Johtokunnan huhtikuun 2015 kokouksen merkittävimpiä päätöksiä

Tulostettava versioTulostettava versio
Judy Van Cleave
Larry Watkins
Larry Watkins
Rogério da Silva
Rogério da Silva
Georges Michelson-Dupont
Georges Michelson-Dupont
Ralph Zehr
Ralph Zehr
Richard Jernigan
Richard Jernigan

Judy Van Cleave, johtokunnan jäsen,

Idaho, Yhdysvallat

Päätökset

1. Varainkeräys

Varainkeräyskomitea selvitti suunnitelmiaan panna liikkeelle ”revelaatiosilta”, uusi jälkisäädösvaroista koostuva rahasto, jonka tarkoituksena on saada kokoon 25 miljoonaa dollaria (21 miljoonaa euroa) turvaamaan Urantia-ilmoitus vuosiksi 2015–2050. Lähes kaikki lahjoitukset ovat tällä haavaa peräisin iäkkäiltä pohjoisamerikkalaisilta. Olemme lähestymässä aikaa, jolloin maailmanhistorian mittavin varojensiirto tapahtuu Pohjois-Amerikassa, sitä mukaa kun suuret ikäluokat luovuttavat varansa eteenpäin. Koska seuraava lukijapolvi ei ole taloudellisessa mielessä valmis ottamaan kantaakseen koulutuksesta, suhdetoiminnasta, käännöksistä ja kirjan jakelusta aiheutuvia kasvavia kuluja, ikääntyvien suurten ikäluokkien on tarpeellista rakentaa ”revelaatiosilta” oman sukupolvensa ja seuraavan sukupolven välille. Juuri näin liikkeen perustajat tekivät tulevien sukupolvien hyväksi, ja nyt suurten ikäluokkien pitää tehdä samoin. Meille on erittäin mieluista, jos voimme auttaa jotakuta, joka haluaa lahjoittaa ”revelaatiosillalle”. Soita ystävällisesti Joanne Strobelille, +1 773 5253319, tai käy sivuilla urantia.plannedgiving.org

2. Käännökset, revisiot ja kultaiset tiedostot

A. Johtokunnan jäsen ja käännöstoimintavastaava Georges Michelson-Dupont raportoi kunkin meneillään olevan käännöksen ja revision edistymisestä. Vaikka käännöksen tai revision valmistuminen saattaa vaatia vuosikymmenen tai jopa kaksi, näköpiirissä on jo nyt tilanne jolloin valtaosalla maailman kansoista on mahdollisuus lukea Urantia-kirjaa omalla kielellään. Tunnemme olevamme siunattuja jokaisen kääntäjän ja reviisorin palvelulla! Olemme erityisen kiitollisia Georgesille siitä, että hän omasta tahdostaan omistaa aikaansa ja resurssejaan tämän jalon hankkeen koordinoimiseen. Erityiset kiitokset osoitamme myös Marilynn Kuliekelle, Georges Michelson-Dupontille, Jay Peregrinelle, Henk Mylanukselle ja Tamara Strumfeldille heidän erinomaisesta työstään käännöskomiteassa.

B. Larry Watkins esitteli johtokunnalle ”holvin”. Rogério da Silva ja Larry ovat tuottaneet ”kultaisiksi tiedostoiksi” kutsumamme kokonaisuuden. Ne ovat englanninkielisen tekstin ja jokaisen käännöksen viimeisimmät versiot, ja ne tallennetaan ”holviin”. Kultaisissa tiedostoissa säilyy kymmenet vuodet kaikkien käännösten tekstin alkuperäisversio. Aina kun käännöstä parannellaan, luodaan uudet kultaiset failit, ja ne tallennetaan holviin.

C. Johtokunnan jokainen kokous on kaksiosainen. Ensin pidetään koko johtokunnan yleisistunto sitten seuraa toimeenpaneva istunto, johon osallistuvat vain johtokunta ja kutsutut esittelijät. Huhtikuun toimeenpanevassa istunnossa keskityttiin etupäässä käsittelemään tarvetta käyttää ulkopuolisia ammattilaisia käännösten ja revisioiden arvioinnissa.

Useimpien käännösten ja revisioiden valmistuminen vaatii aikaa kymmeniätuhansia tunteja, ja ne ovat palkatta toimivien vapaaehtoisten työn tulosta. Olemme perin juurin kiitollisia säätiön kääntäjille ja reviisoreille. Kokemuksesta olemme oppineet, että ulkopuolisten ammattilaisten käyttäminen jo alkuvaiheessa tarkastamassa käännöksen tai revision laadukkuutta parantaa dramaattisesti käännösten ja revisioiden tasoa. Ajan myötä tarvitsemme yhä enemmän ammattiarvioijien palveluksia. Pidämme velvollisuutenamme julkaista käännöksiä, jotka ovat niin kauniita ja tarkkoja kuin mahdollista.

3. Koulutus

Georges Michelson-Dupont ja Ralph Zehr raportoivat, että kiinnostus Internetin Urantia-kirja-koulua (UBIS) kohtaan ja sen kursseille osallistuminen ovat kasvamassa räjähdysmäisesti. UBIS:n perustamisesta lukien 1050 opiskelijaa on tähän mennessä ollut mukana kursseilla. Osallistujia on ollut 176 maasta, kaikista maanosista. Kursseja on tarjolla englanniksi, espanjaksi ja ranskaksi; kohta myös portugaliksi.

Koulutuskomitean puheenjohtaja Gard Jameson raportoi kahdesta tapahtumasta. Hän kertoi ensiksi hiljattain Urantia-säätiössä pidetystä seminaarista, jossa tarkasteltiin uskonnon sosiaalistamista. Toinen tapahtuma on Maailman uskontojen parlamentti Salt Lake Cityssä ensi lokakuussa.

4. Kirjat

Tamara Strumfeld ja Henk Mylanus kertoivat vuoden 2014 lopulliset myyntiluvut. Urantia-kirjan myynti kasvoi 7 %. Kasvu oli enimmäkseen peräisin Latinalaisesta Amerikasta.

Tänä kesänä säätiö painattaa Urantia-kirjoja englanniksi, espanjaksi, portugaliksi ja saksaksi yhteensä 27 000 kappaletta. Kirjaa kauan englanniksi lukeneita ilahduttanee se, että painatamme myös elegantin nahkakantisen kirjan. Kirjat pakataan houkuttelevaan lahjapakkaukseen, mikä tekee niistä loistavan lahjan annettavaksi rakkaalle tai uudelle lukijalle.

Touko- ja kesäkuussa Urantia-säätiö osallistui kaksille kirjamessuille.

5. Yhteyksien luonti

Richard Jernigan esitteli tyylioppaan, jota Urantia-säätiö aikoo käyttää organisaation erottumiseksi muista. Tyylioppaan tarkoitus on auttaa Urantia-säätiötä varmistamaan, että sen työssä, ohjelmissa ja jakelutoiminnassa näkyy luotettavassa määrin arvokkuus, taito ja graafinen yhdenmukaisuus. Haluamme, että Urantia-säätiö luo kuvan, joka on viidennen aikakautisen ilmoituksen arvokkuuden ja arvojen mukainen.

6. Keskustoimiston pohjakerroksen tuleva käyttö

Gard Jameson esitteli arkkitehtoniset suunnitelmat säätiön pohjakerroksen muuntamisesta kirjastoksi ja opintokeskukseksi. Meneillään on suunnitelmien soveltuvuustutkimus sen selvittämiseksi, onko idea mahdollinen, mikä olisi sen ajoitus ja paljonko se maksaisi.

7. Tunniste – Urantia Press

Johtokunta äänesti sen puolesta, että vakiinnutetaan Urantia-säätiön ensimmäinen tunnisteleima. Tunnisteet ovat välineitä, joita organisaatiot käyttävät erottaakseen erikseen tuotetut julkaisut normaaleista julkaisuista. Eli julkaistavat kirjat, videot ja äänitteet julkaistaan tulevaisuudessa tunnisteleimalla merkittyinä, ei enää Urantia-säätiön nimellä.

Johtokunta päätti painattaa ylisuuria postikortteja suhdetoimintatarpeisiin, tunnisteenaan Urantia Press. Ensimmäinen erä postikortteja oli käytössä hiljattain pidetyillä kirjamessuilla.

8. Organisaatiota ja rahoitusta koskeva viisivuotissuunnitelma

Johtokunta hyväksyi esityksen, että Urantia-säätiö kehittelee viisivuotisen organisaatiota ja rahoitusta koskevan suunnitelman. Ulkopuolisen liikkeenjohtoavustajan avulla asetamme tavoitteita viideksi vuodeksi, ja niissä määritellään myös, kuka tekee mitäkin, mihin mennessä ja millaisin kustannuksin. Suunnitteluprosessi on melkoisen laaja ja on erittäin tarpeellinen. Kun se on valmistunut, se antaa vastauksen myös tärkeisiin henkilöstökysymyksiin.

9. Standarditekstikomitean suosituksia

Ryhmä Urantia-kirjan tutkija-opiskelijoita muodosti Seppo Kanervan johdolla muutama vuosi sitten standarditekstikomitean, jonka jäseninä on kummankin kirjaa nykyisin julkaisevan organisaation edustajia. Komitea kävi läpi kaikki Urantia-kirjaan ajan kuluessa tehdyt muutokset ja esitti suosituksen standarditekstistä, joka toimisi Urantia-kirjan autenttisena tekstinä tuleville sukupolville. Kumpikin nykyisistä julkaisijoista sopi painattavansa vain standarditekstiä.

Komitea löysi tekstistä hiljattain lisää viisi vähäistä kielioppi- ja välimerkkivirhettä ja suositteli niiden korjaamista ja liittämistä standarditekstiin. Asiaa tutkittuaan johtokunta hyväksyi nämä muutokset, jotka tullaan liittämään englanninkielisen tekstin seuraaviin painoksiin.

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään