Belangrijke besluiten van de april 2015 bijeenkomst van de Board of Trustees

AfdrukkenAfdrukken
Judy Van Cleave
Larry Watkins
Larry Watkins
Rogério da Silva
Rogério da Silva
Georges Michelson-Dupont
Georges Michelson-Dupont
Ralph Zehr
Ralph Zehr
Richard Jernigan
Richard Jernigan

door Judy Van Cleave, Trustee, Idaho, Verenigde Staten

Besluiten

1. Fondsenwerving

De commissie fondsenwerving heeft haar plannen beschreven voor de lancering van de “Revelation Bridge” (de Brug voor de Openbaring), een nieuw fonds voor schenkingen met als doel 25 miljoen dollar te genereren om de Urantia Openbaring van 2015-2050 veilig te stellen. Vandaag de dag komen praktisch alle giften van oudere Noord-Amerikanen. We staan aan het begin van een periode waarin de grootste overdacht van vermogen in de wereldgeschiedenis plaatsvindt omdat de Noord-Amerikaanse baby-boomers hun vermogen doorgeven. Daar de volgende generatie lezers financieel niet is voorbereid op het overnemen van de groeiende uitgaven voor educatie, verspreiding, vertalingen en boekdistributie, is het belangrijk dat de ouder wordende baby-boomers van hun generatie naar de volgende de “Revelation Bridge” bouwen. Dit is precies wat de vroegere oprichters deden voor toekomstige generaties en nu moeten de baby-boomers hetzelfde doen. We helpen graag iedereen die wil doneren voor de “Revelation Bridge”. Bel Joanne Strobel op 1-773-525-3319 of bezoek urantia.plannedgiving.org.

2. Vertalingen, herzieningen en het Gouden Archief

A. Trustee en manager Vertalingen Georges Michelson-Dupont deed verslag van de voortgang van iedere onderhanden vertaling en herziening. Alhoewel het afmaken van een vertaling of herziening soms een decennium of twee kan duren, zal in de nabije toekomst de grote meerderheid van de mensen op aarde in staat zijn Het Urantia Boek te lezen in zijn eigen taal. Wij zijn echt gezegend met de diensten van iedere vertaler en corrector! We danken in het bijzonder Georges voor het geven van zijn tijd en middelen en voor het coördineren van deze nobele onderneming. Speciale dank gaat naar Marilynn, Kulieke, Georges Michelson-Dupont, Jay Peregrine, Henk Mylanus en Tamara Strumfeld voor hun uitstekende werk in de Commissie Vertalingen.

B. Larry Watkins demonstreerde de “Vault”, de Kluis, aan het bestuur. Rogério da Silva en Larry hebben de zogenoemde “Golden Files”, Gouden Bestanden, gemaakt – de laatste versie van de Engelse tekst en iedere vertaling – die ze in de Kluis hebben opgeslagen. De Gouden Bestanden zullen voor de komende decennia de basisdossiers bevatten van de tekst in alle vertalingen. Iedere keer als een vertaling is verbeterd, zullen nieuwe Gouden Bestanden worden gemaakt en in de Kluis opgeslagen.

C. Iedere bestuursvergadering bestaat uit twee delen. Een is de algemene sessie met het hele bestuur. De ander is de sessie voor leidinggevenden die uitsluitend wordt bijgewoond door trustees en genodigden die iets te presenteren hebben. Deze april sessie voor leidinggevenden werd vooral besteed aan het praten over de behoefte aan professionals van buitenaf voor het evalueren van vertalingen en herzieningen.

De meeste vertalingen en herzieningen kosten tienduizenden uren om te voltooien en worden door vrijwilligers gedaan – als liefdeswerk. We zijn zo dankbaar voor de vertalers en correctors van de Foundation. Door ervaring hebben we geleerd dat het in een vroeg stadium inschakelen van professionele evaluatoren van buiten voor het checken van de kwaliteit van vertalingen en herzieningen, de kwaliteit van de vertalingen en herzieningen drastisch verbetert. Naarmate de tijd voortschrijdt zullen we meer gebruik maken van de diensten van professionele evaluatoren. We zien het als onze plicht om vertalingen te publiceren die net zo mooi zijn als en getrouw zijn aan het origineel als mogelijk is.

3. Onderwijs

Georges Michelson-Dupont en Ralph Zehr vertelden dat de interesse voor en het bijwonen van de Urantia Book Internet School (UBIS) lessen explosief groeien. Sinds de aanvang van UBIS hebben tot nu toe meer dan 1.050 studenten lessen gevolgd. Deelnemers kwamen uit meer dan 176 landen verdeeld over vijf contintenten. Lessen worden aangeboden in het Engels, Spaans en Frans met Portugees in het verschiet.

Gard Jameson, voorzitter van de Onderwijs Commissie deed verslag van twee evenementen. De eerste was een recent seminar, gehouden bij Urantia Foundation, dat onderzoek deed naar de socialisatie van religie. Het andere evenement was het Parlement van Wereld Religies in Salt Lake City, Nevada afgelopen oktober.

4. Boeken

Tamara Strumfeld en Henk Mylanus deden verslag van de verkoop eindcijfers van 2014. De verkoop van Urantia Boeken steeg met 7% waarbij de grootste groei uit Latijns Amerika kwam.

Deze zomer gaat de Foundation 27.000 Urantia Boeken laten drukken in het Engels, Spaans, Portugees en Duits. Engelse lezers van het eerste uur, kunnen profiteren van deze nieuwe drukronde omdat we een elegante, limited-edition (beperkte oplage) toevoegen met een zacht leren omslag van British Tan Leather Soft®. Deze editie verschijnt in een aantrekkelijke geschenkdoos en dat maakt het een prachtig cadeau voor een geliefde of een nieuwe lezer.

Urantia Foundation nam in mei en juni deel aan twee boekenbeurzen.

5. Public Relations

Richard Jernigan heeft een presentatie gemaakt voor een stijlgids die Urantia Foundation zou kunnen gebruiken voor de identiteit van de organisatie. Het doel van de stijlgids is Urantia Foundation te helpen bij het garanderen van een betrouwbare mate van waardigheid, professionaliteit en grafische consistentie in haar werk, programma’s en verspreidingsactiviteiten. Onze wens is dat Urantia Foundation een imago presenteert dat consistent is met de waardigheid en waarden van de vijfde openbaring.

6. Toekomstig gebruik van het souterrain op 533

Gard Jameson presenteerde bouwkundige ontwerpen voor het souterrain van de Foundation dat veranderd zal worden in een bibliotheek en leercentrum. Er wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden, het tijdspad en de uitgaven die samenhangen met dit idee.

7. Het imprint label: Urantia Press

Het bestuur stemde voor het instellen van het eerste imprint label van Urantia Foundation. Imprint labels worden door organisaties gebruikt om speciaal uitgegeven materiaal te onderscheiden van standaard publicaties. In dit geval zullen toekomstige boeken, video’s en audio’s worden uitgegeven onder een imprint label en niet onder de naam Urantia Foundation.

Het bestuur stemde toe om voor informatiedoeleinden grote briefkaarten te drukken onder het imprint label Urantia Press. Tijdens de boekenbeurzen waaraan recentelijk werd deelgenomen was de eerste serie briefkaarten beschikbaar.

8. Organisatorisch en financieel vijfjarenplan

Het bestuur stemde in met de ontwikkeling van een organisatorisch en financieel vijfjarenplan door Urantia Foundation. Met de hulp van een externe raadgevende bron, zullen we vijfjarendoelen vaststellen met plannen voor wie wat en wanneer zal doen en tegen welke kosten. Dit proces van plannen maken is behoorlijk omvangrijk en de behoefte eraan groot. Bij afronding zal het plan ook antwoord kunnen geven op belangrijke vragen over personele bezetting.

9. Aanbevelingen voor de Standard Reference Text Committee

Een aantal jaar geleden vormden een groep Urantia Boek studenten onder leiding van Seppo Kenerva de Standard Reference Text Committee. Hierin hebben vertegenwoordigers zitting van beide organisaties die tegenwoordig Het Urantia Boek uitgeven. De commissie heeft alle wijzigingen herzien die ooit gedaan zijn voor Het Urantia Boek en heeft geadviseerd om voor toekomstige generaties de “Standard Reference Text” (SRT) te laten dienen als de ongeschonden tekst van Het Urantia Boek. De twee huidige uitgevers kwamen overeen om uitsluitend de SRT te drukken.

Recentelijk vond de commissie in de tekst vijf kleine grammaticale en interpunctie fouten en adviseerde deze te corrigeren en op te nemen in de SRT. Na bespreking keurde de Board of Trustees deze wijzigingen goed. Ze zullen worden opgenomen in toekomstige uitgaven van de Engelse tekst.

Información de fondo

AfdrukkenAfdrukken

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefoon: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Alle rechten voorbehouden