Foundation hoogtepunten van 2014

AfdrukkenAfdrukken
Mo Siegel

door Mo Siegel, president Urantia Foundation, Colorado, Verenigde Staten

Voor hen die zich afvragen wat er bij Urantia Foundation gebeurt, zijn hier wat hoogtepunten van 2014.

Website en sociale media

 • urantia.org had 701.405 unieke bezoekers; 17,5% meer dan in 2013. De top vijf landen van waaruit mensen de site bezochten waren: 1. VS, 2. Brazilië, 3. Mexico, 4. Colombia, 5. Canada.
 • De website werd voor mobiele apparatuur geschikt gemaakt.
 • Deelname aan sociale media werd verbeterd door een toename van “likes” op Facebook met 25%.

Financiën

 • Uitgaven verminderden tussen 2013 en 2014 met $14.000.
 • Overheveling van de lange-termijn investeringen en de eeuwigdurende boekdrukfondsen van de Foundation naar een nieuw financieel adviesbureau.
 • Ontvangen als giften $ 825.000; 6% meer dan in 2013. De giften waren boven budget en 2,5% meer dan de vereiste doelstelling van $ 800.000.
 • Toename van $ 128.006 aan vrije donaties, dat is 21% meer dan in 2013. Donaties met een speciale bestemming gingen omlaag met 46% vanwege de giften in 2013 voor het renovatieproject van het gebouw. Er werd door 844 personen gedoneerd.

Vertalingen en herzieningen

 • Goedkeuring van een vertaling-herziening procedure en beleid, aanbevolen door het Translation Sub-Committee (waarschijnlijk de grootste prestatie van het jaar).
 • Overzetten van de Urantia Foundation vertalingportal naar een speciaal daarvoor bestemde server ergens in de Verenigde Staten.
 • Implementeren van de Quality Translation Procedure waarmee de status wordt geëvalueerd van vertalingen in de maak en herziene vertalingen.
 • Ontvangst van de kwaliteitsbeoordeling van de Franse, Japanse en Hebreeuwse vertalingen. De Spaanse en Koreaanse vertalingen werden ter evaluatie ingediend.
 • De start van de ontwikkeling van een Engelse terminologielijst, die nu English Glossary wordt genoemd en die vertaald zal worden naar de andere talen waarin het boek is uitgegeven.
 • Implementatie van een procesmodule voor het geschikt maken van de tekst van de basisvertaling voor gebruik in verschillende applicaties (druk, web, eBook).
 • De aanschaf van een computer die als kluis werd geprogrammeerd voor alle basisarchieven, druk-archiefen en andere vertaling gerelateerde informatie ter opslag bij Urantia Foundation.

Boeken (productie, distributie en verkoop)

 • Verkoop van meer dan 17.000 Urantia Boeken. Wanneer alle verkoopcijfers binnen zijn zal het een paar procent hoger liggen dan in 2013.
 • Het opzetten van nieuwe distributiepunten in Colombia, Polen, Rusland en Oekraïne.
 • Afronding, uitgeven en een begin gemaakt met de distributie van de herziene Franse vertaling.
 • Samenwerking met Urantia Foundation International (UAI) bij het leveren van boeken aan de Filipijnen en Afrika.
 • Vooruitbrengen van het Index Project.

Bouwen bij 533 W. Diversey Parkway

 • Verbouwing van de derde verdieping en het koetshuis afgerond. Voor het eerst in lange tijd dekten de huurinkomsten van de derde verdieping en het koetshuis de uitgaven. Dat stelde de Foundation in staat om de eerste, tweede en kelderverdiepingen kosteloos te gebruiken.
 • Gedurende het hele jaar werden veel herstelwerkzaamheden uitgevoerd, de nodige huishoudelijke projecten en renovaties.

Gemeenschap

 • In 2014 waren zestien groepen plus een wekelijks studiegroep te gast bij 533. Daaronder waren vier Board of Trustee vergaderingen, de jaarvergadering van de Greater Lake Michigan Urantia Association (GLMUA) en studiegroep, twee vergaderingen van Urantia Book Fellowship Executive Committee, een sessie voor de planning van de Vrouwen Retraite en een gezamenlijk seminar van de Educatieve Commissie. Na het UAI Studiegroep Symposium in Madison hadden we internationale deelnemers te gast en ontvingen we de UAI International Service Board vergadering, een Vrouwen Retraite, een workshop over “de ziel”, de jaarvergadering van de directie van Urantia Book Internet School (UBIS), het jaarfeest dat mede gesponsord werd door GLMUA en First Society en een zaterdag workshop gesponsord door de First Society.
 • De UAI en Fellowship conferenties werden financieel gesponsord. Er worden bij beide gelegenheden Urantia Boeken verkocht.
 • Vier kwartaaluitgaven van Urantia Foundation’s Nieuws Online werden verstuurd, drie UBIS nieuwsbrieven, het jaarverslag van 2013 en twee fondsenwervingsbrieven.

Opleiding

 • Het UBIS software platform verhuisde naar Moodle. Nu kunnen er klassen worden gevolgd in een veelvoud van talen met een gebruiksvriendelijke interface.
 • 26 UBIS klassen in drie talen met 22 leraren en bijna 400 studenten werden gerealiseerd.
 • Drie seminars gesponsord door de Educatieve Commissie werden aan 533 W. Diversey Parkway gehouden.
 • Meegewerkt aan het vooruitbrengen van de Study Group Directory. Met alle geregistreerde mensen die studiegroepen ontvangen werd contact opgenomen om te weten of de groep nog actief is. Een knop waarmee virtuele studiegroepen kunnen worden gevonden werd geïnstalleerd. We blijven positief over de toekomst van deze wereldwijde Study Group Directory en danken de UAI en het Fellowship voor ons samenwerkingsverband in dit belangrijke project.

Información de fondo

AfdrukkenAfdrukken

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefoon: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Alle rechten voorbehouden