Hyppää pääsisältöön

Ranskannoksen toinen perusteellinen revisio

Päivämäärä
Tekijä
Jean Royer
Jean Royer
Lue koko uutiskirje

Ranskannoksen toinen perusteellinen revisio

Richard Lachance
Richard Lachance
Claire Mylanus
Claire Mylanus
Georges Michelson-Dupont
Georges Michelson-Dupont

Jean Royer

Urantia-kirjan kaltaisen tekstin revisiointi on valtava tehtävä; se on toisinaan vaikeampaa kuin kokonaan uuden käännöksen laatiminen. Lue Seppo Kanervan artikkeli Käännökset ovat taidetta, Urantia-säätiön nettiuutiset, joulukuu 2010 (https://www.urantia.org/fi/news/2010-12/kaannokset-ovat-taidetta)

On luonnollista, että ulkopuolelta katsottuna saattaa näyttää, ettei revisioon sen kummallisempaa kuulu kuin muutama seikka:

  • Kirjoitus- ja välimerkkivirheiden korjaaminen.
  • Käännösvirheiden oikaisu ja puuttuvien sanojen lisääminen.
  • Yhdenmukaisuuden varmistaminen koko tekstin mitalta.

Mutta sisäpuolelta tarkasteltuna tilanne näyttää ihan muulta. Revisiointi eroaa kääntämisestä melkoisesti. Revisiossa on aina kysymys ”kompromisseista”. Merkittävin kysymys kuuluu, mitä säilytetään ja mitä muutetaan. Kun harkitaan, mikä ”täytyy muuttaa”, ”pitäisi muuttaa”, ”voidaan muuttaa”, ”menettelee” ja ”voidaan säilyttää”, vastaus on kaikkea muuta kuin itsestään selvä.

Revisiotiimimme jäsenet olivat Georges Michelson-Dupont Ranskasta; hän toimi tiimin vetäjänä; Claire Mylanus Ranskasta; Richard Lachance Kanadasta ja minä, pitkäaikainen lukija Ranskasta. Olen revisioinut tekstiä 45 vuoden ajan.

Työtämme helpotti Rogério Reis da Silvan kehittämä uusi käännös- ja revisiotyökalu. Se mahdollisti tiimimme tehdä päätöksiä, jotka perustuivat harkintaamme siitä, mikä eri tilanteissa olisi paras ratkaisu. Pidimme mielessämme, että jopa Täydellisyyden Kolminaistetut Pojat ovat joskus erehtyneet arvioinneissaan. [22:1.13]

Joku, joka on joskus kääntänyt jotain, saattaa luulla, että kunhan sanalle on löytynyt jotakuinkin kelpoinen käännös, tarvitsee vain pitäytyä siihen. Kielet ovat valitettavasti ihan muuta maata, joten tiettyyn tilanteeseen sopiva sana ei aina sovikaan toiseen yhteyteen. Englannin kielessä on esimerkiksi sanat ’liberty’ [vapaus] ja ’freedom’ [vapaus]. Useimmissa romaanisissa kielissä niitä vastaa vain yksi sana: ’liberté’ ranskassa, ’libertad’ espanjassa ja ’libertá’ italiassa. Miten nämä sanat siis käännetään? Toisinaan kyseiset sanat esiintyvät samassa lauseessa synonyymeinä: ’spiritual liberty’ ja ’spiritual freedom’ – siinä kaksi esimerkkiä. Toisinaan taas ’liberty’ ja ’freedom’ esiintyvät Urantia-kirjassa nyanssein, joita edes äidinkieliset englanninpuhujat eivät hoksaa. Englanninkielessä tavallinen puheenparsi on ’freedom of speech’ [puhevapaus], mutta ei kuitenkaan ’liberty of speech’.

Emersonin sanoin: ”Pöljä yhdenmukaisuus on pikkusieluisten menninkäinen.” Sanaa ’freedom’ ei voi kaikissa yhteyksissä kääntää ranskaksi ’liberté’.

Lukemattomista haasteellisista tilanteista huolimatta ahkera, vuosikausia jatkunut työmme vei meidät lopulta luvun 196 loppuun, ja koimme siitä suurta tyydytystä. Olemme perin juurin tietoisia siitä, että jokainen käännös on myös tulkinta ja ettei mikään käännös voi olla täydellinen eikä kaikkien lukijoiden mielestä täysin tyydyttävä. Muistakaamme siis, että kaikki käännökset ovat keskeneräisiä töitä. Muistakaamme, että Raamatustakin tehdään jatkuvasti uusia käännöksiä ja revisioita. Sitä mukaa kun ymmärryksemme Urantia-kirjasta lisääntyy, meidän on tarpeen tehdä ranskannokseen lisää – mutta entistä vähemmän – tarkistuksia ja korjauksia. Kaikesta huolimatta toivomme, että tämä viimeisin ranskannoksen revisio auttaa ranskankielisiä laajentamaan kosmista tietoisuuttaan ja kohentamaan heidän hengellistä ymmärrystään.