Ole hyvä

Tulostettava versioTulostettava versio
Seppo Kanerva

Seppo Kanerva Urantia-säätiön presidentti

Tämä elektroninen uutiskirje, Urantia Foundation’s News Online, merkitsee uutta avausta ja uutukaista lähestymistapaa Urantia-säätiön pyrkimyksissä kommunikoida lukijayhteisön kanssa ja kertoa uusista ja meneillään olevista hankkeistamme. Aikomuksenamme on, että me tämän nykyaikaisen yhteydenpitovälineen avulla pidämme sinut viimeisimpien tärkeiden tapahtumien osalta ajan tasalla. Urantia Foundation’s News Online toimitetaan englanniksi, mutta vapaaehtoiskääntäjien apu mahdollistaa sen lähettämisen myös espanjaksi espanjankielisille lukijoille. Muutamat sivukonttorimme ovat niin ikään halukkaita kääntämään Urantia Foundation’s News Onlinen omalle kansalliskielelleen.

Monet vuodet on ollut välttämätöntä leikata säätiön kuluja kipeästikin eli olla säästäväisempi kuin koskaan ja niin varmistaa se, että voimme pitää yllä organisaatiomme keskeisimmät toiminnot. Koska paperille painetut uutiskirjeet ovat kalliita painattaa ja vieläkin hinnakkaampia postittaa, meidän oli pakko ainakin toistaiseksi lopettaa perinteisen Urantian Newsin julkaiseminen kokonaan ja tyytyä vuosittain julkaistavan toimintakertomuksen tuottamiseen. Sanottujen toimenpiteiden seuraus oli ennakoitavissa: yhteydenpitomme lukijakuntaan ja Urantia-yhteisöön kärsi suuresti. Urantia Foundation’s News Onlinen muodossa työskentelemme nyt entistäkin lujemmin korjataksemme yleisösuhteissamme ilmenevät puutteet.

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään