Kierownictwo

DrukujDrukuj

Cenimy:

Miłości pełną służbę; bezinteresowne oddanie; odważną lojalność; autentyczną rzetelność; światłą prawość; niegasnącą nadzieję; szczere zaufanie; miłosierne pełnienie obowiązków; niezachwianą dobroć; wielkoduszną tolerancję; trwały pokój; cenimy sobie wszystko to, co Boskie.

Powiernicy

Gard Jameson
Gard Jameson

Skarbnik – Gard kupił egzemplarz Księgi Urantii w roku 1972, w księgarni w Kalifornii, obok Uniwersytetu Stanford, gdzie studiował religioznawstwo porównawcze. Odniósł wrażenie, że nie spotkał się jeszcze z podobną książką, czy to filozoficzną czy religijną. Zaraz po tym, jak Gard kupił Księgę Urantii, jego przyjaciel Brian, też student, pożyczył książkę i wkrótce powiedział: „Gard, czy wiesz, co ty masz? To jest objawienie”.

To stwierdzenie ożywiło zaciekawienie Garda i zaczął czytać książkę. Wkrótce skontaktował się z Fundacją Urantii, po czym przyłączył się do grupy studiującej książkę w Berkeley, która spotykała się raz w tygodniu.

Gard mówi, że „pierwsze przeczytanie Księgi Urantii było początkiem odkrywczej pielgrzymki, początkiem uświadomienia sobie faktu, że Bóg ma określoną wolę odnośnie każdego życia. Taka pielgrzymka jest największą przygodą, jaką można mieć”.

Po dwudziestu pięciu latach w świecie biznesu, jako biegły księgowy i planista finansowy, wrócił do studiów i zrobił doktorat z religioznawstwa porównawczego w Podyplomowym Instytucie Pacifica, w Santa Barbara.

Niedawno opublikował swą pierwszą książkę a przez ostatnie dziesięć lat wykłada filozofię na Uniwersytecie w Nevadzie.

Ma żonę, Florence, jak to określił „przez 28 cudownych lat” i dwoje dzieci, Michaela i Julię.

Georges Michelson-Dupont
Georges Michelson-Dupont

Wiceprezes - Georges Michelson-Dupont urodził się w Paryżu, w roku 1947. W roku 1971 ożenił się z Marlène, która jest czytelnikiem Księgi Urantii i ma dwie dorosłe córki. Jest inżynierem elektrometalurgiem. Georges, wraz z Marlène, są właścicielami firmy, produkującej wysokiej klasy meble i wyposażenie wnętrz.

Ojciec Georges’a zapoznał go z Księgą Urantii we wczesnych latach sześćdziesiątych. Georges był członkiem zespołu, który spędził piętnaście lat korygując i poprawiając tłumaczenie francuskie.

W końcu lat osiemdziesiątych i wczesnych dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, jako prezes stowarzyszenia czytelników francuskich, Georges zorganizował kilka międzynarodowych konferencji dla czytelników Księgi Urantii, które odbyły się we Francji, w latach 1986, 1989, 1992 i 1995. Zorganizował również i prowadził pierwszą konferencję dla tłumaczy Księgi Urantii, w roku 1989.

W roku 1994 powiernicy Fundacji Urantii nominowali Georges’a i Marlène na reprezentantów Fundacji Urantii w krajach francuskojęzycznych. Georges został powiernikiem Fundacji Urantii we wrześniu, roku 1995 a w roku 1996 został pierwszym prezesem sekcji francuskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Urantii (UAI). W roku 1999 Dorothy Elder i Georges założyli Internetową Szkołę Księgi Urantii (UBIS).

Dziś Georges jest wiceprezesem Fundacji Urantii i kierownikiem tłumaczeń.

Judy Van Cleave
Judy Van Cleave

Judy jest czytelniczką Księgi Urantii od roku 1973, kiedy to jej siostra zapoznała ją z książką. Prowadziła grupy studiujące i uczestniczyła w nich, jest założycielką i członkiem zarządu Stowarzyszenia Urantii w Idaho i działała w zarządzie Stowarzyszenia Urantii Stanów Zjednoczonych (UAUS) oraz w zarządzie Międzynarodowego Stowarzyszenia Urantii (UAI). Judy działała jako powiernik pomocniczy Fundacji Urantii i została wybrana na pozycję powiernika, w roku 2008.

Judy mieszka w Boise, Idaho, U.S.A., gdzie wraz z mężem i rodziną pracują razem w swojej firmie, zajmującej się ogrzewaniem i klimatyzacją, którą założyli w roku 1976. Podczas wychowywania dzieci Judy służyła jako ochotniczka i członek zarządu w wielu lokalnych organizacjach, związanych z działalnością jej syna i córki. Dziś z upodobaniem spędza czas z wnukami. 

Marilynn Kulieke
Marilynn Kulieke

Sekretarka – Z Księgą Urantii zapoznał Marilynn jej mąż, David Kulieke, w roku 1972. Rodzice Davida i jego wujek i ciotka byli długoletnimi czytelnikami książki. Od tego czasu Marilynn i David organizowali setki grup studiujących w swym domu. W roku 1974, po przystąpieniu do Pierwszego Stowarzyszenia Czytelników Księgi Urantii, Marilynn została aktywną orędowniczką rozpowszechniania książki i jej nauk. Wybrana do zarządu generalnego organizacji, służyła na różnych stanowiskach, jako przewodnicząca projektów specjalnych, przewodnicząca konferencji międzynarodowych, przewodnicząca komitetu orzekającego, sekretarka i wiceprezeska. Później służyła jako powiernik pomocniczy Fundacji Urantii a w roku 2008 została powiernikiem.

Marilynn mieszka w Lincolnshire, Illinois, U.S.A., z mężem, kilkoma psami i kotami. Posiada doktorat z psychologii edukacyjnej i pracuje dla Grupy Edukacyjnej GAINS, która prowadzi sondaże, badania i ocenę szkół i okręgów szkolnych.

Mo Siegel
Mo Siegel

Prezes – Mo, ojciec pięciorga dzieci, mieszka w Boulder, Colorado, ze swą żoną Jennifer. Przez ostatnie trzydzieści lat Mo służył w radzie zarządu szesnastu zarobkowych jak również charytatywnych organizacji. Ma 59 lat a większość swego życia pracował w przemyśle spożywczym.

Mo zaczął czytać Księgę Urantii w roku 1969, po spędzeniu dwóch lat w klasztorze katolickim, gdzie mieszkał i uczył się w szkole. Od roku 1972 prowadzi grupy studiujące Księgę Urantii. Przez ostatnie dwadzieścia siedem lat Mo działał w zarządach trzech organizacji, poświęconych wyłącznie Księdze Urantii. Od roku 1998 jest powiernikiem Fundacji Urantii.

Olga López Molina
Olga López Molina

Olga została czytelniczką Księgi Urantii w roku 1996. Urodziła się w Barcelonie, w Hiszpanii i mieszka z mężem i dwoma dorastającymi córkami w Vilanova I la Geltrú (niedaleko Barcelony). Pracuje dla państwowej formy, jako analityk komputerowy. Posiada doktorat w informatyce i filozofii.

Obecnie Olga służy jako prezeska Stowarzyszenia Urantii w Hiszpanii, które jest krajowym oddziałem Międzynarodowego Stowarzyszenia Urantii (UAI). Od roku 2004 prowadzi grupy studiujące w swoim domu a od roku 2008 działa jako powiernik pomocniczy Fundacji Urantii.

Víctor García-Bory
Víctor García-Bory

Victor odkrył Księgę Urantii w roku 1993. Od połowy lat 90-tych brał udział w różnych projektach, sponsorowanych przez Fundację Urantii. Od roku 2001 do 2004 Viktor pracował jako kierownik działu hiszpańskiego Fundacji Urantii.

Urodzony i wychowany w mieście Meksyku, Victor mieszka wraz ze swą żoną, Ying i synem, Miguelem, w Nowym Jorku. Większość swojego profesjonalnego życia spędził Victor pracując w organizacjach międzynarodowego rynku bezpiecznych inwestycji (blue chip) w Ameryce Łacińskiej, Europie i Stanach Zjednoczonych. Victor jest członkiem różnorodnych organizacji profesjonalnych, kulturalnych, edukacyjnych i komercyjnych.

Foundation Info

DrukujDrukuj

Urantia Foundation, 533 Diversey Parkway, Chicago, IL 60614 USA |
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Wszelkie prawa zastrzeżone