Urantia-kirjan poturgalinnoksen revisio

Tulostettava versioTulostettava versio
Susana Hüttner Palaia
Saulo Fraga
Saulo Fraga
Sabino Souza Hüttner
Sabino Souza Hüttner
Helder Cherubin
Helder Cherubin

Susana Hüttner Palaia,

São Paulo, Brasilia

Toimituksen huomautus: Luiz Carlos Dolabella Chagas, syntyperäinen brasilialainen, käänsi Susana Hüttner Palaian kanssa Urantia-kirjan portugaliksi vv. 1996—2006. Se painettiin 2007. Haluamme osoittaa heille tunnustusta heidän rohkeudestaan ja sinnikkyydestään, eritoten Luizille, sillä hän toimi pääkääntäjänä. Monien lukijoiden mielestä käännöksen tyyli on hienostunut, ja se on uskollinen alkutekstille.

Käännös on kuitenkin ihmisten tekemä ja on aina avoin kohennuksille. Siksi Urantia-säätiö muodosti kuusi vuotta sitten revisiotiimin. Johtokunta, liitännäisjäsenet ja henkilöstö ovat kiitollisia tämän tiimin ahkeruudesta, intohimosta ja palvelusta.

Urantia-kirjan portugalinnoksen revisio alkoi 2012, ja sen arvellaan valmistuvan 2021 mennessä, mikä tarkoittaa, että kyseessä on kymmenvuotinen rupeama. Työ on erittäin kiinnostavaa ja nautinnollista, mutta se vaatii suurta huolellisuutta, kärsivällisyyttä, tiimityötä ja antaumusta.

Tämä hanke ei tarkoita kirjan uudelleen kääntämistä, me pikemminkin revisioimme ja korjaamme sitä tavoitteenamme tehdä siitä uskollisempi englanninkieliselle tekstille, mutta samalla säilyttää tekstin kauneus ja sen käsitettävyys portugalinkieliselle keskivertolukijalle.

Prosessiin kuuluu tekstin analysointi huolellisesti sana sanalta, huolehtiminen siitä, että englanninkielisen tekstin merkitys eli se, mitä ilmoittajat tarkoittivat, heijastuu johdonmukaisesti portugalinnoksen tekstissä alkuperäistä portugalinkielistä käännöstä samalla kunnioittaen.

Tämän revision parissa työskentelee erinomainen tiimi. Kaikki sen jäsenet ovat varsin hyvin perillä Urantia-kirjasta, ja he ovat tarjoutuneet palvelemaan ilmoitusta omalla osaamisellaan.

Seuraava selvitys antaa teille käsityksen siitä, miten menettelemme:

Minä, Susana, toimin revision koordinaattorina. Se tarkoittaa, että panen prosessin alulle lukemalla luvun ja tekemällä siihen välttämättömiksi ja asianmukaisiksi arvioimani korjaukset.

Sen jälkeen toimitan luvun työtoverilleni Saulolle, joka asuu Reclifessä, Koillis-Brasiliassa. Saulo asui Yhdysvalloissa 21 vuotta, joten hän hallitsee englannin kielen vallan mainiosti. Hän käy tekstin läpi ja lähettää minulle omat ehdotuksensa, jotka tavallisesti hyväksyn.

Kun kyseiset korjaukset on tehty, teksti menee Helderille, joka on kotoisin Curitibasta, Brasilian etelästä. Hän on portugalin kielen ekspertti, ja koska hän työskentelee Paranán paikallishallinnon palveluksessa, hänellä on käytössään forum universitáriona tunnettu kielieksperttien tiimi. Myös hän tekee minulle varsin älykkäitä ja täsmällisiä ehdotuksia.

Näiden lisäkorjausten jälkeen lähetän tekstin tukiryhmälle, jota johtaa Sabino São Paulosta. Ryhmän jäsenet lukevat portugalinkielisen tekstin ja tekevät ehdotuksia vertaamalla revisioita alkuperäiseen portugalinnokseen.

Luen sitten koko luvun kertaalleen ja suoritan sovitut muutokset. Sitten kun kaikki 196 lukua on revisioitu, luemme koko kirjan uudelleen varmistuaksemme siitä, että kaikki käsitteet ovat koko kirjan matkalta johdonmukaisia.

Tiimimme jäsenet lausuivat seuraavaa:

”Koko joukon vaikeuksiakin koettuamme olen silti aina kokenut työn erittäin miellyttäväksi, ja pidän revisiotiimin jäsenyyttäni kunnia-asiana. Etenemisemme on ajoittain hidasta, mutta olen silti vakuuttunut siitä, että revisio valmistuu.”

”Pysyn revisiotiimin jäsenenä projektin valmistumiseen saakka ja rukoilen taivaalliselta Isältämme rohkaisua ja suojelusta.”

”Se auttaa muistamaan, että perimmäinen tarkoituksemme tämän tehtävän osalta on tuoda kunniaa Isällemme sekä veljellemme ja ystävällemme, Nebadonin Kristus-Mikaelille”

– Saulo Fraga

”Minun haasteenani tähän revisioon osallistumiselleni on sen huolellinen toteuttaminen ja muistan, että ’Jeesuksella ei ollut koskaan kiire’”.

”Työ edellyttää lukemista ja taas lukemista, revision vertaamista olemassa olevaan portugalinkieliseen samoin kuin englanninkieliseen tekstiin. Suurimpana pulmana on sekä englannin että portugalin kielen sanojen semanttiset merkitykset. Se aiheuttaa jatkuvasti kysymyksiä sen suhteen, mitkä olisivat oikeita termejä välittämään alkuperäisen englanninkielisen tekstin tarkoitukset. Näiden kahden kielen kontekstit eivät ole aina yhteneväisiä, joten käännös ei voi aina olla kirjaimellinen. Seikka vaatii jatkuvaa muiden ammattilaisten konsultointia, jotta mielipiteitä olisi riittävästi. Työ on minusta vaativaa mutta palkitsevaa.”

– Helder Cherubin

”Työskentely portugalinkielisen revisiotiimin kanssa saa minut miltei tuntemaan, että olisin saanut ylimääräisiä aisteja. Mieltemme välillä tuntuu ikään kuin hienovarainen resonanssi, kun olemme aktiivisesti mukana sukeltelemassa erilaisiin merkityksiin projisoituessamme potentiaalisten lukijoiden mieleen ja aistiessamme, miten sellaiset käsitteet olisi mahdollista saada selvemmin ymmärrettäviksi.”

Saamme suurta henkilökohtaista tyydytystä palvellessamme ihmiskuntaa ja Jeesus-Mikaelia, joka ei voi olla tietämätön lojaalista ja ehdottomasta antaumuksestamme. Näiden seikkojen tietäminen antaa meille erinomaisen tuntemuksen kestävästä kiitollisuudesta.”

– Sabino Souza Hüttner

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään