Säätiön saavutuksia vuonna 2014

Tulostettava versioTulostettava versio
Mo Siegel

Mo Siegel, Urantia-säätiön presidentti
Colorado, Yhdysvallat

Esittelen kaikille, joita ihmetyttää, mitä Urantia-säätiössä oikein tapahtuu, muutamia saavutuksia v. 2014.

Verkkosivut ja sosiaalinen media

 • Yksittäiskäyntien määrä sivulla urantia.org nousi 701 405:een, mikä on 17,5 % enemmän kuin 2013. Eniten käyntejä oli seuraavista viidestä maasta: 1. Yhdysvallat, 2. Brasilia, 3. Meksiko, 4. Kolumbia, 5. Kanada.
 • Verkkosivusto muokattiin mobiililaitteille sopivaksi.
 • Lisättiin some-osallistumista; Facebookin ”tykkäämiset” nousivat 25 %.

Rahoitus

 • Kuluja vähennettiin 12 700 eurolla vuoteen 2013 verrattuna.
 • Säätiön pitkäaikaisinvestointien ja pysyvien painatusrahastojen hoitajaksi vaihdettiin uusi finanssineuvoja.
 • Saatiin lahjoituksina 750 000 €, mikä on 6 % enemmän kuin 2013. Lahjoituksia kertyi 2,5 % enemmän kuin budjetissa tarpeeksi arvioitu 730 000 €.
 • Rajoittamattomia lahjoituksia saatiin 115 000 € eli 21 % enemmän kuin 2013. Rajoitettujen lahjoitusten määrä laski 46 %, mikä johtui toimistorakennuksen remonttiin osoitettujen lahjoitusten käymisestä tarpeettomiksi. Lahjoituksen teki 844 henkilöä 2014.

Käännökset ja revisiot

 • Hyväksyttiin käännöksiä ja revisioita koskevat menettelytavat samoin kuin käännösalakomitean suositus noudatettavasta politiikasta (vuoden ehkä merkittävin saavutus).
 • Siirrettiin Urantia-säätiön käännösportaali Yhdysvalloissa sijaitsevalle serverille.
 • Otettiin käyttöön käännösten laadun tarkasteluproseduuri potentiaalisten ja revisioitujen käännösten arvioimiseksi.
 • Saatiin laadukkuuden arviointilausunto ranskannoksen, japaninnoksen ja hepreannoksen osalta. Lähetettiin espanjannos ja koreannos arvioitaviksi.
 • Pantiin alulle englanninkielistä terminologiaa koskevan luettelon laadinta; sen nykyinen nimi on ”Englanninkielinen sanaluettelo”. Se käännetään kielille, joilla kirja on julkaistu.
 • Otettiin käyttöön prosessimalli, jolla alkuperäiskäännös muunnetaan erilaisiin sovelluksiin (painettu, web, e-kirja) käypäiseksi.
 • Hankittiin tietokone ja ohjelmoitiin se holviksi, jossa Urantia-säätiö säilyttää kaikki alkuperäiskäännökset, kirjapainoversiot ja muut käännöksiin liittyvät tiedostot.

Kirjat (tuotanto, jakelu ja myynti)

 • Myytiin yli 17 000 Urantia-kirjaa; kun kaikki lopulliset luvut olivat käytettävissä, myynti osoittautui muutamaa prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin 2013.
 • Sovittiin kirjan jakelusta uusien jakelijoiden kanssa Kolumbiassa, Puolassa, Venäjällä ja Ukrainassa.
 • Revisioitu ranskannos valmistui, se julkaistiin ja jakelu aloitettiin.
 • Työskenneltiin yhdessä Kansainvälisen Urantia-yhdistyksen kanssa kirjojen toimittamiseksi Filippiineille ja Afrikkaan.
 • Edistettiin hakemistoprojektia.

Diversey Parkway 533:n rakennus

 • Saatettiin päätökseen kolmannen kerroksen ja vaunutallin remontti. Ensi kertaa miesmuistiin kolmannen kerroksen ja vaunutallin vuokrat ylittivät kulut. Urantia-säätiö saattoi näin ollen käyttää ensimmäisen, toisen ja pohjakerroksen tiloja ilmaiseksi.
 • Pitkin vuotta toteutettiin lukuisia korjauksia, välttämättömiä ylläpitoimia ja kohennustöitä.

Yhteisö

 • Tarjosimme tilat kuudelletoista ryhmälle ja viikoittaiselle opintoryhmälle Diversey 533:ssa. Näihin kuului neljä johtokunnan kokousta, Greater Lake Michiganin Urantia-yhdistyksen (GLMUA) vuosikokous ja opintoryhmä, kaksi Urantia Book Fellowshipin toimeenpanevan komitean kokousta, naisten retretin suunnittelukokous ja yhteinen koulutuskomitean seminaari. Otimme vastaan myös ulkomaalaisia vierailijoita Wisconsinin Madisonissa järjestetyn UAI:n opintoryhmäsymposion jälkeen, ja tarjosimme tilat UAI:n kansainvälisen palvelujohtokunnan kokoukselle, naisten retretille, sieluseminaarille, Internetin Urantia-kirja-koulun (UBIS) hallituksen kokoukselle, GLMUA:n ja Ensimmäisen seuran yhdessä vuosittain järjestämille pikkujouluille ja Ensimmäisen seuran järjestämälle lauantaityöpajalle.
 • Tuimme rahallisesti sekä UAI:n että Fellowshipin konferensseja. Urantia-kirjoja myytiin kummassakin tapahtumassa.
 • Lähetettiin neljännesvuosittaiset numerot Urantia-säätiön nettiuutisia, kolme UBIS:n uutiskirjettä, vuoden 2013 vuosikatsaus ja kaksi varainkeräyskirjettä.

Koulutus

 • Siirrettiin UBIS:n softa-alusta Moodleen. Tämä mahdollistaa kurssit useilla kielillä, ja se on helppokäyttöinen.
 • Toteutettiin 26 UBIS-kurssia kolmella kielellä 22 opettajan ja lähes 400 oppilaan voimin.
 • Pidettiin kolme koulutuskomitean järjestämää seminaaria keskustoimiston tiloissa.
 • Osallistuttiin opintoryhmähakemiston edelleenkehittelyyn. Kaikkiin luetteloitujen opintoryhmien vetäjiin oltiin yhteydessä sen varmistamiseksi, että ryhmä on edelleen voimissaan. Asennettiin painike netissä toimivien opintoryhmien löytämiseksi. Tunnemme ylpeyttä tästä globaalista opintoryhmähakemistosta ja kiitämme UAI:ta ja Fellowshipiä osallistumisesta tähän merkittävään hankkeeseen.

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään