη ύπαρξη το άλλο ανερχόμενος Εσπερινός Αστέρας.

(407.8) 37:2.8 Ένα από τα υψηλά καθήκοντα των Εσπερινών Αστέρων είναι να συνοδεύουν τους επιφοιτούντες Υιούς Άβοναλ στις πλανητικές τους αποστολές, όπως ο Γαβριήλ συνόδευσε τον Μιχαήλ στην επιφοίτησή του στην Ουράντια. Οι δύο συνοδεύοντες υπεράγγελοι είναι οι ανώτερες προσωπικότητες μιας τέτοιας αποστολής, υπηρετώντας ως συνδιοικητές των αρχαγγέλων καθώς και όλων των άλλων στους οποίους έχον ανατεθεί οι αποστολές αυτές. Είναι ο αρχαιότερος αυτών των υπεραγγέλων διοικητών, ο οποίος, όντας σε μια εξαιρετική χρονική στιγμή και ηλικία, διατάσσει τον επιφοιτούντα Υιό Άβοναλ, «Ανάλαβε το έργο του αδελφού σου.»

(408.1) 37:2.9 Παρόμοια ζεύγη των υπεραγγέλων αυτών είναι αποσπασμένα στο πλανητικό σώμα των Διδασκάλων Υιών της Τριάδας που εργάζεται για να παγιώσει την μετά-την-επιφοίτηση, ή την εκκίνηση της πνευματικής εποχής ενός κατοικημένου κόσμου. Σε τέτοιες αποστολές, οι Εσπερινοί Αστέρες υπηρετούν ως σύνδεσμοι μεταξύ των θνητών του κόσμου και του αόρατου σώματος των Διδασκάλων Υιών.

(408.2) 37:2.10 Οι κόσμοι των Εσπερινών Αστέρων. Η έκτη ομάδα των επτά κόσμων του Σάλβινγκτον και οι σαράντα δύο δευτερεύοντες δορυφόροι τους είναι αφιερωμένοι στη διακυβέρνηση των Υπέρλαμπρων Εσπερινών αστέρων. Στους επτά κύριους κόσμους προίστανται οι δημιουργημένες τάξεις αυτών των υπεραγγέλων, ενώ οι δευτερεύοντες δορυφόροι διοικούνται από τους ανερχόμενους Εσπερινούς Αστέρες.

(408.3) 37:2.11 Οι δορυφόροι των τριών πρώτων κόσμων είναι αφιερωμένοι στα σχολεία των Διδασκάλων Υιών και οι Εσπερινοί Αστέρες είναι αφιερωμένοι στις πνευματικές προσωπικότητες του τοπικού σύμπαντος. Οι επόμενες τρεις ομάδες καταλαμβάνονται από παρόμοια ομαδικά σχολεία αφιερωμένα στην εξάσκηση των ανερχομένων θνητών. Οι δορυφόροι του έβδομου κόσμου φυλάσσονται για τις τριαδικές συσκέψεις των Διδασκάλων Υιών, των Εσπερινών Αστέρων και των τελικιστών. Κατά τους πρόσφατους χρόνους, οι υπεράγγελοι αυτοί ταυτίσθηκαν στενά με το έργο του Σώματος της Τελικότητας και έχουν από μακρού συνδεθεί με τους Διδασκάλους Υιούς. Υπάρχει ένας σύνδεσμος τρομακτικής δύναμης και ιδεών μεταξύ των Εσπερινών Αστέρων και των αποσπασμένων στις ομάδες εργασίας των τελικιστών Αγγελιαφόρων της Βαρύτητας. Ο ίδιος ο έβδομος κύριος κόσμος φυλάσσεται για τα άγνωστα εκείνα θέματα που αναφέρονται στη μελλοντική σχέση η οποία θα δημιουργηθεί μεταξύ των Διδασκάλων Υιών, των τελικιστών και των Εσπερινών Αστέρων μετά την ολοκληρωμένη εμφάνιση της υπερσυμπαντικής εκδήλωσης της προσωπικότητας του θεού του Υπέρτατου.

3. ΟΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΙ

(408.4) 37:3.1 Οι αρχάγγελοι είναι οι απόγονοι του Δημιουργού Υιού και του Συμπαντικού Πνεύματος-Μητέρα. Αποτελούν τον ύψιστο τύπο ανώτερων πνευματικών υπάρξεων που δημιουργήθηκαν σε μεγάλους αριθμούς σ΄ ένα τοπικό σύμπαν και την εποχή της τελευταίας καταγραφής υπήρχαν σχεδόν οκτακόσιες χιλιάδες στον Νέβαδον.

(408.5) 37:3.2 Οι αρχάγγελοι είναι μία από τις λίγες ομάδες των προσωπικοτήτων του τοπικού σύμπαντος που δεν βρίσκονται φυσιολογικά υπό τη δικαιοδοσία του Γαβριήλ. Με κανένα τρόπο δεν συνδέονται με τη συνηθισμένη διακυβέρνηση του σύμπαντος, όντας αφοσιωμένοι στο έργο της σωτηρίας των πλασμάτων και την επέκταση της ανελικτικής πορείας των θνητών του χρόνου και του διαστήματος. Ενώ κανονικά δεν υπόκεινται στην καθοδήγηση του Λαμπερού και Πρωινού Αστέρα, ορισμένες φορές οι αρχάγγελοι λειτουργούν υπό την εξουσία του. Συνεργάζονται επίσης και με άλλους Συμπαντικούς Βοηθούς, όπως οι Εσπερινοί Αστέρες, όπως φαίνεται από ορισμένες διεργασίες οι οποίες παρουσιάσθηκαν στο κεφάλαιο που πραγματεύεται τη μεταφύτευση της ζωής στον κόσμο σας.

(408.6) 37:3.3 Το αρχαγγελικό σώμα του Νέβαδον διευθύνεται από τον πρωτότοκο της τάξης και, κατά τους πιο πρόσφατους χρόνους, ένα τοπικό αρχηγείο αρχαγγέλων διατηρείται στην Ουράντια. Και είναι αυτό το ασυνήθιστο γεγονός που γρήγορα τραβά την προσοχή των εκτός του Νέβαδον μελετητών-επισκεπτών. Μεταξύ των πρώτων παρατηρήσεων που έκαναν πάνω στις διασυμπαντικές διεργασίες είναι η ανακάλυψη ότι πολλές ανελικτικές δραστηριότητες των Υπέρλαμπρων Εσπερινών Αστέρων διευθύνονται από την πρωτεύουσα ενός τοπικού συστήματος, τη Σατάνια. Σε περαιτέρω παρατηρήσεις διαπίστωσαν ότι ορισμένες αρχαγγελικές δραστηριότητες διευθύνονται από έναν μικρό και φαινομενικά ασήμαντο κατοικημένο κόσμο που ονομάζεται Ουράντια. Και τότε, ακολούθησε η αποκάλυψη της επιφοίτησης του Μιχαήλ στην Ουράντια και το άμεσα αναζωογονημένο ενδιαφέρον τους για σας και τον ταπεινό σας κόσμο.

(409.1) 37:3.4 Αντιλαμβάνεστε τη σημασία του γεγονότος ότι ο ταπεινός και γεμάτος σύγχυση πλανήτης σας έχει γίνει το τοπικό αρχηγείο της συμπαντικής διακυβέρνησης και διεύθυνσης ορισμένων αρχαγγελικών δραστηριοτήτων, που έχουν να κάνουν με το Παραδείσιο σχέδιο ανέλιξης; Τούτο αναμφίβολα προοιωνίζει τη μελλοντική συγκέντρωση και άλλων δραστηριοτήτων ανέλιξης στον κόσμο επιφοίτησης του Μιχαήλ και δίνει μια τρομακτική και ιερή σημασία στην προσωπική υπόσχεση του Κυρίου, «Θα επιστρέψω.»

(409.2) 37:3.5 Γενικά, οι αρχάγγελοι είναι επιφορτισμένοι με την υπηρεσία και τη λειτουργία της τάξης των υιών Άβοναλ, αλλά όχι πριν ολοκληρώσουν μία εκτενή προκαταρκτική εξάσκηση σε όλες τις φάσεις του έργου των διαφόρων λειτουργικών πνευμάτων. Ένα σώμα των εκατό συνοδεύει κάθε Υιό του Παραδείσου που πρόκειται να επιφοιτήσει σ’ έναν κατοικημένο κόσμο, αποσπαζόμενο προσωρινά σ’ αυτόν για τη διάρκεια μιας τέτοιας επιφοίτησης. Αν ο Μάγιστρος Υιός γίνει προσωρινός κυβερνήτης του πλανήτη, οι αρχάγγελοι αυτοί ενεργούν ως υπεύθυνοι διευθυντές όλης της ουράνιας ζωής στη συγκεκριμένη σφαίρα.

(409.3) 37:3.6 Δυο αρχαιότεροι αρχάγγελοι είναι πάντα αποσπασμένοι ως προσωπικοί βοηθοί ενός Άβοναλ του Παραδείσου σε όλες τις πλανητικές αποστολές, είτε αυτές αναφέρονται σε νομικές διαδικασίες, δικαστικές αποστολές, ή ενσαρκώσεις επιφοίτησης. Όταν ένας Υιός του Παραδείσου ολοκληρώσει την κρίση ενός κόσμου και οι νεκροί κληθούν για να καταγραφούν (η λεγόμενη ανάσταση), είναι απολύτως αληθές ότι οι σεραφικοί φρουροί των εν αδρανεία προσωπικοτήτων αποκρίνονται «στη φωνή του αρχαγγέλου.» Ο κατάλογος μιας απονεμητικής περάτωσης δημοσιοποιείται από έναν συνοδεύοντα αρχάγγελο. Τούτος είναι ο αρχάγγελος της ανάστασης, ο οποίος ορισμένες φορές αναφέρεται ως «Αρχάγγελος του Μιχαήλ.»

(409.4) 37:3.7 Οι κόσμοι των αρχαγγέλων. Η έβδομη ομάδα των κόσμων που περιβάλλουν τον Σάλβινγκτον μαζί με τους δορυφόρους τους έχει δοθεί στους αρχαγγέλους. Ο κόσμος υπ’ αριθμόν ένα και όλοι οι έξι δορυφόροι του καταλαμβάνονται από τους φύλακες των αρχείων των προσωπικοτήτων. Το άπειρο αυτό σώμα των καταγραφέων απασχολείται με το να κρατά ανόθευτο το αρχείο κάθε θνητού από τη στιγμή της γέννησής του και σ’ ολόκληρη την πορεία του στο σύμπαν, μέχρις ότου ο θνητός αυτός φύγει από τον Σάλβινγκτον για το χώρο του υπερσύμπαντος, ή μέχρις ότου «απαλειφθεί από τις καταγραμμένες υπάρξεις» κατόπιν εντολής των Αρχαίων των Ημερών.

(409.5) 37:3.8 Είναι σ’ αυτούς τους κόσμους όπου τα αρχεία των προσωπικοτήτων και η βεβαίωση της ταυτότητας ταξινομούνται, αρχειοθετούνται και φυλάσσονται για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που παρεμβάλλεται μεταξύ του θανάτου και τη στιγμή της επαναπροσωποποίησης, της εκ νεκρών ανάστασης.

4. ΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟΙ ΒΟΗΘΟΙ

(409.6) 37:4.1 Οι Ανώτατοι Βοηθοί είναι μία ομάδα εθελοντριών υπάρξεων, με προέλευση εκτός του τοπικού σύμπαντος, οι οποίοι προσωρινά υπηρετούν ως αντιπρόσωποι του κεντρικού σύμπαντος και του υπερσύμπαντος, ή ως παρατηρητές των τοπικών δημιουργιών. Ο αριθμός τους μεταβάλλεται συνεχώς, αλλά πάντα ανέρχεται σε εκατομμύρια.

(409.7) 37:4.2 Έτσι επωφελούμεθα, από καιρό σε καιρό, από την λειτουργία και την βοήθεια των Παραδείσιας προέλευσης αυτών υπάρξεων, όπως είναι οι Τελειοποιητές ης Σοφίας, οι Θείοι Σύμβουλοι, οι Συμπαντικοί Ελεγκτές, Τα Εμπνευσμένα Πνεύματα της Τριάδας, οι Τριαδοποιημένοι Υιοί, οι Μοναχικοί Αγγελιαφόροι, τα υπερναφείμ, τα σεκοναφείμ, τα τερτιαφείμ και οι άλλοι μεγαλειώδεις λειτουργοί, οι μένουν για λίγο μαζί μας με σκοπό να βοηθήσουν εμάς, που γεννηθήκαμε εδώ, στην προσπάθειά μας να φέρουμε σ’ ολόκληρο τον Νέβαδον την αρμονία με τα ιδανικά του Όρβοντον και τα ιδεώδη του Παραδείσου.

(410.1) 37:4.3 Οποιαδήποτε από τις υπάρξεις αυτές μπορεί εθελοντικά να υπηρετήσει στον Νέβαδον και από εκεί να βρεθεί, τεχνικά, εκτός της δικαιοδοσίας μας, όταν όμως εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία, οι προσωπικότητες αυτές του υπερσύμπαντος και του κεντρικού σύμπαντος δεν εξαιρούνται απόλυτα από τους κανονισμούς του τοπικού σύμπαντος στο οποίο προσωρινά διαμένουν, αν και εξακολουθούν να λειτουργούν ως αντιπρόσωποι των ανώτερων συμπάντων και να εργάζονται σύμφωνα με τις εντολές οι οποίες συνιστούν την αποστολή τους στον κόσμο μας. Το γενικό αρχηγείο τους βρίσκεται στον τομέα των Ενοποιήσεων των Ημερών του Σάλβινγκτον και λειτουργούν στον Νέβαδον υποκείμενοι στην υπερ-εποπτεία του πρεσβευτή της Αγίας Τριάδας του Παραδείσου. Όταν υπηρετούν σε ανεξάρτητες ομάδες, οι προσωπικότητες αυτές από τους ανώτερους κόσμους συνήθως διευθύνονται μόνοι τους, όταν όμως υπηρετούν κατόπιν αιτήσεως, τότε συχνά τίθενται εθελοντικά στη δικαιοδοσία των εποπτευόντων διευθυντών των κόσμων στους οποίους τους ανατέθηκε να λειτουργήσουν.

(410.2) 37:4.4 Οι Ανώτατοι Βοηθοί μπορούν να υπηρετήσουν σ’ ένα τοπικό σύμπαν, ή σε ένα αστερισμό, αλλά δεν είναι άμεσα αποσπασμένοι στο σύστημα, ή τις πλανητικές κυβερνήσεις. Μπορούν, πάντως, να λειτουργήσουν οπουδήποτε στο τοπικό σύμπαν και μπορεί να τους ανατεθεί οποιαδήποτε φάση των δραστηριοτήτων του Νέβαδον – διοικητική, εκτελεστική, εκπαιδευτική, ή άλλη.

(410.3) 37:4.5 Η πλειονότητα του σώματος αυτού είναι στρατευμένη στη βοήθεια των Παραδείσιων προσωπικοτήτων του Νέβαδον – των Ενοποιήσεων των Ημερών, του Δημιουργού Υιού, των Πιστών των Ημερών, των Υιών Μαγίστρων και των Διδασκάλων Υιών της Τριάδας. Από καιρό σε καιρό, κατά τη διεκπεραίωση των υποθέσεων μιας τοπικής δημιουργίας, κρίνεται σκόπιμο να αποκρύψουν ορισμένες λεπτομέρειες, προσωρινά, από τη γνώση όλων, πρακτικά, των γηγενών ατόμων του συγκεκριμένου τοπικού σύμπαντος. Ορισμένα προωθημένα σχέδια και περίπλοκοι κανονισμοί γίνονται επίσης καλύτερα αντιληπτοί και πληρέστερα κατανοητοί από το πιο ώριμο και προβλεπτικό σώμα των Ανώτατων Βοηθών και είναι σε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά και σε πολλές άλλες, που παρέχουν τόσο πολύτιμες υπηρεσίες στους κυβερνήτες και τους διαχειριστές του σύμπαντος.

5. ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΙ

(410.4) 37:5.1 Οι Ανώτεροι Επίτροποι είναι με το Πνεύμα συγχωνευθέντες ανερχόμενοι θνητοί. Δεν έχουν συγχωνευθεί με τον Προσαρμοστή. Καταλαβαίνετε πολύ καλά την συμπαντική ανελικτική πορεία ενός θνητού υποψήφιου για την συνένωση με τον Προσαρμοστή, αφού αυτός είναι ο ανώτερος προορισμός που μπορούν να προσδοκούν οι θνητοί της Ουράντια από τον καιρό της επιφοίτησης του Χριστού Μιχαήλ. Δεν είναι όμως ο αποκλειστικός προορισμός όλων των θνητών κατά τις προ-επιφοίτησης εποχές κόσμων σαν τον δικό σας, ενώ υπάρχει και ένας άλλος τύπος κόσμου οι κάτοικοι του οποίου δεν ενοικούνται ποτέ μόνιμα από τους Προσαρμοστές της Σκέψης. Τέτοιοι θνητοί δεν ενώνονται ποτέ, μόνιμα, με έναν Ελεγκτή των Μυστηρίων Παραδείσιας επιφοίτησης. Οπωσδήποτε, όμως, οι Προσαρμοστές ενοικούν σ’ αυτούς τους θνητούς παροδικά, λειτουργώντας ως καθοδηγητές και πρότυπα καθ’ όλη τη διάρκεια της θνητής ζωής. Κατά την προσωρινή αυτή παραμονή τους, υποθάλπουν την εξέλιξη μιας αθάνατης ψυχής ακριβώς όπως και την ψυχή των πλασμάτων με τα οποία ελπίζουν τα συγχωνευθούν, όταν όμως η θνητή φυλή σταματήσει να υφίσταται, εγκαταλείπουν για πάντα τα πλάσματα με τα οποία προσωρινά συνδέθηκαν.

(410.5) 37:5.2 Οι διασωζόμενες ψυχές της τάξης αυτής κατακτούν την αθανασία δια της αιώνιας συγχώνευσης με ένα εξατομικευμένο κλάσμα του πνεύματος του Πνεύματος-Μητέρα του τοπικού σύμπαντος. Δεν αποτελούν πολυάριθμη ομάδα, τουλάχιστον όχι στον Νέβαδον. Στους κόσμους-δώματα θα συναντήσετε και θα αδελφοποιηθείτε με τους συγχωνευθέντες με το Πνεύμα αυτούς θνητούς, καθώς θα ανέρχονται το μονοπάτι του Παραδείσου μαζί σας, ως τον Σάλβινγκτον, όπου σταματούν. Κάποιοι από αυτούς μπορεί αργότερα να αναρριχηθούν σε ανώτερα συμπαντικά επίπεδα, αλλά η πλειονότητά τους θα μείνει για πάντα στην υπηρεσία του τοπικού σύμπαντος. Ως τάξη, δεν είναι προορισμένοι να φθάσουν στον Παράδεισο.

(411.1) 37:5.3 Εφ’ όσον δεν συγχωνεύονται με τον Προσαρμοστή, δεν γίνονται ποτέ τελικιστές, αλλά τελικά, κατατάσσονται στο Σώμα της Τελειότητας του τοπικού σύμπαντος. Έχουν εν πνεύματι υπακούσει στην εντολή του Πατέρα, «Γίνετε τέλειοι.»

(411.2) 37:5.4 Αφού ενταχθούν στο Σώμα της Τελειότητας του Νέβαδον, οι με το Πνεύμα συγχωνευθέντες ανερχόμενοι μπορούν να δεχθούν μια αποστολή ως Συμπαντικοί Βοηθοί, και τούτος είναι ένας από τους δρόμους της συνεχούς εμπειρικής ανάπτυξης που ανοίγεται μπροστά τους. Με τον τρόπο αυτό, γίνονται υποψήφιοι για την ανάληψη μιας αποστολής στην ανώτερη υπηρεσία της ερμηνείας των απόψεων των εξελισσομένων πλασμάτων των υλικών κόσμων προς τις ουράνιες αρχές του τοπικού σύμπαντος.

(411.3) 37:5.5 Οι Ανώτεροι Επίτροποι αρχίζουν την υπηρεσία τους στους πλανήτες ως επίτροποι των φυλών. Είναι εξαιρετικά αφοσιωμένοι στην ευημερία των θνητών φυλών των οποίων είναι οι εκπρόσωποι, προσπαθώντας πάντα να επιτύχουν γι’ αυτούς το έλεος, τη δικαιοσύνη και τη σωστή αντιμετώπιση σε όλες τις σχέσεις τους με άλλους λαούς. Οι επίτροποι των φυλών δρουν σε μία ατέλειωτη σειρά πλανητικών κρίσεων και υπηρετούν ως εκφραστές ολόκληρων ομάδων αγωνιζόμενων θνητών.

(411.4) 37:5.6 Μετά από μακρόχρονη εμπειρία στην επίλυση προβλημάτων στους κατοικημένους κόσμους, οι επίτροποι αυτοί των φυλών προωθούνται σε ανώτερα επίπεδα λειτουργίας, κατακτώντας, τελικά, το κύρος των Ανώτερων Επιτρόπων του τοπικού σύμπαντος. Η τελευταία καταγραφή αναφέρει πάνω από ενάμισι δισεκατομμύριο τέτοιους Ανώτερους Επιτρόπους στον Νέβαδον. Οι υπάρξεις αυτές δεν είναι τελικιστές, αλλά ανερχόμενες υπάρξεις μακρόχρονης εμπειρίας και εξαιρετικής υπηρεσίας προς τους κόσμους στους οποίους γεννήθηκαν.

(411.5) 37:5.7 Βρίσκουμε σταθερά τους επιτρόπους αυτούς σε όλα τα δικαστήρια, από τα κατώτερα ως τα ανώτατα. Όχι ότι συμμετέχουν στη διεξαγωγή μιας δίκης, αλλά ενεργούν ως φίλοι του δικαστηρίου, εισηγούμενοι στους προεδρεύοντες δικαστές σχετικά με την καταγωγή, το περιβάλλον και την εγγενή φύση εκείνων οι οποίοι δικάζονται.

(411.6) 37:5.8 Οι Ανώτεροι Επίτροποι είναι αποσπασμένοι στις διάφορες στρατιές των αγγελιαφόρων του διαστήματος και πάντα στα λειτουργικά πνεύματα του χρόνου. Τους συναντούμε στα προγράμματα των διαφόρων συμπαντικών συναθροίσεων ενώ οι ίδιοι αυτοί επίτροποι που απέκτησαν τη σοφία των θνητών, λαμβάνουν πάντα μέρος στις αποστολές των Υιών του Θεού, στους κόσμους του διαστήματος.

(411.7) 37:5.9 Οποτεδήποτε η αμεροληψία και η δικαιοσύνη απαιτήσουν την κατανόηση του πώς μία μελετώμενη πολιτική, ή διαδικασία μπορεί να επηρεάσει τις εξελικτικές φυλές του χρόνου, οι επίτροποι αυτοί είναι έτοιμοι να παρουσιάσουν τις παρατηρήσεις τους. Είναι πάντα παρόντες για να μιλήσουν εκ μέρους εκείνων που δεν μπορούν να παρευρίσκονται για να μιλήσουν για λογαριασμό τους.

(411.8) 37:5.10 Οι κόσμοι των συγχωνευθέντων με το Πνεύμα Θνητών. Η όγδοη ομάδα των επτά κύριων κόσμων και των δευτερευόντων δορυφόρων στο κύκλωμα του Σάλβινγκτον είναι στην αποκλειστική διάθεση των συγχωνευθέντων με το Πνεύμα θνητών του Νέβαδον. Οι Ανερχόμενοι, με τον Ρυθμιστή συγχωνευθέντες, δεν έχουν σχέση με τους κόσμους αυτούς, πέραν του ότι απολαμβάνουν πολλά και επωφελή σύντομα ταξίδια ως προσκεκλημένοι των συγχωνευθέντων με το Πνεύμα κατοίκων.

(411.9) 37:5.11 Εκτός εκείνων των ολίγων, οι οποίοι κατακτούν την Ουβέρσα και τον Παράδεισο, οι κόσμοι αυτοί αποτελούν τη μόνιμη κατοικία των με το Πνεύμα συγχωνευθέντων που διασώθηκαν. Ο σχεδιασμένος αυτός περιορισμός της θνητής ανόδου οδηγεί στο καλό των τοπικών συμπάντων, εξασφαλίζοντας τη διατήρηση ενός μόνιμου, εξελιχθέντος πληθυσμού, η αυξανόμενη εμπειρία του οποίου θα εξακολουθήσει να βελτιώνει τη μελλοντική σταθερότητα και διαφοροποίηση της διακυβέρνησης του τοπικού σύμπαντος. Οι υπάρξεις αυτές μπορεί να μην κατακτούν τον Παράδεισο, αλλά αποκτούν μία εμπειρική σοφία στη διαχείριση των προβλημάτων του Νέβαδον η οποία ξεπερνά εντελώς οτιδήποτε επιτεύχθηκε από τους μεταβατικούς ανερχόμενους. Και οι ψυχές αυτές που σώζονται συνεχίζουν ως μοναδικοί συνδυασμοί του ανθρώπινου και του θείου, αυξάνοντας την ικανότητά τους να συγχωνεύουν τις απόψεις των δύο αυτών εντελώς ξεχωριστών επιπέδων και να παρουσιάζουν μία τέτοια διπλή άποψη με μία διαρκώς αυξανόμενη σοφία.

6. ΟΙ ΟΥΡΑΝΙΟΙ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ

(412.1) 37:6.1 Το εκπαιδευτικό σύστημα του Νέβαδον διευθύνεται από κοινού από τους Διδασκάλους Υιούς της τριάδας και το διδακτικό σώμα των Μελχισεδέκ, μεγάλο, όμως, μέρος του έργου που σχεδιάστηκε για την διατήρηση και αναδόμηση του συστήματος εκτελείται από τους Ουράνιους Επιτηρητές. Οι υπάρξεις αυτές αποτελούν ένα σώμα το οποίο έχει στελεχωθεί περιλαμβάνοντας όλους τους τύπους των ατόμων που συνδέονται με το σχέδιο εκπαίδευσης και εξάσκησης των ανερχομένων θνητών. Υπάρχουν πάνω από τρία εκατομμύρια Επιτηρητών στον Νέβαδον, όλοι εθελοντές που πιστοποιήθηκαν δια της εμπειρίας τους προκειμένου να υπηρετήσουν ως εκπαιδευτικοί σύμβουλοι σ’ ολόκληρη την έκταση του χώρου. Από το αρχηγείο τους στους κόσμους των Μελχισεδέκ του Σάλβινγκτον, οι επιτηρητές αυτοί διατρέχουν το τοπικό σύμπαν ως επιθεωρητές της τεχνικής του σχολείου του Νέβαδον, η οποία σχεδιάστηκε για να πραγματοποιήσει τη διανοητική εξάσκηση και την πνευματική εκπαίδευση των ανερχομένων πλασμάτων.

(412.2) 37:6.2 Η εξάσκηση αυτή του νου και η εκπαίδευση του πνεύματος γίνεται από τους κόσμους της προέλευσης των ανθρώπων, και ανεβαίνει μέχρι τους κόσμους-δώματα του συστήματος, αλλά και τις άλλες σφαίρες της προόδου οι οποίες συνδέονται με την Τζερουζέμ, στους εβδομήντα κόσμους, τους προσαρτημένους στην Εντέντια, στους οποίους δημιουργούνται οι κοινωνικές βάσεις, καθώς και στις τετρακόσιες ενενήντα σφαίρες της πνευματικής προόδου που περιβάλλουν τον Σάλβινγκτον. Στο ίδιο το αρχηγείο του σύμπαντος υπάρχουν πολυάριθμα σχολεία των Μελχισεδέκ, τα κολέγια των Συμπαντικών Υιών, τα σεραφικά πανεπιστήμια και τα σχολεία των Διδασκάλων Υιών και των Ενοποιήσεων των Ημερών. Κάθε δυνατή μέριμνα έχει ληφθεί για να πιστοποιήσει τις διάφορες προσωπικότητες του σύμπαντος ως κατάλληλες για προωθημένη υπηρεσία και βελτιωμένη λειτουργία. Ολόκληρο το σύμπαν είναι ένα απέραντο σχολείο.

(412.3) 37:6.3 Οι μέθοδοι που εφαρμόζονται σε πολλά από τα ανώτερα σχολεία είναι πέραν της ανθρώπινης αντίληψης πάνω στην τεχνική της διδασκαλίας της αλήθειας, αυτό όμως είναι το κλειδί ολόκληρου του εκπαιδευτικού συστήματος: χαρακτήρας που αποκτήθηκε δια της εκπαιδευτικής εμπειρίας. Οι δάσκαλοι παρέχουν την παιδεία. Οι θέσεις του σύμπαντος και η κατάσταση του ανερχομένου παρέχουν την ευκαιρία για την απόκτηση εμπειριών. Η συνετή χρήση αυτών των δύο βελτιώνει το χαρακτήρα.

(412.4) 37:6.4 Κατά βάση, το εκπαιδευτικό σύστημα του Νέβαδον φροντίζει για την ανάθεση κάποιου έργου σ’ εσάς και στη συνέχεια σας δίνει την ευκαιρία να λάβετε οδηγίες ως προς την ιδανική και θεία μέθοδο δια της οποίας θα φέρετε εις πέρας το έργο σας με τον καλύτερο τρόπο. Σας δίδεται ένα συγκεκριμένο έργο να εκτελέσετε και ταυτόχρονα σας παρέχονται οι δάσκαλοι, οι ειδικοί για να σας καθοδηγήσουν με τον καλύτερο τρόπο ώστε να εκτελέσετε την αποστολή σας. Το θείο σχέδιο της εκπαίδευσης μεριμνά για το στενό συνδυασμό έργου και καθοδήγησης. Σας διδάσκουμε πώς να φέρετε εις πέρας με τον καλύτερο τρόπο εκείνα τα οποία σας διατάσσουμε να πράξετε.

(412.5) 37:6.5 Ο σκοπός όλης αυτής της εξάσκησης και εμπειρίας είναι να σας προετοιμάσει για να γίνετε δεκτοί στις ανώτερες και περισσότερο πνευματικές σφαίρες εξάσκησης του υπερσύμπαντος. Η πρόοδος στα όρια ενός συγκεκριμένου κόσμου είναι ατομική, η διέλευση όμως από τη μία φάση στην άλλη γίνεται συνήθως για ολόκληρες τάξεις.

(412.6) 37:6.6 Η πρόοδος της αιωνιότητας δεν συνίσταται αποκλειστικά στην πνευματική ανάπτυξη. Τα διανοητικά επιτεύγματα αποτελούν επίσης μέρος της συμπαντικής εκπαίδευσης. Η εμπειρία του νου διευρύνεται εξ ίσου με την επέκταση του πνευματικού ορίζοντα. Στο νου και στο πνεύμα παρέχονται ίσες ευκαιρίες για εξάσκηση και πρόοδο. Σ’ ολόκληρη την έκταση, ωστόσο, της μεγαλειώδους αυτής εξάσκησης του νου και του πνεύματος, ελευθερώνεστε για πάντα από τα δεσμά της θνητής σάρκας. Δεν χρειάζεται πλέον να διαιτητεύετε συνεχώς τα συγκρουόμενα στοιχεία της πνευματικής και της υλικής σας φύσης που αποκλίνουν μεταξύ τους. Τελικά, γίνεστε ικανοί να απολαύσετε την ενοποιημένη ορμή ενός μεγαλυνθέντος νου που έχει πλέον αποβάλει τις πρωτόγονες ζωώδεις τάσεις προς τα υλικά πράγματα.

(413.1) 37:6.7 Πριν εγκαταλείψουν το σύμπαν του Νέβαδον, οι περισσότεροι θνητοί της Ουράντια θα έχουν την ευκαιρία να υπηρετήσουν για ένα μεγαλύτερο, ή μικρότερο χρονικό διάστημα, ως μέλη του σώματος των Ουράνιων Επιτηρητών του Νέβαδον.

7. ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΩΝ ΚΟΣΜΩΝ-ΔΩΜΑΤΩΝ

(413.2) 37:7.1 Οι Διδάσκαλοι των δωμάτων στρατολογούνται από τα μεγαλυνθέντα χερουβείμ. Όπως οι περισσότεροι άλλοι καθοδηγητές στον Νέβαδον εξουσιοδοτούνται από τους Μελχισεδέκ. Δραστηριοποιούνται στις περισσότερες εκπαιδευτικές προσπάθειες της μοροντιανής ζωής και ο αριθμός τους είναι απολύτως μακράν του θνητού νου.

(413.3) 37:7.2 Ως επίπεδο κατάκτησης των χερουβείμ και των σανομπείμ, οι Διδάσκαλοι των Κόσμων-Δωμάτων θα παρουσιασθούν εκτενέστερα στο επόμενο κεφάλαιο, ενώ ως διδάσκαλοι που παίζουν σημαντικό ρόλο στη μοροντιανή ζωή θα αναλυθούν ακόμη περισσότερο στο οικείο κεφάλαιο.

8. ΟΙ ΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ

(413.4) 37:8.1 Εκτός των κέντρων δύναμης και των φυσικών ελεγκτών, ορισμένες από τις ανώτερης προέλευσης πνευματικές υπάρξεις της οικογενείας του Απείρου Πνεύματος είναι επιφορτισμένες με μόνιμες αποστολές στο τοπικό σύμπαν. Από τις ανώτερες πνευματικές τάξεις της οικογένειας του Απείρου Πνεύματος, οι ακόλουθες είναι επιφορτισμένες με μόνιμες αποστολές:

(413.5) 37:8.2 Οι Μοναχικοί Αγγελιαφόροι, όταν προσαρτώνται λειτουργικά στη διακυβέρνηση του τοπικού σύμπαντος, μας προσφέρουν ανεκτίμητες υπηρεσίες στις προσπάθειές μας να αντιπαρέλθουμε τα εμπόδια του χρόνου και του διαστήματος. Όταν δεν έχουν αναλάβει τέτοιου είδους καθήκοντα, εμείς, οι των τοπικών συμπάντων, δεν έχουμε καμία απολύτως εξουσία επάνω τους, αλλά ακόμη και τότε, οι μοναδικές αυτές υπάρξεις πάντα μας βοηθούν ευχαρίστως να επιλύσουμε τα προβλήματά μας και να εκτελέσουμε τις εντολές μας.

(413.6) 37:8.3 Αντοβόντια είναι το όνομα του τριτεύοντος Επιθεωρητή των Συμπαντικών Κυκλωμάτων που σταθμεύει στο τοπικό μας σύμπαν. Ασχολείται μόνο με πνευματικά και μοροντιανά κυκλώματα, όχι με εκείνα που βρίσκονται στη δικαιοδοσία των Διευθυντών της δύναμης. Ήταν εκείνος που απομόνωσε την Ουράντια κατά την δοκιμαστική εποχή της εξέγερσης του Εωσφόρου. Χαιρετώντας τους θνητούς της Ουράντια, εκφράζει την χαρά του εν αναμονή της εν καιρώ αποκατάστασής σας στα συμπαντικά κυκλώματα που επιθεωρεί.

(413.7) 37:8.4 Ο Διευθυντής Απογραφής του Νέβαδον, ο Σαλσέιτια, διατηρεί το αρχηγείο του στα όρια του τομέα του Γαβριήλ, στον Σάλβινγκτον. Λαμβάνει αυτόματα γνώση της γέννησης και του θανάτου της βούλησης και επί του παρόντος καταγράφει τον ακριβή αριθμό των ελεύθερης βούλησης πλασμάτων, που λειτουργούν στο τοπικό σύμπαν. Συνεργάζεται στενά με τους καταγραφείς της προσωπικότητας που κατοικούν στους κόσμους καταγραφής των αρχαγγέλων.

(413.8) 37:8.5 Ένας Βοηθός Επιθεωρητής κατοικεί στον Σάλβινγκτον. Είναι ο προσωπικός αντιπρόσωπος του Ανώτατου Διοικητή του Όρβοντον. Οι σύντροφοί του, οι Επιφορτισμένοι Φρουροί στα τοπικά συστήματα, αντιπροσωπεύουν, επίσης, τον Ανώτατο Διοικητή του Όρβοντον.

(414.1) 37:8.6 Οι Συμπαντικοί Συμφιλιωτές είναι τα μετακινούμενα δικαστήρια των συμπάντων του χρόνου και του διαστήματος και λειτουργούν από τους εξελικτικούς κόσμους, μέσω κάθε τομέα του τοπικού σύμπαντος και πέρα από αυτό. Οι διαιτητές αυτοί είναι εγγεγραμμένοι στην Ουβέρσα. Ο ακριβής αριθμός τους που λειτουργεί στον Νέβαδον δεν έχει καταγραφεί, υπολογίζω, όμως, ότι υπάρχουν περίπου εκατό εκατομμύρια συμβιβαστικές επιτροπές στο τοπικό μας σύμπαν.

(414.2) 37:8.7 Από τους Τεχνικούς Συμβούλους, τις νομικές διάνοιες του χώρου, έχουμε μία αναλογία περίπου μισό δισεκατομμύριο. Οι υπάρξεις αυτές είναι οι ζώσες και περιφερόμενες εμπειρικές νομικές βιβλιοθήκες ολόκληρου του διαστήματος.

(414.3) 37:8.8 Από τους Ουράνιους Καταγραφείς, τα ανερχόμενα σεραφείμ, έχουμε στον Νέβαδον εβδομήντα πέντε. Είναι οι αρχαιότεροι των επιθεωρούντων καταγραφέων. Οι προχωρημένοι σπουδαστές της τάξης αυτής που εκπαιδεύονται τώρα πλησιάζουν τα τέσσερα δισεκατομμύρια.

(414.4) 37:8.9 Η λειτουργία των εβδομήντα δισεκατομμυρίων Μοροντιανών Συντρόφων στον Νέβαδον περιγράφεται στα κείμενα εκείνα που παρουσιάζουν τους πλανήτες διάβασης των οδοιπόρων του χρόνου.

(414.5) 37:8.10 Κάθε σύμπαν έχει το δικό του, αποτελούμενο από γηγενείς, αγγελικό σώμα. Υπάρχουν, πάντως, περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι πολύ χρήσιμο να έχει κανείς τη βοήθεια των ανώτερων αυτών πνευμάτων των οποίων η προέλευση βρίσκεται εκτός της τοπικής δημιουργίας. Τα υπερναφείμ προσφέρουν ορισμένες σπάνιες και μοναδικές υπηρεσίες. Ο σημερινός αρχηγός των σεραφείμ στην Ουράντια είναι ένα πρωταρχικό σεραφείμ του Παραδείσου. Τα ανακλαστικά σεκοναφείμ συναντώνται οπουδήποτε λειτουργεί το προσωπικό του υπερσύμπαντος και πάρα πολλά τερτιαφείμ έχουν αναλάβει προσωρινή υπηρεσία ως Ανώτατοι Βοηθοί.

9. ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ

(414.6) 37:9.1 Όπως συμβαίνει με τα υπερσύμπαντα και το κεντρικό σύμπαν, έτσι και το τοπικό σύμπαν έχει τις τάξεις των μόνιμων κατοίκων του. Οι τάξεις αυτές περιλαμβάνουν τους εξής δημιουργημένους τύπους:

(414.7) 37:9.2 1. Τους Σουσέιτια.

(414.8) 37:9.3 2. Τους Γιουνιβιτέιτια.

(414.9) 37:9.4 3. Τους Υλικούς Υιούς.

(414.10) 37:9.5 4. Τα Μεσοδιάστατα Πλάσματα.

(414.11) 37:9.6 Οι αυτόχθονες αυτοί της τοπικής δημιουργίας, μαζί με τους ανερχόμενους που συνενώθηκαν με το Πνεύμα και τους σπιρόνγκα (οι οποίοι είναι διαφορετικά ταξινομημένοι), αποτελούν τους σχετικά μόνιμους πολίτες. Οι τάξεις αυτές των υπάρξεων, γενικά, δεν είναι ανερχόμενοι, ούτε κατερχόμενοι. Όλοι είναι εμπειρικά πλάσματα, αλλά η διευρυνόμενη εμπειρία τους, εξακολουθεί να είναι διαθέσιμη στο σύμπαν του επιπέδου προέλευσής τους. Ενώ τούτο δεν είναι απολύτως αληθές για τους Υιούς του Αδάμ και τα μεσοδιάστατα πλάσματα, είναι σχετικά αληθές για τις τάξεις αυτές.

(414.12) 37:9.7 Οι Σουσέιτια. Οι θαυμάσιες αυτές υπάρξεις κατοικούν και λειτουργούν ως μόνιμοι πολίτες στον Σάλβινγκτον, το αρχηγείο αυτού του τοπικού σύμπαντος. Είναι οι εξέχοντες απόγονοι του Δημιουργού Υιού και του Δημιουργικού Πνεύματος και συνδέονται στενά με τους ανερχόμενους πολίτες του τοπικού σύμπαντος, τους θνητούς που συνενώθηκαν με το Πνεύμα, του Σώματος Τελειότητας του Νέβαδον.

(414.13) 37:9.8 Οι Γιουνιβιτέιτια. Κάθε ένα από τα εκατό συμπλέγματα των αρχηγείων των αστερισμών των αρχιτεκτονικών σφαιρών απολαμβάνουν τη συνεχή λειτουργία μιας κατηγορίας πλασμάτων που κατοικούν εκεί, γνωστής ως γιουνιβιτέιτια. Τα παιδιά αυτά του Δημιουργού Υιού και του Δημιουργικού Πνεύματος αποτελούν το μόνιμο πληθυσμό των αρχηγικών κόσμων των αστερισμών. Είναι υπάρξεις μη αναπαραγόμενες που υπάρχουν βάσει ενός σχεδίου ζωής που βρίσκεται περίπου ανάμεσα στην ημι-υλική κατάσταση των Υλικών Υιών που κατοικούν στα αρχηγεία των συστημάτων και του σαφέστερα πνευματικού σχεδίου των συγχωνευμένων με το Πνεύμα θνητών, καθώς και των σουσέιτια του Σάλβινγκτον. Οι γιουνιβιτέιτια όμως δεν είναι μοροντιανές υπάρξεις. Επιτυγχάνουν για τους ανερχόμενους θνητούς, κατά τη διάβασή τους από τους κόσμους των αστερισμών, εκείνο που οι αυτόχθονες της Χαβόνα συνεισφέρουν στα πνεύματα-οδοιπόρους που διασχίζουν την κεντρική δημιουργία.

(415.1) 37:9.9 Οι Υλικοί Υιοί του Θεού. Όταν ένας δημιουργικός σύνδεσμος μεταξύ του Δημιουργού Υιού και του συμπαντικού αντιπροσώπου του Απείρου Πνεύματος, του Συμπαντικού Πνεύματος-Μητέρα συμπληρώσει τον κύκλο του, όταν δεν αναμένονται πλέον περισσότεροι, συνδυασμένης φύσης, απόγονοι, τότε ο Δημιουργός Υιός εξατομικεύει, σε διπλή μορφή, την τελευταία του άποψη πάνω στην ύπαρξη, επιβεβαιώνοντας με τον τρόπο αυτό, τελικά, την αρχική, διπλή του προέλευση. Εντός του και εκ του εαυτού του δημιουργεί, τότε, τους ωραίους και μεγαλειώδεις Υιούς και Θυγατέρες της υλικής τάξης των παιδιών του σύμπαντος. Αυτή είναι η προέλευση των αρχέτυπων Αδάμ και Εύας του κάθε τοπικού συστήματος του Νέβαδον. Αποτελούν τάξη αναπαραγόμενων υπάρξεων, όντας δημιουργημένοι ως άνδρας και γυναίκα. Οι απόγονοί τους λειτουργούν ως σχετικά μόνιμοι πολίτες της πρωτεύουσας ενός συστήματος, αν και ορισμένοι διορίζονται ως Πλανητικοί Αδάμ.

(415.2) 37:9.10 Σε μία πλανητική αποστολή, ο υλικός Υιός και η Υλική Θυγατέρα επιφορτίζονται να βρουν την Αδαμική φυλή του συγκεκριμένου κόσμου, μία φυλή σχεδιασμένη τελικά να συγχωνευθεί με τους θνητούς κατοίκους. Οι Πλανητικοί Αδάμ είναι ανερχόμενοι αλλά και κατερχόμενοι Υιοί, αλλά συνήθως τους κατατάσσουμε στους ανερχόμενους.

(415.3) 37:9.11 Τα Μεσοδιάστατα Πλάσματα. Κατά τους πρώιμους καιρούς των περισσότερων κατοικημένων κόσμων, ορισμένα υπερναφείμ, εκτός των υλοποιημένων υπάρξεων, αναλαμβάνουν αποστολές, αλλά αποσύρονται συνήθως μόλις φθάσουν οι Πλανητικοί Αδάμ. Οι συνδιαλλαγές των υπάρξεων αυτών και οι προσπάθειες των Υλικών Υιών να βελτιώσουν τις εξελικτικές φυλές, καταλήγουν συχνά στην εμφάνιση ενός περιορισμένου αριθμού πλασμάτων τα οποία είναι δύσκολο να κατατάξουμε. Οι μοναδικές αυτές υπάρξεις βρίσκονται συχνά στο μέσον της διαδρομής μεταξύ των Υλικών Υιών και των εξελικτικών πλασμάτων. Εξ αυτού και ο χαρακτηρισμός τους, μεσοδιάστατα πλάσματα. Υπό μία συγκριτική έννοια, οι μεσοδιάστατοι αυτοί είναι οι μόνιμοι πολίτες των εξελικτικών κόσμων. Από τις πρώιμες εποχές της άφιξης ενός Πλανητικού Πρίγκιπα μέχρι τη μακρινή στιγμή κατά την οποία ένας πλανήτης εγκαθίσταται στο φως και τη ζωή, αποτελούν τη μοναδική ομάδα ευφυών υπάρξεων που παραμένουν συνεχώς στον πλανήτη. Στην Ουράντια, οι μεσοδιάστατοι λειτουργοί αποτελούν στην πραγματικότητα τους πραγματικούς κηδεμόνες του πλανήτη. Είναι, από πρακτικής πλευράς, οι πολίτες της Ουράντια. Οι θνητοί είναι, πράγματι, οι φυσικοί και υλικοί κάτοικοι ενός εξελικτικού κόσμου, αλλά όλοι ζείτε τόσο λίγο. Μένετε στον γενέθλιο πλανήτη σας για πολύ σύντομο διάστημα. Γεννιέστε, ζείτε, πεθαίνετε και προχωρείτε σε άλλους κόσμους εξελικτικής προόδου. Ακόμα και οι πάνω από το ανθρώπινο υπάρξεις που υπηρετούν στους πλανήτες ως ουράνιοι λειτουργοί, έχουν προσωρινή αποστολή. Ελάχιστοι από αυτούς υπηρετούν για πολύ σε μία συγκεκριμένη σφαίρα. Τα μεσοδιάστατα πλάσματα, όμως, παρέχουν τη συνέχιση της πλανητικής διακυβέρνησης εν όψει των αεί μεταβαλλόμενων ουράνιων λειτουργιών και των διαρκώς εναλλασσομένων θνητών κατοίκων. Σ’ όλη αυτή την μηδέποτε λήγουσα μεταβολή και εναλλαγή, τα μεσοδιάστατα πλάσματα παραμένουν στον πλανήτη αδιάλειπτα συνεχίζοντας το έργο τους.

(415.4) 37:9.12 Με παρόμοιο τρόπο, όλοι οι τομείς της κυβερνητικής οργάνωσης των τοπικών συμπάντων και των υπερσυμπάντων έχουν τους περισσότερο, ή λιγότερο μόνιμους πληθυσμούς τους, κατοίκους της κατηγορίας των πολιτών. Όπως η Ουράντια έχει τους δικούς της μεσοδιάστατους, η Τζερουζέμ, η πρωτεύουσα του συστήματός σας, έχει τους Υλικούς Υιούς και Θυγατέρες. Η Εντέντια, το αρχηγείο του αστερισμού σας, έχει τους γιουνιβιτέιτια, ενώ οι πολίτες του Σάλβινγκτον είναι δισυπόστατοι, αποτελούμενοι από τους δημιουργημένους σουσέιτια και τους εξελιχθέντες θνητούς που συγχωνεύθηκαν με το Πνεύμα. Οι διοικητικοί κόσμοι των μειζόνων και ελασσόνων τομέων των υπερσυμπάντων δεν διαθέτουν μόνιμους πολίτες. Οι αρχηγικοί κόσμοι της Ουβέρσα, όμως, είναι γεμάτοι από μια εκπληκτική ομάδα πλασμάτων γνωστών ως οι αποχωρούντες,1 τη δημιουργία των άγνωστων αντιπροσώπων των Αρχαίων των Ημερών και των επτά Ανακλαστικών Πνευμάτων που διαμένουν στην πρωτεύουσα του Όρβοντον. Οι πολίτες και κάτοικοι αυτοί στην Ουβέρσα διευθύνουν προς το παρόν τις συνήθεις υποθέσεις του κόσμου τους υπό την άμεση εποπτεία του σώματος των με τον Υιό συγχωνευθέντων θνητών της Ουβέρσα. Ακόμη και η Χαβόνα έχει τις εγχώριες υπάρξεις της, ενώ το κεντρικό Νησί του Φωτός και της Ζωής είναι η πατρίδα των διαφόρων ομάδων των Πολιτών του Παραδείσου.

10. ΑΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ

(416.1) 37:10.1 Εκτός των σεραφικών και των θνητών τάξεων με τις οποίες θα ασχοληθούμε σε επόμενα κεφάλαια, υπάρχουν πολυάριθμες επιπλέον υπάρξεις που έχουν σχέση με τη διατήρηση και την τελειοποίηση ενός τόσο γιγάντιου οργανισμού όπως είναι το σύμπαν του Νέβαδον, ο οποίος ακόμη και τώρα διαθέτει περισσότερους από τρία δισεκατομμύρια κατοικημένους κόσμους, με πιθανότητα να δημιουργηθούν άλλα δέκα εκατομμύρια. Ο αριθμός των διαφόρων τύπων ζωής του Νέβαδον είναι πάρα πολύ μεγάλος για να μπορεί να καταγραφεί στο κεφάλαιο αυτό, υπάρχουν, ωστόσο, δύο ασυνήθιστες τάξεις που λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό στους 647,591 αρχιτεκτονικούς κόσμους του τοπικού σύμπαντος, οι οποίοι μπορούν να αναφερθούν.

(416.2) 37:10.2 Οι Σπιρόνγκα είναι οι πνευματικοί απόγονοι του Λαμπερού και Πρωινού Αστέρα και του Πατέρα Μελχισεδέκ. Εξαιρούνται από την εξάλειψη της προσωπικότητας, αλλά δεν είναι εξελικτικές, ή ανερχόμενες υπάρξεις. Ούτε έχουν λειτουργικά σχέση με το καθεστώς της εξελικτικής ανέλιξης. Είναι οι πνευματικοί βοηθοί του τοπικού σύμπαντος οι οποίοι επιτελούν τα συνήθη πνευματικά έργα του Νέβαδον.

(416.3) 37:10.3 Οι Σπορνέιτζια. Οι αρχιτεκτονικοί, αρχηγικοί κόσμοι του τοπικού σύμπαντος είναι πραγματικοί κόσμοι – φυσικές δημιουργίες. Υπάρχει πολλή δουλειά σε σχέση με τη φυσική τους συντήρηση κι΄ εδώ έχουμε τη βοήθεια μιας ομάδας φυσικών πλασμάτων που ονομάζονται σπορνέιτζια. Είναι αφοσιωμένοι στη φροντίδα και την καλλιέργεια των υλικών φάσεων των αρχηγικών αυτών κόσμων, από τη Τζερουζέμ ως τον Σάλβινγκτον. Οι Σπορνέιτζια δεν είναι πνεύματα, ούτε άτομα. Είναι μία ζωική κατηγορία ύπαρξης, αλλά αν μπορούσατε να τους δείτε, θα συμφωνούσατε ότι φαίνονται να είναι τέλεια ζώα.

(416.4) 37:10.4 Οι διάφορες αποικίες καλής θέλησης βρίσκονται στον Σάλβινγκτον και αλλού. Ιδιαίτερα επωφελούμαστε από τη λειτουργία των ουράνιων τεχνουργών στους αστερισμούς και ευεργετούμαστε από τις δραστηριότητες των διευθυντών ανάκλησης, οι οποίοι λειτουργούν κυρίως στις πρωτεύουσες των τοπικών συστημάτων.

(416.5) 37:10.5 Υπάρχει πάντα αποσπασμένο στη συμπαντική υπηρεσία ένα σώμα ανερχομένων θνητών, στο οποίο περιλαμβάνονται τα μεγαλυνθέντα μεσοδιάστατα πλάσματα. Οι ανερχόμενοι αυτοί, αφού κατακτήσουν τον Σάλβινγκτον, χρησιμοποιούνται σε μία σχεδόν ατέλειωτη ποικιλία δραστηριοτήτων, στη διεύθυνση των συμπαντικών θεμάτων. Από κάθε επίπεδο επιτεύγματος, οι προωθημένοι αυτοί θνητοί επιστρέφουν και κατεβαίνουν για να τείνουν χείρα βοηθείας στους συντρόφους τους που τους ακολουθούν στην προς τα πάνω πορεία. Οι θνητοί αυτοί που προσωρινά διαμένουν στον Σάλβινγκτον προσαρτώνται, όταν τους ζητηθεί, σε όλα πρακτικά τα σώματα των ουράνιων προσωπικοτήτων ως βοηθοί, μελετητές, παρατηρητές και δάσκαλοι.

(416.6) 37:10.6 Υπάρχουν και άλλοι τύποι ευφυούς ζωής που ασχολούνται με τη διακυβέρνηση ενός τοπικού σύμπαντος, αλλά το σχέδιο της αφήγησης αυτής δεν προβλέπει την περαιτέρω αποκάλυψη των τάξεων αυτών της δημιουργίας. Μεγάλο μέρος της ζωής και της διοίκησης του σύμπαντος αυτού παρουσιάζεται εδώ για να δώσει στο θνητό νου μια άποψη της πραγματικότητας και του μεγαλείου της σωτηρίας της ύπαρξης. Περαιτέρω εμπειρία στην ανελικτική σας πορεία θα αποκαλύπτει όλο και περισσότερο τις ενδιαφέρουσες και γοητευτικές αυτές υπάρξεις. Η αφήγηση αυτή δεν μπορεί να είναι τίποτα περισσότερο από μία σύντομη περιγραφή της φύσης και του έργου των πολύπλευρων προσωπικοτήτων που γεμίζουν τα σύμπαντα του διαστήματος, διευθύνοντας τις δημιουργίες αυτές σαν απέραντα σχολειά εξάσκησης, σχολειά όπου οι οδοιπόροι του χρόνου προωθούνται από τη μία ζωή στην άλλη και από τον ένα κόσμο στον άλλο, μέχρις ότου τρυφερά αποσταλούν από τα όρια του σύμπαντος όπου γεννήθηκαν στο ανώτερο εκπαιδευτικό καθεστώς του υπερσύμπαντος και από εκεί στους κόσμους πνευματικής εξάσκησης της Χαβόνα και, τελικά, στον Παράδεισο και το ανώτερο πεπρωμένο των τελικιστών – την αιώνια ανάληψη αποστολών που δεν αποκαλύφθηκαν ακόμη στα σύμπαντα του χρόνου και του διαστήματος.

(417.1) 37:10.7 [Υπαγορεύτηκε από έναν Υπέρλαμπρο εσπερινό Αστέρα του Νέβαδον, υπ’ αριθμόν 1,146 του Δημιουργημένου Σώματος.]

Foundation Info

Προβολή για εκτύπωσηΠροβολή για εκτύπωση

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Όλα τα δικαιώματα κρατημένα.