Belangrijke besluiten van de januari 2015 bijeenkomst van de Board of Trustees

AfdrukkenAfdrukken
Judy Van Cleave

door Judy Van Cleave, secretaris van Urantia Foundation, Idaho, Verenigde Staten

Information and Decisions

Besluiten

1. Book Matters 1. Verbeteringen aan de Urantia website

Good news.De BbOardThe Colombian Association of Urantia Association has done wonders for book distribution in their country.De Board gaf goedkeuring aan het updaten van de “look” van de website van Urantia Foundation. Het nieuwe uiterlijk maakt het voor buitenlandse bezoekers makkelijker om door de site te navigeren. De Board gaf ook goedkeuring aan een nieuw content network management team dat verantwoordelijk is voor het verversen en interessant houden van urantia.org en de sociale media.

2. Sponsoring van de UAI juli 2015 Internationale Conferentie in Quebec, Canada

De Board willigde een verzoek in om deze zomer de conferentie van Urantia Association International in Quebec te sponsoren. Het werken met andere organisaties die zich bezighouden met het wereldwijd verspreiden van de leringen van Het Urantia Boek is deel van de filosofie van de Board.

3. Voorbereiding van systemen en processen voor kwaliteitsuitgaven

Nu Urantia Foundation zich blijft ontwikkelen wordt de kennis over hoe het boek te vertalen en kwaliteitsboeken te drukken een vitaal deel van het institutionele geheugen van de Foundation. Met die gedachte presenteerde Georges Michelson-Dupont het eerste geschreven stappenplan dat het proces tussen een afgeronde vertaling en een gedrukt boek gedetailleerd beschrijft. Met dit concept in handen zullen de Translation and Book Committees verder gaan met het afronden van de systemen.

Urantia Foundation is een nieuwe fase van zijn bestaan ingegaan. Toen dr. Sadler en het eerste team Het Urantia Boek drukklaar maakten, kenden ze ieder aspect van het productieproces. Toen was het boek alleen in het Engels beschikbaar en werd het voornamelijk in Noord-Amerika verkocht. Nu zijn er zestien vertalingen die over 35 landen worden gedistribueerd. Het boek is tegenwoordig in fysieke vorm te krijgen en digitaal. Deze veranderingen maakten het nodig dat wij doorgroeien van een startend bedrijf naar een volwassen organisatie die gebouwd is om vele generaties mee te kunnen. Gebruikmaken van procedures en systemen zoals hierboven beschreven, zorgt voor een transparante en begrijpelijke nalatenschap voor hen die na ons komen.

4. Overdracht van vermogen voor de Urantia Openbaring

Steeds meer babyboomers die Het Urantia Boek lezen vragen hoe zij een deel van hun vermogen door kunnen geven aan Urantia Foundation. Net als de eerste lezers gelden nalieten voor het waarborgen en bestendigen van Het Urantia Boek voor onze generatie, moeten wij dat ook doen voor de volgende generatie. Het bestuur stemde ermee in om die mensen te helpen die willen geven, maar meer informatie nodig hebben over wat verstandig is om te doen. Kijk gerust op de website van de Foundation bij Planned Giving op urantia.plannedgiving.org.

5. Herziene termijnen voor geassocieerde Trustees

Het bestuur heeft voor toekomstige geassocieerde trustees wijziging van de zittingstermijn goedgekeurd. Voorheen werden geassocieerde trustees jaarlijks gekozen voor een maximale zittingstermijn van vijf jaar. Vanaf nu zullen nieuwe geassocieerde trustees gekozen worden voor een termijn van drie jaar met de mogelijkheid om nogmaals drie jaar aan te blijven (totaal zes jaar). Deze wijziging maakt het mogelijk om een betere planning te maken, zowel voor de gekozen geassocieerde trustee als voor de trustees.

Het mogelijk benoemen van een emeritus geassocieerde trustee om aan te blijven in het grotere bestuur, indien er sprake is van betrokkenheid in een project dat meer tijd vraagt, werd ook goedgekeurd door het bestuur.

Emeriti geassocieerde trustees mogen ook dienen in bestuurscommissies terwijl ze werken aan specifieke projecten die het bestuur hun heeft toegewezen.

6. Organisatieadviseur

Het bestuur heeft besloten een management consulting firma in te huren om te assisteren bij het definiëren van de rol en de verantwoordelijkheden van de volgende directeur. Tijdens deze consultatie zal een organisatie-evaluatie worden uitgevoerd om zeker te weten dat we de juiste job door de juiste persoon laten invullen. Deze evaluatie zal in september klaar zijn.

Steeds meer babyboomers die Het Urantia Boek lezen vragen hoe zij een deel van hun vermogen door kunnen geven aan Urantia Foundation.

Información de fondo

AfdrukkenAfdrukken

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefoon: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Alle rechten voorbehouden