Johtokunnan tammikuun 2015 kokouksen merkittävimpiä päätöksiä

Tulostettava versioTulostettava versio
Judy Van Cleave

Judy Van Cleave, johtokunnan jäsen, sihteeri, Urantia-säätiö,
Idaho, Yhdysvallat

Tehtyjä päätöksiä

1. Urantia-säätiön verkkosivujen kohennustoimet

Johtokunta päätti nykyaikaistaa Urantia-säätiön verkkosivujen ilmeen. Uusi ilme helpottaa eri maista tulevien kävijöiden navigointia sivuilla. Johtokunta nimitti myös uuden verkkohallintotiimin, joka vastaa siitä, että urantia.org ja sosiaalinen media ovat ajan tasalla ja kiinnostavia.

2. Tuki UAI:n kansainväliselle konferenssille Kanadan Québecissä heinäkuussa 2015

Johtokunta hyväksyi pyynnön tuesta Kansainvälisen Urantia-yhdistyksen kesäkonferenssille Québecissä. Johtokunnan filosofiana on toimia yhdessä sellaisten organisaatioiden kanssa, jotka ovat omistautuneet Urantia-kirjan opetusten levittämiseen maailmanlaajuisesti.

3. Laadukkaiden julkaisujen edellyttämien järjestelmien ja prosessien valmistelu

Sitä mukaa kun Urantia-säätiö varttuu, sitä tärkeämpää on, että tieto siitä, miten kirja käännetään ja miten laadukkaita kirjoja painetaan, muodostuu osaksi säätiön institutionaalista muistiaineistoa. Tämä kaikki mielessään Georges Michelson-Dupont esitteli ensimmäisen tiekartan yksilöiden ne prosessit, jotka asettuvat valmiin käännöksen ja valmiin kirjan väliin. Tämä luonnos kädessään käännös- ja kirjakomiteat aloittavat työnsä saattaakseen järjestelmät lopulliseen muotoonsa.

Urantia-säätiö on astunut olemassaolonsa uuteen vaiheeseen. Kun tri Sadler ja alkuaikojen tiimi valmistelivat Urantia-kirjan painokuntoon, he olivat tietoisia jokaisesta tuotannon aspektista. Siihen aikaan kirja oli saatavilla vain englanniksi, ja sitä myytiin pääasiassa Pohjois-Amerikassa. Nykyään sen lisäksi on kuusitoista käännöstä, joita jaetaan yli 35 maassa. Kirja on nyt saatavissa sekä painettuna että digitaalisena. Nämä muutokset ovat edellyttäneet, että kehitymme alkuaikojen organisaatiosta varttuneemmaksi järjestöksi, joka on rakennettu kestämään sukupolvien ajan. Turvautuminen edellä kuvatun kaltaisiin menettelytapoihin ja järjestelmiin varmistaa sen, että jälkeemme tuleville jää selkeä ja kattava perintö.

4. Varojen siirto Urantia-ilmoituksen hyväksi

Yhä useammat suuriin ikäluokkiin kuuluvat Urantia-kirjan lukijat kyselevät, miten he voisivat siirtää osan omaisuudestaan Urantia-säätiölle. Niin kuin ensimmäiset lukijat luovuttivat varojaan Urantia-kirjan turvaamiseksi ja sen olemassaolon varmistamiseksi meidän sukupolvellemme, samoin tulee meidänkin tehdä seuraavan sukupolven hyväksi. Johtokunta päätti auttaa niitä, jotka haluavat antaa, mutta joilta puuttuu tietoa siitä, miten se tehdään viisaasti. Käväisepä säätiön jälkisäädössivuilla urantia.plannedgiving.org.

5. Liitännäisjäsenten toimikausien tarkistus

Johtokunta hyväksyi muutoksen tulevien liitännäisjäsentensä toimikausiin. Aikaisemmin liitännäisjäsenet valittiin joka vuosi niin, että enimmillään toimikausien pituus oli viisi vuotta. Vastaisuudessa uudet liitännäisjäsenet valitaan kolmivuotiskausiksi, lisäksi on mahdollista palvella toinen kolmivuotiskausi (kaikkiaan siis kuusi vuotta). Muutos mahdollistaa paremman suunnittelun sekä valitun liitännäisjäsenen että johtokunnan kannalta.

Lisäksi johtokunta hyväksyi mahdollisuuden nimittää kunnialiitännäisjäsenen, mikäli täysinpalvellut liitännäisjäsen on mukana jossakin hankkeessa ja hänen on tarpeellista jatkaa laajennetussa johtokunnassa.

Kunnialiitännäisjäsenet voivat toimia johtokunnan komiteoissa, samalla kun he työskentelevät johtokunnan heille osoittamien erityishankkeiden parissa.

6. Järjestökonsultti

Johtokunta päätti palkata konsulttiyrityksen avustamaan seuraavan toimeenpanevan johtajan roolin ja vastuualueiden määrittelemisessä. Konsultointiin kuuluu organisatorisen arvioinnin laadinta varmistamaan se, että täytämme oikeanlaisen tehtävän oikeanlaisella henkilöllä. Arvioinnin pitäisi valmistua syyskuussa.

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään