Informacje o harmonogramie kursów i rejestracji

DrukujDrukuj
Rozpoczął się trymestr kwietniowy. Oto kursy, które są obecnie oferowane.
Inne kursy będą dostępne wrześniowy i zostaną ogłoszone w sierpień.
 
 
Kwiecień trymestr

Ojciec Uniwersalny

Prowadzący-Facylitator: Tomasz Kołomyjski

Na tym kursie będziemy studiować przekazy otwierające Księgę Urantii, które ujawniają osobowość, naturę i atrybuty Boga, naszego Uniwersalnego Ojca. Przeczytamy zaproszenie do poszukania Go, do rozpoczęcia "najwyższej przygody mieszkańców wszystkich światów czasu i przestrzeni" i usłyszymy boskie przykazanie, by Go poznać i dążyć do stania się takim jak On i do uczestniczenia w Jego boskiej doskonałości i miłości.

Poziom: średniozaawansowany

Przekazy: 1, 2, 3, 4, 5

Foundation Info

DrukujDrukuj

Urantia Foundation, 533 Diversey Parkway, Chicago, IL 60614 USA |
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Wszelkie prawa zastrzeżone