Belangwekkende Doelen Gesteld Tijdens De Aprilvergadering 2011 Van Het Hoofdbestuur

AfdrukkenAfdrukken
Marilynn Kulieke
Tamara Strumfeld
Tamara Strumfeld
Chris Halvorson
Chris Halvorson
Jennifer Siegel
Jennifer Siegel
Larry Watkins
Larry Watkins
Rogerio da Silva
Rogerio da Silva
Rob Reno
Rob Reno
Scott Brooks
Scott Brooks
Georges Michelson-Dupont
Georges Michelson-Dupont
Jay Peregrine
Jay Peregrine

Door Marilynn Kulieke, Secretaris van de Urantia Foundation, Lincolnshire, Illinois – Verenigde Staten.

Doelen voor 2011

Gemeenschappelijke Relaties:

 1. De goodwill en communicatie met de lezers en –groepen wereldwijd verbeteren via nieuwsbrieven die vier keer per jaar verschijnen, bijeenkomsten van plaatselijke lezers en het begeleiden en regelen van die organisatorische samenwerking.

  Nieuwsbrieven worden vier keer per jaar verzonden en stafleden en hun medewerkers zullen veel internationale bijeenkomsten van lezers propageren. Als de lezers het lichaam van de Urantia Revelatie zijn, dan moet dat lichaam gekoesterd en gevoed worden zodat de Revelatie kan groeien en bloeien.

 2. De toegankelijkheid en het gebruik van de faciliteiten van 533 W Diversey Parkway in Chicago vergroten en verbeteren. Dit geldt voor activiteiten die direct gerelateerd kunnen worden aan de voortzetting van de missie van de Foundation. Deze is, door het boek en haar leringen, verspreid over de gehele wereld.

  Op nummer 533 zijn de deuren altijd geopend voor Urantiaboek-organisaties die gebrek hebben aan ontmoetingsplaatsen m.b.t. het werk dat direct gerelateerd kan worden aan het Boek. Neemt voor meer informatie contact op met: Tamara Strumfeld via: [email protected].

 3. Jonge mensen enthousiast maken voor het werk van de Revelatie.

  De voortdurende zoektocht naar jonge lezers en vrijwilligers wordt gecontinueerd.

Boeken, verkoop en distributie.

 1. Verhogen van de verkoop en de distributie van Het Boek in 2011 met 7% t.o.v. de 20.000 verkochte boeken in 2010. De gestelde doelen houden ook de verkoop van e-boeken, audiomateriaal, boekwinkelverkopen en downloads. De boeken van de Foundation gaven in het eerste kwart van 2011 een stijging van maar liefst 21 % te zien.

 2. Verhogen van de distributie in Noord- Amerika, Brazilië, Italië, Rusland, Hongarije en Nederland.

  De groei van de distributie zet zich, hoewel boekhandels het zwaar hebben, gewoon door, dankzij het werk van Henk en Claire Mylanus in Europa en het “533- team” in Chicago. De Urantia Revelatie is een toonbeeld van voortdurende langzame maar gestage groei in de wereld.

  Nadat er in 2010, 25.000 boeken werden gedrukt, inclusief de vier nieuwe vertalingen, wordt voor 2011 voorzien dat er ongeveer 22.00 boeken worden gedrukt: 12.000 voor de Spaanse, Portugese en Poolse vertalingen, onlangs en 10.000 exemplaren van de Engelse editie dit najaar.

 3. Verbreiding van de audio versie van het Urantiaboek in alle bestaande vertalingen.

  Een plan voor het maken van beschikbare audioversies van vertalingen die momenteel gaande zijn.

Vertalingen:

 1. De vertalingen en revisies van het Urantiaboek zijn nu in volle gang.

  Dit is geldt voor zowel de Chinese en Japanse vertalingen als de revisie van de huidige Spaanse en Franse vertalingen.

 2. Ontwikkeling en implementatie van software ten behoeve van de Finse vertaling

  De software, die nu wordt gebruikt, betreft de groep variërend van de Balto-Slavische, Indo-Europese en Altaïsche tot aan de Sino-Tibetaanse talen. Precieze afstemming is noodzakelijk als dit de standaard wordt voor alle vertaal-en revisiewerk. Met speciale dank aan Rogerio da Silva voor zijn enorme bijdrage in de ontwikkeling van deze software.

Educatie:

 1. Ondersteuning van het streven om in 2025 minimaal 1.000 studiegroepen te realiseren.

  Lezers en organisaties wordt gevraagd een centraal geleide studieportal te gaan ondersteunen door te participeren in initiatieven van studiegroepen en deel te nemen aan kadertrainingen. De Foundation heeft samen met de Urantia Association International en The Urantia Book Fellowship een wereldwijde niet-politieke studiegroep-portal opgericht ten bate voor alle reeds bekende studiegroepen wereldwijd. Lezers van over de gehele wereld kunnen zo een studiegroep vinden of ze nu thuis of op reis zijn. Speciale dank zijn we Scott Brooks verschuldigd voor het vele werk dat hij heeft verricht om deze site te ontwikkelen. Speciale dank gaat ook uit naar alle organisaties die meegewerkt hebben aan dit belangrijke project.

 2. Ondersteuning van de Urantia Book Internet School (UBIS)door het aantal klassen te verdubbelen door cursussen in het Spaans en Portugees aan te bieden en door het aanboren van fondsen.

  De Spaande UBIS website is operationeel. Het is de bedoeling om eind 2011 of begin 2012 met de Spaanse cursussen te starten. Additionele fondsen werden aan het budget van 2011 toegevoegd. Gedurende het april-trimester werden vijf cursussen aangeboden.

 3. Studie naar de implementatie van studiefora op de locatie 533 W Diversey Parkway.

  Dit is inclusief blogs van studiegroepen en interactieve studiegroepwebinars.

 4. Samenwerking met andere groepen en organisaties wier doel is om anderen te onderwijzen in het Urantiaboek en haar lessen.

  Dit houdt in: samenwerken met anderen in educatieve programma’s.

Budgetten en Donaties:

 1. Doel: Binnen het goedgekeurde operationele budget van 2011 dat minder is dan dat van 2010 blijven.

  Hoewel het budget was goedgekeurd, zijn vijf belangrijke projecten ontwikkeld die $80,000 kosten. Dat moet in additionele fondsen gevonden worden. Deze projecten zijn: a) Japanse en Chinese vertalingen; b) nieuwe software voor de bovengenoemde én de Koreaanse vertaling; c) onvoorziene drukkosten; d) kosten voor de Spaanse UBIS-website en e) nieuwe administratieve taken vanwege genoemde projecten. Donaties zullen het moeten dekken.

 2. Het verhogen van donaties en donateurs met 10 % vanaf 2010.

  Het verhogen van de Multiple fundraising activiteiten in 2011 inclusief de voorjaars-/zomeractie, de winteractie en een campagne om het gebouw te renoveren. Omdat de Urantia Foundation geen winst maakt uit boekverkopen, moeten we rekenen op de generositeit van donoren. Of zoals een lezer het zei: “Wat een zegen dat ik het belangrijkste spirituele project van de planeet kan steunen. Als de woningwerelden betreden wordt en je kijkt terug, kan er alleen maar dankbaarheid zijn voor de mogelijkheid om de Vijfde Epochale Revelatie te steunen.” Dank u voor uw bijdragen.

 3. Zoek sponsoren die de verspreiding van het Urantiaboek en haar lessen willen wereldwijd willen verspreiden.

  De Foundation blijft bouwen aan een stevig fundament dat de sociale en economische stormen kan weerstaan en tegelijkertijd het vermogen om dienstbaar te zijn op de korte en lange termijn niet uit het oog wil verliezen.

Waarborging van de Tekst:

 1. De ontwikkeling van de beste en het gebruikersvriendelijkste internet-downloadcentrum op: www.urantia.org.

  Dit downloadcentrum zal de lezers van de Engelstalige editie en alle vertalingen van het Urantiaboek aanbieden in een format overeenkomstig het standaard verwijzingssysteem.

 2. Komen tot een elektronische database voor het boek dat de processen die nodig zijn om tot foutloos gedrukte boeken; en foutloze e-boeken; online teksten; vertaalgereedschappen en alle andere vormen van media te komen, synchroniseert, coördineert en initialiseert.

  Al jaren geleden ging de Foundation de uitdaging aan om langs digitale weg te komen tot computertalen die nodig zijn om te komen tot e-boeken, internet en andere vormen van media.

  In maart, na maanden van voorbereiding en overleg met experts, zijnde een groep van computerspecialisten die elkaar ontmoetten in het huis van Georges en Marlène Dupont om tot een finale oplossing te komen, beval de groep de computertaal XML aan als de beste oplossing. Dit lijkt misschien niet op een grote gebeurtenis maar het is één van de meest belangrijke gebeurtenissen om het Urantiaboek in het digitale tijdperk veilig te stellen. Voor het eerst zijn de digitale boek-files veiliggesteld en klaar voor gebruik, voor vele toepassingen in de nabije toekomst. Onze speciale dank gaat uit naar Larry Watkins en zijn arbeid aan de HTML files en naar Rob Reno, Rogerio da Silva, Georges Michelson-Dupont, en Jay Peregrine voor hun aandacht om dit langlopende probleem op te lossen.

Organisatorische ontwikkeling:

 1. Continuering van de het goed en adequaat leiden van de Foundation

  Dit betekent dat de belangrijkste documenten op Google Docs zijn gezet.

  De Foundation zorgt voor educatie voor het team van 533 W Diversey Parkway.

  Er zijn drie verouderde computers vervangen.

Información de fondo

AfdrukkenAfdrukken

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefoon: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Alle rechten voorbehouden