Urantia-liikkeen historiaa

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia-liikkeen historiaa

William S. Sadler

Urantia-lukujaedeltäneet kontaktit
Miten Urantia-lukuja alkoi tulla
Miten Forum sai alkunsa
Foorum inesittely ”kontakteille”
Foorum ryhtyy esittämäänkysymyksiä
Foorum istatulee suljettu ryhmä
Millä tavoin saimme Urantia-luvut
Millä tavoin Urantia-kirjaa ei annettu
Miksi Urantia-kirjan alkuperään liittyvistä yksityiskohdista ollaan hiljaa
Ensimmäiset Urantia-luvut
Viimeisteltyjen lukujen vastaanottaminen
Viive Jeesus-lukujen vastaanottamisessa
Kontaktikomission jäsenten toimintaa
Seitsemänkymmentä
Julkaisuvaltuutus
Urantia-säätiö
Urantia-veljeskunta
Johdanto
Urantia-veljeskunnantoimintaa
Urantia-kirjan jakelu

Useatsen ryhmän jäsenet, jotka olivat mukana Urantia-lukujen ilmaantumiseenjohtaneissa alustavissa ”kontakteissa”, omasivat merkittävää kokemustapsyykkisten ilmiöiden tutkijoina. Kyseinen ryhmä päätteli jo varhain, ettäsiihen henkilöön liittyneitä ilmiöitä, joka myöhemmin kytkeytyiUrantia-lukuihin, ei voinut mitenkään verrata mihinkään tunnettua tyyppiäolevaan psyykkiseen ilmiöön, kuten hypnoosi, automaattikir­joitus, selvänäkö, transsit, meedioilmiö, telepatia tai kaksoispersoonallisuus.

Tehtäkööntäysin selväksi, ettei Urantia-lukuja edeltäneillä vaiheilla ollut mitäänyhteistä niin kutsutun spiritismin kanssa siihen kuuluvine istuntoineen, joissaollaan olevinaan yhteydessä vainajien henkiin.

Urantia-lukujaedeltäneet kontaktit

Näyttäisisiltä, että noina varhaisina vuosina näkymättömät ystävämme suorittivatkontaktihenkilön perusteel­lista testausta, hioivat yhteydenpitotekniikkaa javalikoivat kontaktikomission jäseniä — itse asiassa he yleisellä tasollavalmistelivat näyttämöä sittemmin alkanutta ”Urantia-lukujen” esittämistävarten.

Varhaisvaiheenvuosina meidät tutustutettiin moniin mielestämme joltisenkin outoihinkäsityksiin universumien universumista ja ihmisen elämästä maan päällä. Näistälukuisista kosmologiaa ja filosofiaa koskevista uusista ideoista voidaanmainita seuraavat:

 • Uusi käsitys kaukaisuuksiin ulottuvastakosmoksesta.
 • Miljoonat muut asutetut planeetat.
 • Kymmeniin erilaisiin taivaallisiinpersoonallisuusluokkiin tutustuttaminen.
 • Ihmisen ja jopa kosmoksenevoluutionvaraisen alkuperän totuudellisuuden vahvistaminen.
 • Vihjaus, että Luojajumaluuksia onmonia.
 • Teologisten käsitystemme alustava testaus.Otettiin kärsivällisesti selvää, miten pitkälle olimme valmiita menemäänteologisten uskomustemme ja filosofisten mielipiteittemme tarkistamisessa.
 • Kahden vuosikymmenen kuluessauskonnolliset perusnäkemyksemme ja asenteemme muuttuivat huomaamattammemelkoisesti.
 • Meilleolivat käyneettutuiksi sellaiset termit kuin ”Ensimmäinen Lähde ja Keskus”, ”Havona”, ”superuniversumit” ja ”Korkein Olento”, mutta meillä oli vain kalpea aavistus näiden nimitysten todellisesta merkityksestä.
 • Meille puhuttiin myös ”Valtiashengistä”, ”ulkoavaruudesta” ja ”Voimanohjaajista”. Muttataaskaan emme niiden merkitystä pahastikaan ymmärtäneet. Saimme kuulla myös lukuisista eri enkeliluokista.
 • Kuulimme ”Ajatuksensuuntaajista”, mutta käsityksemme termin merkityksestä oli epämääräinen jahämärä.
 • Olimmepäässeetepämääräiseen käsitykseenolemassaolon morontiatasosta, mutta sanan ”moron­tia” kuulimme vasta, kun lukuja alkoi tulla.
 • Keskiväliolennotolivat meille perin todellisia. Keskustelimme tavan takaa heidänkanssaan erilaisten ”kontaktiemme”aikana. Ymmärsimmemelko hyvin, ettätoisasteiset keskiväliolennotvastasivat näistäkontakteista.
 • Luciferinkapinasta kuulimme yhtä ja toista, mutta Aatamista ja Eevasta saimme tietää vainvähän.
 • Saimme sellaisen vaikutelman, ettäJeesuksen Urantia-lahjoittautumiselle oli jokin erityinen syy, mutta näidenpaljastamattomien syiden luonteesta meillä ei ollut juuri mitään käsitystä.
 • Kuulimmeaika ajoin viittauksia Jeesuksen elämään ja opetuksiin, mutta ilmoittajat olivat varsinvarovaisia tuodessaan tietoomme uusia käsityksiä Mikaelin Urantia-lahjoittautumisesta. Jeesus-luvut olivatkoko Urantia-ilmoituksen suurin yllätys.
 • Vaikkemmetermiä”LopullisuudenSaavuttajakunta”kuulleetkaan, meille muodostui kuitenkin sellainen sumea kuva, ettäParatiisi saattaisi olla eloon jäävien kuolevaisten päämäärä.

Ystävämmemeitä ihmisiä ylemmältätasolta siis käyttivätkokonaista kaksi vuosikymmentä siihen, että he avarsivat kosmisia näköalojamme, lavensivat teologisia käsityksiämme jalaajensivat yleensäkinmaailmanku­vaamme.

Tajusimmeuskonnollisen ajattelumme laajentumisen laajuuden vasta, kun kirjan lukujaalkoi tulla. Ilmoituksen edetessä aloimme yhä suuremmin arvostaa tapaa, jolla meitä oli näillä ylikaksikymmentävuotta jatkuneilla alustavilla esikoulutuskontakteilla valmennettuuskonnollisten uskomustemme laajamittaiseen muuttumiseen.

Oppipoikavalmennustammemyöhempääpalveluamme varten Urantia-lukujen esittämisen yhteydessä helpotti se seikka, että keskiväliolentokontakteja lukuun ottamatta kaikki kontaktitolivat erilaisia. Yleensä tapasimme vierailevan persoonallisuuden vain yhdenkerran. Jokainen kontakti poikkesi täysin kaikista aikaisemmista. Tämä kokemus oli kaikkineenlaajamittaista ja kitsastelematonta valmentavaa koulutusta kosmologiamme, teologiamme ja filosofiamme laajenemiseen, siitä nyt puhumattakaan, että sen mukana tuli uusia ideoita ja käsityksiäsuuresta määrästä paljonmaallisempia ja arkipäiväisempiä asioita.

Se, ettäJeesuksen elämää jaopetuksia käsiteltiinnäissäilmoitusta edeltäneissäyhteyksissävain rajoitetus­ti, selittyy sillä, että keskiväliolennot olivat jotenkin epävarmoja valtuuksiensa rajoista tässä asiassa. Kuten jäljempänä käyselville, kokonainen vuosi kului sen seikan selvittämiseen, miten laajalti heillä olioikeus esittääuudelleen kertomus Mikaelin lahjoittautumisesta.

Me, jotka jo alkuvaiheessa osallistuimme näihin öisiin valvojaisiin, emme koskaan arvelleet, että olemmeyhteydessäjohonkin yliluonnolliseen.

Noinaalkuvuosina yritimme huomioita tekemällä ja asiaa tutkimalla paljastaa, miten viestit saatettiinkirjalliseen asuun. Emme siinä kuitenkaan onnistuneet.

Miten Urantia-lukuja alkoi tulla

Noinkaksikymmenvuotisen kontaktikokemuksen jälkeen muuan vierailevaksi opiskelijaksi esittäytynytpersoonallisuus sanoi öisen vartiohetkemme aikana ja nukkuvan kohteen kauttapuhuen: ”Jospatietäisitte, minkä kanssaolette tekemisissä, ette kyselisi noin tyhjänpäiväisiä kysymyksiä, vaan esittäisitte pikemminkin kysymyksiä, jotka saattaisivat kirvoittaa koko ihmiskunnan kannaltaverratonta arvoa omaavia vastauksia.”

Seoli vähän kuintyrmäys. Seoli myöshellävarainenmoite, ja se sai meidät kaikki suhtautumaan tähän ainutlaatuiseen kokemukseen uudella ja erilaisellatavalla. Myöhemminsamana iltana yksi meistä sanoi: ”No kun he kerran sitä pyysivät, niin esitetään sitten heille kysymyksiä, joihin kukaan ihminen ei osaa vastata.”

Nyton aika jättää tämä asiahetkeksi tähän jatarkastella muuatta toista näyttämöä.

Miten Forum sai alkunsa

TriWilliam S. Sadler, tätä asiaaensivaiheessa havainnoineen ja tutkineen ryhmän jäsen, kertoo seuraavan tarinan sen ryhmänalkuvaiheista, joka koostui asiasta kiinnostuneista yksilöistä jajoka tuli sittemmin tunnetuksi ”Foorumina”. Hän kertoo: ”Matkallani Kansasin yliopistoon, jossa minun oli määrä pitäämuutama luento hahmopsykologiasta, kirjoitin kirjeen pojalleni kertoenajatuksistani, ettälääkärientulisi pitääyhteyttäentisiin potilaisiinsa. Ehdotin, että hän puhuisi äitinsä kanssa mahdollisuudesta kutsua joitakuita ystäviämmetapaamaan meitäsunnuntai-iltapäivisintunniksi tai pariksi käydäksemme epämuodollisia keskusteluja ja vaihtaaksemme kuulumisia.

”Palatessaniyhtenäsunnuntaiaamuna Chicagoon sain tietää, että vaimoni oli kutsunut ryhmän entisiä potilaitamme kotiimme kello kolmeksi samana iltapäivänä.Ajatuksena oli toteuttaa nämä sunnuntai-iltapäivän kokoontumiset osapuilleen seuraavaan tapaan: Käydäensiksi keskustelua jostakin terveysaiheesta, vaikkapa flunssan hoidosta, murehtimisen syistäja hoidosta, ja antautua sitten teekupposen jälkeen epämuodolliseen keskusteluun kysymysten ja niihin annettujenvastausten pohjalta.”

Aikaamyöten tästä ryhmästäkehkeytyi laaja-alainen kokoontuminen, johon osallistui ammatinharjoittajia erialoilta, kuten lääkäreitä, lakimiehiä, hammaslääkäreitä, pappeja, opettajia ja erilaisia yhteiskuntaryhmiä edustaneita henkilöitä, kuten viljelijöitä, kotirouvia, sihteereitä, toimistotyöntekijöitä ja tavallisia työläisiä.

Foorum inesittely ”kontakteille”

Ennenpitkää minuapyydettiin esittämäänluentosarja mentaalihygieniasta tai psyykkisistä ilmiöistä. Ensim­mäisen luentoni aluksi sanoin: ”Yhtä tai kahta tapausta lukuunottamatta kaikki tutkimani psyykkiset ilmiöt ovat osoittautuneet joko tietoiseksi taitiedostamattomaksi petkutukseksi, mukana on myös erikoistapauksia, jolloin suorittaja on oman alitajuisenmielensäharhojen uhri.”

Olintuskin ehtinyt päättäälausettani, kun yksi ryhmäläisistä puhkesi puhumaan sanoen: ”Tohtori, jos olette olleet yhteydessäjohonkin, jota ette kyennyt ratkaisemaan, siitä olisi mielenkiintoista tietää. Kertokaa siitä lisää.”

Pyysintri Lenaa hakemaan joitakin muistiinpanoja, jotka hän oli tehnyt hiljattaintapahtuneessa ”kontaktis­sa” jalukemaan niitäryhmälle.Tulisi ymmärtää, ettätapaukseen ei tässävaiheessa liittynyt mitään salassapito­velvollisuutta. Urantia-lukuja ei vielä ollutilmaantunut.

Suunnilleentuohon aikaan tätäkotonamme sunnuntai-iltapäivisin kokoontunutta ryhmää alettiin kutsua ”Foorumiksi”.

Ryhmäosoitti niin suurta kiinnostusta tätä asiaa kohtaan, etten koskaan päässyt esittämäänsuunniteltua terveysluentoani.

Näidenviikoittaisten epävirallistenkeskustelujen ollessa meneillään saimme haasteeksemme ehdotuksen, että josesittäisimmevakavampia kysymyksiä, saattaisimme saada tietoa, jolla olisi arvoa koko ihmiskunnalle.

Foorum ryhtyy esittämään kysymyksiä

KerroimmeFoorumille tämänkaiken ja kehotimme sen jäseniä tulemaan mukaamme laatimaan kysymyksiä. Päätimmealoittaa kysymyksillä, jotka liittyvätkosmoksen alkuperään, Jumaluuteen, luomiseen ja muihin sellaisiin aiheisiin, jotka menivätpaljon ihmiskunnan nykytietämystä pitemmälle.

Seuraavanasunnuntaina meille tuotiin useita satoja kysymyksiä. Lajittelimme kysymykset, hylkäsimmekaksoiskappaleet ja ylipäätään luokittelimme ne. Vähän sen jälkeen saapui ensimmäinen Urantia-luku vastaukseksi esitettyihin kysymyksiin.Alusta loppuun asti tapahtui niin, että luvun ilmestyessä kysymykset hävisivät.

Tätämenettelytapaa noudatettiin kaikkina niinä monina vuosina, jolloin Urantia-lukuja vastaanotettiin.Ellei kysymyksiä, ei myöskään lukuja.

Foorum istatulee suljettu ryhmä

Suunnilleentuohon aikaan Foorum ikään kuin otettiin pois meiltä. Meitä ohjattiin muodostamaan ”suljettu ryhmä”, jonka jokaista jäsentä vaadittiin allekirjoittamaan vaitiololupaus ja puhumaanluvuista ja kaikista niihin liittyvistä asioista vain Foorumin jäsenten kanssa.

Jäsenetsaivat jäsenkortin, ja peruskirjajäsentenlukumäärä olikolmekymmentä.Järjestäytyminentapahtui syyskuussa 1925.

Kysymystenkeräämisestä jakoneella kirjoitetun ja alkuperäisen, käsin kirjoitetun käsikirjoituksen vertaamisesta vastuussa olleet henkilöttunnettiin ”kontaktikomissiona”.Tuosta ajankohdasta alkaen vain kontaktikomission jäsenet olivat läsnä ”kontakteissa” javastaanottivat kirjoitetut viestit kontaktihenkilön kautta.

Foorumiinliittyi aika ajoin uusia jäseniä, ja virkailijain haastateltua heitä he allekirjoittivat samanvaitiolositoumuksen, jonka alkuperäiset peruskirjajäsenet olivat allekirjoittaneet. Sitoumuksessa luki: ”Tunnus­tammeantaneemme vaitiolositoumuksen ja uudistamme lupauksemme olla puhumattaUrantia-ilmoituksista tai niiden asiasisällöstä muiden kuin Foorumin jäsenten kanssa ja olla tekemättä muistiinpanoja aineistosta, jota luetaan tai jostakeskustellaan yleiskokouksissa, ja olla tekemättä muistiinpanoja tai jäljennöksiä siitä, mitä henkilökohtaisesti luemme.”

Itsenäisenä ryhmänätoimineen Foorumin viimeinen kokous pidettiin 31.5.1942. Virallisen olemassa­olonsa17 vuotena Foorumin kokonaisjäsenmäärä nousi 486:een.

Urantia-lukujenvastaanottovaiheessa yli 300 eri henkilöä osallistui kirjan sisältöön vaikuttaneiden kysymysten esittämiseen. Muutamaa poikkeustalukuun ottamatta kaikki Urantia-luvut annettiin vastauksina kysymyksiin.

Millä tavoin saimme Urantia-luvut

Jokseenkinkaikki, mitätiedetääntai mitävoidaan kertoa Urantia-lukujen alkuperästä, on löydettävissä eri Urantia-kirjan kohdista. Urantia-kirjan suojapaperin takaSivu lla on luettelo kyseisistä kohdista.

Tarkastelkaammehetken aikaa kyseisiäkohtia.

 • Sivu 1, kappale 2. Kohta koskee sitä, miten vaikeaa on esittää laveampia hengellisiä käsityksiä, kun rajoitteena on englannin kielen kaltainen vajavainenihmisten kieli.
 • Sivu 1, kappale 4. Muuan Orvontonista peräisin oleva komissio osallistui ilmoittamiseen ja laati tämänesipuheen.
 • Sivu 17, kappale 1. Tätähengellisiäarvoja ja universumimerkityksiä lisäävää ilmoitusta esitettäessä käytettiin hyväksi yli tuhatta ihmismielestä peräisin olevaa ihmisten käsitystä; toiset heistä yhä elossa toiset kuolleita.
 • Sivu 16, kappale 8 ja Sivu 1343, kappale 1. Totuutta ilmoitettaessa etusija annetaanaina korkeim­mille olemassa oleville ihmiskäsityksille ihanteellisuudesta ja todellisuudesta. Vastakun ihmiskäsi­tyksetpuuttuvat, paljastetaan yli-inhimillistä tietoa.
 • Sivu 1109, kappale 4. Ilmoituksenantajilla ei juurikaan ole vapautta ennakoida tieteellisiä löytöjä.Totuus on ajatonta; fyysisiä tieteitä ja tiettyä kosmologian osa-alueita koskevat opetukset sen sijaan käyvätedistyväntieteellisen tutkimuksen uusien löytöjen johdosta osittain vanhentuneiksi. Urantia-ilmoituksenkosmologia ei ole inspiroitua. Inhimillisen tietämyksen tulee kehittyä.
 • Sivu 215, kappaleet 2—9.Ihmisten pedagogia etenee yksinkertaisesta monimutkaiseen. Urantia-ilmoitus lähteeliikkeelle mutkikkaammasta ja käsittelee sitten yksinkertaisempaa. Sen sijaan, että lähdettäisiinliikkeelle ihmisestä, joka kurottautuu ylöspäin kohtiJumalaa, Urantia-luvut aloittavat­kin Jumalasta ja kurottautuvat alaspäin löytäenihmisen.
 • Sivu 865, kappaleet 6 ja 7. Kertomus keskiväliolentojen toiminnasta Urantia-ilmoituksen alkuun­panijoinaja loppuunsaattajina.
 • Sivu 865, kappale 2, ja Sivu 1208, kappale 7. Keskiväliolentoihin turvaudutaan aina, kun käsillä onyhteydenpito aineellisiin olentoihin, jos menetelmänä on ”kontaktihenkilöiden” käyttö. ”Kohteel­la”, jonkakautta Urantia-luvut annettiin, oli suurenmoisen kokenut Ajatuksensuuntaaja.Se, että”kohde” olisuhteellisen välinpitämätön jakiinnostumaton Ajatuksensuuntaajansa työstä, oli kaikin tavoin edullista tämän ilmoitushankkeentoteuttamiselle ja loppuunsaattamiselle.
 • Sivu 1256, kappale 1. Kontaktihenkilö oli Urantian kohtalon varajoukkojen jäsen.Monen muun ohella tämä seikkaoli eduksi Urantia-ilmoituksen antamisessa.
 • Sivu 1008, kappale 3. Urantia-ilmoitus on ainoalaatuinen sikäli, että se onusean laatijan esittämä.Urantia-ilmoitus ei edeltäjiensä tavoin ole inspiroitu.
 • Sivu 32, kappale 2. Jumalallinen Neuvonantaja ”esittää Isän todellisuuden ja olemuksen epäämät­tömällä arvovallalla”.
 • Sivu 17, kappale 2. Ilmoituksenantajat luottavat sisimmässä vaikuttaviin Suuntaajiin jaTotuuden Henkeen siinä, että nämä auttavat meitä omaksumaan Urantia-ilmoituksen totuuden.
 • Sivu 1007, kappale 1. Ilmoitus on kosketuksissa evoluutioon. Ilmoitus sovitetaanesittämisaikansaoloihin. Uusi ilmoitus kytkeytyy edellisiin ilmoituksiin.

Millä tavoin Urantia-kirjaa ei annettu

Ryhmä Urantia-kirjaa tutkivia pappeja Pohjois-Indianasta vietti kerran päivän seurassamme. Iltapuolella päivää triSaldler käsitteliaihetta ”millä tavoin Urantia-kirjaa ei annettu”. Seuraavassa lyhennelmä hänen esitykses­tään:

Useatsen ryhmänjäsenistä, joka olimukana Urantia-lukujen ilmaantumiseen johtaneissa alustavissa ”kontakteissa” olivatmelkoisen kokeneita psyykkisten ilmiöiden tutkijoita. Tämä ryhmä teki varsin pian sellaisen johtopäätöksen, etteivätsittemmin Urantia-lukuihin kytkeytyneeseen henkilöön liittyneet ilmiöt olleet millään tavoin verrattavissa tunnettua tyyppiäoleviin psyykkisiin suorituksiin, sellaisiin kuin hypnotis­miin, automaattikirjoitukseen, selvänäköisyyteen, transseihin, meedioihin, telepatiaan taikaksoispersoonalli­suuteen.

Ontäysinselvää, etteivätUrantia-lukuja edeltäneettapahtumat millääntavoin liittyneet niin kutsuttuun spiritismiin sille ominaisine istuntoineen jakuolleiden kanssa kommunikointeineen.

Psyykkisetilmiöt:marginaaliseen tietoisuuteen liittyviä epätavallisia toimintoja.

Alitajuntainenmieli

 1. Automaattikirjoitus
 2. Automaattinenpuhuminen
  1. ”Kielillä” puhuminen
  2. Transsimeediot
  3. Henkimeediot
  4. Katalepsia
 3. Automaattinenkuuleminen —selväkuuloisuus
  1. ”Äänten” kuuleminen
 4. Automaattinennäkeminen
  1. Unitilat —rajamaaston hengentoiminta
  2. Visiot —automaattinen dramatisointi
  3. Hallusinaatiot(vaihtelevat ”todellisuuden” tuntemukset)
 5. Automaattinenajattelu
  1. Automaattinenpelkääminen —ahdistusneuroosi
  2. Automaattinenkuvittelu —pakkomielteet
  3. Automaattisetarvioinnit —intuitio, ”aavistukset”
  4. Automaattinenideoiden yhdistely —ennakkoaavistukset
  5. Automaattinenarvaaminen —ESP —aistimuksitta tapahtuva havainnointi
  6. Automaattisetpäätelmät — harhat— unetja hypnoosi
 6. Automaattinenmuistaminen
  1. Selvänäköisyys —automaattinen muistikuvien yhdisteleminen
  2. Telepatia —ajatustenluku (?) [kysymysmerkki alkutekstissä]
  3. Tulevaisuudenennustaminen (suuressa määrin erheellistä)
  4. Musiikinja matematiikan alan hämmästyttävät suoritukset
 7. Automaattinentoiminta
  1. Automaattinenkäyttäytyminen—(hysteria, noituus)
  2. Automaattinenliikehtiminen —pakkoliikkeet
  3. Automaattisetylilyönnit—maaniset episodit
  4. Automaattinenkävely —unissakävely
 8. Automaattinenpersonointi
  1. Automaattinenunohtaminen —amnesia
  2. Automaattinendissosioiminen —kaksois- ja moninkertaiset persoonallisuudet
  3. Skitsofrenia—persoonallisuuden jakautuminen
 9. Monikoosteisetpsyykkiset tilat

Huomio:Menetelmä, jolla Urantia-kirja otettiin englanninkielisenä vastaan, ei ole millääntavoin rinnastettavissa eikä yhdistettävissä mihinkään edellä mainituista marginaalisen tietoisuuden ilmiöistä.

Miksi Urantia-kirjan alkuperään liittyvistä yksityiskohdista ollaan hiljaa

Kunmeitäpyydettiin olemaan keskustelematta Urantia-kirjan alkuperäänliittyvistähenkilökohtaistakokemuk­sistamme, meille kerrottiin useita syitä siihen, miksi näin piti menetellä. Kaksi tärkeintä syytä olivat seuraavat:

1. Tuntemattomat tekijät.Urantia-lukujen ilmaantumiseen liittyy paljon sellaista, jota kukaan ihminen eitäysinymmärrä.Kukaan meistäei todellisuudessa tiedä, miten tämä ilmiö toteutettiin. Ymmärryksessämme on lukuisia aukkoja siltä osin, kun kysymys on tavasta, jolla tämäilmoitus tuli ilmaantuneeksi englannin kielelle kirjoitettuna.

Josjoku meistäkertoisi kaiken, mitähäntodellisuudessa tietääniistämenetelmistäja metodeista, joita käytettiin kaikkina niinä vuosina, jolloin otimme ilmoitusta vastaan, sellainenkertomus ei tyydyttäisiketään — siinä onaivan liikaa aukkoja.

2. Pääsyynäsiihen, miksei ”kontaktihenkilön” henkilöllisyyttäpaljasteta, on se, että taivaalliset ilmoittajat eivät halua kenenkäänihmisen —yhdenkäänihmisen nimen —tulevan koskaan yhdistetyksi Urantia-kirjaan . He haluavat tämänilmoituksen seisovan omien julistustensa ja opetustensa varassa.

Heovat päättäväisestisitä mieltä, ettätulevien sukupolvien pitää saada kirja täysin vapaana kaikista yhteyksistä kuolevaisiin — he eivät haluauutta PyhääPietaria, Paavalia, Lutheria, Calvinia tai Wesleytä. Kirjassa ei mainita edeskirjapainoa, jossa se painettiin.

Muistakaa:On mahdollista arvostaa hyvää runoa, vaikkei sen kirjoittajaa tietäisikään.Samoin on mahdollista nauttia sinfoniasta, vaikka olisi tietämätön sen säveltäjästä.

Ensimmäiset Urantia-luvut

Ensimmäisessä erässäsaatiin 57 lukua. Sen jälkeen saimme viestin, jossa todettiin, että koskanyt osasimme esittäämonia ja entistäälykkäämpiäkysymyksiä, 57 luvusta vastuussa olleet persoonallisuudet ja valvojat sitoutuisivatlaventamaan ilmoitusta ja laajentamaan lukuja uusien kysymystemme mukaisesti.

Suunnitelmaoli seuraava: Lukisimme luvun sunnuntai-iltapäivänä ja seuraavana sunnuntaina esitettäisiin sen pohjalta uusiakysymyksiä, jotka taas lajiteltaisiin ja luokiteltaisiin jne. Näin meneteltiin usean vuodenajan, kunnes Urantia-kirjaan sisältyvät 196 lukua olivat lopulta koossa.

Viimeisteltyjen lukujen vastaanottaminen

Olitavallaan vieläkolmaskin vaihe. Kun mainitut 196 lukua oli saatu, meille kerrottiin, että ”ilmoituksenantaja­komissio” olisimielissään, jos kävisimmeluvut vieläkertaalleen läpija esittäisimmelisääkysymyksiä”käsitteidenselventämiseksi” ja ”monitulkintaisuuksienpoistamiseksi”.Tämä vaihekesti taas useita vuosia. Kyseisenä aikana uutta informaatiota saatiin varsin vähän.Yhteenkäänlukuun ei tehty kuin vähäisiä muutoksia. Jotakin aineistoa lisättiin, jotakin poistettiin, mutta tekstiätarkistettiin tai laajennettiin vain vähäisessä määrin.

Edelläsanottu koskee erityisesti Urantia-kirjan I, II ja III osaa. IV osa —Jeesus-luvut —poikkesi alkuperänsäpuolesta jossakin määrinmuista. Luvut tuotti keskiväliolentojen komissio, ja ne valmistuivat muihin lukuihinverrattuna vuotta myöhemmin.Kolme ensimmäistä osaavalmistuivat ja varmennettiin vuonna 1934. Jeesus-luvut luovutettiin meillevasta vuonna 1935.

Viive Jeesus-lukujen vastaanottamisessa

Jeesus-lukujen, Urantia-kirjan IV osan, vastaanottamiseen liittynyt vuoden viive onselitettävissäseuraavasti: Keskiväliolentojaarvelutti joutua mukaan universumin tuomioistuinten käsiteltävänä olevaan oikeusjuttuunGabriel vastaan Lucifer, ja he empivät viedä hankettaan päätökseen ennen kuin heille oli vakuutettu, että heillä oli täydetvaltuudet esittääuudelleen kertomus Jeesuksen maisesta elämästä.

Muutamankuukauden odottelun jälkeen Uversasta saapui valtuutus, jossa Urantianyhdistyneet keskiväliolennotohjattiin etenemäänhankkeessaan paljastaa kertomus Mikaelin elämästä ja opetuksista ajalta, jolloin hän oli inkarnoituneenaUrantialla, ja paitsi, että heille annettiin vakuutus siitä, että heidän ei katsota ”uhmaavan”Uversan tuomioistuimia, heidät suorastaan velvoitettiin tekemään tämä palvelus ja kehotettiinkaikkia asiaan liittyviä persoonallisuuksia olemaan puuttumatta kyseisen hankkeentoteuttamiseen tai sitä mitenkään estämättä.

Tämä siisselittää, miksi Jeesus-luvut ilmestyivät vasta vuoden päästä siitä, kun muut luvut oli saatu valmiiksi.

Kontaktikomission jäsenten toimintaa

Noinaalkuvuosina kontaktikomissiolaiset vastaanottivat monia kirjallisia viestejä ja määräyksiä. Lähes kaikkienviestin alareunassa oli huomautus: ”Hävitettävä tulessa viimeistään sitten, kun Urantia-kirja on painettu.” Näkymättömienystäviemmetarkoituksena oli estää sellainen mahdollisuus, että Urantia-kirjan julkaisemisen jälkeenilmaantuisi ”Urantia-apokryfia”.

Kaikkisanottu oli meille rohkaisuksi saadessaan meidät vakuuttumaan siitä, että Urantia-luvut oli tarkoitus jossakin vaiheessa julkaista.Se piti yllätoiveitamme noina pitkinä odotuksen vuosina.

Sekinseikka, ettämihinkääntoimiin ei koskaan ryhdytty sellaisen kontaktikomissiolaisen korvaamiseksitoisella, joka kuoleman tai toimintakyvyttömyyden takia poistui joukosta, sai meidät elättelemäänsellaista uskomusta, että kirja julkaistaisiin joukostamme ainakin joidenkuidenelinaikana.

Komissionjäsenetolivat Urantia-käsikirjoituksensuojelijoita. He säilyttivätkoneella kirjoitetusta kappaleesta tehtyä hiilikopiota tulenkestävässä holvissa. Heille oli annettu myös täysi vastuu kaikistayksityiskohdista, jotka liittyivät kirjan julkaisemiseen, kansainvälisten tekijänoikeuksienhankkimiseen ja niin edelleen.

Meitäkehotettiin pidättymäänkeskustelemasta kontaktipersoonallisuuden henkilöllisyydestä ja kirjan julkaisemisen jälkeen lausumasta mitään siitä seikasta, oliko kohde vielä elossa vai ei.

Seitsemänkymmentä

Vuonna1939 joistakin meistätuntui, ettäaika oli kypsäaloittaa opintoryhmä, joka omistautuisi vakavaan ja järjestelmälliseen Urantia-lukujen opiskeluun. Projekti esitettiinFoorumille, ja kun laskettiin ne, jotka halusivat liittyä tällaiseen ryhmään, heidän määräkseentodettiin tasan 70 henkilöä. Niinpä tämä opintoryhmä tunnettiin usean vuoden ajan ”Seitsemänäkymmenenä”.Kahta tai kolmea vuotta ennen kuin ”Seitsemänkym­mentä” muodostui, muuan epämuodollinen ryhmä oli kokoontunut samassa tarkoituksessa keskiviikkoiltai­sin.

RyhmäSeitsemänkymmentäopiskeli Urantia-lukuja järjestelmällisesti 3.4.1939 lähtien vuoden 1956 kesään saakka, ja se oli myöhemmän ”Urantia-veljeskunnan koulun” edeltäjä.

Noinavuosina Seitsemäänkymmeneenkuului kaikkiaan 107 opiskelijaa.

RyhmäSeitsemänkymmentä jatkoiopintoja, tutkielmien kirjoittamista ja opetusharjoittelua 17 vuoden ajan.Kyseisenäaikana Seitsemänkymmentävastaanotti kahdeksan kirjallista viestiä Urantian ihmistä korkeamman tason planetaariseen hallitukseen kuuluviltaedistyksen serafeilta.

Julkaisuvaltuutus

Pitkänodotuksen jälkeenmyönnettiinlupa Urantia-lukujen julkaisemiseen. Valtuutuksen johdannossa sanotaan:

”Pidämme Urantia-kirjaa yhtenäihmisyhteiskunnan etenevän evoluution piirteenä. Sen ei ole tarkoitus saada aikaan käänteentekevänvallankumouksen kaltaista näyttävää välikohtausta, vaikka saattaakin näyttää, että se on ajoitettu ilmestyväksiyhden tällaisenyhteiskunnallisen vallankumouksen vanavedessä. Kirja kuuluu aikakaudelle, joka seuraa välittömästinykyisen ideologisen kamppailun päättymistä. Silloin koittaa päivä, jolloin ihmiset ovat halukkaita etsimääntotuutta ja vanhurskautta. Kun nykyisen sekaannuksen matkaan saattama kaaos onohitse, silloin on välittömämminmahdollista muodostaa kokonaisuus inhimillisten suhteiden uudesta ja entistäparemmasta aikakaudesta. Ja kirja on saatettu valmiiksi juuri tuota maailmanasioiden parempaa järjestystä silmällä pitäen.

”Kirjanjulkaisemista ei ole kuitenkaan lykätty tuohon (mahdollisesti) jonkin verran kaukaiseenajankohtaan. On huolehdittu siitä, että kirja julkaistaan riittävän varhain, jolloin se on käytettävissä, kun koulutetaan johtajia ja opettajia. Sen olemassaoloatarvitaan myös, jotta silläherätetäänvarakkai­den henkilöidenkiinnostus, ja silläkeinoin he mahdollisesti tuntevat velvollisuudekseen tarjota varoja sen kääntämiseenmuille kielille.”

Sanotutohjeet vastaanotettuaan kontaktikomission jäsenet ottivat huolehtiakseen Urantia-kirjan julkaisemisesta ja sen jakelusuunnitelmien laatimisesta.

Luvutjulkaistiin juuri sellaisina, jollaisina ne vastaanotimme.Kontaktikomissiolaisilla ei ollut mitään toimituksellisia valtuuksia. Tehtävämmerajoittui ”oikeinkirjoitukseen, isojen kirjainten käyttöön ja välimerk­keihin.”

Ennenelokuussa 1939 tapahtunutta poismenoaan tri Lena K. Sadler oli kerännytnoin 20.000 dollaria julkaisurahastoon, ja kyseisiä varoja käytettiinkirjan latomis- ja painolevyjen valmistuskuluihin.

Urantia-säätiö

Sanotut Urantia-kirjan painolevyt toimivat Urantia-säätiön muodostamisen perustana.Illinois’nosavaltion lakien mukaisesti tapahtunut säätiön perustaminen tapahtui 11.1.1950. Ensimmäiseenjohtokuntaan kuuluivat:

 • William M. Hales, presidentti
 • William S. Sadler, Jr., varapresidentti
 • Emma L. Christensen, sihteeri
 • Wilfred C. Kellogg, rahastonhoitaja
 • Edith Cook, apulaissihteeri

Tulitietoon, ettäyksi Foorumin varakkaista jäsenistä halusi lahjoittaa 50.000 dollaria kirjan julkaisemi­seen.Ohjeiden mukaisesti tämä estettiin, sillä meille sanottiin, että oli parasta antaa kaikille asianosaisille tilaisuuslahjoittaa varoja julkaisurahastoon.

Niinpä esitettiinvetoomus 50.000 dollarin keräämiseksi 10.000 kappaleen painoksen kustannustenkattamiseen. Vetoomukseen vastattiin välittömästi. Lahjoitettu määrä oli yli 49.000 dollaria. Säätiön toimiston vastaanottama ensimmäinen tuhannen dollarinlahjoitus oli edesmenneeltä arktisten alueiden tutkimusmatkai­lijalta HubertWilkinsiltä.

Kirjajulkaistiin kansainvälisintekijänoikeuksinsuojattuna 12.10.1955.

Urantia-veljeskunta

Oliväistämätöntä, että Urantia-kirjan opetuksista kehkeytyisi jonkinlainen kanssakäymisjärjestö. Kaikki asiasta kiinnostuneet osasivat nähdä, ettäUrantia-opetukset olivat kristittyjen uskovien lahkoutumista vastaan. Oli selvää, ettei Urantia-ilmoituksen tarkoituksena ollut uuden kirkon aikaansaaminen.

Niinpä ryhmä kirjanopetuksiin uskovia ja sen levittämisestä kiinnostuneita henkilöitä kokoontui 2.1.1955 Chicagoon ja pani täytäntöönUrantia-uskovien vapaaehtoisen kanssakäymisjärjestön, Urantia-veljeskunnan järjestäytymisen. Ryhmä koostui 36:sta Urantia-veljeskunnan peruskirjajäsenestä.

Hyväksyttiinperuskirja ja säännöt, jatuosta päivästä lähtieneri puolille Yhdysvaltoja on muodostettu lukuisia Urantia-seuroja.

Kunvähintäänkymmenen Urantia-kirjan opetuksia tuntevaa ja niihin uskovaa henkilöä niinhaluaa, heistävoidaan muodostaa Urantia-seura. Jonkin kirkon tai muun järjestön jäsenyysei estäjäsenyyttäUrantia-seurassa.

Veljeskunnanalkuperäisetorganisoijat ja heidänjälkeensäseuranneet saivat tehtäväkseen ohjata järjestöä ensimmäiset yhdeksän vuotta. Sen jälkeen veljeskuntaa ohjaisivat kolmivuosittaisenvaltuutettujen yleisko­kouksen päätökset. Yleiskokous koostuu kaikkien Urantia-seurojenvaltuutetuista.

Veljeskunnantoimialakomiteat ovat seuraavat:

 • Oikeudellinenkomitea
 • Peruskirjakomitea
 • Veljellistensuhteiden komitea
 • Kotimaistenyhteyksien komitea
 • Ulkomaistenyhteyksien komitea
 • Koulutuskomitea
 • Julkaisukomitea
 • Rahoituskomitea
 • Sekalaistentoimintojen komitea

Komiteoidenpuheenjohtajat ja veljeskunnan virkailijat muodostavat veljeskunnantoimeenpanevan komitean.

Veljeskunnantarkoitus on ilmaistu oivallisella tavalla sen sääntöjen johdannossa.

Johdanto

”Koskaolemme mitäjuhlallisimmin vakuuttuneita siitä, että ihmisen lohdullisuus, onnellisuus ja hyvinvointikohenevat siitä, ettäluodaan organisaatio, joka omistautuu jäljempänä julkituotujen tavoitteiden toteuttamiseen, ja että sevoidaan toteuttaa parhaiten sellaisten ihmisten keskinäiseen avunantoon jayhdistymiseen perustuvan järjestön avulla, jotka toimivat yhdessä yhteisen asian hyväksi, yhdistymme näinollen vapaaehtoiseksi yhdistykseksi ja seuraksi, jonka nimi onUrantia-veljeskunta, ja tällä teolla hyväksymme ja asetamme Urantia-veljeskunnalle nämä säännöt.”

Alkuperäisistä 36 perustajajäsenestämuodostui yleisneuvosto, jonka oli määrä hallita veljeskuntaa ensimmäiset yhdeksän vuotta.

ChicagonensimmäinenUrantia-seura järjestäytyi17.6.1956, ja sille myönnettiin toimilupa numero 1. Seurassa oli 34 peruskirjajäsentä.Ensimmäisenseuran nykyinen jäsenmäärä on 142.

Urantia-veljeskunnantoimintaa

Veljeskuntaakiinnostaa nyt viedäpäätökseenyhteistyössäUrantia-säätiönkanssa Urantia-kirjan hakemistopro­jekti. Varsinaisesti siitä ontulossa asiahakemisto, ja sen julkistamisen toivotaan tapahtuvan vuonna 1961.

Meitäkaikkia kiinnostaa ranskannoksen eteneminen. Se on viimeisessätarkistusvaiheessaan, ja teos saatetaan julkaista vuoden 1961 lopulla.

Veljeskuntasai hiljattain valmiiksi hautajaiskaavan, joka koostuu hengellisistäteksteistäja soveliaista Urantia-kirjan kohdista.

Veljeskuntajulkaisee neljännesvuosittaistauutiskirjettä, jonka toimeenpaneva komitea lähettää kaikille Urantia-seuroille ja muille kiinnostuneille.

Veljeskuntatukee monia opintoryhmiä, joita toimii eri puolilla Yhdysvaltoja ja muissa maissa.Monet näistäopintoryhmistäkehittyvätaikanaan Urantia-seuroiksi.

Viimevuonna nimitettiin kaksi kenttäedustajaa, joiden tehtävänä on tukea yksittäisiä Urantia-seuroja ja käydä aika ajoin niitä tapaamassa.

Joulukuussa1959 Yhdysvaltain verovirasto päätti, että Urantia-säätiö, Urantia-veljeskunta ja Urantia-veljeskunta-yhtymänauttivat tuloverovapautta ja että kaikki näille organisaatioille annetut lahjoitukset ovat vähennettävissälahjoittajien tuloveroista.

Van-palkintoakoskevassa Urantia-veljeskunnan sääntöjen artiklassa 13 sanotaan:

”JosUrantia-veljeskunnan jäsen on toimeenpanevan komitean mielestätoimittanut tai toteuttanut jonkin epätavallisen, merkittävän tai huomattavan palveluksen, toimeenpanevan komiteantulee ilmoittaa yleisneuvostolle kyseisen jäsenen nimi sellaisin suosituksin, että hänelleannetaan siitäsovelias palkinto tai kunniamaininta. Tällaisen suosituksen saatuaan yleisneuvosto voi kaikkien jäsentensä läsnäollessa ja sääntöjenmukaan kokoontuneessa kokouksessa yksimielisesti sen puolesta äänestäenantaa tai osoittaa kyseiselle jäsenelle sellaisen palkinnon tai kunniamaininnantunnustuksek­si epätavallisesta, merkittävästä taihuomattavasta palveluksesta, jota yleisneuvosto pitää sopivana ja soveliaana.”

Ensimmäinen tämän sääntömääräyksenmukainen palkinto myönnettiin26.1.1959 Urantia-veljeskunnan koulun rehtorille.

KyseisenVan-palkinnon myöntämisenperusteluissa todetaan seuraavaa:

”Sehengellinen ymmärrysja se moraalinen lujuus, jotka mahdollistivat Vanin ylläpitää horjumatonta lojaalisuuttauniversumin hallitusta kohtaan, olivat hänen persoonallisuutensa selkeän ajattelun, viisaan järkeilyn, johdonmukaisen arvioinnin, älyllisen lojaalisuuden, kokemuksellisen muistin, kurinalaisen luonteenlaadun ja Paratiisissa olevan Isän tahdon täyttämiseenomistautuneen kyselemät­tömän antaumuksen tulosta.”

Perustelujenlopussa sanotaan: ”Urantia-liikkeenhyväksitehdyn monivuotisen, antaumuksellisen ja huomionarvoisen palvelun kunniaksi.”

Urantia-kirjan jakelu

Urantia-kirjan julkaisemisen aikaan meille tehtiin monia ehdotuksia menetelmistä, joitameidäntulisi käyttää senjakelemisessa. Ohjeet ovat esitettävissä lyhyesti seuraavasti:

1. Tutkikaa Jeesuksen käyttämiä menetelmiäsilloin, kun hänteki työtääntunnetuksi maan päällä.Pankaa merkille, miten huomaamattomasti hän ensi vaiheessa toimi — peräti usein hän jopa jonkin ihmeen tapahduttua kehotti hoivansa kohdettaseuraavin sanoin: ”Älä kerrokenellekään, mitäsinulle tapahtui.”

2. Meitäneuvottiin välttämäänkaikkia pyrkimyksiäsaada kirjalle välitöntä ja näyttäväähuomiota.

3. Näidenensimmäistenviiden vuoden aikana on noudatettu mainittuja menetelmiä. Levikki kasvaa vuosittain.Nykyisin yli viisikymmentä kirjakauppaa, rannikolta rannikolle, pitääkirjaa myynnissä.

Veljeskunnanvaltaosa on mukana tällaisessahuomaamattomassa ja vähittäisessä kirjan tunnetuksi tekemisessä. Vain muutama yksilö onosoittanut jonkinlaista rauhattomuutta ja haikailua levikin lisäämiseentähtääviäaggressiivisia suunnitelmia kohtaan.

Yksiseikka on tehtävä selväksi:Emme millääntavoin puutu yhdenkäänyksilöntarmokkaisiin ja innostuneisiin ponnistuksiin tuoda Urantia-kirja erilaisten ystäviensä jatuttaviensa tietoisuuteen.

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään