Hyppää pääsisältöön

Käännökset Ovat Taidetta

Päivämäärä
Tekijä
Seppo Kanerva
Seppo Kanerva
Lue koko uutiskirje

Käännökset Ovat Taidetta

Seppo Kanerva, entinen käännöstoiminnan johtaja, johtokunnan kunniajäsen, Suomi

Tämänhetkinen tilanne

Urantia-säätiön peruskirja asettaa säätiölle velvoitteen kääntää Urantia-kirja mahdollisimman monelle kielelle. Vaikkei velvoitetta olisikaan, terve järkikin jo sanoisi, että maailman paras ja suurenmoisin kirja, viimeisin ilmoitus, tulee kääntää monille kielille. Niinpä käännökset ovatkin säätiön tehtäväluettelossa etusijalla. Vastattain tapahtuneen neljän uuden kään­nöksen (eestinkielinen Urantia raamat, ruotsinkielinen Urantiaboken, unkarinkielinen Az Urantia könyv ja puolankielinen Księga Urantii) myötä niiden kielten lukumäärä, joille Urantia-kirja on painettu, nousi viiteentoista. Nämä kielet ovat julkaisemisjärjestyksessä englanti, ranska, suomi, espanja, hollanti, venäjä, korea, liettua, italia, portugali, saksa, eesti, ruotsi, unkari ja puola. Lisäksi on CD:llä elektronisessa muodossa saatavilla romaniankielinen käännös. Meneillään on useita muita käännöksiä, kuten arabia, kiina, farsi (persia), kreikka, indonesia, japani ja urdu.

Vuosien mittaan säätiö on tehnyt työtä yli sadan kääntäjän ja avustajan kanssa auttaen heitä suo­riutumaan vaikeasta, vaativasta ja vuosia jatkuvasta hankkeestaan. Vain muutamassa tapauksessa Urantia-säätiö on rekrytoinut kääntäjiä, sillä olemme oppineet, että kirjaa rakastavat ja kääntämiseen pystyvät kirjan lukijat suoriutuvat siitä muita paremmin.

Kääntäminen - mitä se oikein on?

Jokaisella käännösprojektilla on omat ainutlaatuiset piirteensä. Yhteisenä nimittäjänä on kuitenkin se, että käännökset ovat yhden, muiden mukanaolijoiden avustaman, yksinäisen uurastajan työtä. Ihmeellistä kyllä, mutta kolme käännöstä on ilmaantunut sellaisen yksilön ponnistuksin, joka toimi säätiön tietämättä. Yhden ihmisen keskeinen rooli on realiteetti ja tosiasia, vaikka meille opetetaankin tiimityön olevan tärkeä opittava läksy ja että "harvalukuiset ovat ne velvollisuudet, jotka maailmankaikkeudessa osoitetaan yksinäisen palvelijan suoritettaviksi." [28:5.14] Urantia-kirjan kääntäminen näyttää olevan yksi noista harvalukuisista velvollisuuksista. Miksi niin? Uskoakseni siksi, että käännökset ovat taideteoksia, taiteen mestariteoksia, ja todellisia taitelijoita on harvassa.

Jokaisen kääntäjän tulee täyttää seuraavat kriteerit:

1. Kääntäjän täytyy ymmärtää englantia paremmin kuin keskitason englanninpuhuja.

2. Kääntäjän täytyy olla lukenut Urantia-kirjan englanninkielinen laitos vähintään kerran, mieluummin useaan kertaan.

3. Jokaisen kääntäjän täytyy kääntää englanninkielistä tekstiä; käännöksen käännös ei ole hyväksyttävissä.

4. Kääntäjällä täytyy olla verraton ja poikkeuksellisen hyvä äidinkielensä taito.

Kääntäjä käyttää laajassa mitassa hyväkseen kohdekielen kielellisiä resursseja, samalla tavoin kuin englanninkielinen teks­ti käyttää hyväkseen englannin kielen kielellisiä resursseja. Urantia-kirjan englanti on totuudellista, hyvää ja kau­nista. Teksti on usein suppeaa ja vaikeaselkoista. Se sisältää monia entuudestaan tuntemattomia käsitteitä, ideoita ja sanoja. Kaiken tämän tulee heijastua käännöksessä, samalla kun käännös käyttää hyväksi kohdekielen kielellisiä keinoja ja luo uudissanoja uusille käsitteille. Vain taiteilija kykenee sellaiseen.

Käännöksen täytyy yltää alkutekstin sujuvuuteen ja kauneuteen; käännöksen ei tule tuntua käännökseltä. Lukijalle täytyy muodostua sellainen vaikutelma, että hänen lukemansa käännös on alkuperäisteksti. Kääntäjän tulee lisäksi osata kohdekielen kielioppi, sovinnaissäännöt, lauseoppi ja välimerkkisäännöt. Harva jonkin kielen puhuja hallitsee oman kielensä kielioppia. Mutta jotkut kuitenkin hallitsevat, ja jos käännös on kieliopiltaan jotakin muuta kuin moitteetonta ja jos sitä vaivaa virheellinen välimerkkien käyttö, työ katsotaan ala-arvoiseksi, ja se voi saada jotkut potentiaaliset lukijat torjumaan planeettamme suurenmoisimman kirjan. Nämä ovat kovia ja vaativia ehtoja!

Kääntäjä saa ensimmäisen luonnoksensa valmiiksi yleensä neljässä tai viidessä vuodessa. Tekstin tarkistukset, korjaukset ja parantelut vaativat helposti yhtä pitkän ajan. Suomenkielisen Urantia-kirjan valmistuminen vaati 25 vuot­ta. Kirja käännettiin kolmasti; viimeisen, painetun, version valmistuminen vaati kahdeksan vuot­ta. Ruotsinkielinen Urantiaboken on 17-vuotisen ponnistelun tulos, eestinkielinen Urantia raamat valmistui 16 vuodessa ja puo­lankielinen Księga Urantii 13 vuodessa. Vaikka näin onkin, yksikään käännös ei ole koskaan täydellinen; painosten välillä kaikkia käännöksiä tarkistetaan ja korjataan.

Kääntäjät kääntävät ideoita eivät sanoja

Ellet puhu vierasta kieltä ja ellet ole koskaan kääntänyt mitään, saatat luulla, että kääntäminen on helppoa: Kääntäjä vain mekaanisesti muuttaa lähdekielen sanat kohdekielen sanoiksi, ja käännöstä pidetään oikein tehtynä vain jos se on uskollinen tälle käsitykselle ja periaatteelle. Urantia-kirjan käännöstä saatetaan kritisoida sen vuoksi, ettei se orjamaisesti seuraa englanninkielistä sanontaa. Kääntäjä kuitenkin kääntää ideoita - ei sanoja. Ja tapoja, jolla jokin idea tai käsite on käännettävissä, on useita. Siksi Urantia-kirjan siteeraaminen onkin niin vaikeaa: muistat idean, mutta et pysty palauttamaan mieleesi juuri niitä sanoja, joilla idea esitetään. Ottakaamme esimerkiksi esipuheen ensimmäinen lause:

Urantian - se on asuttamanne maailman nimi - kuolevaisten mielessä vallitsee suuri sekasorto - -

Sama idea voitaisiin kääntää monella eri tavalla:

Maailmanne, Urantian, kuolevaisten mielessä on vallalla kaaos - -

Urantia on maailmanne nimi; sen kuolevaisten mielessä vallitsee suuri sekasorto - -

Suuri sekasorto vallitsee maailmanne, Urantian, kuolevaisten mielessä - -

Ei olisi mitenkään vaikeaa muotoilla uudelleen ja kääntää kyseinen lause kymmenellä vaihtoehtoisella tavalla, joista yksikään ei ole ainoa oikea.

Toinen syy siihen, mikseivät kirjaimelliset, sanasta sanaan -käännökset ole hyväksyttäviä, on se seikka, että kielten välillä esiintyy suuria kieliopillisia, sovinnaissääntöjä ja lauseoppia koskevia eroja. Englannin kieli ei ole taivutuksellinen, vaan substantiivien ja verbien modifioijat (harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta) ovat erillisiä sanoja, kuten prepositioita, artikkeleita, adverbejä jne. Taivutuksellisissa kielissä modifioijat upotetaan substantiiveihin ja verbeihin prefikseinä tai suffikseina.

Käyttämällä hyväkseen kohdekielen sanoja kääntäjä kääntää alkutekstin ideat ja käsitteet samoiksi kohdekielen ideoiksi ja käsitteiksi. Hän ei koskaan mekaanisesti muunna sanoja. Vain kääntäjä-taiteilija pystyy tämän oivaltamaan ja löytämään ne sanat ja virkkeet, jotka sopivimmin ilmaisevat alkuperäiset ideat ja käsitteet, ja vain kääntäjä-taiteilija kykenee tekemään sen niin sujuvalla ja luontevalla tavalla, ettei lukija huomaa lukevansa käännöstä.

Vaativalla työllään kääntäjät tekevät suuren palveluksen äidinkielensä kanssapuhujille. He tekevät palveluksensa nöyrästi ja nimettömästi. Se on heidän tapansa levittää Urantia-ilmoitusta ja sen ylivertaisia opetuksia.