Az Urantia Alapítvány bejegyzett védjegyei

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Az Urantia Alapítvány 2017. évi védjegyhasználati szabályzata:

az „Urantia” és az „urantiai” kifejezés, valamint az egyközepű körök jelkép

Az Urantia Alapítvány új védjegyhasználati szabályzatát a kuratórium 2017. április 22-én fogadta el. Az 1998-as szabályzat átdolgozására az internettel, az okostelefonokkal, a közösségi médiával és a blogokkal kapcsolatos technikai fejlődésből, valamint az Urantia könyv egyre szélesebb körben történő terjesztéséből eredő számos változás miatt került sor. Ez az új szabályzat az „Urantia” és az „urantiai” kifejezés, valamint az egyközepű körök jelkép (melyet fehér alapon három égszínkék koncentrikus kör alkot) tekintetében a védett adatkikötőre („safe harbor”) és a tisztességes használatra („fair use”) vonatkozó szabályokat foglalja magában.

Ez a szabályzat a következő irányelveken alapul, melyek egyfelől az Urantia Alapítvány védjegyeit védik, másfelől biztosítják a tisztességes használatot és a védett adatkikötőket.

 1. Az Urantia könyv szövege sértetlenségének megőrzése a körök és az Urantia Alapítvány nevének használata révén annak érdekében, hogy azonosítható legyen az Urantia könyv és azonosíthatók legyenek az Urantia Alapítvány által kiadott fordítások.

 2. Mások feljogosítása arra, hogy az Urantia könyvben szereplő jó hírek létezésének tudatosításában, azok tanításában, terjesztésében és közösségi megosztásában közreműködhessenek.

 3. Az Urantia név megvédése a kisajátítástól. Az Urantia kifejezés rendeltetése az, hogy az embereket az Urantia könyvhöz vezesse.

E szabályzatban foglaltakkal vagy a védjegyek más használati módjával kapcsolatos bármely kérdéssel az Urantia Alapítványhoz lehet fordulni a következő elérhetőségek bármelyikén: telefonon az +1 (773) 525-3319 számon, e-mailben az [email protected] címen, vagy postai levélben a Urantia Foundation, 533 Diversey Parkway, Chicago, Illinois 60614, USA címen.

A tisztességes használathoz és a védett adatkikötőhöz kapcsolódó jogok

  Green Traffic Light
 1. Az „Urantia” kifejezés használható a Föld bolygóra való utalásként. Az „urantiai”, illetőleg „urantiaiak” kifejezés vonatkoztatható a Föld bolygó lakóira, vagy az Urantia könyv olvasóira. Mind az „Urantia”, mind az „urantiai” használható a személyes hit és meggyőződés kifejezéseként.

 2. Az egyközepű körök jelkép és/vagy az Urantia kifejezés használható nonprofit és nem kereskedelmi tevékenységekkel összefüggésben (ide nem értve az Urantia könyv jelentős részeinek kiemelésével való összefüggést). Ezek közé tartoznak az emberek és az Isten közötti kapcsolat megünneplését célzó események mint az imaórák és a közösségi istendicsőítések; az Urantia könyv tárgyú konferenciák és olvasókörök; valamint az olyan szertartások mint a keresztelés, a házasságkötés és a temetés. Az e tevékenységekhez kötődő, nyomtatásban és a közösségi média által biztosított felületen megjelentetett anyagok tartalmazhatják az egyközepű körök jelképet és/vagy az „Urantia” kifejezést. Azonban nem sugallhatják azt, hogy az Urantia Alapítvány a jóváhagyását, anyagi vagy egyéb támogatását adta az adott tevékenységhez vagy kapcsolatba hozható vele, kivéve, ha az Urantia Alapítvány ahhoz írásban hozzájárult. A „TM” és az „®” védjegy-megjelölések ezekkel a tevékenységekkel összefüggésben nem használhatók sem nyomtatott, sem internetes anyagokon.

 3. Az egyközepű körök jelképe és az „Urantia” kifejezés bármely internetes honlap bármely oldalán megjeleníthető az alábbi feltételekkel:

  Az Urantia kifejezést az egyéni meggyőződés azonosítójaként használják, utalásképpen az Urantia könyvre vagy utalásképpen a Föld bolygó nevére. A jelképet nem a honlap azonosítójaként használják, hanem inkább olyan egyéb jelentéstartalmak közvetítőjeként, melyek az Urantia könyvben leírt jelképhez társulnak, mint amilyen Mihály lobogója, a Melkizedek-jelkép vagy a háromsági kormányzás anyagi jelképe. A jelkép használható az Urantia könyvben foglaltakkal kapcsolatos egyéni meggyőződésre való utalásként is, hasonlóan a keresztények által használatos kereszthez. Az Urantia kifejezés és a körök nem használhatók egymás mellett védjegyként vagy védjegyhez hasonlóan, kivéve az Urantia Alapítvány által engedélyezett eseteket. Ez nem sugallhatja azt, hogy az Urantia Alapítvány a jóváhagyását, anyagi vagy egyéb támogatását adta a honlaphoz vagy kapcsolatba hozható vele, kivéve, ha az Urantia Alapítvány ahhoz írásban hozzájárult. A „TM” és az „®” védjegyek nem jelenhetnek meg az egyközepű körök jelképpel vagy az „Urantia” kifejezéssel együtt a honlapon.

 4. Természetes személy használhatja az egyközepű körök jelképet és az „Urantia”, „urantiai” kifejezéseket az ő személyes istenhitének megjelölésére, valamint azon tisztelet megjelölésére, mellyel az Urantia könyvben olvasható tanítások iránt viseltetik. Ebbe beleértendő a körök és/vagy az „Urantia” kifejezés használata az illető személynek a közösségi médiában (mint pl. facebook) lévő személyes oldalain. A „TM” és az „®” védjegyek nem jelenhetnek meg az egyközepű körök jelképpel vagy az „Urantia” kifejezéssel együtt a közösségi médiában lévő oldalon.

 5. Ékszerek, pohárkészletek, pólók, fejfedők, kulcstartók, azonosító címkék, sporttáskák, zászlók és lobogók, rendszámtáblák, íróeszközök és egyéb olyan használati tárgyak, melyeken az egyközepű körök jelkép és/vagy az „Urantia” kifejezés szerepel, csak úgy készíthetők és értékesíthetők, ha e tárgyakból külön-külön nem értékesítenek többet 5000 darabnál naptári évenként. Ez nem sugallhatja azt, hogy az Urantia Alapítvány a jóváhagyását, anyagi vagy egyéb támogatását adta a tárgyhoz vagy annak értékesítéséhez, illetve hogy kapcsolatba hozható a gyártóval vagy az eladóval, kivéve, ha az Urantia Alapítvány ahhoz írásban hozzájárult.

  A „TM” és az „®” védjegyek nem jelenhetnek meg az egyközepű körök jelképpel vagy az „Urantia” kifejezéssel együtt semmilyen használati tárgyon, illetve semmilyen ehhez kapcsolódó reklámban vagy szóróanyagon. A termék előállítója és értékesítője az használat révén semmilyen igényt nem támaszthat a védjegyhez tartozó jogokra az egyközepű körök jelkép vagy az „Urantia” kifejezés tekintetében.

 6. Az egyközepű körök jelkép vagy az „Urantia” kifejezés használható tisztán esztétikai értékkel bíró művekben, mint amilyenek a poszterek, videók, festmények, továbbá használhatók zászlókon és szalagokon vagy egyéb olyan vizuális megjelenési formákon is, amelyek az Urantia könyvben közölt jelentéstartalmat tükrözik. E használat azonban nem sugallhatja azt, hogy az Urantia Alapítvány a jóváhagyását, anyagi vagy egyéb támogatását adta a művésznek vagy az ő alkotásához vagy bármely olyan kapcsolódó tevékenységhez, amelynek során az alkotást felhasználják vagy megjelenítik, illetve hogy az alkotás vagy bármely kapcsolódó tevékenység összefüggésbe hozható az Urantia Alapítvánnyal, kivéve, ha az Urantia Alapítvány ahhoz írásban hozzájárult. A „TM” és az „®” védjegyek nem jelenhetnek meg az egyközepű körök jelképpel vagy az „Urantia” kifejezéssel együtt az ilyen alkotásokon.

Az Urantia Alapítvány jogai

  Red Traffic Light
 1. Az Urantia Alapítvány rendelkezik az egyközepű körök jelkép jogaival minden olyan könyv esetében, amely az Urantia könyv szövegét tartalmazza vagy ahhoz kapcsolódik. Az egyközepű körök jelkép sem digitális, sem nyomtatott formátumú könyveken nem használható logóként/azonosítóként.

  Az „Urantia” kifejezés, illetve az „Urantia könyv” megnevezés használható az Urantia könyvvel és annak tanításaival való azonosulás céljára. De az „Urantia” kifejezés semmilyen könyv esetében nem használható oly módon, hogy abból arra lehessen következtetni, hogy az Urantia Alapítvány a jóváhagyását, anyagi vagy egyéb támogatását adta az adott anyaghoz, illetve hogy ezek az anyagok kapcsolatba hozhatók az Urantia Alapítvánnyal, kivéve, ha az Urantia Alapítvány ahhoz írásban hozzájárult.

 2. Az egyközepű körök jelkép nem használható olyan művel összefüggésben, amely az Urantia könyv angol nyelvű szövegének terjedelmes részéről másolatot tartalmaz, és az „Urantia” kifejezés sem használható oly módon, melyből arra lehet következtetni, hogy az Urantia Alapítvány a jóváhagyását, anyagi vagy egyéb támogatását adta az adott műhöz, illetve hogy a mű kapcsolatba hozható az Urantia Alapítvánnyal, kivéve, ha az Urantia Alapítvány ahhoz írásban hozzájárult.

 3. Az Urantia Alapítvány rendelkezik az Urantia könyv számos, nem angol nyelvű fordításának jogaival. E fordításokból terjedelmes részek nem másolhatók ki az Urantia Alapítvány előzetes, írásbeli engedélye nélkül.

  Az Urantia könyv angol nyelvű szövege felhasználható önálló fordítás készítéséhez nem angol célnyelven; azonban az egyközepű körök jelkép ilyen fordítással összefüggésben nem használható. Az „Urantia” kifejezés ilyen fordítással összefüggésben nem használható oly módon, melyből arra lehet következtetni, hogy az Urantia Alapítvány a jóváhagyását, anyagi vagy egyéb támogatását adta az adott fordításhoz, illetve hogy a fordítás kapcsolatba hozható az Urantia Alapítvánnyal, kivéve, ha az Urantia Alapítvány ahhoz írásban hozzájárult.

 4. Az Urantia Alapítvány rendelkezik az összes Urantia könyv címlaptervének jogaival, mely címlapterveket az Urantia Alapítvány készített vagy amelyeket az Urantia Alapítvány számára készítettek. A könyv címlaptervéből jelentős részek nem használhatók fel, kivéve, ha a bemutatás vagy megjelenítés olyan mértékű, hogy az Urantia könyv tényleges példánya egyértelműen azonosító.

 5. Az „Urantia Alapítvány” megnevezés nem használható másként mint hivatkozásul az „Urantia Alapítvány” elnevezésű jogi személyre. Nem használható olyan elnevezés vagy védjegy, mely meglehetősen hasonlít az „Urantia Alapítványra”, mint például az „Urantiaiak Alapítványa”.

Foundation Info

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Minden jog fenntartva.