ΕΓΓΡΑΦΟ 19, ΟΙ ΟΜΟΒΑΘΜΕΣ ΥΠΑΡΞΕΙΣ ΤΡΙΑΔΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

   
   Paragraph Numbers: On | Κλειστό
Προβολή για εκτύπωσηΠροβολή για εκτύπωση

Το Βιβλίο της Ουράντια

ΕΓΓΡΑΦΟ 19

ΟΙ ΟΜΟΒΑΘΜΕΣ ΥΠΑΡΞΕΙΣ ΤΡΙΑΔΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Η Παραδείσια αυτή ομάδα, η αποκαλούμενη οι Ομόβαθμες Υπάρξεις Τριαδικής Προέλευσης, περιλαμβάνει τους Διδασκάλους Υιούς της Τριάδας, οι οποίοι επίσης τοποθετούνται μεταξύ των Παραδείσιων Υιών του Θεού, τρεις ομάδες ανώτερων υπερσυμπαντικών διοικητών καθώς και την κατά κάποιο τρόπο μη προσωπική κατηγορία των Εμπνευσμένων Τριαδικών Πνευμάτων. Ακόμη και οι γηγενείς της Χαβόνα μπορούν κατάλληλα να περιληφθούν σ’ αυτή την κατηγορία των Τριαδικών προσωπικοτήτων, μαζί με πολυάριθμες ομάδες πλασμάτων που κατοικούν στον Παράδεισο. Οι Τριαδικής προέλευσης αυτές υπάρξεις για τις οποίες μιλούμε εδώ, είναι:

1. Οι Διδάσκαλοι Υιοί της Τριάδας

2. Οι Τελειοποιητές της Σοφίας

3. Οι Θείοι Σύμβουλοι

4. Οι Συμπαντικοί Ελεγκτές

5. Τα Εμπνευσμένα Τριαδικά Πνεύματα

6. Οι Γηγενείς της Χαβόνα

7. Οι Πολίτες του Παραδείσου

Με εξαίρεση τους Διδασκάλους Υιούς της Τριάδας και ίσως τα Εμπνευσμένα Τριαδικά Πνεύματα, οι ομάδες αυτές έχουν καθορισμένους αριθμούς. Η δημιουργία τους έχει ολοκληρωθεί και αποτελεί παρελθόν.

Από όλες τις ανώτερες τάξεις των ουράνιων προσωπικοτήτων οι οποίες σας απεκαλύφθησαν, οι Διδάσκαλοι Υιοί της Τριάδας είναι οι μόνοι οι οποίοι έχουν διττή δυναμικότητα. Με καταγωγή εκ φύσεως Τριάδας, λειτουργούν σχεδόν απόλυτα αφιερωμένοι στις υπηρεσίες της θείας σχέσης των υιών. Είναι οι υπάρξεις εκείνες οι οποίες λειτουργούν ως σύνδεσμοι και γεφυρώνουν το χάσμα μεταξύ των οντοτήτων οι οποίες προέρχονται από την Τριάδα και εκείνων με διττή καταγωγή.

Ενώ ο αριθμός των Σταθερών Υιών της Τριάδας έχει ολοκληρωθεί, οι Διδάσκαλοι Υιοί αυξάνονται συνεχώς. Ποιος θα είναι ο τελικός τους αριθμός δεν γνωρίζω. Μπορώ, ωστόσο, να δηλώσω εδώ ότι σύμφωνα με την τελευταία περιοδική αναφορά προς την Ουβέρσα, τα Παραδείσια αρχεία κατέδειξαν υπηρετούν 21,001,624,821 τέτοιοι Υιοί.

Οι υπάρξεις αυτές αποτελούν τη μοναδική από τις ομάδες των Υιών του Θεού που σας έχουν αποκαλυφθεί, η προέλευση των οποίων βρίσκεται στην Τριάδα του Παραδείσου. Απλώνονται στο κεντρικό σύμπαν καθώς και στα υπερσύμπαντα ενώ ένα τεράστιο σώμα τους έχει αποσπασθεί σε κάθε τοπικό σύμπαν. Υπηρετούν επίσης στον κάθε πλανήτη ξεχωριστά, όπως και οι άλλοι Παραδείσιοι Υιοί του Θεού. Εφ’ όσον το σχέδιο του μεγάλου σύμπαντος δεν έχει ακόμη απόλυτα εξελιχθεί, μεγάλοι αριθμοί Διδασκάλων Υιών παραμένουν ως εφεδρείες τον Παράδεισο και εθελοντικά αναλαμβάνουν καθήκοντα σε επείγουσες περιπτώσεις καθώς και ασυνήθιστες υπηρεσίες, σε κάθε τομέα του μεγάλου σύμπαντος, στους μοναχικούς κόσμους του διαστήματος, στα τοπικά σύμπαντα και στα υπερσύμπαντα, καθώς και στους κόσμους της Χαβόνα. Δρουν επίσης στον Παράδεισο, θα ήταν ωστόσο περισσότερο χρήσιμο αν αναβάλαμε την λεπτομερή τους ανάλυση μέχρις ότου φθάσουμε στο θέμα των Παραδείσιων Υιών του Θεού.

Σχετικά μ’ αυτό, ωστόσο, μπορούμε να σημειώσουμε ότι οι Διδάσκαλοι Υιοί είναι οι υπέρτατες συντονιστικές προσωπικότητες Τριαδικής προέλευσης. Σ’ ένα τόσο απέραντο σύμπαν των συμπάντων, υπάρχει πάντα μεγάλος κίνδυνος του να υποπέσει κανείς στο σφάλμα της περιορισμένης θεώρησης, στην ενυπάρχουσα μυσαρή αντίληψη μιας τεμαχισμένης πραγματικότητας και θείας φύσης.

Για παράδειγμα: Ο ανθρώπινος νους φυσιολογικά θα επιθυμήσει να προσεγγίσει την κοσμική φιλοσοφία που παρουσιάζεται στις αποκαλύψεις αυτές, πηγαίνοντας από το απλό και το πεπερασμένο προς το σύνθετο και άπειρο, από την ανθρώπινη προέλευση στο θείο πεπρωμένο. Ο δρόμος, αυτός, ωστόσο δεν οδηγεί στην πνευματική σοφία. Μία τέτοια διαδικασία αποτελεί τον ευκολότερο δρόμο που οδηγεί σε κάποια μορφή γενετικής γνώσης, στην καλύτερη όμως περίπτωση αποκαλύπτει μόνο την προέλευση του ανθρώπου. Ελάχιστα, ή και τίποτα δεν αποκαλύπτει για το θείο πεπρωμένο του.

Ακόμα και στη μελέτη της βιολογικής εξέλιξης του ανθρώπου στην Ουράντια, υπάρχουν σοβαρές αντιρρήσεις πάνω στην αποκλειστική ιστορική προσέγγιση μέχρι την παρούσα του κατάσταση και τα τρέχοντα προβλήματά του. Η σωστή προοπτική κάθε προβλήματος σχετικού με την πραγματικότητα – ανθρώπινου, ή θείου, γήινου, ή κοσμικού – μπορεί να υπάρξει μόνο με την πλήρη και απροκατάληπτη μελέτη και συσχετισμό των τριών φάσεων της συμπαντικής πραγματικότητας: της προέλευσης, της ιστορίας και του πεπρωμένου. Η δέουσα κατανόηση των τριών αυτών εμπειρικών πραγματικοτήτων παρέχει τη βάση για μία σώφρονα εκτίμηση της παρούσης κατάστασης.

Όταν ο ανθρώπινος νους αναλαμβάνει να ακολουθήσει τη φιλοσοφική τεχνική, αρχίζοντας από το κατώτερο για να προσεγγίσει το ανώτερο, είτε στη βιολογία, είτε στη θεολογία, διατρέχει πάντα τον κίνδυνο να διαπράξει τέσσερα συλλογιστικά λάθη:

1. Μπορεί τελικά να αποτύχει να κατανοήσει τον τελικό και ολοκληρωμένο εξελικτικό στόχο είτε της προσωπικής επίτευξης, είτε του κοσμικού πεπρωμένου.

2. Μπορεί να διαπράξει το υπέρτατο φιλοσοφικό σφάλμα υπεραπλουστεύοντας την κοσμική, εξελικτική (εμπειρική) πραγματικότητα, οδηγούμενος με τον τρόπο αυτό σε διαστρέβλωση των γεγονότων, σε διαστροφή της αλήθειας και σε παρανόηση του πεπρωμένου.

3. Η μελέτη του αιτίου είναι η μελέτη της ιστορίας. Η γνώση όμως για το πώς δημιουργείται μία ύπαρξη δεν παρέχει κατ’ ανάγκην ευφυή κατανόηση της παρούσης κατάστασης και του αληθινού χαρακτήρα μιας τέτοιας ύπαρξης.

4. Η ιστορία, μόνη, αποτυγχάνει σε μεγάλο βαθμό να αποκαλύψει τη μελλοντική εξέλιξη – το πεπρωμένο. Η πεπερασμένη προέλευση είναι χρήσιμη, αλλά μόνο το θείο αίτιο αποκαλύπτει το τελικό αποτέλεσμα. Οι αιώνιοι σκοποί δεν φαίνονται στην αρχήτου χρόνου. Το παρόν μπορεί αληθινά να ερμηνευθεί μόνο υπό το φως του σχετικού παρελθόντος και μέλλοντος.

Για το λόγο αυτό, εξ αιτίας των ανωτέρω, αλλά και για άλλους λόγους, εφαρμόζουμε την τεχνική προσέγγισης του ανθρώπου και των πλανητικών προβλημάτων του επιβιβαζόμενοι κι’ εμείς για το ταξίδι μέσα στο χρόνο και το διάστημα, από την άπειρη, αιώνια και θεία Παραδείσια Γενεσιουργό Αιτία κάθε προσωπικής πραγματικότητας και κάθε κοσμικής ύπαρξης.

Οι Τελειοποιητές της Σοφίας αποτελούν μία εξειδικευμένη δημιουργία της Παραδείσιας Τριάδας, η οποία σχεδιάστηκε για να προσωποποιήσει τη σοφία του θείου στα υπερσύμπαντα. Υπάρχουν ακριβώς επτά δισεκατομμύρια τέτοιων πλασμάτων και ένα δισεκατομμύριο είναι αποσπασμένο σε καθένα από τα επτά υπερσύμπαντα.

Από κοινού με τους ομόβαθμούς τους, τους Θείους Συμβούλους και τους Συμπαντικούς Ελεγκτές, οι Τελειοποιητές της Σοφίας πέρασαν από τη σοφία του Παραδείσου, της Χαβόνα και, εκτός του Ντιβίνινγκτον, από τους Παραδείσιους κόσμους του Πατέρα. Μετά από τις εμπειρίες; Αυτές, οι Τελειοποιητές της Σοφίας αποσπάσθηκαν για πάντα στην υπηρεσία των Αρχαίων των Ημερών. Δεν υπηρετούν στον Παράδεισο, ούτε στους κόσμους του κυκλώματος Παραδείσου-Χαβόνα. Ασχολούνται εξ ολοκλήρου με τη διοίκηση των υπερσυμπαντικών κυβερνήσεων.

Οπουδήποτε και οποτεδήποτε ένας Τελειοποιητής της Σοφίας λειτουργεί, τότε λειτουργεί στο συγκεκριμένο τόπο και χρόνο η θεία σοφία. Υπάρχει ρεαλισμός στην παρουσία και τελειότητα στην εκδήλωση της κατανόησης και της σοφίας οι οποίες εκπροσωπούνται στα έργα των κραταιών αυτών και μεγαλειωδών προσωπικοτήτων. Δεν αντανακλούν τη σοφία της Τριάδας του Παραδείσου. Αυτές οι ίδιες είναι αυτή η σοφία. Είναι η αρχή της σοφίας για όλους τους δασκάλους που εφαρμόζουν τη συμπαντική γνώση. Είναι οι κρήνες της φρόνησης και οι αστείρευτες πηγές της περίσκεψης στα ιδρύματα της μάθησης και της κρίσης σε όλα τα σύμπαντα.

Η σοφία έχει διττή προέλευση, διότι πηγάζει από την τελειότητα της θείας ενόρασης η οποία είναι συμφυής στα τέλεια πλάσματα αλλά και από την προσωπική εμπειρία την οποία αποκτούν τα εξελικτικά πλάσματα. Οι Τελειοποιητές της Σοφίας είναι η θεία σοφία της Παραδείσιας τελειότητας της βαθείας γνώσης του Θείου. Οι διαχειριστές συνεργάτες τους στην Ουβέρσα, οι Κραταιοί Αγγελιαφόροι, Εκείνοι που δεν έχουν Όνομα και Αριθμό και οι Υψηλά Ιστάμενοι στην Εξουσία, όταν δρουν από κοινού, είναι η συμπαντική, εμπειρική σοφία. Μία θεία ύπαρξη μπορεί να διαθέτει τελειότητα στην θεία γνώση. Ένας εξελισσόμενος θνητός μπορεί, ορισμένες φορές, να φθάσει στην τελειότητα της ανερχόμενης γνώσης, ούτε όμως και αυτές οι υπάρξεις μόνες εξαντλούν τις δυνατότητες όλης της σοφίας η οποία είναι δυνατόν να υπάρξει. Συνεπώς, οποτεδήποτε στη διεύθυνση του υπερσύμπαντος είναι επιθυμητή η επίτευξη του μέγιστου της διαχειριστικής σοφίας, οι τελειοποιητές αυτοί της σοφίας οι οποίοι κατέχουν τη θεία γνώση συνδέονται πάντα με τις ανελισσόμενες εκείνες οντότητες, οι οποίες ανήλθαν μέχρι του σημείου να αναλάβουν ανώτερη υπευθυνότητα στο υπερσύμπαν, μέσα από τις εμπειρικές δοκιμασίες της εξελικτικής προόδου.

Οι Τελειοποιητές της Σοφίας θα χρειάζονται πάντα το συμπλήρωμα αυτό για την ολοκλήρωση της διοικητικής τους ευθυκρισίας. Θεωρείται, όμως, ότι ένα ανώτερο και μέχρι τώρα αναπόκτητο επίπεδο σοφίας μπορεί ίσως να επιτευχθεί από τους Παραδείσιους τελικιστές, αφού, για ορισμένο διάστημα εγκατασταθούν στο έβδομο στάδιο της πνευματικής ύπαρξης. Αν το συμπέρασμα αυτό είναι σωστό, τότε οι τελειοποιημένες αυτές υπάρξεις της εξελικτικής ανάβασης αναμφίβολα θα καταστούν οι πλέον αποτελεσματικοί συμπαντικοί διαχειριστές που γνώρισε ποτέ ολόκληρη η δημιουργία. Θεωρώ ότι αυτό είναι το ανώτερο πεπρωμένο των τελικιστών.

Το πολυποίκιλο των Τελειοποιητών της Σοφίας τους καθιστά ικανούς να λαμβάνουν μέρος σε όλες, πρακτικά, τις ουράνιες υπηρεσίες των ανερχομένων πλασμάτων. Οι Τελειοποιητές της Σοφίας καθώς και η τάξη στην οποία ανήκω, οι Θείοι Σύμβουλοι, μαζί με τους Συμπαντικούς Ελεγκτές, αποτελούμε τις ανώτατες τάξεις των υπάρξεων εκείνων οι οποίες μπορούν να αναλάβουν και αναλαμβάνουν το έργο της αποκάλυψης της αλήθειας σε κάθε πλανήτη και σύστημα χωριστά, είτε βρίσκονται σε αρχικό στάδιο εξέλιξης, είτε έχουν εγκατασταθεί στη ζωή και το φως. Από καιρό σε καιρό όλοι ερχόμαστε σε επαφή με την υπηρεσία των ανερχομένων θνητών, ξεκινώντας από έναν πρωτόγονης ζωής πλανήτη μέχρο το τοπικό σύμπαν και το υπερσύμπαν, κυρίως το τελευταίο.

Αυτές οι Τριαδικής προέλευσης υπάρξεις είναι το συμβούλιο του Θείου στο χώρο των επτά υπερσυμπάντων. Δεν αποτελούν αντανάκλαση του θείου συμβουλίου της Τριάδας. Είναι το συμβούλιο. Υπάρχουν εικοσιένα δισεκατομμύρια Σύμβουλοι εν υπηρεσία και σε κάθε υπερσύμπαν είναι αποσπασμένοι τρία δισεκατομμύρια.

Οι Θείοι Σύμβουλοι είναι συνεργάτες και ισόβαθμοι των Συμπαντικών Ελεγκτών και των Τελειοποιητών της Σοφίας, με έναν στους επτά Συμβούλους να συνεργάζεται με κάθε μία από τις προσωπικότητες αυτές που αναφέραμε τελευταία. Και οι τρεις τάξεις λαμβάνουν μέρος στην κυβέρνηση των Αρχαίων των Ημερών, των μειζόνων και ελασσόνων τομέων περιλαμβανομένων, στα τοπικά σύμπαντα και τους αστερισμούς καθώς και στα συμβούλια των κυριαρχούντων στα τοπικά συστήματα.

Λειτουργούμε ανεξάρτητα, όπως ακριβώς εγώ, επιχειρώντας την παρουσίαση αυτή, αλλά και ως ομάδα των τριών επίσης, όταν η περίσταση το καλεί. Όταν λειτουργούμε ασκώντας διοικητικά καθήκοντα, συνεργαζόμαστε πάντα ένας Τελειοποιητής της Σοφίας, ένας Συμπαντικός Ελεγκτής και ένας εκ των επτά Θείων Συμβούλων.

Ένας Τελειοποιητής της Σοφίας, επτά Θείοι Σύμβουλοι και ένας Συμπεντικός Ελεγκτής συνιστούν μία επιτροπή κρίσης Τριαδικής θειότητας, το ανώτατο μετακινούμενο συμβουλευτικό σώμα στα σύμπαντα του χρόνου και του διαστήματος. Μία παρόμοια ομάδα των εννέα είναι γνωστή ως επιτροπή κρίσης η οποία είτε διαπιστώνει τα γεγονότα, είτε αποκαλύπτει την αλήθεια και όταν κρίνει κάποιο πρόβλημα και λαμβάνει μία απόφαση είναι ακριβώς το ίδιο σαν, η απόφαση αυτή, να είχε ληφθεί από ένα εκ των Αρχαίων των Ημερών, αφού σε όλα τα χρονικά των υπερσυμπάντων, μία τέτοια ετυμηγορία δεν έχει ποτέ αντιστραφεί από τους Αρχαίους των Ημερών.

Όταν οι Τρεις Αρχαίοι των Ημερών λειτουργούν, λειτουργεί η Τριάδα του Παραδείσου. Όταν η επιτροπή κρίσης των εννέα καταλήγει σε μία απόφαση, μετά την από κοινού σύσκεψη, έχουν δι’ αυτής αποφασίσει, σε κάθε πρόθεση και σκοπό, οι Αρχαίοι των Ημερών. Και αυτός είναι ο τρόπος δια του οποίου η Παραδείσια Τριάδα έρχεται σε προσωπική επαφή, όσον αφορά σε θέματα διοικητικά καθώς και κανονισμούς διακυβέρνησης με κάθε συγκεκριμένο κόσμο, σύστημα και σύμπαν.

Οι Θείοι Σύμβουλοι αποτελούν την τελειότητα του θείου συμβουλίου της Τριάδας του Παραδείσου. Εμείς αντιπροσωπεύουμε, στην πραγματικότητα είμαστε, το συμβούλιο της τελειότητας. Όταν μας συμπληρώνουν το εμπειρικό συμβούλιο των συνεργατών μας, οι τελειοποιημένες και την Αγία Τριάδα περιβληθείσες υπάρξεις της εξελικτικής ανέλιξης, οι αποφάσεις μας δεν είναι μόνο ολοκληρωμένες, αλλά υπερ-ολοκληρωμένες. Όταν το ενοποιημένο μας συμβούλιο έχει συνεργασθεί, κριθεί, επιβεβαιωθεί και ανακοινωθεί από έναν Συμπαντικό Ελεγκτή, είναι πολύ πιθανό ότι προσεγγίζει το κατώφλι της συμπαντικής ολικότητας. Τέτοιες ετυμηγορίες αντιπροσωπεύουν την πλησιέστερη προσέγγιση του απόλυτου χαρακτήρα του Θείου μέσα στα χωροχρονικά πλαίσια της κατάστασης στην οποία αφορά και του προβλήματος που πρέπει να επιλυθεί.

Επτά Θείοι Σύμβουλοι σε συνεργασία με μία τριαδοποιημένη, εξελικτική ομάδα των τριών – έναν Κραταιό Αγγελιαφόρο, έναν Υψηλά Ιστάμενο στην Εξουσία και Έναν Χωρίς Όνομα και Αριθμό – αντιπροσωπεύουν την πλησιέστερη υπερσυμπαντική προσέγγιση στην άνωση της ανθρώπινης άποψης και της θείας πρόθεσης στα σχεδόν παραδείσια επίπεδα των πνευματικών εννοιών και των πραγματικών αξιών. Μία τέτοια προσέγγιση των ενωμένων κοσμικών προθέσεων των πλασμάτων και του Δημιουργού μόνον οι επιφοιτούντες Υιού του Παραδείσου υπερβαίνουν, οι οποίοι είναι, σε κάθε φάση ατομικής εμπειρίας, Θεός και άνθρωπος μαζί.

Υπάρχουν οκτώ, ακριβώς, δισεκατομμύρια Συμπαντικοί Ελεγκτές. Οι μοναδικές αυτές υπάρξεις είναι η κρίση του Θεού. Δεν αντανακλούν απλά τις αποφάσεις της τελειότητας. Αποτελούν την κρίση της Τριάδας του Παραδείσου. Ακόμη και οι Αρχαίοι των Ημερών δεν κρίνουν ει μη μόνο σε συνεργασία με τους Συμπαντικούς Ελεγκτές.

Σε κάθε ένα από τα δισεκατομμύρια κόσμων του κεντρικού σύμπαντος είναι εντεταλμένος ένας Ελεγκτής, ο οποίος λειτουργεί πάνω στην πλανητική διοίκηση του οικείου Αιώνιου των Ημερών. Ούτε οι Τελειοποιητές της Σοφίας ούτε οι Θείοι Σύμβουλοι είναι για πάντα αποσπασμένοι, κατά τον ίδιο τρόπο, στη διοίκηση της Χαβόνα, αλλά και ουδείς από εμάς μας καταλαβαίνει το λόγο για τον οποίο οι Συμπαντικοί Ελεγκτές βρίσκονται εγκαταστημένοι στο κεντρικό σύμπαν. Οι παρούσες δραστηριότητές τους δύσκολα ερμηνεύουν την απόσπασή τους στην Χαβόνα και για το λόγο αυτό υποπτευόμαστε ότι βρίσκονται εκεί εν αναμονή των αναγκών κάποιας μελλοντικής συμπαντικής περιόδου κατά την οποία ο πληθυσμός της Χαβόνα θα μπορούσε εν μέρει να αλλάξει.

Σε κάθε ένα από τα επτά υπερσύμπαντα ένα δισεκατομμύριο Ελεγκτές είναι αποσπασμένοι. Τόσο ο καθένας μόνος, όσο και σε συνεργασία με τους Τελειοποιητές της Σοφίας και τους Θείους Συμβούλους, δρουν σε όλους τους τομείς των επτά υπερσυμπάντων. Με τον τρόπο αυτό, ένας Ελεγκτής δρα σε όλα τα επίπεδα του μεγάλου σύμπαντος, από τους τέλειους κόσμους της Χαβόνα μέχρι τα συμβούλια των Κυριάρχων των Συστημάτων και αποτελούν οργανικό μέρος όλων των απονεμητικών επικυρώσεων των εξελικτικών κόσμων.

Οποτεδήποτε και οπουδήποτε είναι παρών ένας Συμπαντικός Ελεγκτής, εκεί ασκείται, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, η Θεία κρίση. Και εφ’ όσον οι Ελεγκτές καταλήγουν στην ετυμηγορία τους σε συνεργασία με τους Τελειοποιητές της Σοφίας και τους Θείους Συμβούλους, οι αποφάσεις αυτές περικλείουν την ενοποιημένη σοφία, την πρόθεση και την κρίση της Παραδείσιας Τριάδας. Στην νομική αυτή ομάδα των τριών ο Τελειοποιητής της Σοφίας θα μπορούσε να είναι η έννοια του «ήμουν», ο Θείος Σύμβουλος η έννοια του «θα είμαι» αλλά ο Συμπαντικός Ελεγκτής είναι η έννοια του «είμαι.»

Οι Ελεγκτές είναι συμπαντικές ολοκληρωμένες προσωπικότητες. Όταν χίλιοι μάρτυρες έχουν καταθέσει – ή, ένα εκατομμύριο – όταν έχει μιλήσει η φωνή της σοφίας και το συμβούλιο του θείου έχει καταγράψει, όταν έχει προστεθεί η κατάθεση της ανερχόμενης τελειότητας, τότε λειτουργεί ο Ελεγκτής και τότε αποκαλύπτεται άμεσα η αλάθητη και θεία ολοκλήρωση όλων όσων έχουν συμβεί. Και η αποκάλυψη αυτή αντιπροσωπεύει το θείο πόρισμα, το σύνολο και την ουσία μιας οριστικής και τέλειας απόφασης. Για το λόγο αυτό, όταν μιλήσει ένας Ελεγκτής ουδείς άλλος μπορεί να μιλήσει, εφ’ όσον ο Ελεγκτής έχει περιγράψει το πραγματικό και αλάθητο σύνολο όλων όσων έχουν συμβεί νωρίτερα. Όταν εκείνος μιλά, δεν υπάρχει έφεση.

Περισσότερο κατανοώ τη λειτουργία του νου ενός Τελειοποιητή της Σοφίας, αλλά είναι βέβαιο ότι δεν αντιλαμβάνομαι πλήρως τη λειτουργία του λαμβάνοντος αποφάσεις νου ενός Συμπαντικού Ελεγκτή. Πιστεύω ότι οι Ελεγκτές διατυπώνουν καινούργιες έννοιες και δημιουργούν καινούργιες αξίες συσχετίζοντας τα γεγονότα, τις αλήθειες και τα ευρήματα που τους παρουσιάζονται κατά την πορεία της εξέτασης των συμπαντικών υποθέσεων. Φαίνεται πιθανόν ότι οι Συμπαντικοί Ελεγκτές είναι σε θέση να προβάλλουν αυθεντικές ερμηνείες από το συνδυασμό της ενόρασης του τέλειου Δημιουργού και την εμπειρία του τελειοποιημένου πλάσματος. Ο συσχετισμός αυτός της Παραδείσιας τελειότητας και της συμπαντικής εμπειρίας αναμφίβολα δημιουργεί μία νέα αξία στο απώτατο.

Ωστόσο, δεν είναι αυτό το τέλος των δυσκολιών μας πάνω στη λειτουργία του νου των Συμπαντικών Ελεγκτών. Έχοντας δεόντως εξετάσει όλα όσα γνωρίζουμε, ή πιθανολογούμε σχετικά με τη δράση ενός Ελεγκτή σε οποιαδήποτε δεδομένη συμπαντική περίσταση, βρίσκουμε ότι εξακολουθούμε να μην μπορούμε να προβλέψουμε τις αποφάσεις, ή να προδικάσουμε την ετυμηγορία του. Προσδιορίζουμε με μεγάλη ακρίβεια το πιθανό αποτέλεσμα του συνδυασμού της πρόθεσης ενός Δημιουργού και της εμπειρίας ενός πλάσματος, αλλά τα συμπεράσματα αυτά δεν αποτελούν πάντα ακριβείς προγνώσεις των αποκαλύψεων ενός Ελεγκτή. Φαίνεται πιθανόν ότι οι Ελεγκτές αποτελούν, κατά κάποιο τρόπο, το σύνδεσμο με το Θείο Απόλυτο, αφού, διαφορετικά, δεν είμαστε σε θέση να ερμηνεύσουμε πολλές από τις αποφάσεις και τα θεσπίσματά τους.

Οι Τελειοποιητές της Σοφίας, οι Θείοι Σύμβουλοι και οι Συμπαντικοί Ελεγκτές, μαζί με τις επτά τάξεις των Προσωπικοτήτων της Υπέρτατης Τριάδας, συνιστούν τις δέκα εκείνες ομάδες οι οποίες, ορισμένες φορές, έχουν ονομασθεί Σταθεροί Υιοί της Αγίας Τριάδας. Μαζί αποτελούν το μεγάλο σώμα των διοικητών, των κυριάρχων, των διαχειριστών, των εισηγητών, των συμβούλων και των δικαστών της Αγίας Τριάδας. Ο αριθμός τους υπερβαίνει κατά τι τα τριάντα επτά δισεκατομμύρια. Δύο δισεκατομμύρια εβδομήντα έχουν τη βάση τους στο κεντρικό σύμπαν και περισσότεροι από πέντε δισεκατομμύρια σε κάθε υπερσύμπαν.

Είναι πολύ δύσκολο να περιγραφούν τα πλαίσια λειτουργίας των Σταθερών Υιών της Αγίας Τριάδας. Η δήλωση ότι η δράση τους είναι πεπερασμένα καθορισμένη θα ήταν ανακριβής, εφ’ όσον υπάρχουν πράξεις στα αρχεία του υπερσύμπαντος που υποδηλώνουν το αντίθετο. Δρουν σε οποιοδήποτε επίπεδο συμπαντικής διοίκησης, ή δικαστικής απόφασης απαιτηθεί από τις χωροχρονικές συνθήκες και τούτο ισχύει για την παρελθούσα, παρούσα και μελλοντική εξέλιξη του κυρίου σύμπαντος.

Ελάχιστα θα μπορέσω να σας πω για τα Εμπνευσμένα Τριαδικά Πνεύματα, εφ’ όσον αυτά αποτελούν μία από τις λίγες, απολύτως απόκρυφες τάξεις πλασμάτων που υπάρχουν, απόκρυφες, αναμφίβολα, επειδή τους είναι αδύνατο να αποκαλυφθούν ακόμα και σε εκείνους από εμάς, των οποίων η προέλευση βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στην απαρχή της δημιουργίας των. Δημιουργούνται από την Αγία Τριάδα του Παραδείσου και μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε μεμονωμένα από μία, είτε από δύο Θέοτητες, είτε και από τις τρεις. Δεν γνωρίζουμε αν ο αριθμός των πνευμάτων αυτών έχει συμπληρωθεί, ή αν συνεχίζει να αυξάνεται, τείνουμε όμως να πιστέψουμε ότι ο αριθμός τους δεν έχει ακόμη καθορισθεί.

Ούτε τη φύση, ούτε τη δράση των Εμπνευσμένων Πνευμάτων κατανοούμε πλήρως. Είναι δυνατόν να ανήκουν στην κατηγορία των υπερατομικών πνευμάτων. Φαίνεται ότι λειτουργούν σε όλα τα γνωστά κυκλώματα και εμφανίζονται να δραστηριοποιούνται εντελώς ανεξάρτητα από τον τόπο και το χρόνο. Λίγα, όμως, γνωρίζουμε γι’ αυτά, εκτός εκείνων τα οποία συνάγουμε για το χαρακτήρα τους από τη φύση των δραστηριοτήτων τους, τα αποτελέσματα των οποίων βεβαίως παρατηρούμε σε διάφορα σημεία των συμπάντων.

Υπό ορισμένες συνθήκες, τα Εμπνευσμένα αυτά Πνεύματα μπορούν να προσωποποιηθούν επαρκώς ώστε να αναγνωρίζονται από Τριαδικής προέλευσης υπάρξεις. Τα έχω δει ο ίδιος. Θα ήταν όμως αδύνατο για τις κατώτερες τάξεις των ουρανίων πλασμάτων να αναγνωρίσουν έστω και ένα τους. Από καιρό σε καιρό και κατά τη διεύθυνση των εξελισσομένων συμπάντων προκύπτουν καταστάσεις κατά τις οποίες οποιαδήποτε Τριαδικής προέλευσης ύπαρξη μπορεί άμεσα να απασχολήσει τα Πνεύματα αυτά στην επέκταση της αποστολής του. Για το λόγο αυτό γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και ότι υπό ορισμένες προϋποθέσεις μπορούμε να απαιτήσουμε και να λάβουμε την αρωγή τους, ακόμη και να αναγνωρίσουμε την παρουσία τους, ορισμένες φορές. Δεν αποτελούν, ωστόσο, μέρος της εκδήλωσης και της οριστικά αποκαλυφθείσας οργάνωσης της διαπιστευμένης με την διεύθυνση των συμπάντων του χώρου και του χρόνου, πριν οι υλικές αυτές δημιουργίες έλθουν στο φως και στη ζωή. Η θέση τους στην παρούσα οικονομία, ή διοίκηση των εξελισσομένων επτά υπερσυμπάντων δεν είναι σαφής. Αποτελούν απόκρυφο της Αγίας Τριάδας του Παραδείσου.

Οι Μελχισεδέκ του Νέβαδον διδάσκουν ότι τα Εμπνευσμένα Τριαδικά Πνεύματα είναι προορισμένα, κάποτε, στο αιώνιο μέλλον, να δράσουν στο χώρο των Μοναχικών Αγγελιαφόρων, οι τάξεις των οποίων αργά αλλά σταθερά μειώνονται εξ αιτίας των αποστολών τους ως συνεργατών ορισμένων τύπων τριαδοποιημένων υιών.

Τα Εμπνευσμένα Πνεύματα είναι τα μοναχικά Πνεύματα του σύμπαντος των συμπάντων. Ως Πνεύματα μοιάζουν πολύ με τους Μοναχικούς Αγγελιαφόρους εκτός του ότι οι τελευταίοι διαθέτουν ευδιάκριτη προσωπικότητα. Αποκτούμε μεγάλο μέρος της γνώσης μας για τα Εμπνευσμένα Πνεύματα από τους Μοναχικούς Αγγελιαφόρους, οι οποίοι διακρίνουν τη σχέση τους βάσει μιας εγγενούς ευαισθησίας προς την παρουσία των Εμπνευσμένων Πνευμάτων, η οποία λειτουργεί αλάθητα, ακριβώς όπως μία μαγνητική βελόνα δείχνει ένα μαγνητικό πόλο. Όταν ένας Μοναχικός Αγγελιαφόρος βρίσκεται κοντά σε ένα Εμπνευσμένο Τριαδικό Πνεύμα, έχει συνείδηση της ποιοτικής ένδειξης μιας τέτοιας θείας παρουσίας, καθώς επίσης και της ποσοτικής καταχώρησης, η οποία του επιτρέπει, ουσιαστικά, να γνωρίζει την κατάταξη, ή τον αριθμό της παρουσίας του Πνεύματος, ή των Πνευμάτων.

Μπορώ να αναφέρω άλλο ένα ενδιαφέρον γεγονός: Όταν ένας Μοναχικός Αγγελιαφόρος βρίσκεται σ’ έναν πλανήτη του οποίου οι κάτοικοι ενοικούνται από τους Ρυθμιστές της Σκέψης, όπως η Ουράντια, έχει επίγνωση της ποιοτικής διέγερσης η οποία του δημιουργείται εξ αιτίας της ευαισθησίας του στην αναγνώριση της πνευματικής παρουσίας. Σε παρόμοιες περιπτώσεις δεν υφίσταται ποσοτική διέγερση, μόνο ποιοτική διαφοροποίηση. Τέτοια αντίδραση δεν δημιουργείται από την επαφή με τους κατοίκους ενός πλανήτη στον οποίο δεν πηγαίνουν οι Ρυθμιστές της Σκέψης. Τούτο υποδηλώνει ότι οι Ρυθμιστές της Σκέψης σχετίζονται, κατά κάποιο τρόπο, ή συνδέονται με τα Εμπνευσμένα Πνεύματα της Τριάδας του Παραδείσου. Είναι πιθανόν, κατά κάποιο τρόπο, να συνδέονται σε ορισμένες φάσεις του έργου τους. Δεν γνωρίζουμε όμως στ’ αλήθεια. Και οι δύο δημιουργούνται κοντά στο κέντρο και τη γενεσιουργό αιτία των πάντων, αλλά δεν ανήκουν στην ίδια τάξη πλασμάτων. Οι Ρυθμιστές της Σκέψης προέρχονται από τον Πατέρα και μόνον. Τα Εμπνευσμένα Πνεύματα είναι οι απόγονοι της Τριάδας του Παραδείσου.

Είναι προφανές ότι τα Εμπνευσμένα Πνεύματα δεν ανήκουν στο εξελικτικό σχέδιο του κάθε πλανήτη, ή σύμπαντος και παρ’ όλα αυτά, φαίνονται να βρίσκονται σχεδόν παντού. Ακόμη και σ’ εμένα, που είμαι επιφορτισμένος με τη διατύπωση της παρουσίασης αυτής, η προσωπική ευαισθησία του συνεργαζόμενου μαζί μου Μοναχικού Αγγελιαφόρου απέναντι στην παρουσία αυτής της τάξης των Πνευμάτων, καταδεικνύει ότι υπάρχει κοντά μας, αυτήν ακριβώς τη στιγμή, όχι μακρύτερα από δέκα μέτρα, ένα Πνεύμα της τάξης των Εμπνευσμένων και τρίτης σε όγκο δυναμικής παρουσίας. Η Τρίτη σε όγκο δυναμική παρουσία μας υποδηλώνει την πιθανότητα του να δρουν μαζί τρία Εμπνευσμένα Πνεύματα.

Μέσα σε περισσότερες από δώδεκα τάξεις πλασμάτων με τα οποία συνεργάζομαι τη στιγμή αυτή, οι Μοναχικοί Αγγελιαφόροι είναι οι μόνοι οι οποίοι έχουν συνείδηση της παρουσίας των μυστηριωδών αυτών οντοτήτων της Τριάδας. Επιπλέον, δε, ενώ με τον τρόπο αυτό πληροφορούμεθα την εγγύτητα των θείων αυτών πνευμάτων, αγνοούμε εξ ίσου την αποστολή τους. Πράγματι, δεν γνωρίζουμε αν πρόκειται απλά για ενδιαφερόμενους παρατηρητές των έργων μας, ή εάν, κατά κάποιο άγνωστο σε εμάς τρόπο, συμβάλλουν στην επιτυχία των έργων που έχουμε αναλάβει.

Γνωρίζουμε ότι οι Διδάσκαλοι Υιοί της Τριάδας είναι αφοσιωμένοι στο έργο της συνειδητής διαφώτισης των πλασμάτων του σύμπαντος. Έχω φθάσει στο αμετακίνητο συμπέρασμα ότι τα Εμπνευσμένα Τριαδικά Πνεύματα, με υπερσυνειδητές τεχνικές, δρουν, επίσης, ως διδάσκαλοι των βασιλείων. Είμαι πεπεισμένος ότι υπάρχει ένας απέραντος όγκος βασικής πνευματικής γνώσης, μία αλήθεια απαραίτητη για την ανώτατη πνευματική κατάκτηση, η οποία δεν μπορεί να αποκτηθεί συνειδητά. Η αυτοσυνείδηση θα έθετε σε κίνδυνο τη βεβαιότητα της αποδοχής. Αν η άποψή μας αυτή είναι σωστή, και ολόκληρη η τάξη μου συμφωνεί σ’ αυτό, μπορεί η αποστολή των Εμπνευσμένων αυτών Πνευμάτων να συνίσταται στο να υπερνικάται αυτή η δυσκολία, στο να γεφυρώνεται το χάσμα στο συμπαντικό σχέδιο της ηθικής διαφώτισης και του πνευματικού επιτεύγματος. Θεωρούμε ότι αυτοί οι δύο τύποι των Τριαδικής προέλευσης διδασκάλων δημιουργούν κάποιο είδος συνδέσμου μέσα από τις δραστηριότητές τους, αλλά δεν το γνωρίζουμε πραγματικά.

Στους εκπαιδευόμενους κόσμους του υπερσύμπαντος και στα αιώνια κυκλώματα της Χαβόνα, έχω συναδελφωθεί με τους τελειοποιούμενους θνητούς – πνευματικοποιημένες και ανελισσόμενες ψυχές από τα εξελικτικά βασίλεια – εκείνοι, όμως, δεν έλαβαν ποτέ γνώση των Εμπνευσμένων Πνευμάτων, τα οποία, στους αιώνες των αιώνων, οι δυνάμεις αναζήτησης που βρίσκονται στους Μοναχικούς Αγγελιαφόρους θα έδειχναν ότι βρίσκονται πολύ κοντά μας. Έχω απεριόριστα συνδιαλλαγεί με όλες τις τάξεις των Υιών του Θεού, ανώτερες και κατώτερες και διεπίστωσα ότι ακόμη και εκείνοι έχουν την ίδια άγνοια επί των παραινέσεων των Εμπνευσμένων Τριαδικών Πνευμάτων. Μπορούν και αναλογίζονται παρελθούσες εμπειρίες τους και εξιστορούν περιστατικά τα οποία δεν είναι δυνατόν να ερμηνευθούν αν δεν ληφθεί υπ’ όψιν η δράση τέτοιων Πνευμάτων. Εκτός όμως των Μοναχικών Αγγελιαφόρων και, ορισμένες φορές, των Τριαδικής προέλευσης πλασμάτων, καμία από τις ουράνιες οικογένειες δεν αντελήφθη ποτέ την εγγύτητα των Εμπνευσμένων Πνευμάτων.

Δεν πιστεύω ότι τα Εμπνευσμένα Τριαδικά Πνεύματα παίζουν μαζί μου το κρυφτό. Πιθανόν να προσπαθούν να μου αποκαλυφθούν, όπως εγώ προσπαθώ να επικοινωνήσω μαζί τους. Οι δυσκολίες και οι περιορισμοί μας πρέπει να είναι αμοιβαίοι και εγγενείς. Είμαι ικανοποιημένος από το γεγονός ότι δεν υπάρχουν αυθαίρετα μυστικά στο σύμπαν. Για το λόγο αυτό, δεν θα σταματήσω ποτέ τις προσπάθειές μου να λύσω το μυστήριο της απομόνωσης αυτών των Πνευμάτων, τα οποία ανήκουν στην τάξη μου.

Και από όλα αυτά, εσείς οι θνητοί που τώρα κάνετε τα πρώτα σας βήματα στο αιώνιο ταξίδι, μπορείτε να καταλάβετε καλά ότι έχετε μακρύ δρόμο εμπρός σας προτού αποκτήσετε «οπτική» και «υλική» επιβεβαίωση. Για πάρα πολύ ακόμη θα βασιστείτε στην πίστη και θα εξαρτηθείτε από την αποκάλυψη, αν ελπίζετε ότι θα προχωρήσετε με ταχύτητα και ασφάλεια.

Οι γηγενείς της Χαβόνα είναι η άμεση δημιουργία της Τριάδας ρου Παραδείσου και ο αριθμός τους είναι βρίσκεται πέραν της αντίληψης του περιορισμένου σας νου. Ούτε είναι δυνατόν για τους Ουραντιανούς να συλλάβουν τις εγγενείς ικανότητες τέτοιων θεία τέλειων πλασμάτων, όπως είναι οι Τριαδικής προέλευσης φυλές του αιώνιου σύμπαντος. Ουδέποτε θα μπορέσετε να δείτε αυτές τις μεγαλειώδεις υπάρξεις· θα πρέπει να περιμένετε να φθάσετε στη Χαβόνα, όπου θα μπορέσετε να τους χαιρετήσετε ως πνευματικούς συντρόφους.

Κατά τη μακρά σας παραμονή στο ένα δισεκατομμύριο κόσμους του πολιτισμού της Χαβόνα, θα αναπτύξετε μία αιώνια φιλία με τις υπέροχες αυτές υπάρξεις. Και είναι τόσο βαθιά η φιλία αυτή που αναπτύσσεται μεταξύ των κατώτερων πλασμάτων από τους κόσμους του διαστήματος και των ανώτατων αυτών υπάρξεων οι οποίες γεννήθηκαν στους τέλειους κόσμους του κεντρικού σύμπαντος! Οι ανελισσόμενοι θνητοί, στη μακρόχρονη και στοργική σχέση τους με τους γηγενείς της Χαβόνα, κάνουν πολλά για να αντισταθμίσουν την πνευματική πενία των προηγούμενων σταδίων της προοδευτικής τους θνητής πορείας. Ταυτόχρονα, μέσω των επαφών τους με τους ανερχόμενους οδοιπόρους, οι κάτοικοι της Χαβόνα αποκτούν μία εμπειρία η οποία σε μεγάλο βαθμό υπερβαίνει το εμπειρικό τους μειονέκτημα του να έχουν ζήσει πάντοτε μία ζωή θείας τελειότητας. Το καλό τόσο για τους ανερχόμενους θνητούς όσο και για τους κατοίκους της Χαβόνα είναι μέγα και αμοιβαίο.

Οι γηγενείς της Χαβόνα, όπως και όλες οι άλλες Τριαδικής προέλευσης προσωπικότητες έχουν σχεδιαστεί με θεία τελειότητα και, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τις άλλες, τις Τριαδικής προέλευσης προσωπικότητες το πέρασμα του χρόνου μεγαλώνει το απόθεμα των εμπειρικών ταλέντων τους. Ανόμοια, όμως, με τους Σταθερούς Υιούς της Τριάδας, οι κάτοικοι της Χαβόνα μπορούν να εξελιχθούν, μπορούν να αποκτήσουν ένα μη αποκαλυφθέν μελλοντικό πεπρωμένο στην αιωνιότητα. Τούτο καταδεικνύεται από τους κατοίκους εκείνους της Χαβόνα οι οποίοι δια της υπηρεσίας τους αποκτούν την ικανότητα της συνένωσης με ένα τμήμα ενός μη-Ρυθμιστή Πατέρα και με τον τρόπο αυτό προκρίνονται για να γίνουν μέλη του Σώματος των Θνητών της Τελικότητας. Υπάρχουν και άλλα σώματα τελικιστών ανοικτά στους γηγενείς αυτούς του κεντρικού σύμπαντος.

Η εξέλιξη της κατάστασης των γηγενών της Χαβόνα έχει κατά καιρούς προβληματίσει την Ουβέρσα. Εφ’ όσον διαρκώς φιλτράρονται μέσα στα διάφορα Παραδείσια Σώματα της Τελικότητας και εφ’ όσον δεν δημιουργούνται πλέον, είναι προφανές ότι ο αριθμός εκείνων που παραμένουν στη Χαβόνα διαρκώς μειώνεται. Η ύστατη συνέπεια των διεργασιών αυτών δεν μας έχει αποκαλυφθεί, ωστόσο δεν πιστεύουμε ότι η Χαβόνα θα χάσει κάποτε εντελώς τους κατοίκους της. Σκεφθήκαμε τη θεωρία σύμφωνα με την οποία οι κάτοικοι της Χαβόνα ίσως σταματήσουν να εισέρχονται στο σώμα τελικιστών κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια των εποχών της διαδοχικής δημιουργίας των επιπέδων του εξωτερικού διαστήματος. Σκεφθήκαμε ακόμη ότι στις μελλοντικές αυτές συμπαντικές εποχές το κεντρικό σύμπαν μπορεί να κατοικηθεί από μία μικτή ομάδα πλασμάτων, μία κατηγορία πολιτών η οποία θα αποτελείται εν μέρει μόνο από τους αυθεντικούς κατοίκους της Χαβόνα. Δεν γνωρίζουμε ποια τάξη, ή τύπος πλασμάτων πρόκειται, έτσι, να κατοικήσει τη μελλοντική Χαβόνα, αλλά έχουμε σκεφθεί:

1. Τους γιουνιβιτέιτια, εκείνους οι οποίοι επί του παρόντος είναι οι μόνιμοι πολίτες των αστερισμών του τοπικού σύμπαντος

2. Μελλοντικούς τύπους θνητών οι οποίοι μπορεί να γεννηθούν στους κατοικημένους κόσμους των συπερσυμπάντων, τις μελλοντικές εποχές του φωτός και της ζωής

3. Την εισερχόμενη πνευματική αριστοκρατία των διαδοχικών εξωτερικών συμπάντων.

Γνωρίζουμε ότι η Χαβόνα της προηγούμενης συμπαντικής εποχής ήταν κάπως διαφορετική από τη Χαβόνα του παρόντος. Θεωρούμε λογικό το να υποθέσουμε ότι είμαστε τη στιγμή αυτή μάρτυρες των αργών αυτών αλλαγών οι οποίες λαμβάνουν χώρα στο κεντρικό σύμπαν και οι οποίες αποτελούν προπομπούς των εποχών που θα έλθουν. Ένα είναι βέβαιο: Το σύμπαν δεν είναι στατικό. Μόνον ο Θεός παραμένει αναλλοίωτος.

Στον Παράδεισο κατοικούν πολυάριθμες ομάδες υπέροχων πλασμάτων, οι Πολίτες του Παραδείσου. Δεν ασχολούνται άμεσα με το σχέδιο τελειοποίησης των ανερχομένων πλασμάτων ελεύθερης βούλησης και για το λόγο αυτό δεν αποκαλύπτονται πλήρως στους θνητούς της Ουράντια. Υπάρχουν περισσότερες από τρεις χιλιάδες τάξεις από αυτές τις ουράνιες διάνοιες, ενώ η τελευταία τους εξατομικεύθηκε ταυτόχρονα με την εντολή της Τριάδας, η οποία έθεσε σε εφαρμογή το δημιουργικό σχέδιο των επτά υπερσυμπάντων του χρόνου και του διαστήματος.

Οι Πολίτες του Παραδείσου και οι γηγενείς της Χαβόνα αποκαλούνται ορισμένες φορές, συλλογικά, ως προσωπικότητες του Παραδείσου-Χαβόνα.

Τούτο ολοκληρώνει την ιστορία των υπάρξεων εκείνων οι οποίες δημιουργήθηκαν από την Τριάδα του Παραδείσου. Καμία από αυτές δεν έχει ποτέ παρεκκλίνει του ορθού. Επιπλέον, με την υψηλότερη έννοια, είναι όλες προικισμένες με ελεύθερη βούληση.

Οι Τριαδικής προέλευσης υπάρξεις κατέχουν το προνόμιο της διάβασης το οποίο τις ανεξαρτητοποιεί από τις μεταφορικές προσωπικότητες, όπως είναι τα σεραφείμ. Όλες διαθέτουν τη δύναμη να κινούνται απεριόριστα και γρήγορα μέσα στο σύμπαν των συμπάντων. Εξαιρώντας τα Εμπνευσμένα Πνεύματα, δεν μπορούμε να φθάσουμε την σχεδόν απίστευτη ταχύτητα των Μοναχικών Αγγελιαφόρων, ωστόσο είμαστε σε θέση να χρησιμοποιήσουμε το άθροισμα των μεταφορικών υπηρεσιών του διαστήματος ώστε να φθάσουμε σε οποιοδήποτε σημείο ενός υπερσύμπαντος, από το αρχηγείο του, σε λιγότερο από ένα έτος σύμφωνα με το χρόνο της Ουράντια. Χρειάζομαι 109 ημέρες του χρόνου σας για να ταξιδέψω από την Ουβέρσα στην Ουράντια.

Μέσα από τις ίδιες αυτές λεωφόρους μπορούμε να επικοινωνούμε άμεσα μεταξύ μας. Ολόκληρη η τάξη μας στη δημιουργία βρίσκεται σε επαφή με κάθε άτομο που περιλαμβάνεται σε κάθε κατηγορία των παιδιών της Τριάδας του Παραδείσου, εκτός των Εμπνευσμένων Πνευμάτων.

(Παρουσιάσθηκε από έναν Θείο Σύμβουλο της Ουβέρσα).

Foundation Info

Προβολή για εκτύπωσηΠροβολή για εκτύπωση

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Όλα τα δικαιώματα κρατημένα.