Küldetésünk

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Az Urantia Alapítvány küldetése az Urantia könyv és tanításai terjesztése az egész világon.

Jövőképünk

ALAPVETŐ CÉLUNK: Ennek az alapítványnak a rendeltetési célja nem más, mint a mindenségtannal, és az általunk lakott bolygónak a világegyetemhez fűződő viszonyával, az ember eredetével és létének értelmével, az embernek az Istenhez fűződő viszonyával, valamint Jézus Krisztus igazi tanításaival kapcsolatos ismeretek fejlesztése, bővítése és terjesztése a világ népei között; valamint az Isten atyaságának és az emberek testvériségének felismertetése és elismertetése – annak érdekében, hogy az emberiség jólétének, boldogságának és megelégedettségének szintje emelkedjék úgy egyéni, mint társadalmi léptékben, s tegyük mindezt olyan vallásra, bölcseletre és mindenségtanra támaszkodva, mely megfelel az emberiség értelmi és kulturális fejlődési szintjének.

AZ ALAPVETŐ CÉLBÓL LEVEZETHETŐ KÖZVETLEN CÉLJAINK: Az alapítványi alaprendeltetéssel összefüggő közvetlen céljaink a következők: az Urantia könyv eredeti és változatlan szövegének megőrzése, valamint az Urantia könyvben foglalt elvek, tanítások és tantételek terjesztése.

Foundation Info

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Minden jog fenntartva.