Hyppää pääsisältöön

Johtokunnan Huhtikuun 2011 Kokouksen Asettamia Tavoitteita

Päivämäärä
Tekijä
Marilynn Kulieke
Marilynn Kulieke
Lue koko uutiskirje

Johtokunnan Huhtikuun 2011 Kokouksen Asettamia Tavoitteita

Tamara Strumfeld
Tamara Strumfeld
Chris Halvorson
Chris Halvorson
Jennifer Siegel
Jennifer Siegel
Larry Watkins
Larry Watkins
Rogerio da Silva
Rogerio da Silva
Rob Reno
Rob Reno
Scott Brooks
Scott Brooks
Georges Michelson-Dupont
Georges Michelson-Dupont
Jay Peregrine
Jay Peregrine

Marilyn Kulieke, sihteeri,
Urantia-säätiö
Lincolnshire, Illinois, Yhdysvallat

Vuoden 2011 tavoitteet

Yhteisösuhteet

 1. Lisätään hyvää tahtoa ja kommunikointia lukijoiden ja lukijaryhmien kanssa kautta maailman, välineenä neljännesvuosittaiset uutiskirjeet, paikalliset lukijatapaamiset ja järjestöllisen yhteistoiminnan edistäminen siellä, missä se on mahdollista.

  Uutiskirjeitä lähetetään neljännesvuosittain, ja henkilökunnan ja laajennetun johtokunnan jäsenet osallistuvat moniin kansallisiin ja kansainvälisiin lukijatapaamisiin. Jos lukijat ovat Urantia-ilmoituksen ihmisruumis, siinä tapauksessa ruumiin tulee olla terve, jotta ilmoitus voi kukoistaa.

 2. Pidetään saatavilla Chicagon-toimiston tilat sellaisiin toimintoihin, jotka liittyvät Urantia-säätiön työn edistämiseen. Säätiön missiona on levittää Urantia-kirjaa ja sen opetuksia kaikkialle maailmaan.

  Keskustoimiston ovet ovat avoinna kaikille Urantia-kirja-järjestöille, jotka tarvitsevat kokoustiloja työhön, joka liittyy suoraan Urantia-kirjaan. Lisätietoja Tamara Strumfeldiltä [email protected]

 3. Vedetään mukaan nuorempia lukijoita Urantia-ilmoitustyöhön.

  Nuorten johtajien ja vapaaehtoisten etsintä jatkuu.

Painatus, myynti ja jakelu

 1. Lisätään kirjan myyntiä ja jakelua vuonna 2010 jakeluun menneiden 20 000 kirjan lisäksi seitsemällä prosentilla vuonna 2011.

  Myyntiä ja jakelua koskeviin lisäyksiin kuuluvat e-kirjat, äänitteet, kirjakauppamyynti ja verkkolataukset. Urantia-säätiön kirjamyynti vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä osoitti 21 %:n nousua.

 2. Parannetaan jakelua Pohjois-Amerikassa, Brasiliassa, Italiassa, Venäjällä, Unkarissa ja Hollannissa.

  Kirjan jakelu kasvaa jatkuvasti, vaikka kirjakaupoilla on merkittäviä haasteita. Henk ja Claire Mylanuksen sekä keskustoimiston henkilökunnan Euroopassa tekemän työn tuloksena Urantia-ilmoitus liikkuu hitaasti mutta vakaasti kaikkialla maailmassa.

  Vuonna 2010 painettujen 25 000 kirjan (joihin kuului neljä uutta käännöstä) lisäksi vuoden 2011 painatustarpeet ovat noin 22 000 kirjaa: 12 000 espanjan-, portugalin- ja puolankielisen (joka julkaistiin vasta hiljattain) kirjan lisäksi tarvitaan 10 000 kappaletta englanninkielistä laitosta, jotka kaikki painetaan tulevana syksynä.

 3. Valmistellaan kaikista Urantia-kirjan käännöksistä ääniteversioita.

  Hanke audioversion tuottamisesta kaikista saatavilla olevista käännöksistä etenee.

Käännökset

 1. Edistetään meneillään olevia Urantia-kirjan käännöksiä ja olemassa olevien käännösten revisiointeja.
  Näihin kuuluvat kiinannos ja japaninnos sekä nykyisten ranskannoksen ja espanjannoksen revisiointi.

 2. Saatetaan päätökseen käännöstyöhön ja revisioihin tarkoitetun ohjelman kehittely ja otetaan ohjelma käyttöön.

  Jo käytössä oleva ohjelma kattaa kielikuntia balttilais-slaavilaisesta, indoeurooppalaisiin, altailaisiin ja sino-tiibetiläisiin. Ohjelman hionta jatkuu sitä mukaa, kun tästä työvälineestä tulee kaikkien käännös- ja revisiointitöiden standardi. Rogerio da Silva ansaitsee erityiset kiitokset valtavasta panoksestaan tämän ohjelman kehittelyssä.

Koulutus

 1. Tuetaan tavoitetta 1000 opintoryhmän muodostumisesta v:een 2025 mennessä. Tavoite vaatii lukijoiden ja organisaatioiden yhteistyötä sikäli, että ne tukevat keskitettyä opintoryhmiinohjausportaalia, osallistuvat opintoryhmiä koskeviin aloitteisiin ja kouluttavat ryhmänvetäjiä. Urantia-säätiö on mukana Kansainvälisen Urantia-yhdistyksen ja The Urantia Book Fellowshipin hankkeessa avata maailmanlaajuinen ja epäpoliittinen opintoryhmäportaali, jonka tarkoituksena on kerätä tiedot kaikista julkisesti ilmoitetuista opintoryhmistä kautta maailman. Kaikkialla maailmassa lukijat voivat löytää opintoryhmän asuinseudultaan tai mahdollisesta matkakohteestaan. Scott Brooks ansaitsee erityiset kiitokset kaikesta siitä työstä, jonka hän on tehnyt kehitellessään tämän sivuston. Kiitoksen ansaitsevat myös ne organisaatiot, jotka toimivat yhdessä tämän tärkeän hankkeen toteuttamisessa.

 2. Tuetaan Internetin Urantia-kirja-koulun (UBIS) pyrkimyksiä oppikurssien määrän kaksinkertaistamiseksi tarjoamalla espanjan- ja portugalinkielisiä kursseja ja huolehtimalla toiminnan rahoittamisesta.

  Espanjankielinen UBIS-sivusto on kehitteillä. Jos suunnitelmat toteutuvat, espanjankielinen UBIS aloittaa vuoden 2011 lopulla tai vuoden 2012 alussa. Vuoden 2011 budjettiin otettiin lisämääräraha tätä varten. Vuoden 2011 huhtikuussa alkaneella oppijaksolla tarjolla oli viisi kurssia.

 3. Tutkitaan mahdollisuuksia opintofoorumien järjestämiseksi keskustoimiston tiloissa.

  Tähän luetaan mukaan opintoryhmäblogit ja interaktiiviset opintoryhmäwebinaarit eli webissä järjestettävät seminaarit.

 4. Toimitaan yhdessä sellaisten yksilöiden ja järjestöjen kanssa, joiden tavoitteena on valistaa muita Urantia-kirjasta ja sen opetuksista.

  Tämä tarkoittaa opetushankeyhteistyötä muiden kanssa.

Budjetit ja lahjoitukset

 1. Pysytään vuodelle 2011 hyväksytyn toimintabudjetin kehyksissä, mikä on vähemmän kuin vuoden 2010 budjetti.

  Vaikka budjetti hyväksyttiinkin, sen jälkeen on ilmaantunut viisi tärkeää projektia, jotka kaipaavat lisärahoitusta 80 000 $ (58 000 _). Kyseiset hankkeet ovat a) espanjannoksen reivisiointisuunnitelma; b) korean-, japanin- ja kiinankielisen käännöksen vaatima uusi tietokoneohjelma; c) odottamattomat painatuskustannukset; d) espanjankielisen UBIS-sivuston tarpeet ja e) näiden projektien toteuttamiseen tarvittavat hallinnolliset tehtävät. Kyseisten menojen kattamiseen tarvitaan lahjoituksia.

 2. Lisätään lahjoitusten ja lahjoittajien määrää 10 %:lla vuoteen 2010 verrattuna.

  Vuoden 2011 lukuisiin varainkeräystoimiin kuuluvat kevään/kesän keräys, talven haastekeräys ja uusi rakennuksen korjausrahastokampanja. Koska Urantia-säätiö ei ansaitse mitään kirjan myynnillä, se panee luottamuksensa lahjoittajien anteliaisuuteen. Niinpä muuan lukija lausuikin: ”Mikä siunaus onkaan saada tukea planeetan tärkeintä hengellistä projektia. Päästyäsi mansiomaailmoihin katsahdat taaksesi ja olet kiitollinen saamastasi hämmästyttävästä tilaisuudesta tukea viidettä käänteentekevää ilmoitusta.”
  Kiitokset anteliaisuudestanne.

 3. Löydetään varakkaita henkilöitä, jotka rahoittavat Urantia-kirjan ja sen opetusten levittämistä kaikkialle maailmaan.

  Säätiö jatkaa vahvan rahavarannon muodostamista kestääkseen sosiaaliset ja taloudelliset myrskyt ja varmistaakseen sekä lyhyen että pitkän aikavälin palvelukykynsä.

Tekstin varjeleminen

 1. Luodaan paras käyttäjämyönteinen latauskeskus internetin osoitteeseen www.urantia.org. Tämä latauskeskus tuo lukijoiden saataville Urantia-kirjan englanninkielisen laitoksen ja kaikki käännökset standardinmukaisin viittausjärjestelmin.

 2. Valmistetaan kirjan elektroninen tietokanta, joka synkronoi, koordinoi ja suojelee ilman päällekkäisyyksiä ne prosessit, jotka tarvitaan virheettömien painettujen kirjojen, e-kirjojen, lukulaitteiden, nettitekstien, kääntäjäin apuvälineiden ja kaikkien muiden medioiden tarpeisiin.

  Monet vuodet Urantia-säätiön jatkuvana haasteena on ollut julkaisutoiminnassa, e-kirjoissa, internetissä ja muissa digitaalisissa medioissa käytettävän digitaalisen kielen moninaisuuden kasvu.

  Kuukausia jatkuneen valmistelutyön ja asiantuntijoiden konsultoinnin jälkeen ryhmä tietokonespesialisteja kokoontui maaliskuussa Georges ja Marlène Dupontin kotiin viedäkseen tämän ongelman ratkaisuun. Ryhmä suositteli ratkaisuksi XML-kieltä. Saattaa olla, ettei tämä tunnu kovin suurelta aikaansaannokselta, mutta se on silti yksi tärkeimmistä digitaalisen aikakauden rakennuskivistä Urantia-kirjan suojelemisessa ja levittämisessä. Digitaaliset kirjatiedostot ovat nyt ensimmäistä kertaa täysin suojassa, mutta silti kätevästi ja edistyksellisesti käytettävissä moniin sellaisiin tarkoituksiin, joita tarvitaan näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa. Erityisen kiitoksen ansaitsevat Larry Watkins työstään HTLM-tiedostojen parissa sekä Rob Reno, Rogerio da Silva, Georges Michelson-Dupont ja Jay Peregrine heidän osoittamastaan sinnikkyydestä tämän pahalta näyttäneen ongelman ratkaisemisessa.

Organisaation kehittäminen

 1. Jatketaan hyvän hallintotavan parantamista.

  Tämä tarkoittaa säätiön tärkeimpien dokumenttien tallentamista Google Docsissa.

  Järjestetään säätiön keskustoimiston henkilöstölle jatkuvaa koulutusta.

  Kolme vanhentunutta tietokonetta korvattiin uusilla.