Rozdawanie książki i rozpowszechnianie

DrukujDrukuj

Cel Fundacji Urantii, określony w deklaracji powiernictwa, obejmuje

„...szerzenie zasad, nauk i doktryn Księgi Urantii”.

Aby zrealizować ten cel, Fundacja Urantii zapoczątkowała programy edukacyjne o szerokim zasięgu, obejmujące tę witrynę oraz Internetową Szkołę Księgi Urantii. Personel Fundacji Urantii codziennie odpowiada na pytania czytelników, telefoniczne, listowne, pocztą elektroniczna czy osobiście. Personel także pomaga skontaktować się czytelnikom ze sobą oraz z grupami studiującymi w ich okolicy. Został zaprowadzony Program Edukacyjny oraz Program Witryny Internetowej, aby pomóc w realizacji tych zamierzeń.

Fundacja Urantii potrzebuje Twojej pomocy.

Foundation Info

DrukujDrukuj

Urantia Foundation, 533 Diversey Parkway, Chicago, IL 60614 USA |
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Wszelkie prawa zastrzeżone