Wspólne Seminarium Edukacyjne w Fundacji Urantii dotyczące skoordynowanego nauczania

DrukujDrukuj
David Kulieke

Autor: David Kulieke, Illinois, Stany Zjednoczone

Ostatnią inicjatywą edukacyjną Fundacji Urantii było seminarium przeprowadzone wraz z Komitetem Edukacyjnym Bractwa Urantii na temat “Dając prawdę niebiańską: Używając naszych zdolności”. Seminarium koncentrowało się na poszukiwaniu różnych metod, dzięki którym studenci The Urantia Book mogą dzielić się naukami książki, bez potrzeby nawiązywania do samej książki.

W czasie czterodniowego weekendu, od 23 do 26 marca, dwanaście osób, zajmujących różnorodne stanowiska w organizacjach Urantii, zebrało się w siedzibie Fundacji Urantii, w Chicago. Każda z tych osób napisała referat i przedstawiła swe idee i doświadczenia z dzielenia się nauczaniem w ten właśnie sposób. W skład grupy wchodzili: Gard Jameson, przewodniczący Komitetu Edukacyjnego Fundacji Urantii i David Kulieke, przewodniczący Komitetu Edukacyjnego Bractwa Urantii; obaj byli współorganizatorami spotkania. Inni przedstawiciele to Chris Wood, Elisabeth Callahan, Guy Perron, Marilynn Kulieke, David Elders, Barbara Newsom, Daniel Glazer, Andre Radatus, Bruce Johnson i James Perry. Kilku obserwatorów przybyło osobiście a wielu innych oglądało, komentowało i zadawało pytania poprzez Zoom Room.

Uczestnicy spotkania stanowili ożywione forum, omawiające różnorodne tematy, obejmujące naturę odbiorców, zasady edukacji, możliwość wypracowania bardziej docelowego programu nauczycielskiego oraz korzyści wynikające z instytucjonalizacji wysiłków edukacyjnych. Praktyczne doświadczenia w klasach, gościnne wystąpienia, rozważania, jakich słów używać a nawet animacje na tablicy załączano do środków dzielenia się The Urantia Book.

Spotkanie skończyło się późnym rankiem w niedzielę, dyskusją o zasadniczych zasadach i ideach wywiedzionych z seminarium. Na przykład, różne rodzaje otoczenia, gdzie ktoś może podzielić się Objawieniem Urantii, obejmują zarówno sytuacje oficjalne, takie jak sala lekcyjna czy kościelna albo służenie pacjentowi, jak również spontaniczną sytuację „jak przechodzimy obok”. Wśród tematów, które wypłynęły, niektóre koncentrowały się na jednostce, z którą się ma kontakt a mianowicie “słuchaj ze zrozumieniem, bądź zainteresowany osobą, do której mówisz”. Inne spostrzeżenia nawiązywały do tego, co osoba dzieląca sie nauczaniem może wnieść w danym momencie, włączając w to: “Bądź przygotowany, co odpowiedzieć” oraz “Użyj swoich zdolności i wiedzy; nauczaj, co byś zrobił”. Kładziono także nacisk na podejmowanie działania. Pełne sprawozdanie z wniosków, wraz z indywidualnymi referatami, będzie udostępnione na urantia.org.

To seminarium było jednym ze wspólnych wysiłków edukacyjnych, prowadzonych w kilku ostatnich latach, obejmujących zróżnicowane kombinacje komitetów z Bractwa, Fundacji i Międzynarodowego Stowarzyszenia Urantii. Następne planowane jest latem tego roku, w Denver, podczas Międzynarodowej Konferencji Bractwa (IC’17). Będzie tam forum złożone z licznych organizacji edukacyjnych The Urantia Book; będzie również raport z tego seminarium.

Ten weekend był wspaniale zorganizowany przez Joanne Strobel a smaczne posiłki przyrządzała Ashley Hayes.

Chris Wood, Andre Radatus, Daniel Glazer, James Perry (on Zoom), Bruce Johnson, Guy Perron, Paul Anderson, David Kulieke, David Elders, Gard Jameson, Ken Keyser, Elisabeth Callahan, Marilynn Kulieke, Barbara Newsom
Ostatni rząd: Chris Wood, Andre Radatus, Daniel Glazer, James Perry (on Zoom), Bruce Johnson, Guy Perron, Paul Anderson
Środkowy rząd: David Kulieke, David Elders, Gard Jameson, Ken Keyser
Pierwszy rząd: Elisabeth Callahan, Marilynn Kulieke, Barbara Newsom

Foundation Info

DrukujDrukuj

Urantia Foundation, 533 Diversey Parkway, Chicago, IL 60614 USA |
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Wszelkie prawa zastrzeżone