Missio

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia-säätiön tehtävänä on Urantia-kirjan ja sen opetusten levittäminen kautta maailman.

Visio

PÄÄTAVOITE: Se tarkoitusperä, jota varten tämä säätiö on luotu, on kosmologian, asut­tamamme planeetan ja maailmankaikkeuden keskinäisen suhteen, ihmisen kehityshistorian ja kohtalon sekä hänen jumalasuhteensa ja Jeesuksen Kristuksen väären­tämättömien opetusten käsittämisen ja ymmärtämisen edistäminen, kohentaminen ja laajentaminen maailman kansojen keskuudessa samoin kuin Jumalan Isyyden ja ihmisten keskinäisen veljeyden käsittämisen ja arvos­tamisen mieleenjuurruttaminen ja edistäminen siinä tarkoituksessa, että ihmisen huojen­tuneisuus, onnel­lisuus ja hyvinvointi sekä yksilönä että yhteiskunnan jäsenenä lisääntyisivät ja enentyisivät, ja tapahtukoon tämä sellaista uskontoa, filosofiaa ja kosmologiaa vaalimalla, jotka vastaavat ihmisen älyllistä ja sivistyk­sellistä kehitystä.

JOHDANNAISTAVOITTEET: Ne johdannaistavoitteet, joiden vuoksi säätiö luodaan, ovat Urantia-kirjan tekstin koskemattomuuden päättymätön varjeleminen ja Urantia-kirjan sisältämien periaat­teiden, opetusten ja oppien levittäminen.

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään