Urantia-säätiö Vuosikertomus 2011

Tulostettava versioTulostettava versio

Hyvät Urantia-säätiön ystävät

Viime kesänä kävin vaimoni kanssa muutaman kerran erään kanadalaisen joen koskella. Siellä olimme aivan haltioissamme nähdessämme lohiparvien uivan vastavirtaan kohti kutupaikkojaan. Näkymä vaikutti minuun ikään kuin se olisi ollut metafora ihmisen matkasta kohti Paratiisia. Näkemämme kalat kuuluivat valtaisaan miljoonien lohien vaellukseen, joka ui läheisestä valtamerestä kohti joen latvavesiä Vancouverin saaressa Kanadan Brittiläisessä Kolumbiassa. Jalot kalat, jotka puskivat voimalla eteenpäin kohti perimmäistä päämääräänsä, löysivät turvansa monilukuisuudesta. Jos kala vastavirrassa ajautui muista erilleen, se joutui usein kotkien saaliiksi. Mutta yhdessä pysyessään lohilla oli turvaa ja voimaa vastavirtaan pyristellessään.

Jos meille olisi mahdollista tarkastella seitsemää superuniversumia Paratiisin-Saarelta, näkisimme biljoonittain asuttuja planeettoja ja havainnoisimme kosmoksen historian ensimmäistä ihmisten muuttovirtaa. Tässä sitä ollaan, biljoonittain ja triljoonittain taivasmatkalaisia siirtymässä sisäänpäin ja ylöspäin perimmäiseen päämääräämme, Ikuiselle Paratiisin-Saarelle ja Universaalisen Isän tykö. Yhdessä, elämämme matkalla toinen toisiamme auttaen etenemme turvallisesti taivastietämme.

Uskovina, hengellisinä pioneereina ja viidennen käänteentekevän ilmoituksen edistämiseen omistautuneina meidän tulee auttaa toisiamme kukoistamaan. ”Miten edistyy osa, siten edistyy kokonaisuus. Millaista on kokonaisuuden edistyminen, sellaista on osan edistyminen.” Omissa oloissa toimiessamme lisäämme epäonnistumisen mahdollisuutta. Yhdessä ja yhteistoimin rakkauden hengessä palvellessamme elämme Korkeimman Olennon suojelevassa syleilyssä.

Vuosi 2011 oli Urantia-säätiön kannalta hyvä. Teidän kaikkien ansiosta saavutettiin paljon. Rukouksenne, palvelunne, taloudellinen tukenne ja hyvä tahtonne veivät tätä elintärkeää hengellistä projektia eteenpäin. Nyt, kun olemme jo pitkällä vuotta 2012, olemme entistäkin sitoutuneempia niihin hengellisiin arvoihin, jotka sisältyvät yhteistyöhön koko Urantia-kirjan lukijaperheen kanssa. Yhtenäisinä, Jumala kumppaninamme, saamme aikaan suuria asioita Urantia-ilmoituksen hyväksi.

Olkaa hyvillä mielin.

Mo Siegel
Presidentti, Urantia-säätiö

Vuosikertomus 2010

Kirjabisnes

Vuonna 2011 Urantia-säätiö toimitti jakeluun 17 000 kappaletta Urantia-kirjoja. Se oli jokseenkin sama määrä kuin v. 2010. Kun mukaan lasketaan myös Urantia-kirjan nettilataukset, jakelumäärä nousi 13 %. Tämä on saavutus, kun otetaan huomioon Pohjois-Amerikan kirjakauppa-alan alamäki. Digitaaliset kirjat, nettilataukset, Amazon.com ja kirjakauppojen hupeneminen ovat muuttaneet merkittävästi sitä, miten kirjat yleisesti ottaen saavuttavat lukijansa. Nämä muutokset vaikuttavat kirjojen painatus- ja myyntidynamiikkaan. Urantia-säätiö on ottanut vastaan uudet kirjalevityksen haasteet näinä muuttuvina aikoina.

Urantia-säätiö painatti 23 000 kirjaa vuonna 2011. Niihin kuuluivat:

 • Vuoden 1993 espanjannoksen 6 200 kappaleen painos.
 • Portugalinnoksen 3 800 kappaleen painos.
 • 2 000 kappaleen painos puolannoksesta (toinen painos).
 • 9 000 kappaleen painos englanninkielisestä laitoksesta pienin suojapaperiin tehdyin muutoksin.
 • 2 000 kappaletta uutta LeatherSoft™ englanninkielistä laitosta.

Argentiinassa solmittiin levityssopimus uuden jakelijan kanssa.

Australiaan luotiin uusi jakelujärjestelmä. Monet kiitokset Kathleen ja Trevor Swadlingille heidän vuosikymmeniä jatkuneesta palvelustaan Australian-haaratoimiston hoitamisessa ja Urantia-kirjan levittämisessä.

Useimpien eurooppalaisten jakelijoiden myynti oli vakaata.

Julkaistiin e-kirjaversiot ranskannoksesta, portugalinnoksesta ja espanjannoksesta. Muut käännökset julkaistaan vuonna 2012.

Kiinan-, farsin- ja japaninkielinen käännös edistyivät.

Kääntäjien verkkosivustoa käytettiin ranskannoksen, portugalinnoksen ja espanjannoksen revisiointityössä.

Urantia-kirjan jakelu
Urantia-kirjan jakelu

Koulutus ja yhteyksien luonti

Internetin Urantia-kirja-koulun (UBIS) hallituksen kokous pidettiin Chicagossa UBIS:n lyhyen ja pitkän aikavälin suunnitelmia käsitellen. Verkkosivusto käännettiin espanjaksi, ja syyskuussa alkaneelle lukukaudelle järjestettiin espanjankielinen kurssi. Olga López johti kurssin, jolle osallistui kolmetoista opiskelijaa kahdeksasta espanjankielisestä maasta.

Urantia-säätiö tuki Urantia-kirjan opintoryhmäportaalin suunnittelua ja perustamista. Sen nimi on nyt Urantia-kirjan opintoryhmäluettelo osoitteessa urantiastudygroup.org. Säätiö rohkaisi opintoryhmien vetäjiä rekisteröimään ryhmänsä tarjoamalla vuodenvaihteen juhlakaudella heille uuden LeatherSoft™ englanninkielisen laitoksen alennettuun hintaan.

Maat, jotka on rekisteröity Urantia-kirjan opintoryhmäluettelossa
Maat, jotka on rekisteröity Urantia-kirjan opintoryhmäluettelossa.

Verkkosivusto ja sosiaalinen media

www.urantia.org -sivustolla käytiin vuonna 2011 kaikkiaan 44 % enemmän kuin 2010. Useimmat kävijät viipyivät sivulla lukemalla lukua 1, Aatami ja Eeva -lukua, Luciferin kapina -lukua ja IV osan ensimmäistä lukua. Enimmät kävijät olivat Yhdysvalloista, Brasiliasta, Kanadasta, Meksikosta ja Saksasta. Sivuston viisi suosituinta kieltä ovat englanti, portugali, espanja, ranska ja venäjä.

Urantia-kirjan verkkolataukset nousivat 24 % vuodesta 2010. Eniten kirjaa ladattiin portugaliksi, espanjaksi, englanniksi, venäjäksi ja ranskaksi.

Sivustolle lisättiin espanjankielinen käännös William Sadler Jr:n teoksista A Study of the Master Universe ja Appendices to A Study of the Master Universe (Estudio del Universo Maestro ja Apéndices de Estudio del Universo Maestro).

Urantia-säätiön Facebook-sivulla oli vuoden lopussa 2 900 ”tykkään” merkintää. Tämä ylittää tavoitteen yli 30 %:lla. Facebookin mainokset ja sponsoroidut kommentit edesauttoivat ”tykkäämistä”.

Myös Twitterin syöte on saavuttamassa suosiota. Seuratkaa meitä @Urantia533.

Verkkosivulta ladatut käännökset 2011
Verkkosivulta ladatut käännökset.

Diversey Parkway 533:n rakennus

Urantia-säätiön rakennuksen korjaushanke jatkuu. Toisen kerroksen työt saatiin enimmältään päätökseen vuonna 2011. Ensimmäisen kerroksen työt alkoivat vuoden 2011 lopulla, ja ne saadaan valmiiksi tänä vuonna.

Meneillään on varainhankintakampanja rakennuksen muiden osien remontoimiseksi. Tarvittava summa on 360 000 €, josta on kerättynä 172 000 €. Ensimmäisen kerroksen korjaukseen tarvitaan ennen vuoden 2012 loppua vielä 40 000 €.

Henkilökunta ja johtokunta kutsuvat teitä hyödyntämään tätä yhteisömme aarretta ja käyttämään hyväksenne näitä tiloja Urantia-kirjaan liittyviin tilaisuuksiin. Mikäli haluatte niin tehdä, säätiön henkilökunta on palveluksessanne osoitteessa [email protected] tai soittaessanne numeroon +1 773 5253319.

Varainhankinta

Vuonna 2011 lahjoittajien panos oli 638 000 €. Tästä summasta rajoittamattomia lahjoituksia oli 494 000 €. Varat käytettiin 23 000 kirjan painattamiseen, kirjojen varastoimiseen ja toimittamiseen jakelukanaville ympäri maailman, www.urantia.org:n operoimiseen ja kohentamiseen, UBIS:n sivuston ylläpitoon sekä käännösten ja revisiointien maksamiseen.

Anteliaat lahjoittajat, kiitokset teille! Lahjoituksenne mahdollistavat tehtävämme levittää Urantia-kirjaa ja sen opetuksia kaikkialle maailmaan.

Monet kysyvät, mitä voisin tehdä palvellakseni Urantia-ilmoitusta. Yksi kaikkein arvokkaimmista tavoista on liittyä euro päivässä -klubiin. Jos 2 250 henkilöä tulisi mukaan, klubi pystyisi keräämään kaikki Urantia-säätiön toimintaan tarvittavat varat. Tuki Urantia-säätiölle olisi silloin täysin demokraattista. Säätiö voi veloittaa kuukausittaisen 30 euron määrän luottokortiltasi tai pankkitililtäsi automaattisesti. Ole kiltti ja harkitse asiaa jo tänään!

Avainluvut

Tiliasema 31.12.2011

Varat: 2 769 400 €

Vastuut: 47 165 €

Rahoitusmuutokset 1.1.2011 – 31.12.2011

Nettovarojen muutos 55 310 €

Talousarvio verrattuna toteutuneeseen v. 2011

Budjetoitu nettomuutos 0 €

Toteutunut: nettovoitto 55 310 €

Budjetoidut kulut v:lle 2011: 628 840 €

Budjetoidut kulut v:lle 2012: 628 840 €

Budjetoidut nettotuotot eivät sisällä pitkäaikaisinvestoinneista koituvia voittoja tai tappioita.

Järjestöllisiä tapahtumia

Tammikuussa 2011 Urantia-kirjan lukijoita kokoontui tapaamaan johtokuntaa Teksasin Dallasissa.

Toukokuussa 2011 Jay Peregrine vieraili säätiön Suomen-haarakonttorissa.

Kesäkuussa 2011 Mo ja Jennifer Siegel tapasivat Urantia-kirjan lukijoita Ruotsissa, Venäjällä, Eestissä ja Suomessa.

Heinäkuussa 2011 johtokunnan jäsenet ja henkilökunta toimivat johtajuussympsiumilaisten isäntinä näiden kahdella iltavierailulla Diversey 533:een Chicagossa. Johtokunnan jäsenet osallistuivat niin ikään Fellowshipin Salt Lake Cityssä järjestämään keskustelupaneeliin järjestöllisestä johtajuudesta.

Näkymät vuodelle 2012

Vuoden 2012 tavoitteet ovat:

 • Nostetaan kirjamyyntiä ja nettilatauksia seitsemällä prosentilla.
 • Otetaan 12 000 kappaleen painos espanjankielisestä käännöksestä.
 • Jatketaan kiinannoksen, japaninnoksen ja frasinnoksen kääntämistä.
 • Jatketaan ranskannoksen, portugalinnoksen ja espanjannoksen revisiointia.
 • Viedään päätökseen portugalinnoksen audioversio.
 • Tarjotaan työpajoja ja seminaareja Urantia-kirjan syvälliseen opiskeluun.

Lopuksi

Urantia-säätiön aikaansaannokset vuoden 2011 aikana olivat tulos henkilöstön, laajennetun johtokunnan, kääntäjien, verkkosivustotiimin, antaumuksellisten vapaaehtoisten ja teidän – lahjoittajiemme – tiimiponnisteluista. Johtokunnan jäsenet, liitännäisjäsenet ja henkilökunta ovat syvästi kiitollisia kaikille, jotka palvelevat Urantia-kirja-projektia ja tukevat Urantia-säätiötä.

URANTIA-SÄÄTIÖN JOHTOKUNTA JA HENKILÖSTÖ

Johtokunta: 
Gard Jameson
Richard Keeler
Marilynn Kulieke
Georges Michelson-Dupont
Henk Mylanus
Mo Siegel
Judy Van Cleave.

Liitännäisjäsenet: 
Share Beasley
Marta Elders
Victor Garcia-Bory
Merritt Horn
Olga López Molina
Line St-Pierre
Ralph Zehr

Henkilöstö: 
Jay Peregrine

Henkilökunta: 
Connie Gutierrez
Joanne Strobel
Tamara Strumfeld
Mike Wood

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään