ΕΓΓΡΑΦΟ 72, ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Σ’ ΕΝΑ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟ ΠΛΑΝΗΤΗ

   
   Paragraph Numbers: On | Κλειστό
Προβολή για εκτύπωσηΠροβολή για εκτύπωση

Το Βιβλίο της Ουράντια

ΕΓΓΡΑΦΟ 72

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Σ’ ΕΝΑ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟ ΠΛΑΝΗΤΗ

(808.1) 72:0.1 Με την άδεια του Λέιναφορτζ και την έγκριση των Μέγιστων της Εντέντια, είμαι εξουσιοδοτημένος να σας αφηγηθώ κάτι από την κοινωνική, ηθική και πολιτική ζωή της πλέον προηγμένης ανθρώπινης φυλής η οποία ζει σ’ έναν όχι πολύ μακρινό πλανήτη, που ανήκει στο σύστημα της Σατάνια.

(808.2) 72:0.2 Απ’ όλους τους κόσμους της Σατάνια οι οποίοι απομονώθηκαν εξ αιτίας της συμμετοχής τους στην εξέγερση του Εωσφόρου, ο πλανήτης αυτός έχει βιώσει μία ιστορία η οποία μοιάζει πολύ μ’ εκείνην της Ουράντια. Η ομοιότητα των δύο σφαιρών αναμφίβολα εξηγεί το γιατί μου δόθηκε η άδεια για κάνω την εξαιρετική αυτή παρουσίαση, αφού είναι εντελώς ασύνηθες για τους κυβερνήτες του συστήματος να συναινούν στην εξιστόρηση σ’ έναν πλανήτη των θεμάτων ενός άλλου.

(808.3) 72:0.3 Ο πλανήτης αυτός, όπως ακριβώς η Ουράντια, εκμαυλίσθηκε εξ αιτίας της απιστίας του Πλανητικού του Πρίγκιπα που συνδέθηκε με την εξέγερση του Εωσφόρου. Υποδέχθηκε έναν Υλικό Υιό λίγο μετά την άφιξη του Αδάμ στην Ουράντια και ο Υιός αυτός επίσης περιέπεσε σε σφάλμα, αφήνοντας τη σφαίρα απομονωμένη, αφού κανείς Υιός Μάγιστρος δεν επεφοίτησε ποτέ στις θνητές της φυλές.

1. ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΘΝΟΣ

(808.4) 72:1.1 Παρ’ όλα αυτά τα πλανητικά μειονεκτήματα, ένας πραγματικά ανώτερος πολιτισμός αναπτύσσεται σε μια απομονωμένη ήπειρο, στο μέγεθος περίπου της Αυστραλίας. Το έθνος αυτό αριθμεί περίπου 140 εκατομμύρια. Ο λαός του είναι μια μικτή φυλή, με δεσπόζουσες την γαλάζια και την κίτρινη, ο οποίος διαθέτει ένα μεγαλύτερο ποσοστό της ιώδους φυλής, από όσο η επονομαζόμενη λευκή φυλή της Ουράντια. Οι διαφορετικές αυτές φυλές δεν έχουν ακόμη αναμιχθεί πλήρως, αλλά είναι αδελφωμένες και διατηρούν κοινωνικές σχέσεις σε αρκετά αποδεκτό βαθμό. Η μέση διάρκεια της ζωής στην ήπειρο αυτή είναι τώρα ενενήντα χρόνια, δεκαπέντε τοις εκατό μεγαλύτερη από εκείνην οποιουδήποτε άλλου λαού στον πλανήτη.

(808.5) 72:1.2 Ο βιομηχανικός μηχανισμός του έθνους αυτού απολαμβάνει ένα αδιαφιλονίκητο, μεγάλο πλεονέκτημα το οποίο πηγάζει από τη μοναδική τοπογραφία της ηπείρου. Τα ψηλά βουνά, στα οποία δυνατές βροχές πέφτουν οκτώ μήνες το χρόνο, βρίσκονται στο κέντρο ακριβώς της χώρας. Η φυσική αυτή τοποθέτηση ευνοεί τη χρήση της δύναμης του νερού και διευκολύνει τα μέγιστα την άρδευση του πλέον ξηρού δυτικού τμήματος της ηπείρου.

(808.6) 72:1.3 Οι λαοί αυτοί είναι αυτοσυντήρητοι, δηλαδή, μπορούν να ζουν απεριόριστα χωρίς να εισάγουν τίποτε από τα γειτονικά έθνη. Οι φυσικοί τους πόροι είναι άφθονοι, ενώ με επιστημονικές τεχνικές έχουν μάθει πώς να εξισορροπούν τις ελλείψεις τους στα βασικά της ζωής. Απολαμβάνουν ένα ζωηρό εσωτερικό εμπόριο, αλλά έχουν ελάχιστες εμπορικές σχέσεις με το εξωτερικό, εξ αιτίας της επικρατούσας εχθρότητας των λιγότερο προοδευτικών γειτόνων τους.

(808.7) 72:1.4 Το ηπειρωτικό αυτό έθνος, γενικά, ακολούθησε την εξελικτική τάση του πλανήτη: Η εξέλιξη από το στάδιο της φυλής έως την εμφάνιση ισχυρών κυβερνητών και βασιλέων απαίτησε χιλιάδες χρόνια. Τους απόλυτους μονάρχες διαδέχθηκαν πολλές διαφορετικές κατηγορίες κυβερνήσεων – θνησιγενείς δημοκρατίες, κομμουνιστικά κράτη και δικτάτορες ήλθαν και πέρασαν σε μια ατέλειωτη αφθονία. Η ανάπτυξη αυτή συνεχίσθηκε έως πεντακόσια, περίπου, χρόνια πριν, όταν, σε μία περίοδο πολιτικού αναβρασμού, ένας από τους ισχυρούς δικτάτορες της τριανδρίας που κυβερνούσε το έθνος υπέστη μια βαθιά αλλαγή. Προσφέρθηκε να παραιτηθεί, υπό τον όρο ότι ο ένας από τους άλλους κυβερνήτες, ο κατώτερος των υπολοίπων δύο θα εγκατέλειπε, επίσης, τη δικτατορία του. Έτσι, η κυριαρχία της ηπείρου πέρασε στα χέρια ενός κυβερνήτη. Η ενωμένη πολιτεία προόδευσε υπό την ισχυρά μοναρχική κυβέρνηση για περισσότερα από εκατό χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων αναπτύχθηκε ένα πανίσχυρο σύνταγμα ελευθερίας.

(809.1) 72:1.5 Η μετέπειτα μετάβαση από τη μοναρχία σε ένα είδος κυβέρνησης των αντιπροσώπων ήταν σταδιακή, με τους βασιλείς να παραμένουν ως απλές κοινωνικές, ή συναισθηματικές μορφές και τελικά να εξαφανίζονται όταν οι άρρενες απόγονοί τους πέθαναν. Η παρούσα δημοκρατία υφίσταται τώρα ακριβώς διακόσια χρόνια, στη διάρκεια των οποίων γίνεται συνεχής πρόοδος προς την κατεύθυνση των κυβερνητικών τεχνικών οι οποίες πρόκειται να εξιστορηθούν, με τις τελευταίες εξελίξεις στους χώρους της βιομηχανίας και της πολιτικής να έχουν γίνει κατά τα τελευταία δέκα χρόνια.

2. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

(809.2) 72:2.1 Το ηπειρωτικό αυτό έθνος έχει, πλέον, μία κυβέρνηση αντιπροσώπων με μία πρωτεύουσα που βρίσκεται στο κέντρο του. Η κεντρική κυβέρνηση συνίσταται σε μία ισχυρή ομοσπονδία εκατό, ανεξάρτητων, συγκριτικά, πολιτειών. Οι πολιτείες αυτές εκλέγουν τους κυβερνήτες και τους νομοθέτες τους για δέκα χρόνια και ουδείς δικαιούται να επανεκλεγεί. Οι πολιτειακοί δικαστές διορίζονται ισόβια από τους κυβερνήτες και επικυρώνονται από τα νομοθετικά σώματα, τα οποία αποτελούνται από έναν αντιπρόσωπο για κάθε εκατό χιλιάδες πολιτών.

(809.3) 72:2.2 Υπάρχουν πέντε διαφορετικοί τύποι μητροπολιτικής κυβέρνησης, αναλόγως του μεγέθους της πόλης, αλλά καμία πόλη δεν επιτρέπεται να έχει περισσότερους από ένα εκατομμύριο κατοίκους. Συνολικά, αυτά τα δημοτικά κυβερνητικά σχήματα είναι πολύ απλά, άμεσα και οικονομικά. Οι λίγοι αξιωματούχοι της διοίκησης της πόλης ανευρίσκονται με προσοχή μεταξύ των ανώτερων τύπων των πολιτών.

(809.4) 72:2.3 Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση περιλαμβάνει τρεις ισότιμους τομείς: τον εκτελεστικό, το νομοθετικό και το δικαστικό. Ο ομοσπονδιακός κυβερνήτης εκλέγεται κάθε έξι χρόνια με γενική τοπική ψηφοφορία. Δεν δικαιούται να επανεκλεγεί, εκτός εάν τούτο αιτηθεί από εβδομήντα πέντε, τουλάχιστον, πολιτειακά νομοθετικά σώματα, τα οποία συνταυτίζονται με τους αντίστοιχους κυβερνήτες των πολιτειών, αλλά μόνο για μία φορά. Ενημερώνεται από ένα υπερ-υπουργείο, αποτελούμενο από όλους τους εν ζωή τέως ομοσπονδιακούς κυβερνήτες.

(809.5) 72:2.4 Το νομοθετικό τμήμα περιλαμβάνει τρεις συνελεύσεις:

(809.6) 72:2.5 1. Η ανώτερη συνέλευση εκλέγεται από βιομηχανικούς εργάτες, επαγγελματίες, γεωργούς, αλλά και άλλες ομάδες εργαζομένων οι οποίοι ψηφίζουν σύμφωνα με τις οικονομικές συνθήκες.

(809.7) 72:2.6 2. Η κατώτερη συνέλευση εκλέγεται από ορισμένες κοινωνικές οργανώσεις οι οποίες περιλαμβάνουν τις κοινωνικές, πολιτικές και φιλοσοφικές ομάδες οι οποίες δεν περικλείονται στη βιομηχανία, ή τα επαγγέλματα. Όλοι οι ευυπόληπτοι πολίτες συμμετέχουν στην εκλογή και των δύο τάξεων των αντιπροσώπων, αλλά ομαδοποιούνται διαφορετικά, αναλόγως του εάν η εκλογή αφορά στην ανώτερη, ή κατώτερη συνέλευση.

(809.8) 72:2.7 3. Η τρίτη συνέλευση - οι γηραιότεροι κυβερνητικοί – περιλαμβάνει τους παλαίμαχους της αστικής υπηρεσίας και περικλείει πολλά εξέχοντα άτομα τα οποία διορίζονται από τον ομοσπονδιακό κυβερνήτη, από τους περιφερειακούς (υπομοσπονδιακούς) διοικητές, από τον προϊστάμενο του ανώτατου δικαστηρίου, καθώς και από τους προεδρεύοντες αξιωματούχους του ενός εκ των δύο άλλων νομοθετικών συνελεύσεων. Το κλιμάκιο αυτό περιορίζεται σε εκατό μέλη και τα μέλη αυτά εκλέγονται με πράξη της πλειονότητας των ίδιων των γηραιότερων πολιτειακών παραγόντων. Η ιδιότητα του μέλους είναι ισόβια και όταν υπάρχουν χηρεύουσες θέσεις, εκλέγεται με τον δέοντα τρόπο το πρόσωπο εκείνο το οποίο συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη ψηφοφορία από τη λίστα των υποψηφίων. Το αντικείμενο του σώματος αυτού είναι καθαρά συμβουλευτικό, αποτελεί, ωστόσο, ισχυρό ρυθμιστή της κοινής γνώμης και ασκεί μεγάλη επιρροή σε όλους τους κλάδους της κυβέρνησης.

(810.1) 72:2.8 Πολύ μεγάλο μέρος του ομοσπονδιακού διοικητικού έργου επιτελείται από τις δέκα περιφερειακές (υπομοσπονδιακές) εξουσίες, κάθε μία από τις οποίες συνίσταται στη συνεργασία δέκα πολιτειών. Αυτές οι περιφερειακές υποδιαιρέσεις είναι καθ’ ολοκληρίαν εκτελεστικές και διοικητικές, μη έχοντας ούτε νομοθετικές, ούτε δικαστικές λειτουργίες. Οι δέκα περιφερειακοί διοικητές είναι διορισμένοι προσωπικά από τον ομοσπονδιακό κυβερνήτη και ο χρόνος υπηρεσίας τους είναι ταυτόχρονος με το χρόνο της δικής του – έξι χρόνια. Το ομοσπονδιακό ανώτατο δικαστήριο εγκρίνει το διορισμό αυτών των δέκα περιφερειακών διοικητών και, ενώ μπορεί να μην επαναδιορισθούν, ο αποχωρών διοικητής γίνεται αυτόματα συνεργάτης και σύμβουλος του διαδόχου του. Κατά τα λοιπά, οι περιφερειακοί αυτοί προϊστάμενοι επιλέγουν τα υπουργεία τους που αποτελούνται από διοικητικούς αξιωματούχους.

(810.2) 72:2.9 Το έθνος αυτό διαθέτει1 δύο μείζονα δικαστικά συστήματα – τα νομικά δικαστήρια και τα κοινωνικο-οικονομικά δικαστήρια. Τα νομικά δικαστήρια λειτουργούν στα ακόλουθα τρία επίπεδα:

(810.3) 72:2.10 1. Τα ελάσσονα δικαστήρια δημοτικής και τοπικής δικαιοδοσίας, οι αποφάσεις των οποίων μπορούν να εφεσιβληθούν στα ανώτατα πολιτειακά δικαστήρια.

(810.4) 72:2.11 2. Τα πολιτειακά, ανώτατα δικαστήρια, οι αποφάσεις των οποίων είναι τελεσίδικες για όλα τα θέματα τα οποία δεν εμπλέκουν την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, ή δεν θέτουν σε κίνδυνο τα δίκαια και την ελευθερία των πολιτών.

(810.5) 72:2.12 3. Το ομοσπονδιακό ανώτατο δικαστήριο – το ανώτατο δικαστήριο για την εκδίκαση των εθνικών διενέξεων και των εφεσίβλητων υποθέσεων οι οποίες προέρχονται από τα πολιτειακά δικαστήρια. Το ανώτατο αυτό δικαστήριο αποτελείται από δώδεκα άνδρες άνω των σαράντα και κάτω των εβδομήντα πέντε ετών, οι οποίοι έχουν υπηρετήσει δύο, ή περισσότερα χρόνια σε ένα πολιτειακό δικαστήριο και έχουν διορισθεί στην υψηλή αυτή θέση από τον ομοσπονδιακό κυβερνήτη, με την έγκριση της πλειονότητας του υπερυπουργείου και της τρίτης συνέλευσης του νομοθετικού σώματος. Όλες οι αποφάσεις αυτού του ανώτατου δικαστικού σώματος απαιτούν την ψήφο τουλάχιστον των δύο τρίτων.

(810.6) 72:2.13 Τα κοινωνικο-οικονομικά δικαστήρια λειτουργούν στις εξής τρεις υποδιαιρέσεις:

(810.7) 72:2.14 1. Τα γονικά δικαστήρια, τα σχετιζόμενα με τους νομοθετικούς και εκτελεστικούς τομείς του οικογενειακού και κοινωνικού συστήματος.

(810.8) 72:2.15 2. Τα εκπαιδευτικά δικαστήρια – τα δικαστικά σώματα τα οποία συνδέονται με τα πολιτειακά και περιφερειακά συστήματα των σχολείων και σχετίζονται με τους εκτελεστικούς και νομοθετικούς κλάδους του εκπαιδευτικού διοικητικού μηχανισμού.

(810.9) 72:2.16 3. Τα εργατικά δικαστήρια – τα δικαιοδοτικά εργαστήρια στα οποία έχει δοθεί πλήρης εξουσία για τη ρύθμιση όλων των οικονομικών διαφωνιών.

(810.10) 72:2.17 Το ανώτατο ομοσπονδιακό δικαστήριο δεν εκδικάζει κοινωνικο-οικονομικές υποθέσεις εκτός εκείνων που έλαβαν την ψήφο των τριών τετάρτων του τρίτου νομοθετικού κλάδου της εθνικής κυβέρνησης, της συνέλευσης των γηραιοτέρων κυβερνητικών. Κατά τα άλλα, όλες οι αποφάσεις των γονικών, εκπαιδευτικών και εργατικών δικαστηρίων είναι τελεσίδικες.

3. Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΖΩΗ

(811.1) 72:3.1 Στην ήπειρο αυτή είναι παράνομο για δύο οικογένειες να ζουν κάτω από την ίδια στέγη. Και εφ’ όσον η ομαδική κατοίκηση έχει τεθεί εκτός νόμου, οι περισσότεροι τύποι κτιρίων με διαμερίσματα έχουν κατεδαφιστεί. Οι ανύπανδροι, ωστόσο, εξακολουθούν να ζουν σε λέσχες, ξενοδοχεία και άλλες ομαδικές κατοικίες. Το μικρότερο οικόπεδο που επιτρέπεται πρέπει να διαθέτει 15000 τετραγωνικά μέτρα γης. Το σύνολο της γης, αλλά και οι άλλες ιδιοκτησίες που χρησιμοποιούνται για κατοικία απαλλάσσονται από τη φορολογία, για εκτάσεις έως και δέκα φορές μεγαλύτερες του ελάχιστου μεριδίου κατοικίας.

(811.2) 72:3.2 Η οικογενειακή ζωή του λαού αυτού βελτιώθηκε πολύ κατά τον τελευταίο αιώνα. Η φοίτηση των γονέων, των πατέρων αλλά και των μητέρων, στα γονικά σχολεία είναι υποχρεωτική. Ακόμη και οι γεωργοί, που διαμένουν σε μικρούς οικισμούς επιτελούν το έργο αυτό δι’ αλληλογραφίας, πηγαίνοντας στα γειτονικά κέντρα προφορικής διδασκαλίας μία φορά κάθε δέκα ημέρες – κάθε δύο εβδομάδες, αφού ακολουθούν εβδομάδα των πέντε ημερών.

(811.3) 72:3.3 Ο μέσος αριθμός των παιδιών σε κάθε οικογένεια είναι πέντε και όλα βρίσκονται υπό τον πλήρη έλεγχο των γονέων τους, ή, σε περίπτωση θανάτου του ενός, ή και των δύο, υπό τον έλεγχο των κηδεμόνων οι οποίοι ορίζονται από τα γονικά δικαστήρια. Θεωρείται μεγάλη τιμή για μια οικογένεια το να της απονεμηθεί η κηδεμονία ενός παιδιού ορφανού και από τους δύο γονείς. Διαγωνιστικές εξετάσεις γίνονται μεταξύ των γονέων και το ορφανό ανατίθεται στην οικογένεια εκείνων που επιδεικνύουν τα καλύτερα γονικά πιστοποιητικά.

(811.4) 72:3.4 Ο λαός αυτός θεωρεί την οικογένεια ως το βασικό θεσμό του πολιτισμού του. Προσδοκάται ότι το πολυτιμότερο μέρος της εκπαίδευσης ενός παιδιού και της άσκησης του χαρακτήρα του θα εξασφαλισθεί από τους γονείς, στο σπίτι, ενώ οι πατέρες αφιερώνουν τόση, σχεδόν, προσοχή στην καλλιέργεια ενός παιδιού, όση και οι μητέρες.

(811.5) 72:3.5 Ολόκληρη η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση γίνεται στο σπίτι από τους γονείς, ή από νόμιμους κηδεμόνες. Η διδασκαλία των ηθών προσφέρεται από διδάσκαλους κατά τη διάρκεια των περιόδων αναπαύσεως στα σχολικά εργαστήρια, αλλά δεν συμβαίνει το ίδιο και με τη θρησκευτική διδασκαλία, η οποία θεωρείται ότι είναι αποκλειστικό προνόμιο των γονιών, εφ’ όσον η θρησκεία θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της οικογενειακής ζωής. Η αμιγώς θρησκευτική διδασκαλία γίνεται δημόσια μόνο στους ναούς της φιλοσοφίας. Δεν έχουν δημιουργηθεί τέτοια αποκλειστικά θρησκευτικά ιδρύματα, όπως είναι οι εκκλησίες της Ουράντια, για το λαό αυτό. Σύμφωνα με τη φιλοσοφία τους, θρησκεία είναι ο αγώνας να γνωρίσει κανείς το Θεό και να εκδηλώσει την αγάπη προς τον πλησίον δια της υπηρεσίας του προς αυτόν, τούτο όμως δεν αποτελεί την τυπική θρησκευτική κατάσταση των άλλων εθνών του πλανήτη. Η θρησκεία είναι ένα τόσο αποκλειστικά οικογενειακό θέμα για το λαό αυτό, ώστε δεν υπάρχουν δημόσιοι χώροι αφιερωμένοι αποκλειστικά σε θρησκευτικές συγκεντρώσεις. Από πολιτικής πλευράς, η εκκλησία και η πολιτεία, όπως συνηθίζουν να λένε οι Ουραντιανοί, είναι εντελώς ξεχωριστές, υπάρχει, ωστόσο, μία περίεργη υπέρθεση της θρησκείας και της φιλοσοφίας.

(811.6) 72:3.6 Μέχρι πριν είκοσι χρόνια οι πνευματικοί διδάσκαλοι (που μπορούν να συγκριθούν με τους πάστορες της Ουράντια), οι οποίοι επισκέπτονται κάθε οικογένεια περιοδικά για να εξετάσουν τα παιδιά και να βεβαιωθούν ότι έχουν κατάλληλα διδαχθεί από τους γονείς τους, βρίσκονταν υπό κυβερνητική εποπτεία. Οι πνευματικοί αυτοί σύμβουλοι και εξεταστές είναι τώρα υπό τη διεύθυνση ενός νεοδημιουργηθέντος Ιδρύματος Πνευματικής Προόδου, ενός ιδρύματος το οποίο υποστηρίζεται από εθελοντικές εισφορές. Το ίδρυμα αυτό πιθανόν να μην εξελιχθεί περαιτέρω, έως και μετά την άφιξη ενός εκ του Παραδείσου Μάγιστρου Υιού.

(811.7) 72:3.7 Τα παιδιά παραμένουν νομικά υποκείμενα στους γονείς τους μέχρις ότου γίνουν δέκα πέντε χρονών, οπότε λαμβάνει χώρα η πρώτη μύηση στην αστική ευθύνη. Μετά από αυτό, κάθε πέντε χρόνια, για πέντε διαδοχικές περιόδους γίνονται παρόμοιες δημόσιες ασκήσεις για ομάδες τέτοιας ηλικίας, κατά τις οποίες οι υποχρεώσεις προς τους γονείς ελαττώνονται, ενώ νέες αστικές και κοινωνικές ευθύνες προς την πολιτεία αναλαμβάνονται. Η ψηφοφορία απονέμεται στα είκοσι, το δικαίωμα γάμου χωρίς την γονική συναίνεση δεν δίδεται μέχρι τα είκοσι πέντε και τα παιδιά πρέπει να εγκαταλείψουν το σπίτι μόλις φθάσουν την ηλικία των τριάντα.

(812.1) 72:3.8 Οι νόμοι που αφορούν στο γάμο και το διαζύγιο είναι ομοιόμορφοι σ’ ολόκληρο το έθνος. Ο γάμος πριν τα είκοσι – την ηλικία της πολιτικής απελευθέρωσης – δεν επιτρέπεται. Άδεια γάμου δίδεται μόνο μετά από αναγγελία πρόθεσης ένα χρόνο πριν και αφού τόσο η νύφη όσο και ο γαμπρός παρουσιάσουν πιστοποιητικά τα οποία να δηλώνουν ότι έχουν δεόντως διδαχθεί στα γονικά σχολεία τα σχετικά με τις ευθύνες της έγγαμης ζωής.

(812.2) 72:3.9 Οι νόμοι που αφορούν στο διαζύγιο είναι κάπως χαλαροί, οι αποφάσεις, όμως, για τη διάζευξη μπορεί να μην εκδοθούν έως και ένα χρόνο από όταν καταγραφεί η αίτηση – και ο χρόνος στον πλανήτη αυτόν είναι σημαντικά μεγαλύτερος από όσο στην Ουράντια. Παρά τους εύκολους για το διαζύγιο νόμοι τους, η παρούσα αναλογία των διαζυγίων είναι μόνο το ένα δέκατο εκείνων των πολιτισμένων φυλών της Ουράντια.

4. ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

(812.3) 72:4.1 Το εκπαιδευτικό σύστημα αυτού του έθνους είναι υποχρεωτικό και μικτό στα προ του κολεγίου σχολεία, τα οποία ο μαθητής παρακολουθεί από τα πέντε έως τα δεκαοκτώ. Τα σχολεία αυτά είναι απέραντα διαφορετικά από εκείνα της Ουράντια. Δεν υπάρχουν αίθουσες μαθημάτων, μόνο ένα θέμα μελετάται κάθε φορά και μετά τα τρία πρώτα χρόνια, όλοι οι μαθητές γίνονται βοηθοί διδάσκαλοι καθοδηγώντας εκείνους που βρίσκονται σε κατώτερες τάξεις. Τα βιβλία χρησιμοποιούνται μόνο για να εξασφαλίσουν πληροφορίες οι οποίες θα βοηθήσουν στην επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν στα σχολικά εργαστήρια και τα σχολικά συγκροτήματα. Μεγάλο μέρος των επίπλων που χρησιμοποιούνται στην ήπειρο, όπως επίσης και οι πολλές μηχανικές συσκευές – τούτη είναι μια λαμπρή εποχή ανακαλύψεων και μηχανοποίησης – φτιάχνονται στα εργαστήρια αυτά. Δίπλα σε κάθε εργαστήριο υπάρχει μία βασική βιβλιοθήκη όπου ο μαθητής μπορεί να συμβουλευθεί τα απαραίτητα σχετικά βιβλία. Η γεωργία και η κηπουρική διδάσκονται επίσης καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής περιόδου στα εκτεταμένα αγροκτήματα που συνορεύουν με κάθε τοπικό σχολείο.

(812.4) 72:4.2 Οι διανοητικά καθυστερημένοι ασκούνται μόνο στη γεωργία και την κτηνοτροφία και παραδίδονται δια βίου σε ειδικές κηδεμονικές αποικίες, όπου διαχωρίζονται αναλόγως του φύλου για να αποφευχθεί η πιθανότητα να γίνουν γονείς,2 κάτι που απαγορεύεται σε όλους τους κατώτερους του κανονικού3 ανθρώπους. Τα περιοριστικά αυτά μέτρα είναι σε λειτουργία για εβδομήντα πέντε χρόνια. Οι αποφάσεις εγκλεισμού μεταβιβάζονται από τα γονικά δικαστήρια.

(812.5) 72:4.3 Όλοι παίρνουν ένα μήνα διακοπές το χρόνο. Τα προκολεγιακά σχολεία λειτουργούν για εννέα μήνες στους δέκα, με τις διακοπές να περνούν με τους γονείς, ή τους φίλους σε ταξίδια. Τα ταξίδια αυτά αποτελούν μέρος του προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων και συνεχίζονται σ’ ολόκληρη τη διάρκεια της ζωής, ενώ τα χρήματα που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των εξόδων αυτών συγκεντρώνονται με τις ίδιες μεθόδους οι οποίες εφαρμόζονται για την ασφάλιση γήρατος.

(812.6) 72:4.4 Το ένα τέταρτο του σχολικού χρόνου αφιερώνεται στο παιγνίδι – στα ανταγωνιστικά αθλήματα – με τους μαθητές να προχωρούν στους αγώνες αυτούς από το τοπικό επίπεδο, στο πολιτειακό και περιφερειακό, ως τους εθνικούς αγώνες επιδεξιότητας και γενναιότητας. Ωσαύτως, ρητορικοί και μουσικοί διαγωνισμοί, όπως επίσης διαγωνισμοί στην επιστήμη και τη φιλοσοφία, απορροφούν την προσοχή των μαθητών, από τις κατώτερες κοινωνικές τάξεις, ως τους διαγωνισμούς για τα κρατικά βραβεία.

(812.7) 72:4.5 Η διοίκηση των σχολείων είναι πανομοιότυπη της εθνικής κυβέρνησης, με τους τρεις συσχετιζόμενους κλάδους της και το διδακτικό προσωπικό να λειτουργεί ως ο τρίτος, ή συμβουλευτικός νομοθετικός τομέας. Το κύριο αντικείμενο της εκπαίδευσης σ’ αυτή την ήπειρο είναι το να γίνει ο κάθε μαθητής ένας αυτοσυντηρούμενος πολίτης.

(813.1) 72:4.6 Κάθε παιδί που αποφοιτά από το σύστημα των προκολεγιακών σχολείων είναι ένας επιδέξιος τεχνουργός. Κατόπιν αρχίζει η μελέτη των βιβλίων και η αναζήτηση των ειδικών γνώσεων, είτε στα σχολεία ενηλίκων, είτε στα κολέγια. Όταν ένας ευφυής μαθητής ολοκληρώσει την εργασία του νωρίτερα από το προγραμματισμένο, παίρνει ένα βραβείο χρόνου, καθώς και τους πόρους για να εκτελέσει κάποιο ευνοούμενο έργο δικής του επινόησης. Ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα είναι σχεδιασμένο ώστε να διδάσκει επαρκώς τα άτομα.

5. Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

(813.2) 72:5.1 Η κατάσταση των εργατών του λαού αυτού μακράν απέχει των ιδανικών του. Το κεφάλαιο και η εργατική τάξη εξακολουθούν να έχουν προβλήματα, αλλά και οι δύο αρχίζουν να προσαρμόζονται στο σχέδιο ειλικρινούς συνεργασίας. Στη μοναδική αυτή ήπειρο οι εργαζόμενοι γίνονται μέτοχοι με αυξανόμενο ρυθμό σε όλες τις βιομηχανίες. Κάθε ικανός εργάτης γίνεται, αργά-αργά, ένας μικρός κεφαλαιοκράτης.

(813.3) 72:5.2 Ο κοινωνικός ανταγωνισμός μειώνεται και η καλή θέληση αναπτύσσεται γοργά. Δεν έχουν αναφυεί σοβαρά οικονομικά προβλήματα εξ αιτίας της κατάργησης της δουλείας (περισσότερα από εκατό χρόνια πριν), εφ’ όσον η ρύθμιση αυτή έγινε σταδιακά με την απελευθέρωση ενός ποσοστού δύο τοις εκατό κάθε χρόνο. Στους δούλους εκείνους οι οποίοι πέρασαν ικανοποιητικά τις διανοητικές, ηθικές και φυσικές δοκιμασίες δόθηκε η ιδιότητα του πολίτη. Πολλοί από τους ανώτερους αυτούς δούλους ήσαν αιχμάλωτοι πολέμου, ή παιδιά τέτοιων αιχμαλώτων. Κάπου πενήντα χρόνια πριν απέλασαν τον τελευταίο από τους κατώτερους δούλους και ακόμη πιο πρόσφατα αφοσιώθηκαν στο έργο του να μειώσουν τους αριθμούς των εκφυλισμένων και μειονεκτικών φυλών τους.

(813.4) 72:5.3 Οι λαοί αυτοί ανέπτυξαν πρόσφατα νέες τεχνικές για τη ρύθμιση των εργατικών διαφωνιών, καθώς και για την αποκατάσταση οικονομικών καταχρήσεων, τεχνικές οι οποίες αποτελούν αξιοσημείωτες βελτιώσεις σε σχέση με τις παλαιότερες μεθόδους αντιμετώπισης τέτοιων προβλημάτων. Η βία έχει τεθεί εκτός νόμου, ως τρόπος για τη ρύθμιση είτε προσωπικών, είτε εργατικών διαφορών. Οι μισθοί, τα κέρδη και τα άλλα οικονομικά προβλήματα δεν επιλύονται αυστηρά, αλλά γενικά ελέγχονται από τα εργατικά νομοθετικά σώματα, ενώ όλες οι διαφωνίες οι οποίες προκύπτουν εξ αιτίας εργατικών θεμάτων εκδικάζονται από τα εργατικά δικαστήρια.

(813.5) 72:5.4 Τα εργατικά δικαστήρια έχουν ηλικία μόνο τριάντα χρόνων, αλλά λειτουργούν πολύ ικανοποιητικά. Η πλέον πρόσφατη εξέλιξη προβλέπει ότι από τούδε και στο εξής, τα εργατικά δικαστήρια θα αναγνωρίζουν τις νομικές αποζημιώσεις, ως εμπίπτουσες σε τρεις κατηγορίες:

(813.6) 72:5.5 1. Νόμιμη αναλογία τόκου σε επενδυμένα κεφάλαια

(813.7) 72:5.6 2. Εύλογες αποδοχές για ικανότητες που εφαρμόζονται στην εργασία

(813.8) 72:5.7 3. Επαρκείς και δίκαιους μισθούς για την εργασία

(813.9) 72:5.8 Αυτά θα εφαρμόζονται αρχικά βάσει συμβολαίου, ή, στην περίπτωση μειωμένων κερδών, θα καταμερίζονται αναλογικά σε προσωρινές μειώσεις. Και, σύμφωνα με αυτά, όλα τα κέρδη πλέον των καθορισμένων αυτών εξόδων, θα θεωρούνται μερίσματα και θα διανέμονται αναλογικά και στους τρεις τομείς: το κεφάλαιο, την εξειδίκευση και την εργασία.

(813.10) 72:5.9 Κάθε δέκα χρόνια οι περιφερειακοί διοικητές προσαρμόζουν και ορίζουν τις κατά το νόμο ημερήσιες ώρες επικερδούς εργασίας. Η βιομηχανία λειτουργεί, πλέον, σε μία εβδομάδα πέντε ημερών, με τέσσερις ημέρες εργασίας και μία ανάπαυσης. Οι λαοί αυτοί εργάζονται έξι ώρες κάθε εργάσιμη ημέρα και, όπως οι μαθητές, εννέα μήνες σε ένα έτος δέκα μηνών. Οι διακοπές αναλίσκονται, συνήθως, σε ταξίδια και νέες μέθοδοι μεταφοράς έχουν τόσο εξελιχθεί πρόσφατα, ώστε ολόκληρο το έθνος να είναι βατό. Το κλίμα ευνοεί τα ταξίδια περίπου οκτώ μήνες το χρόνο και οι κάτοικοι επωφελούνται όσο μπορούν περισσότερο.

(813.11) 72:5.10 Διακόσια χρόνια πριν το κίνητρο του κέρδους κυριαρχούσε απόλυτα στη βιομηχανία, σήμερα, όμως, αντικαθίσταται ραγδαία από άλλες, ανώτερες κατευθυντήριες δυνάμεις. Ο ανταγωνισμός είναι έντονος στην ήπειρο αυτή, μεγάλο μέρος του, ωστόσο, έχει μεταφερθεί από τη βιομηχανία στα παιγνίδια, την επίδειξη ικανοτήτων, τα επιστημονικά επιτεύγματα και τα διανοητικά κατορθώματα. Είναι εξαιρετικά ενεργοποιημένος στις κοινωνικές υπηρεσίες και την νομιμοφροσύνη προς την κυβέρνηση. Ανάμεσα στο λαό αυτό η κοινωνική υπηρεσία μετατρέπεται γοργά σε κύριο στόχο φιλοδοξίας. Ο πλουσιότερος άνθρωπος στην ήπειρο εργάζεται έξι ώρες την ημέρα στο εργαστήριό του και έπειτα τρέχει στο τοπικό παράρτημα του πολιτειακού σχολείου, όπου προσπαθεί να αποκτήσει τα εφόδια4 για κοινωνική υπηρεσία.

(814.1) 72:5.11 Η εργασία γίνεται ολοένα περισσότερο έντιμη στην ήπειρο αυτή και όλοι οι αρτιμελείς πολίτες άνω των δεκαοκτώ εργάζονται είτε στο σπίτι και στα αγροκτήματα, σε κάποια αναγνωρισμένη μονάδα, ή στα δημόσια έργα, όπου απορροφώνται οι προσωρινά άνεργοι, ή στα σώματα των υποχρεωτικά εργαζόμενων στα ορυχεία.

(814.2) 72:5.12 Οι λαοί αυτοί αρχίζουν, επιπλέον, να υιοθετούν μία νέα μορφή κοινωνικής απαρέσκειας – απαρέσκεια τόσο για την οκνηρία, όσο και για τον μη δεδουλευμένο πλούτο. Αργά αλλά βέβαια νικούν τα ορμέμφυτά τους.5 Κάποτε, κι’ εκείνοι αγωνίζονταν για πολιτική ελευθερία και συνακόλουθη οικονομική ελευθερία. Τώρα αρχίζουν να τα απολαμβάνουν και τα δύο, ενώ επιπλέον αρχίζουν να εκτιμούν τον σωστά κερδισμένο ελεύθερο χρόνο τους, ο οποίος μπορεί να αφιερωθεί στην μεγαλύτερου βαθμού αυτοπραγμάτωση.

6. Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΗΡΑΤΟΣ

(814.3) 72:6.1 Το έθνος αυτό κάνει μία σαφή προσπάθεια να αντικαταστήσει την, καταστροφική για τον αυτοσεβασμό, φιλανθρωπία με την αξιοπρεπή εξασφάλιση της κρατικής ασφάλειας στην γεροντική ηλικία. Το έθνος αυτό παρέχει μόρφωση σε κάθε παιδί και εργασία σε κάθε άτομο. Ως εκ τούτου, μπορεί με επιτυχία να φέρει εις πέρας ένα τέτοιο ασφαλιστικό σχέδιο για την προστασία των αδύναμων και των γερόντων.

(814.4) 72:6.2 Ανάμεσα στο λαό αυτό, όλα τα άτομα πρέπει να αποσυρθούν από την επικερδή απασχόληση στα εξήντα πέντε, εκτός αν εξασφαλίσουν άδεια από τον επίτροπο εργασίας της πολιτείας, η οποία θα τους επιτρέπει να παραμείνουν στην εργασία τους ως την ηλικία των εβδομήντα. Το όριο αυτό της ηλικίας δεν ισχύει για τους κυβερνητικούς ταγούς, ή τους φιλοσόφους. Οι σωματικά ανίκανοι, ή οι μόνιμα ανάπηροι μπορούν να περιληφθούν στον κατάλογο αποχώρησης σε οποιαδήποτε ηλικία κατόπιν δικαστικής εντολής, επικυρωμένης από τον επίτροπο συντάξεων της περιφερειακής κυβέρνησης.

(814.5) 72:6.3 Τα κεφάλαια για τις συντάξεις γήρατος αντλούνται από τέσσερις πηγές:

(814.6) 72:6.4 1. Τα έσοδα μιας ημέρας κάθε μήνα επιτάσσονται από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση για το σκοπό αυτό - και στη χώρα αυτή όλοι εργάζονται.

(814.7) 72:6.5 2. Από τα κληροδοτήματα – πολλοί εύποροι πολίτες αφήνουν χρήματα γι’ αυτό το σκοπό.

(814.8) 72:6.6 3. Από τα κέρδη της υποχρεωτικής εργασίας στα κρατικά ορυχεία. Μετά τη στρατολόγησή τους, οι εργάτες συντηρούν τον εαυτό τους και βάζουν κατά μέρος τις εισφορές για τη σύνταξή τους. Όλα τα επιπλέον κέρδη από την εργασία τους παραδίδονται σ’ αυτό το συνταξιοδοτικό κεφάλαιο.

(814.9) 72:6.7 4. Από το εισόδημα εκ των φυσικών πόρων. Ολόκληρος ο φυσικός πλούτος της ηπείρου παραμένει ως κοινωνική παρακαταθήκη από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και το εισόδημα από αυτούς χρησιμοποιείται για κοινωνικούς σκοπούς, όπως είναι η πρόληψη των ασθενειών, η εκπαίδευση των ιδιοφυών και τα έξοδα των ειδικά προικισμένων ατόμων στα κρατικά σχολεία. Το ήμισυ του εισοδήματος από τους φυσικούς πόρους πηγαίνει στις συντάξεις γήρατος.

(814.10) 72:6.8 Παρά το ότι τα κρατικά και περιφερειακά ασφαλιστικά ιδρύματα παρέχουν πολλούς τύπους προστατευτικής ασφάλισης, οι γέροντες λαμβάνουν τις παροχές τους αποκλειστικά από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, μέσω των δέκα περιφερειακών υπουργείων.

(814.11) 72:6.9 Η διαχείριση αυτών των κυβερνητικών κεφαλαίων είναι έντιμη από πάρα πολλά χρόνια. Μετά την προδοσία και το έγκλημα, οι βαρύτερες ποινές που απονέμονται από τα δικαστήρια αφορούν στην κατάχρηση της κοινής περιουσίας. Η κοινωνική και η πολιτική απιστία θεωρούνται πλέον ως τα ειδεχθέστερα των εγκλημάτων.

7. Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

(815.1) 72:7.1 Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση είναι πατριαρχική μόνο στη διαχείριση των συντάξεων γήρατος και την υπόθαλψη της ιδιοφυούς και δημιουργικής πρωτοτυπίας. Οι κρατικές κυβερνήσεις ενδιαφέρονται λίγο περισσότερο με τους πολίτες ατομικά, ενώ οι τοπικές κυβερνήσεις είναι πολύ περισσότερο πατριαρχικές, ή σοσιαλιστικές. Η πόλη (ή κάποια υποδιαίρεσή της) ασχολείται με θέματα όπως η υγεία, η αποχέτευση, οι κανονισμοί των κτιρίων, ο καλλωπισμός, η ύδρευση, ο φωτισμός, η θέρμανση, η αναψυχή, η μουσική και οι επικοινωνίες.

(815.2) 72:7.2 Σε όλα τα εργοστάσια, άμεση προτεραιότητα δίδεται στην υγεία. Ορισμένες φάσεις σωματικής υγείας θεωρούνται απαραίτητες προϋποθέσεις για την βιομηχανία και την κοινότητα, αλλά τα ατομικά και οικογενειακά προβλήματα υγείας είναι θέματα προσωπικής ευθύνης και μόνο. Στην ιατρική, όπως και σε όλα τα αμιγώς προσωπικά θέματα, αποτελεί σχέδιο της κυβέρνησης, που εφαρμόζεται με αυξανόμενο ρυθμό, να αποφεύγει να αναμιγνύεται.

(815.3) 72:7.3 Οι πόλεις δεν έχουν δυνατότητα να φορολογούν, ούτε μπορούν να γίνουν οφειλέτες. Λαμβάνουν παροχές κατά κεφαλήν από το Υπουργείο Οικονομικών και οφείλουν να συμπληρώνουν το εισόδημα αυτό από τα κέρδη των κοινωνικών τους επιχειρήσεων και τη χορήγηση αδειών για διάφορες εμπορικές δραστηριότητες.

(815.4) 72:7.4 Οι ταχείας διέλευσης δυνατότητες, οι οποίες καθιστούν πρακτικά σπουδαίο το να επεκτείνονται τα όρια των πόλεων, βρίσκονται υπό δημοτικό έλεγχο. Οι πυροσβεστικές υπηρεσίες των πόλεων ενισχύονται από ιδρύματα για την πρόληψη της πυρκαϊάς και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, ενώ όλα τα κτίρια, στις πόλεις, ή την εξοχή, είναι ασφαλή απέναντι στη φωτιά – είναι έτσι για περισσότερα από εβδομήντα πέντε χρόνια.

(815.5) 72:7.5 Δεν υπάρχουν από το δήμο διορισμένοι αστυνομικοί. Οι αστυνομικές δυνάμεις συντηρούνται από τις κρατικές κυβερνήσεις. Το τμήμα αυτό στελεχώνεται σχεδόν καθ’ ολοκληρίαν από ανύπανδρους άνδρες μεταξύ είκοσι πέντε και πενήντα. Οι περισσότερες πολιτείες επιβάλλουν ένα μάλλον βαρύ φόρο αγαμίας, ο οποίος αποδίδεται σε όλους τους άνδρες που υπηρετούν στην κρατική αστυνομία. Σε μία μέση πολιτεία, η αστυνομική δύναμη έχει πλέον το ένα δέκατο του μεγέθους που είχε πριν από πενήντα χρόνια.

(815.6) 72:7.6 Υπάρχει ελάχιστη, ή καθόλου ομοιομορφία μεταξύ των φορολογικών πλαισίων των εκατό συγκριτικά ανεξάρτητων και κυριαρχικών πολιτειών, αφού οι οικονομικές αλλά και οι λοιπές συνθήκες ποικίλουν πάρα πολύ στις διάφορες περιοχές της ηπείρου. Κάθε πολιτεία διαθέτει δέκα βασικές, συνταγματικές διατάξεις οι οποίες δεν μπορούν να τροποποιηθούν, εκτός και αν λάβουν την έγκριση του ανώτατου ομοσπονδιακού δικαστηρίου και ένα από τα άρθρα αυτά αποτρέπει την είσπραξη φόρου μεγαλύτερου του ενός τοις εκατό επί της αξίας οποιασδήποτε ιδιοκτησίας σ’ ένα χρόνο, ενώ εξαιρούνται τα οικόπεδα, είτε βρίσκονται στην πόλη, είτε στην εξοχή.

(815.7) 72:7.7 Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν μπορεί να γίνει οφειλέτης και ένα δημοψήφισμα που απαιτεί τα τρία τέταρτα των ψήφων πρέπει να διεξάγεται, πριν η κάθε πολιτεία μπορέσει να δανείσει, εκτός αν πρόκειται για πολεμικούς σκοπούς. Εφ’ όσον η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν μπορεί να προκαλέσει οφειλή, σε περίπτωση πολέμου, το Εθνικό Συμβούλιο Αμύνης εξουσιοδοτείται να δασμολογήσει τις πολιτείες για τη συγκέντρωση χρημάτων, όπως επίσης να ζητήσει άνδρες και πολεμοφόδια, αναλόγως των αναγκών. Καμία οφειλή, ωστόσο, δεν μπορεί να υπάρχει για περισσότερα από είκοσι πέντε χρόνια.

(815.8) 72:7.8 Το εισόδημα για τη συντήρηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης αντλείται από τις εξής πέντε πηγές:

(815.9) 72:7.9 1. Τους εισαγωγικούς δασμούς. Όλα τα εισαγόμενα προϊόντα υπόκεινται σε δασμό μελετημένο για να προστατεύει το μέσο επίπεδο διαβίωσης σ’ αυτή την ήπειρο, το οποίο είναι μακράν υψηλότερο εκείνου οποιουδήποτε άλλου έθνους στον πλανήτη. Οι δασμοί αυτοί καθορίζονται από το ανώτατο εργατικό δικαστήριο, αφού και οι δύο συνελεύσεις του εργατικού συνεδρίου επικυρώσουν τις εισηγήσεις του διοικητού των οικονομικών υποθέσεων, ο οποίος διορίζεται από κοινού από τα δύο αυτά νομοθετικά σώματα.

(816.1) 72:7.10 2. Τα πνευματικά δικαιώματα. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ενθαρρύνει τις εφευρέσεις και την αυθεντική δημιουργία στα δέκα περιφερειακά εργαστήρια, βοηθώντας κάθε είδος ιδιοφυΐας – καλλιτέχνες, συγγραφείς και επιστήμονες – και προστατεύοντας τις ευρεσιτεχνίες τους. Σε αντάλλαγμα, η κυβέρνηση παίρνει το ήμισυ των εσόδων που πραγματοποιούνται από όλες αυτές τις εφευρέσεις και τις δημιουργίες, είτε αφορούν σε μηχανήματα, βιβλία, τέχνες, φυτά, ή ζώα.

(816.2) 72:7.11 3. Τον φόρο κληρονομίας. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση εισπράττει ένα διαβαθμισμένο φόρο κληρονομίας κυμαινόμενο από ένα έως πενήντα τοις εκατό, ο οποίος εξαρτάται από το μέγεθος της περιουσίας, καθώς και από άλλες συνθήκες.

(816.3) 72:7.12 4. Τον στρατιωτικό εξοπλισμό. Η κυβέρνηση κερδίζει ένα σημαντικό ποσό από την ενοικίαση στρατιωτικού και ναυτικού εξοπλισμού για εμπορική, ή ψυχαγωγική χρήση.

(816.4) 72:7.13 5. Τους φυσικούς πόρους. Το εισόδημα από φυσικούς πόρους, όταν δεν απαιτείται εξ ολοκλήρου για τους συγκεκριμένους σκοπούς, που καθορίζονται από το σύνταγμα της ομόσπονδης πολιτείας, επιστρέφεται στο κρατικό θησαυροφυλάκιο.

(816.5) 72:7.14 Τα ομοσπονδιακά κονδύλια, εκτός των κεφαλαίων πολέμου τα οποία εισπράττονται από το Εθνικό Συμβούλιο Αμύνης, προέρχονται από την ανώτατη νομοθετική συνέλευση, με συναίνεση της κατώτερης συνέλευσης, την έγκριση του διοικητή και τέλος την επικύρωση της εκατονταμελούς ομοσπονδιακής επιτροπής προϋπολογισμού. Τα μέλη της επιτροπής αυτής ορίζονται από τους κυβερνήτες των πολιτειών και εκλέγονται από τα νομοθετικά σώματα των πολιτειών για να υπηρετήσουν για είκοσι τέσσερα χρόνια, ενώ κάθε το τέταρτο της επιτροπής εκλέγεται κάθε έξι χρόνια. Κάθε έξι χρόνια, το σώμα αυτό, με την ψηφοφορία των τριών τετάρτων του εκλογικού σώματος, εκλέγει ένα από τα μέλη του ως προϊστάμενο, ο οποίος γίνεται έτσι διευθυντής-ελεγκτής του ομοσπονδιακού υπουργείου οικονομικών.

8. ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΚΟΛΕΓΙΑ

(816.6) 72:8.1 Πέραν του βασικού, υποχρεωτικού, εκπαιδευτικού προγράμματος που εκτείνεται από τα πέντε ως τα δέκα οκτώ, υπάρχουν ειδικά σχολεία, ως εξής:

(816.7) 72:8.2 1. Σχολές πολιτικών επιστημών. Οι σχολές αυτές ανήκουν σε τρεις κατηγορίες: εθνικές, περιφερειακές και πολιτειακές. Οι δημόσιες υπηρεσίες του έθνους χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία των δημοσίων υπηρεσιών αφορά κυρίως στην εθνική διοίκηση και όλοι οι αξιωματούχοι της ομάδας αυτής πρέπει να είναι απόφοιτοι των περιφερειακών αλλά και των εθνικών σχολείων πολιτικών επιστημών. Οι ιδιώτες μπορούν να καταλάβουν μία πολιτική θέση δι’ εκλογής, ή διορισμού στη δεύτερη κατηγορία, μόλις αποφοιτήσουν από οποιοδήποτε εκ των δέκα περιφερειακών σχολών πολιτικών επιστημών. Τα καθήκοντά τους αφορούν σε θέματα περιφερειακής διοίκησης και πολιτειακών κυβερνήσεων. Η κατηγορία υπ’ αριθμόν τρία περιλαμβάνει πολιτειακά καθήκοντα και τέτοιοι αξιωματούχοι χρειάζονται μόνο πτυχίο πολιτειακής σχολής. Η τέταρτη και τελευταία κατηγορία αξιωματούχων δεν χρειάζεται να διαθέτει πτυχίο σχολής πολιτικών επιστημών, αφού οι αξιωματούχοι αυτοί είναι όλοι διορισμένοι. Καταλαμβάνουν κατώτερες θέσεις βοηθών, γραμματέων και τεχνικών συμβούλων, στις οποίες διορίζονται σύμφωνα με τις επαγγελματικές τους σπουδές και τη δυνατότητα που έχουν για να ασχοληθούν με τη δημόσια διοίκηση.6

(816.8) 72:8.3 Οι δικαστές των κατώτερων δικαστηρίων και των πολιτειακών δικαστηρίων έχουν πτυχία από τις πολιτειακές σχολές πολιτικών επιστημών. Οι δικαστές των περιφερειακών δικαστηρίων που αφορούν σε κοινωνικά, εκπαιδευτικά και εργατικά θέματα έχουν πτυχία από τις περιφερειακές σχολές. Οι δικαστές του ανώτατου ομοσπονδιακού δικαστηρίου πρέπει να έχουν πτυχία από όλες αυτές τις σχολές των πολιτικών επιστημών.

(817.1) 72:8.4 2. Φιλοσοφικές σχολές. Οι σχολές αυτές συνδέονται με τους ναούς της φιλοσοφίας και σχετίζονται περισσότερο, ή λιγότερο με τη θρησκεία ως κοινωνική εκδήλωση.

(817.2) 72:8.5 3. Επιστημονικά ιδρύματα. Οι τεχνικές αυτές σχολές σχετίζονται περισσότερο με τη βιομηχανία από όσο με το εκπαιδευτικό σύστημα και διοικούνται σε δεκαπέντε τμήματα.

(817.3) 72:8.6 MISSING PARAGRAPH

(817.4) 72:8.7 5. Στρατιωτικές και ναυτικές σχολές. Κοντά στην κρατική έδρα και στα εικοσιπέντε παράκτια στρατιωτικά κέντρα βρίσκονται τα ιδρύματα αυτά, τα αφιερωμένα στη στρατιωτική εκπαίδευση των εθελοντών πολιτών που φοιτούν από τα δέκα οκτώ έως τα τριάντα τους χρόνια. Απαιτείται γονική συναίνεση πριν τα είκοσι πέντε για να εισαχθούν στις σχολές αυτές.

9. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

(817.5) 72:9.1 Αν και οι υποψήφιοι για όλες τις κρατικές θέσεις περιορίζονται στους αποφοίτους των πολιτειακών, περιφερειακών, ή ομοσπονδιακών σχολών πολιτικών επιστημών, οι φιλοπρόοδοι αρχηγοί του έθνους αυτού ανεκάλυψαν μία σοβαρή αδυναμία στη διαδικασία της καθολικής ψηφοφορίας και πριν από πενήντα χρόνια περίπου θέσπισαν μία συνταγματική διάταξη για ένα τροποποιημένο πλαίσιο ψηφοφορίας το οποίο περιλαμβάνει τα εξής χαρακτηριστικά:

(817.6) 72:9.2 1. Κάθε άνδρας και γυναίκα από τα είκοσι και πάνω διαθέτει μία ψήφο. Μόλις φθάσουν σ’ αυτή την ηλικία, όλοι οι πολίτες οφείλουν να αποδεχθούν την ένταξή τους ως μέλη σε δύο ομάδες ψηφοφορίας: Εντάσσονται στην πρώτη σύμφωνα με την οικονομική τους δραστηριότητα – βιομηχανία, ελεύθερα επαγγέλματα, γεωργία, ή εμπόριο. Εντάσσονται στη δεύτερη κατηγορία σύμφωνα με την πολιτική, φιλοσοφική και κοινωνική τους προδιάθεση. Έτσι, όλοι οι εργάτες ανήκουν σε μία οικονομική ομάδα με δικαίωμα ψήφου και οι συντεχνίες αυτές, όπως και οι μη οικονομικοί συνεταιρισμοί, διοικούνται κατά το πλείστον όπως η εθνική κυβέρνηση, με την τριπλή διαίρεση εξουσίας. Η καταχώρηση στις ομάδες αυτές δεν μπορεί να αλλάξει για δώδεκα χρόνια.

(817.7) 72:9.3 2. Με την ανάδειξή τους από τους κυβερνήτες των πολιτειών, ή τους περιφερειακούς διοικητές και κατόπιν εντολής των περιφερειακών ανώτατων δικαστηρίων, οι ιδιώτες οι οποίοι έχουν προσφέρει σημαντικές κοινωνικές υπηρεσίες, ή έχουν επιδείξει εξαιρετική σύνεση σε κυβερνητική υπηρεσία, μπορούν να αποκτήσουν επιπλέον ψήφους, οι οποίες τους προσφέρονται όχι συχνότερα από πέντε χρόνια, ενώ τέτοιες πρόσθετες ψήφοι δεν μπορούν να υπερβούν τις εννέα. Το μέγιστο δικαίωμα ψήφου οποιουδήποτε πολλαπλού ψηφοφόρου είναι δέκα ψήφοι. Οι επιστήμονες, οι εφευρέτες, οι διδάσκαλοι, οι φιλόσοφοι και οι πνευματικοί ηγέτες αναγνωρίζονται δια του τρόπου αυτού και τιμώνται με αυξημένη πολιτική δύναμη. Τα προηγμένα αυτά πολιτικά προνόμια προσφέρονται από τα πολιτειακά και τα περιφερειακά ανώτατα δικαστήρια, σχεδόν όπως τα διπλώματα απονέμονται από τα ειδικά κολέγια και οι αποδέκτες νοιώθουν περήφανοι να επισυνάπτουν τα σύμβολα μιας τέτοιας πολιτικής αναγνώρισης μαζί με τα άλλα τους διπλώματα, στους καταλόγους των προσωπικών τους επιτευγμάτων.

(817.8) 72:9.4 3. Όλοι οι ιδιώτες οι οποίοι έχουν καταδικασθεί σε υποχρεωτική εργασία στα ορυχεία, καθώς και όλοι οι δημόσιοι λειτουργοί οι οποίοι συντηρούνται από τη φορολογία δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, για τις περιόδους παρόμοιας υπηρεσίας. Τούτο δεν εφαρμόζεται στους ηλικιωμένους οι οποίοι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στα εξήντα πέντε.

(817.9) 72:9.5 4. Υπάρχουν πέντε κατηγορίες ψηφοφορίας αναλόγως του μέσου ετήσιου φόρου που καταβάλλεται για κάθε περίοδο πέντε χρόνων. Στους βαριά φορολογούμενους επιτρέπονται επιπλέον ψήφοι έως τις πέντε. Το προνόμιο αυτό είναι ανεξάρτητο οποιασδήποτε άλλης αναγνώρισης, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί ένα άτομο να διαθέσει περισσότερες από δέκα ψήφους.

(818.1) 72:9.6 5. Την εποχή που υιοθετήθηκε αυτός ο τρόπος δικαιώματος ψήφου, το κατά περιοχές σύστημα ψηφοφορίας εγκαταλείφθηκε προς χάριν του οικονομικού, ή υπηρεσιακού συστήματος. Όλοι οι πολίτες, πλέον, ψηφίζουν ως μέλη εργατικών, κοινωνικών, ή επαγγελματικών ομάδων, ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας τους. Έτσι, το σώμα των εκλεκτόρων συνίσταται σε σταθερές, ενωμένες και ευφυείς ομάδες οι οποίες εκλέγουν τα καλύτερα μόνο μέλη τους σε θέσεις κυβερνητικής εμπιστοσύνης και ευθύνης. Υπάρχει μία μόνο εξαίρεση στο πλαίσιο αυτό της υπηρεσιακής, ή ομαδικής ψηφοφορίας: Η εκλογή ενός ομοσπονδιακού διοικητή κάθε έξι χρόνια γίνεται με εθνική ψηφοφορία και ουδείς πολίτης δικαιούται ψήφους επιπλέον της μιας.

(818.2) 72:9.7 Με τον τρόπο αυτό, εκτός της εκλογής του παραπάνω διοικητή, το δικαίωμα ψήφου ασκείται από οικονομικές, επαγγελματικές, διανοητικές και κοινωνικές ομάδες πολιτών. Το ιδανικό κράτος είναι συστηματοποιημένο και κάθε ελεύθερη και ευφυής ομάδα πολιτών αντιπροσωπεύει ένα ζωτικό και ενεργό όργανο μέσα σ’ ένα μεγαλύτερο κυβερνητικό οργανισμό.

(818.3) 72:9.8 Οι σχολές πολιτικών επιστημών έχουν τη δύναμη να αρχίσουν τις διαδικασίες στα πολιτειακά δικαστήρια προς την κατεύθυνση της στέρησης του δικαιώματος ψήφου οποιουδήποτε διανοητικά καθυστερημένου, αδρανούς, αδιάφορου, ή ποινικά διωκόμενου πολίτη. Οι άνθρωποι αυτοί αναγνωρίζουν ότι, όταν το πενήντα τοις εκατό ενός έθνους είναι κατώτεροι, ή καθυστερημένοι και διαθέτουν δικαίωμα ψήφου, το συγκεκριμένο έθνος είναι καταδικασμένο. Πιστεύουν ότι η επικράτηση των μετριοτήτων σημαίνει την πτώση οποιουδήποτε έθνους. Η ψηφοφορία είναι υποχρεωτική, ενώ βαριά πρόστιμα επιβάλλονται έναντι όλων εκείνων οι οποίοι παραλείπουν να δώσουν την ψήφο τους.

10. Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

(818.4) 72:10.1 Οι μέθοδοι του λαού αυτού στην αντιμετώπιση του εγκλήματος, του ακαταλόγιστου και του εκφυλισμού, ενώ από ορισμένες απόψεις θα άρεσαν, από άλλες, θα αποδεικνύονταν, αναμφίβολα, ειδεχθείς στους περισσότερους Ουραντιανούς. Συνήθως οι εγκληματίες και οι διανοητικά καθυστερημένοι τοποθετούνται κατά φύλο σε διαφορετικές αγροτικές αποικίες και είναι απολύτως αυτοσυντηρούμενοι. Οι περισσότερο σοβαροί καθ’ έξιν εγκληματίες καθώς και οι ανίατα παράφρονες καταδικάζονται σε θάνατο σε θαλάμους αερίων από τα δικαστήρια. Πάμπολλα εγκλήματα, πέραν της δολοφονίας, περιλαμβανομένης της προδοσίας κατά της κυβέρνησης, επισύρουν την ποινή του θανάτου, ενώ η εφαρμογή της δικαιοσύνης είναι βέβαιη και άμεση.

(818.5) 72:10.2 Οι άνθρωποι αυτοί περνούν από την αρνητική στη θετική εποχή του νόμου. Πρόσφατα προχώρησαν τόσο, ώστε να επιχειρήσουν την πρόληψη του εγκλήματος καταδικάζοντας εκείνους οι οποίοι πιστεύεται ότι είναι εν δυνάμει εγκληματίες, καθώς και τους μεγαλύτερους κακοποιούς σε ισόβια κάθειρξη σε αποικίες περιορισμού. Αν οι κατάδικοι αυτοί, αποδείξουν στη συνέχεια ότι έγιναν περισσότερο φυσιολογικοί, μπορούν είτε να αποφυλακισθούν με εγγύηση, είτε να αμνηστευθούν. Η αναλογία ανθρωποκτονιών στην ήπειρο αυτή είναι μόνο το ένα τοις εκατό εκείνης των άλλων εθνών.

(818.6) 72:10.3 Οι προσπάθειες για την αποφυγή της υπόθαλψης των εγκληματιών και των καθυστερημένων έχουν αρχίσει πριν από εκατό και περισσότερα χρόνια και έχουν ήδη δώσει ικανοποιητικά αποτελέσματα. Δεν υπάρχουν φυλακές, η νοσοκομεία για τους παράφρονες. Αν μη τι άλλο, οι κατηγορίες αυτές είναι περίπου το ένα δέκατο εκείνων οι οποίες υπάρχουν στην Ουράντια.

11. Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ

(818.7) 72:11.1 Οι απόφοιτοι των ομοσπονδιακών στρατιωτικών σχολών μπορούν να τοποθετηθούν ως «φύλακες πολιτισμού» σε επτά βαθμούς, αναλόγως της ικανότητας κα της εμπειρίας τους, από τον πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Αμύνης. Το συμβούλιο αυτό αποτελείται από είκοσι πέντε μέλη, τα οποία ορίζονται από τα ανώτατα γονικά, εκπαιδευτικά και εργατικά δικαστήρια, επικυρώνονται από το ανώτατο ομοσπονδιακό δικαστήριο και προεδρεύονται τιμητικά από τον προϊστάμενο του επιτελείου των συντονισμένων στρατιωτικών υποθέσεων. Τα μέλη αυτά υπηρετούν ως την ηλικία των εβδομήντα χρόνων.

(819.1) 72:11.2 Η εξέλιξη που ακολουθούν οι εντεταλμένοι αυτοί αξιωματούχοι έχει διάρκεια τεσσάρων ετών και σχετίζεται σταθερά με την άριστη γνώση κάποιας πρακτικής, ή επαγγέλματος. Η στρατιωτική εκπαίδευση δεν παρέχεται ποτέ χωρίς αυτή τη συσχετιζόμενη εργατική, επιστημονική, ή επαγγελματική μαθητεία. Όταν ολοκληρωθεί η στρατιωτική εκπαίδευση, το άτομο έχει λάβει, κατά την τετραετή θητεία του, το ήμισυ της εκπαίδευσης η οποία δίδεται σε οποιαδήποτε από τις ειδικές σχολές, όπου τα μαθήματα έχουν επίσης διάρκεια τεσσάρων ετών. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η δημιουργία μιας επαγγελματικής στρατιωτικής τάξης, εφ’ όσον δίδεται η ευκαιρία αυτή σ’ ένα μεγάλο αριθμό ανδρών να συντηρηθούν, ενώ εξασφαλίζουν το ήμισυ της τεχνικής, ή επαγγελματικής τους εκπαίδευσης.

(819.2) 72:11.3 Οι στρατιωτικές υπηρεσίες, σε περιόδους ειρήνης, είναι απολύτως εθελοντικές και η κατάταξη σε όλους τους κλάδους υπηρεσίας είναι για τέσσερα χρόνια, στη διάρκεια των οποίων κάθε άνδρας ακολουθεί μία ειδική γραμμή σπουδών επιπλέον της επιστήμης της στρατιωτικής τακτικής. Η εκπαίδευση στη μουσική είναι μία από τις κύριες επιδιώξεις των κεντρικών στρατιωτικών σχολών και των είκοσι πέντε εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων οι οποίες είναι διεσπαρμένες στην περιφέρεια της ηπείρου. Σε περιόδους εργατικής υποτονικότητας, χιλιάδες ανέργων χρησιμοποιούνται αυτόματα στην εποικοδόμηση της στρατιωτικής άμυνας της ηπείρου κατά ξηρά, θάλασσα και αέρα.

(819.3) 72:11.4 Παρά το ότι οι άνθρωποι αυτοί διατηρούν έναν ισχυρό πολεμικό μηχανισμό ως άμυνα έναντι των επιδρομών από τους περιβάλλοντες εχθρικούς λαούς, μπορεί να καταχωρηθεί στα υπέρ τους ότι για περισσότερα από εκατό χρόνια δεν έχουν χρησιμοποιήσει τις στρατιωτικές αυτές δυνάμεις για επιθετικούς σκοπούς. Έχουν εκπολιτισθεί μέχρι του σημείου εκείνου, από το οποίο μπορούν να υπερασπισθούν σθεναρά τον πολιτισμό τους χωρίς να υποκύπτουν στον πειρασμό να χρησιμοποιήσουν τις πολεμικές τους δυνάμεις για επίθεση. Δεν έχουν γίνει εμφύλιοι πόλεμοι από την ίδρυση του ενωμένου ηπειρωτικού κράτους, κατά τη διάρκεια, ωστόσο, των τελευταίων διακοσίων χρόνων, ο λαός αυτός εκλήθη να διεξαγάγει εννέα λυσσαλέους αμυντικούς πολέμους, τρεις από τους οποίους ήσαν εναντίον πανίσχυρων συμμαχικών δυνάμεων από όλον τον πλανήτη. Αν και το έθνος αυτό διατηρεί επαρκή άμυνα εναντίον των επιθέσεων εχθρικών γειτόνων, δίνει πολύ μεγαλύτερη σημασία στην εκπαίδευση των πολιτικών, των επιστημόνων και των φιλοσόφων.

(819.4) 72:11.5 Όταν βρίσκεται σε ειρήνη με τον πλανήτη, όλοι οι κινητοί αμυντικοί μηχανισμοί ασχολούνται απολύτως με τις επιχειρήσεις, το εμπόριο και την αναψυχή. Όταν κηρύσσεται πόλεμος, κινητοποιείται ολόκληρο το έθνος. Καθ’ όλη την περίοδο των εχθροπραξιών ο μισθός των στρατιωτικών πληρώνεται από όλες τις επιχειρήσεις και οι αρχηγοί όλων των στρατιωτικών τομέων γίνονται μέλη του υπουργικού συμβουλίου του διοικητού.

12. ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΘΝΗ

(819.5) 72:12.1 Παρά το ότι η κοινωνία και η κυβέρνηση του μοναδικού αυτού λαού είναι από πολλές απόψεις ανώτερες εκείνων των εθνών της Ουράντια, πρέπει να σημειωθεί ότι στις άλλες ηπείρους (υπάρχουν ένδεκα στον πλανήτη αυτό), οι κυβερνήσεις είναι σαφώς κατώτερες εκείνων των περισσότερο προηγμένων εθνών της Ουράντια.

(819.6) 72:12.2 Ακριβώς τώρα, η ανώτερη αυτή κυβέρνηση προτίθεται να ιδρύσει διπλωματικές σχέσεις με τους κατώτερους λαούς και για πρώτη φορά παρουσιάσθηκε ένας μεγάλος θρησκευτικός ηγέτης ο οποίος συνηγορεί στην αποστολή ιεραποστόλων στα γειτονικά αυτά έθνη. Φοβούμαστε ότι πρόκειται να κάνουν το λάθος που τόσοι άλλοι έχουν κάνει, όταν επεχείρησαν να εισαγάγουν δια της βίας έναν ανώτερο πολιτισμό και μια ανώτερη θρησκεία σε άλλες φυλές. Πόσο θαυμάσιο θα ήταν για τον πλανήτη, αν το ηπειρωτικό αυτό έθνος με τον προηγμένο πολιτισμό έφερνε κοντά του τους καλύτερους από τους γειτονικούς λαούς και κατόπιν, αφού τους εκπαίδευε, να τους έστελνε πίσω ως αντιπροσώπους του πολιτισμού στους αδελφούς τους που ζουν στο σκοτάδι! Φυσικά, αν ένας Μάγιστρος Υιός επρόκειτο να έλθει σύντομα στο προηγμένο αυτό έθνος, αμέσως θα συνέβαιναν σπουδαία πράγματα σ’ αυτόν τον πλανήτη.

(820.1) 72:12.3 Η αφήγηση αυτή των υποθέσεων ενός γειτονικού πλανήτη έγινε κατόπιν ειδικής αδείας με πρόθεση την πρόοδο του πολιτισμού και την βελτίωση7 της εξέλιξης των κυβερνήσεων στην Ουράντια. Πολλά περισσότερα θα μπορούσαν να ειπωθούν, που αναμφίβολα θα ενδιέφεραν και θα συνάρπαζαν τους Ουραντιανούς, αλλά οι αποκαλύψεις αυτές καλύπτουν τα όρια που μας επιτρέπονται, σύμφωνα με τις εντολές μας.

(820.2) 72:12.4 Οι Ουραντιανοί, πάντως, πρέπει να σημειώσουν ότι ο αδελφός πλανήτης τους στην οικογένεια της Σατάνια δεν έχει ευεργετηθεί ούτε από την διοικητική, ούτε από την επιφοιτιστική αποστολή των Υιών του Παραδείσου. Ούτε οι διάφοροι λαοί της Ουράντια διακρίνονται ο ένας από τον άλλο από τόσο μεγάλη πολιτισμική ανακολουθία όπως αυτή που χωρίζει το ηπειρωτικό έθνος από τους επί του πλανήτη συντρόφους του.

(820.3) 72:12.5 Η άφθονη ροή του Πνεύματος της Αληθείας παρέχει την πνευματική βάση για την πραγματοποίηση σπουδαίων επιτευγμάτων προς τα συμφέροντα των ανθρώπινων φυλών του επιφοιτούμενου κόσμου. Ως εκ τούτου, η Ουράντια είναι πολύ καλύτερα προετοιμασμένη για την περισσότερο άμεση υλοποίηση μιας πλανητικής κυβέρνησης με τους νόμους, τους μηχανισμούς, τα σύμβολα, τις συνήθειες και τη γλώσσα του διαθέτει – και που όλα μπορούν να συμβάλουν τόσο σθεναρά στην εγκαθίδρυση της παγκόσμιας ειρήνης, σύμφωνα με τους νόμους και που θα οδηγούσαν στην απαρχή, κάποτε, μιας πραγματικής εποχής πνευματικών αγώνων. Και μία τέτοια εποχή αποτελεί το κατώφλι του πλανήτη προς τις ουτοπιστικές εποχές του φωτός και της ζωής.

(820.4) 72:12.6 [Παρουσιάσθηκε από έναν Μελχισεδέκ του Νέβαδον.]

Foundation Info

Προβολή για εκτύπωσηΠροβολή για εκτύπωση

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Όλα τα δικαιώματα κρατημένα.