Urantia-säätiössä yhteinen opintoseminaari aiheena opetusten levittäminen

Tulostettava versioTulostettava versio
David Kulieke

David Kulieke, Illinois, Yhdysvallat

Urantia-säätiön viimeisin opintohanke oli yhteisseminaari Urantia Book Fellowshipin koulutuskomitean kanssa aiheesta ”lahjojemme valjastaminen taivaan totuuden levittämiseen”. Seminaari tarkasteli eri tapoja, joilla Urantia-kirjan opiskelijat voivat kertoa kirjan opetuksista viittaamatta välttämättä itse kirjaan.

Nelipäiväisen viikonlopun aikana, 23.—26.3., kaksitoista Urantia-organisaatioiden vastuutehtävissä palvelevaa henkilöä kokoontui Urantia-säätiöön Chicagossa. Kukin heistä kirjoitti tutkielman ja esitelmöi ideoista ja kokemuksista, joita he olivat kohdanneet opetuksista kertoessaan. Ryhmässä olivat mukana Urantia-säätiön koulutuskomitean puheenjohtaja Gard Jameson ja Fellowshipin koulutuskomitean puheenjohtaja David Kulieke. He toimivat tapahtuman yhteisjärjestäjinä. Muita esitelmöijiä olivat Chris Wood, Eslisabeth Callahan, Guy Peron, Marilynn Kulieke, David Elders, Barbara Newsom, Daniel Glazer, Andre Rodatus, Bruce Johnson ja James Perry. Tilaisuutta seurasi useita paikalla olevia henkilöitä, ja sitäkin useammat katselivat sitä, esittivät kysymyksiä ja kommentoivat zoomaushuoneen kautta.

Esitelmöijistä muodostui eloisa foorumi keskustelemaan suuresta joukosta eri aiheita, joista mainittakoon lukijayleisömme laatu, koulutusfilosofiamme, mahdollisuutemme nykyistä kansainvälisemmän opettajakunnan kehittämiseen ja koulutushankkeidemme institutionalisoinnin hyödyt. Opetustilanteen käytännön kokemukset, vierailijasaarnojen esittäminen, sanankäytön harkinta ja jopa valkotauluhavainnoistus mainittiin keinoina Urantia-kirjan levittämisessä.

Tapaaminen päättyi myöhään sunnuntaiaamuna keskusteluun seminaarin tulostamista olennaisista periaatteista ja käsityksistä. Esimerkiksi tilanteista, joissa Urantia-ilmoituksen jakaminen kävisi päinsä, mainittiin sekä muodolliset tilanteet, kuten luokkaopetus tai kirkon opintoryhmä tai potilaan hoivaaminen, että spontaanit tilanteet ”kun kuljemme ohi”. Esille nousseista teemoista muutamat kohdentuivat niihin henkilöihin, joiden kanssa on vuorovaikutuksissa. Näitä olivat mm. ”kuuntele myötäeläen, kiinnostu puhuttelemastasi henkilöstä”. Muissa huomioissa pohdittiin sitä, miten viesti jaetaan. ”Valmistaudu vastaamaan” ja ”käytä lahjojasi ja asiantuntemustasi, opeta, mitä itse teet.” Lisäksi korostettiin, miten tärkeää on toimia. Kokonaisraportti johtopäätöksistä on saatavilla yhdessä yksittäisten esitelmien kanssa osoitteessa urantia.org

Seminaari oli yksi niistä monista yhteistoiminnallisista koulutustapahtumista muutaman viime vuoden ajalta, joita erilaiset Fellowshipin, säätiön ja UAI:n komiteayhdistelmät ovat järjestäneet. Suunnitteilla on lisää tulevalle kesälle Denverissä, Fellowshipin kansainvälisessä konferenssissa (IC’17). Urantia-kirjan opiskeluun keskittyvillä koulutusorganisaatioita on siellä foorumi, jonka ohjelmassa on raportti seminaaristamme.

Viikonlopun rakastettavana emäntänä toimi Joanne Strobel, ja herkulliset ateriat valmisti Ashley Hayes.

Chris Wood, Andre Radatus, Daniel Glazer, James Perry (on Zoom), Bruce Johnson, Guy Perron, Paul Anderson, David Kulieke, David Elders, Gard Jameson, Ken Keyser, Elisabeth Callahan, Marilynn Kulieke, Barbara Newsom
Takana: Chris Wood, Andre Radatus, Daniel Glazer, James Perry (on Zoom), Bruce Johnson, Guy Perron, Paul Anderson
Keskellä: David Kulieke, David Elders, Gard Jameson, Ken Keyser
Edessä: Elisabeth Callahan, Marilynn Kulieke, Barbara Newsom

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään