Opintoryhmäsymposium – selvitys pidetyistä puheista

Tulostettava versioTulostettava versio
Richard Keeler
Joycee Patterson
Joycee Patterson
Doug Cable
Doug Cable
David Glass
David Glass

Richard Keeler, johtokunnan jäsen, Urantia-säätiö
Evanston, Wyoming, Yhdysvallat

Kansainvälinen Urantia-yhdistys järjesti nelipäiväisen opintoryhmäsymposiumin kesäkuussa. Se oli räätälöity eritoten opintoryhmien vetäjille.

Gaétan Charland Kanadan Quebecistä esitti johdantopuheen.

Hän esitti kysymyksen: Miksi opintoryhmiä? Hän luki ohjeet julkaisuvaltuutuksesta, jonka mukaan ”on muodostettava tuhansia opintoryhmiä”.

Hän luki lisäksi seuraavat otteet Emma Christensenin (Christyn) kirjeestä vuodelta 1981:

”Yksi päätehtävistämme on lukuisten opintoryhmien alkuun saattaminen. Niitä on perustettava tuhansia, jotta meillä olisi opettajia ja johtajia, jotka ovat valmiita sitä päivää varten, jolloin Urantia-kirja ja sen opetukset tarvitsevat lukemattomia ystäviä kaikkialla maailmassa.

”Aatamia ja Eeva oli ohjeistettu avaamaan jälkeläistensä toimin niin sanotusti ’valomajakoita’ kaikkialle maailmaan, mutta heidän hairahduksensa katkaisi hankkeen. Minusta tuntuu, että voisimme päästää heidät pinteestä rohkaisemalla opintoryhmien muodostamista, kuten meitä kehotettiin tekemään, ja tukemaan niitä, kunnes ne tulevat toimeen omillaan.”

Gaétan viittasi siihen, että Urantia-kirjan julkaisemisesta on kulunut 59 vuotta. Ja meillä on maailmanmitassa 584 opintoryhmää: 383 Pohjois-Amerikassa, 117 Etelä-Amerikassa, 50 Euroopassa, 17 Afrikassa, 9 Aasiassa ja 8 Australiassa.

Maailmassa on 196 maata, ja 30:ssä niistä on opintoryhmä.

”Haasteenamme on”, Gaétan sanoi, ”saattaa opintoryhmämme julkaisuvaltuutuksen ihanteiden mukaisiksi.” (Kts. https://www.urantia.org/fi/urantia-saatio/urantia-liikkeen-historiaa#Julkaisuvaltuutus lukeaksesi julkaisuvaltuutuksen.)

Gaétan sanoi: ”Mielestäni mitään epäilystä ei ole siitä, että sinä ja minä, opintoryhmän vetäjinä, olemme liikkeen tärkeimpiä johtajia.” Yksikään vesipisara ei luule, että se aiheuttaisi tulvan.

Gaétanin täysistuntopuheen jälkeen jakaannuimme 7–8-hengen opintoryhmiin käsittelemään ja ehdottamaan vastauksia ennalta annettuihin kysymyksiin.

David Kulieke esitti iltapäivän täysistunnolle ensimmäisen päivän puheen. Sen otsikkona oli ”tehokas ryhmän johtaminen”. Davidin sanoin opintoryhmän vetäjän tulisi huolehtia kolmesta pääasiasta, jotka ovat

 1. opintoryhmän jäsenten hengellisyyden kohottaminen rukoilun ja palvonnan keinoin,
 2. kirjan opiskelun laadukkuuden lisääminen,
 3. yhteisöllisyyden tunteen parantaminen.

David totesi, että ”opintoryhmät ovat erittäin, erittäin tärkeitä”. ”Opintoryhmän vetäjät ovat erittäin, erittäin tärkeitä pyrkiessämme vahvempaan yhteisöllisyyteen, enentyvään ymmärtämiseen ja todelliseen rukoiluun ja palvontaan.”

Davidin esityksen jälkeen jakaannuimme iltapäivän opintoryhmiin käsittelemään ennalta laadittuja kysymyksiä ja mahdollisesti vastaamaan niihin.

Joycee Patterson oli toisen symposiumpäivän aamuistunnon puhuja. Hänen puheensa otsikko kuului ”Carpe diem”. Hän tähdensi sitä, että Gaétanin puheen keskiössä oli vastauksen antaminen kysymykseen: Miksi opintoryhmiä? Joycee kertoi oman puheensa keskittyvän kysymykseen: Kuinka toteutamme julkaisuvaltuutuksen ohjeet, mikä korostaa totuuteen ja vanhurskauteen pyrkimistä. Sellainen pyrkimys on hengellistä – ei älyllistä. Hän rohkaisi meitä kirjaa opiskellessamme pitämään mielessä, miten tärkeää on ylläpitää tasapaino hengellisen ja älyllisen välillä. Rukoilu on vähemmän ajattelua ja enemmän oivaltamista. Urantia-kirjan mukaan rukoilu on väkevin kasvun yllyke.

Sheila Keene-Lund esittin toisen päivän alkuillasta täysistuntopuheen aiheesta ”haluatko muuttaa maailmaa?” Sen alaotsikkona oli ”opintoryhmän hengelliset attribuutit”. Sheila korosti, että yksi henkilö toisen henkilön kanssa, jotka toimivat harmonisesti jonkin projektin hyväksi, ovat tulosten ja toteutumien saavuttamisen mahdollisuuksien kannalta pikemminkin neljä henkilöä.

Sheila pitää tärkeänä, että opintoryhmän istuntoa sekä edeltää että sitä seuraa rukoileva ja palvonnallinen mietiskelyhetki, sillä se on keino nostaa RO:tamme eli rakkausosamääräämme. Hän siteerasi Jonathan Swifttiä, 1700-luvun irlantilaista, joka kirjoitti ”Gulliverin retket”: ”Meillä on juuri sen verran uskontoa, että se riittää vihanpitoon, muttei riittävästi saamaan meidät rakastamaan toisiamme.”

Doug Cable, ”vaeltava urantialainen”, kertoi ajelevansa matkailuvaunullaan sinne tänne käydäkseen opintoryhmissä pitkin itärannikkoa, sieltä Louisianaan ja Teksasiin ja aina Washingtonin osavaltioon saakka. Dougilla oli viitisentoistakohtainen luettelo ehdotuksista opintoryhmille. Luetteloon sisältyi mm. seuraavaa:

 1. Pitäkää kokoontumisen edellä ja sen jälkeen seurustelutuokio,
 2. sisällyttäkää kokouksen kulkuun rukoilu- ja palvontajakso,
 3. osoittakaa vetäjäksi henkilö, joka pitää ryhmän asiassa,
 4. järjestäkää alueellisia minikonferensseja ja
 5. käsitelkää kysymystä uskomusten muuttumisesta uskoksi.

David Glassin puheen aiheena oli ”säkenöivän hyvät uutiset”. David sanoi opintoryhmän perustamisen olevan yksi erinomaisimmista tällä hetkellä tarjolla olevista tavoista palvella ihmiskuntaa. David suosittelee

 1. että opintoryhmät määrittelevät missionsa,
 2. että ne molemminpuolisen hyödyn vuoksi vierailevat muissa opintoryhmissä,
 3. että aika ajoin järjestetään kahden opintoryhmän kokouksia,
 4. että muistetaan opintoryhmän tärkeimmäksi tehtäväksi yksilön hengellinen edistyminen.

Georges Michelson-Dupont oli symposiumin viimeinen puhuja. Hänen puheensa otsikkona oli ”syvälle paneutuvan opintoryhmän strategia ja käytäntö”. Hän kysyi: ”Olemmeko me viidennen käänteentekevän ilmoituksen suhteen apostoleita, opetuslapsia, toimijoita vai vain päältäkatsojia?” Georges sanoi: ”Vastuullamme on huoli siitä ja tuki sille, että maailmaan leviää tehokkaita ja puoleensa kutsuvia opintoryhmiä.” Georges on sitä mieltä, että kun opintoryhmä saavuttaa kriittisen massan eli 12 tai 13 jäsentä, sen tulisi jakautua kahtia. Georges puhuu sellaisen puolesta, että ryhmän osanottajat lukevat käsiteltävän tekstin etukäteen, ja hänen mielestään koko päivän jatkuvat opintoryhmät ovat erittäin hedelmällisiä. Jos kaipaat enemmän tietoa, käy sivulla urantia.org/study/strategy-and-practice-in-depth-study-groups-urantia-book

Torstaiaamuna alkanut opintoryhmäsymposium päättyi sunnuntain lounaan jälkeen.

(Mikäli tarvitset symposiumin valistusmateriaalia, innoittavia videoita, Foorumin jäsenten kuvia, symposiumin osallistujien kuvia, power-point-esityksiä, julkaisuvaltuutukseen liittyvää materiaalia ja videoita ja puheita, voit pyytää niitä osoitteesta [email protected])

Georges Michelson-Dupont, Gaétan Charland ja Richard Keeler
Georges Michelson-Dupont, Gaétan Charland ja Richard Keeler

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään