Raportti Urantia-kirjan käännöksistä

Tulostettava versioTulostettava versio
Georges Michelson-Dupont

Georges Michelson-Dupont, johtokunnan jäsen, käännösvastaava
Recloses, Ranska

Urantia-kirjan käännökset ja käännösten revisiot ovat suuri osa Urantia-säätiön toimintaa. Painettuja käännöksiä on neljätoista, kaksi kirjaa on olemassa vain elektronisessa muodossa. Kahdeksan käännöstä on valmisteilla. Lisäksi meneillään on kolmen käännöksen revisio. Kääntäjät ja revisioijat työskentelevät uutterasti, ja Urantia-säätiössä kaikki ovat kiitollisia näiden uskomattomien henkilöiden työponnistuksista ja palvelusta.

Jay Peregrine
Jay Peregrine

Käännösohjelmisto Déjà vu

Vuonna 2013 Urantia-säätiö päätti periaatteista ja menetelmistä, joilla se saavuttaa tavoitteensa tuottaa korkeimmanlaatuisia käännöksiä. Näiden periaatteiden ja menetelmien toteutuminen edellytti käännösohjelmiston laatimista. Eläköitynyt toimeenpaneva johtaja Jay Peregrine työskenteli v. 2015 käännöskomitean kanssa ja tutki kymmenkunta käännösohjelmistoa. Hänen päätelmänsä oli, että Déjà vu on ohjelmisto, joka soveltuu parhaiten Urantia-kirjan käännöksiin ja revisioihin. Déjà vun avuihn kuuluu 1) ylivoiminen projektien hallinta, 2) hyödyllisiä kääntämisen apuvälineitä, 3) tehokkaat keinot varmistua termien yhdenmukaisuudesta. Ohjelma kykenee lisäksi vahvistamaan, että käännös kattaa kaiken englanninkielisestä tekstistä.

Déjà vun suhteen ensimmäinen toimenpide oli luoda kattava luettelo Urantia-kirjassa esiintyvistä termeistä, jotka pitää kääntää kaikille kohdekielille. Voitte kuvitella, että se oli melkoinen työ. Kiitos siitä sinulle, Jay.

Termiluettelot

1. Sanaliitot. The Urantia Bookissa esiintyy 477 termiä, joilla on omanlaisensa määritelmä. Esimerkki: Järjestelmien Aatami-Pojat, joka on yksi vakinaisten kansalaisten yhteisöistä, Aineelliset Pojat ja Tyttäret; nämä tunnetaan planeetoilla Aatamina ja Eevana.

Mukaan otetaan kirjassa esiintyvä ensimmäinen referenssi.

2. Uudissanat. Urantia-kirjassa tavataan 164 uutta termiä, joilla on oma määritelmänsä. Esimerkiksi ’abandonteri’, vakinaisiin olentoluokkiin kuuluva kahdesta polveutuva olento, olinpaikkanaan Uversan päämajamaailmat.

Mukana on myös merkintä mies- tai naispuolisuudesta, sanan adjektiivisuudesta tai substantiivisuudesta ym., samoin kuin sen englanninkielinen ääntämys ja etymologia (milloin mahdollista).

3. Sanakirjasanat. On 57 termiä, jotka saattavat aiheuttaa kääntäjille vaikeuksia. Esimerkki: Absoluutti, joka tarkoittaa täysimääräistä ja kaikenkattavaa, millään tavoin rajaamatonta, jolla on rajoittamaton valta ja voima.

Lisäksi mainitaan sanaluokka, Urantia-kirjan sisältämä määritelmä ja kontekstuaalinen viittaus.

4. Muinaisegyptin- ja akkadinkieliset sanat. Urantia-kirjassa esiintyy 39 tällaista termiä. Esimerkki: Amenemope, muinaisegyptiläinen filosofi ja opettaja.

Lisäksi ilmoitetaan sanan merkitys (milloin se on mahdollista) ja annetaan viittaus muihin tietolähteisiin.

5. Muinaiset roomalaiset nimet ja paikkakunnat. Urantia-kirjassa esiintyy 39 tällaista termiä. Esimerkiksi Herodes Antipas, Herodes Suuren poika.

Lisäksi mukaan on otettu sanojen merkitys (mikäli mahdollista), kreikankielinen asu ja viittaus Raamattuun ja Urantia-kirjaan.

6. Raamatulliset kreikkalaisnimet ja paikkakunnat. Tällaisia termejä Urantia-kirjassa on 168. Esimerkki: Abimelek, henkilö, joka Melkisedekin poistumisen jälkeen ryösti Saaran, Abrahamin vaimon.

Mukaan liitetään myös sanan merkitys, mikäli se on tiedossa, kreikkalainen kirjoitusasu ja viittaukset Raamattuun ja Urantia-kirjaan.

Näyttönäkymä Déjà vu -käännösohjelmistosta

7. Raamatulliset heprealaisnimet ja paikkakunnat. Urantia-kirjasta tällaisia termejä löytyy 288. Esimerkiksi: Abila, Dekapoliin kaupunki. Lisäksi ilmoitetaan, mikäli mahdollista, sanan merkitys, sen heprealainen kirjoitusasu ja viittaukset Raamattuun ja Urantia-kirjaan.

8. Muut historialliset nimet ja paikkakunnat. Urantia-kirjassa tällaisia termejä on 89. Esimerkkinä Agni, Rig Vedassa esiintyvä kolmipäinen tulen jumala.

Lisäksi ilmoitetaan sanan merkitys, jos se on mahdollista; kreikankielinen nimi, mikäli tarpeellista; viittaukset Raamattuun ja Urantia-kirjaan ja muihin tietolähteisiin. https://en.wikipedia.org/wiki/Agni.

Nämä luettelot ovat välttämättömiä kääntäjille, ja ne ovat erinomaisia opiskeluvälineitä Urantia-kirjan tutkijoille ja opiskelijoille. Luetteloissa on kaikkiaan 1351 termiä. Sitten kun näiden luetteloiden käännökset on suoritettu ja ladattu Déjà vuhyn, kääntäjien ei enää tarvitse murehtia kyseisistä termeistä, sillä ne ”ponnahtavat” automaattisesti esille kääntäjän työskennellessä tässä sovelluksessa. Näin taataan termien yhdenmukaisuus koko käännöksessä.

Tähän mennessä termilistat on saatu valmiiksi ja ladattu Déjà vuhyn ranskannosta varten sekä yksinkertaistetun kirjoitustavan mukaista kiinannosta varten.

Käynnissä olevat käännökset

• Kiinannons, yksinkertaistettu formaatti

Käännöstyö on tehty lukuun 95 saakka. Kiinankielisten termiluettelojen revisio ja käännettyjen lukujen lataus Déjà vu-ohjelmistoon on viime kuukausina vaatinut enimmän osan kääntäjän ajasta.

Näyttönäkymä Déjà vu -käännösohjelmistosta

• Tšekinkielinen käännös

Tšekinnöksen kääntäjät ovat saaneet päätökseen ensimmäisen luonnoksensa ja viimeistelevät nyt sen revisiota. Tähän mennessä he ovat revisioineet esipuheen ja luvut 1—170. Kääntäjät toivovat saavansa työnsä kokonaan valmiiksi 2017 loppuun mennessä.

• Tanskannos

Tanskannoksen kääntäjä on Jean Ascher, alias ”Yourantiaman”. Jean valmistelee tanskannoksen ensimmäistä versiota ja on saanut sen miltei valmiiksi. Vain seitsemän lukua puuttuu, ja kolme vaatii vielä tarkistuksia. Hän työskentelee yksin ja kaipaisi kovasti palautetta tanskaa puhuvalta kirjan lukijalta. Oletko sinä se lukija (tai tunnetko jonkun, joka olisi), jos olet, ota yhteyttä Tamara Strumfeldiin osoitteessa [email protected].

Jean on tehnyt paljon raivatakseen tietä käännökselle. Hän sijoittaa englanninkielisiä kirjoja Tanskan pääkirjastoihin. Hän lahjoittaa kirjoja paikallisille eri ammattialojen edustajille ja jakaa niitä tilaisuuksissa; hän myös kirjoittaa artikkeleita tiedotusvälineille.

Jeanilla on kirjastollinen omia käännöksiään, parisataa oheisteosta ja muita Urantia-kirjaan liittyviä painotuotteita. Tanskan kuninkaallisen kirjaston kanssa tekemänsä sopimuksen mukaan hänen kokoelmansa säilytetään ja pidetään tulevien sukupolvien saatavilla.

Hamid Mazdeh
Hamid Mazdeh

• Farsinkielinen käännös

Kääntäjä kirjoittaa näin: ”Nimeni on Hamid Mazdeh. Olen syntynyt Iranissa ja minulla on muslimitausta. 1990-luvun alussa muuan iranilainen lääkäri tutustutti minut Urantia-kirjaan. Hän puhui kirjasta niin suurella rakkaudella, kunnioituksella ja innolla, että se alkoi kiehtoa minua. Kohta kirjasta tuli elämäni keskipiste, ja siitä seurasi, että opetukset vaikuttivat dramaattisesti filosofisiin näkemyksiini ja muokkasivat niitä. Vähän myöhemmin sain kuulla, että vain muutama iranilainen tiesi tästä ihmeellisestä kirjasta ja ettei kukaan ollut tehnyt aloitetta sen kääntämisestä farsiksi. Niinpä minä päätin ryhtyä kyseiseksi erityiseksi henkilöksi, joka toisin tämän elämää mullistavan kirjan farsinpuhujille kautta maailman.

”Tähän mennessä olen kääntänyt kirjasta noin 63 %. Koska en pystynyt odottamaan kirjan virallista julkaisemista, ryhdyin postittamaan osittaista käännöstäni internetissä ja lainaamaan sitä Facebookissa. Tulos oli, että kourallisesta Urantia-kirjaa tuntevasta iranilaisesta on kasvanut kymmentuhantinen käännöstäni lukenut iranilaisten joukko, jota se on innoittanut suunnattomasti. Olen saanut työtäni arvostavia sähköposteja sadoilta henkilöiltä.”

Kreikannos

Kreikannosta ladataan Déjà vuhyn ja se verrataan englanninkieliseen tekstiin, jotta varmistutaan siitä, että se on täysimääräinen. Kaksi kreikkaa puhuvaa kirjan lukijaa on ilmaissut halunsa lukea käännöksen tätä verifiointiprosessia auttaakseen.

Hepreannos

Kääntäjä Gabriel Rymberg kirjoittaa seuraavaa: ”Hepreankielinen käännöstyö jatkuu kuudetta vuotta. Tällä haavaa työni kohteena on luvun 147 ensimmäinen luonnos ja editorini tarkastelee lukua 90. Työ etenee suunnitelman mukaisesti.

”Odotamme käännöksen lataamista Déjà vu -ohjelmistoon. Se tekee kääntäjän elämän paljon helpommaksi.

”Rukoilkaa ystävällisesti puolestamme!”

• Indonesiankielinen käännös

Indonesiannos alkoi huhtikuussa 2013. Nugroho Widi toimii pääkääntäjänä, Yusuf A. M. puolestaan editorina. Rahman Trimulyana, Jahan Miyadi ja Intan Nugroho muodostavat lukijaryhmän, joka kommentoi käännöstä.

Tiimi on aloittanut toisen revisiokierroksensa.

Lisää historiaa osoitteessa https://www.urantia.org/fi/news/2014-09/kuulumisia-indonesiasta

• Japaninnos

Monista syistä johtuen japaninkielinen käännös on ollut yksinomaan Hagiko Wattlesin työmaa. Hänen miehensä Jeff on toiminut konsulttina englanninkielisen tekstin merkitysten osalta, ja Rob Reno on toiminut teknisenä avustajana. Jonkinmääräistä rahallista tukea on työlle saatu, ja äskettäin on tehty tarjous rahallisen tuen lisäämisestä.

Hagiko ryhtyi työhönsä 2001, ja ensimmäisen luonnoksen valmistuminen vaati kymmenen vuotta. Tämän jälkeen Hagiko piti tauon ja ryhtyi revisiointiin muutama vuosi sitten. Hän on hiljattain lisännyt vauhtia saadakseen työn valmiiksi. Tämän kuukauden jälkeen hänen työstettävänään on enää IV osa. Revision päätyttyä jäljellä on vielä yksi merkittävä tehtävä, nimittäin käännöksen terminologisen yhdenmukaisuuden luominen. Avaintermejä on suunnilleen tuhat. Déjà vu on siinä avuksi.

Käännösten revisiot

• Portugalinnoksen revisio

Pääreviisori Susana Hüttner on selvittänyt luvun 120.

Saulo Fragas työstää lukua 112.

Helder Cherubin työskentelee luvun 73 parissa.

Lukijaryhmä esittää kommentteja luvusta 72.

Esipuheen ja lukujen 1—72 osalta työ on virallisesti päättynyt.

Lisää yksityiskohtia revisiotiimin työstä osoitteessa https://www.urantia.org/fi/news/2016-06/urantia-kirjan-poturgalinnoksen-revisio

Michael Hanian
Michael Hanian
Andrey Reznikov
Andrey Reznikov

Venäjännöksen revisio

Revisiotiimin muodostavat pääkääntäjä Mihael Hanian ja pääeditori Andrej Reznikov. Valtavan panoksen revisioprojektiin teki Ljudmila Pavkova, joka luovutti käyttöön satoja sivuja kommentteja, ehdotuksia ja syvällisiä tekstianalyysejä. Revisio on saavuttamaisillaan oikolukuvaiheen. Säätiö tekee parhaansa auttaakseen Michaelia ja hänen tiimiään luomaan korkeinta mahdollista tasoa olevan käännöksen.

Espanjannoksen revisio

Revisiotiimi toimii edelleen harmonisesti tuottaakseen mahdollisimman laadukkaita lukuja. Tarkistaja ja pääreviisori pitävät yllä työtahtiaan ja parantavat jatkuvasti ja merkittävällä tavalla revisioidun tekstin kielellisiä puolia.

Tiimi on tähän mennessä revisioinut esipuheen ja luvut 1—138. Tarkastaja on saanut päätökseen esipuheen ja luvut 1—35.

Tulevat käännökset

Ukrainannos

Hanke Urantia-kirjan kääntämisestä ukrainaksi alkoi 2010. Sen takana on nuori neitokainen Oksana Andruštšyšyn, joka asuu Kanadan Torontossa, ja hänen veljensä Andrej. Oksana on kääntänyt jo 45 lukua.

Syyskuussa 2015 Anton Mirošnitšenko Ukrainasta otti yhteyttä Urantia-säätiöön ja pyysi päästä käännöstiimin jäseneksi. Tämän tiimin järjestämiseen liittyy vielä selvitettäviä yksityiskohtia, mutta seuraavana vaiheena on termiluettelon laatiminen.

Aloitteita

Muutamat henkilöt ovat hiljattain tarjoutuneet kääntämään Urantia-kirjan tagalogiksi (filippiinien kielelle). Sen lisäksi keskustelut on aloitettu käännöksestä urduksi (pakistanin kielelle). Keskusteluja on käytävä vielä lisää. Ja toivomme, että voimme tarjota teille enemmän tietoa tulevaisuudessa.

Kaikki käännökset ja revisiot kaipaavat rahoitusta. Tämän työn tukemisen osalta Urantia-säätiö on lukijakunnan anteliaisuuden varassa.

Pyydämme teitä tukemaan Urantia-kirjan ja sen opetusten levitystä maailmanlaajuisesti kartuttamalla säätiön käännösrahastoa. Jos sinulla on jokin tietty käännös, jota kohtaan tunnet syvää kiinnostusta, sen kääntäjät ja reviisorit ovat kiitollisia tuestasi.

Kiitos.

Klikkaa ja lahjoita https://www.urantia.org/donate/online-donations

Näyttönäkymä Déjà vu -käännösohjelmistosta
Näyttönäkymä Déjà vu -käännösohjelmistosta
Näyttönäkymä Déjà vu -käännösohjelmistosta
Näyttönäkymä Déjà vu -käännösohjelmistosta

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään