Johtokunnan heinäkuun 2013 kokouksen merkittävimpiä päätöksiä

Tulostettava versioTulostettava versio
Marilynn Kulieke

Marilynn Kulieke, varapresidentti, Urantia-säätiö,
Lincolnshire, Illinois, Yhdysvallat

Urantia-kirjat

  • Vuoden 2013 ensimmäisen puoliskon kirjamyynti oli tasoissa vuoden 2012 ensimmäisen puolen vuoden myynnin kanssa. Jotta saavutettaisiin johtokunnan asettama 7 %:n vuosikasvutavoite, johtokunta nimitti johtokunnan liitännäisjäsenen Share Beasleyn Pohjois-Amerikan kirjamyyntivastaavaksi. Sharen ja hänen aviomiehensä Bill Beasleyn työskennellessä kirjamyynnin parissa olemme vakuuttuneita kirjamyynnin onnistumisesta.
  • The Urantia Bookin hakemiston toimitustyö saataneen päätökseen joulukuun loppuun mennessä. Sen julkaiseminen sekä elektronisessa että painetussa muodossa on suunnitteilla.
  • Venäjännös on Pietarissa sattuneen tuhoisan tulipalon jälkeen painettu nyt uudelleen, ja käännös on varastoitu Rotterdamiin. Georges Michelson-Dupont ja Jay Peregrine osallistuvat Frankfurtin kirjamessuille lokakuussa, jolloin heidän tavoitteenaan on löytää Venäjältä uusi jakelija.

Käännökset ja revisiot

Tšekinkielinen käännös: Puuttuu vielä kolme viimeistä lukua, ja Václav ja Helen Kadrnka ovat kääntäneet koko Urantia-kirjan tšekiksi. Ensimmäisen luonnoksen valmistuttua he ryhtyvät tarkistamaan ja viimeistelemään käännöstään. Siihen kuluu aikaa ainakin kaksi vuotta.

Farsinnos: Farsinkielinen Urantia-kirjan käännös on tehty kielelle, jonka puhujat ovat etupäässä muslimeja. Käännöstyö alkoi useita vuosia sitten. Sitä koskeva inspiroiva kertomus on luettavissa osoitteessa https://www.urantia.org/fi/news/2013-06/urantia-kirjan-farsintaminen-inspiroiva-selostus-projektin-alkuvaiheista. Käännöksestä on valmiina runsas puolet.

Hepreannos: Hepreaksi kääntävään tiimiin kuuluvat pääkääntäjä Gabriel Rymberg ja revisiotoimittaja Avi Dogim. Tiimi on saanut valmiiksi noin 28 lukua.

Indonesiannos: ”Virallisesti” tämä käännös alkoi muutama kuukausi sitten, huhtikuussa 2013, ja sitä vetää Nugroho Widi. ”Epävirallisesti” se alkoi useita vuosia sitten, sillä Widi on kääntänyt jo 60 lukua.

Japaninnos: Onnittelut Hagiko Wattlesille japaninkielisen käännöksen ensimmäisen luonnoksen valmistumisesta. Minkä merkittävän, arvokkaan ja erinomaisen lahjan Hagiko onkaan antamassa Japanin kansalle!

Espanjannoksen revisio: Espanjannosta revisioivaan ryhmään kuuluvat Carmelo Martínez (päärevisori Espanjasta), Olga López (Espanjasta), Raúl Pujol (Puerto Ricosta) ja Anibal Pacheco (Chilestä). He toivovat saavansa tämän mutkikkaan revision valmiiksi vuoteen 2018 mennessä. Heidän työnsä tapahtuu pääasiassa kääntäjien verkkosivun ja Skypen kautta. Voitte näin ollen arvata, miten innokkaasti he odottavat kohdakkoin toteutuvaa henkilökohtaista tapaamista. Erityiset kiitokset osoitamme Víctor García-Borylle hänen vahvasta johtajuudestaan tämän tiimin vetäjänä.

Portugalinnoksen revisio: Susana Huttner johtaa viisijäsenistä pitkäaikaisten lukijoiden tiimiä, joka tarkastelee parhaillaan lukua 38. Susanan epäitsekkään antaumuksen vuoksi luotamme siihen, että revisiotiimi saa työnsä valmiiksi noin viidessä vuodessa.

Kiinankielinen revisio: Urantia-kirjan kiinannos on saatettu päätökseen ja on jo kertaalleen tarkistettukin. Parhaillaan sitä revisioidaan toista kertaa. Kesäkuun lopulla Richard Zhu oli tarkistanut esipuheen lisäksi 25 lukua.

Ranskannoksen revisio: Ranskannoksen revisio on ajoitettu valmistuvaksi vuoden 2014 alkupuolella, ja suunnitelmat sen painattamiseksi ovat valmisteilla. Kiitämme tästä erityisesti ranskankielistä revisiotiimiä, johon kuuluvat Georges Michelson-Dupont, Claire Mylanus, Richard Lachance ja Jean Royer.

  • Käännöksiä ja revisiointeja koskeva normisto. Marilynn Kuliekesta, Georges Michelson-Dupontista, Henk Mylanuksesta ja Jay Peregrinestä koostuva tiimi kehittelee käännöksiä ja revisiointeja koskevaa pitkän aikavälin suunnitelmaa. Suunnitelmaan kuuluu 10 vuotta kattava rahoitusennuste, 10 vuotta kattava työsuunnitelma sekä normistot ja menetelmät käännösten ja revisioiden toteuttamiseksi.

Keskustoimiston kolmannen kerroksen, ullakon ja vaunutalon korjaushanke

Johtokunta hyväksyi Urantia-ilmoituksen synnyinpaikan kolmannen kerroksen ja vaunutalon korjaushankkeen. Tähän hankkeeseen kuuluu rakennuksen saattaminen niin energiatehokkaaksi kuin on järjellisesti mahdollista. Urantia-säätiö ottaa velkaa 154 000 _ viedäkseen päätökseen tämän seuraavan vaiheen rakennuksen korjauksissa. Kun se on saatu valmiiksi, kolmas kerros annetaan vuokralle, kunnes sille on muuta käyttöä.

Urantia-säätiön arvolauselma

Johtokunta hyväksyi seuraavan päätöslauselman: Päätettiin, että Urantia-säätiön johtokunta omaksuu seuraavan kirjainsanan (akronyymin): TRUST. Se tuo julki säätiön arvolauselman, sillä TRUST on akronyymi sanoista:

Tiimityö – Kunnioitus – Yhtenäisyys – Palvelu – Läpinäkyvyys (Teamwork – Respect – Unity – Service – Transparency).

Koulutus

Vuoden 2013 loppuun mennessä Internetin Urantia-kirja-koulu (UBIS) ryhtyy käyttämään uutta koulutukseen tarkoitettua softa-alustaa nimeltään Moodle. Uusi softa helpottaa kurssien järjestämistä ja niille osallistumista, sillä se on monikielinen, helppokäyttöinen ja erittäin luotettava. Moodle tulee olemaan merkittävä parannus UBIS:n koulutusjärjestelmään. Kiitämme Ralph, Betty ja Michael Zehriä heidän väsymättömästä uurastuksestaan Moodlen parissa, siihen perehtymisessä, sen arvioinnissa, sen esittelemisessä, kustomoinnissa ja asentamisessa UBIS:n käyttöön.

Niille, jotka eivät tunne Moodlea, voimme kertoa sen olevan maailmanlaajuisesti johtava avoin oppikurssien hallintajärjestelmä. Se tunnetaan myös nimellä Oppimisen hallintajärjestelmä tai Virtuaalinen oppimisympäristö. Siitä on tullut kautta maailman erittäin suosittu työkalu kouluttajien keskuudessa, sillä sen avulla luodaan dynaamisia verkkosivustoja opiskelijoille. Tällä hetkellä Moodle on käytössä 86 305 rekisteröidyllä sivustolla 237 maassa. Se palvelee 7 786 448 oppikurssia, joilla on opettajia 1 297 384 ja oppilaita 72 910 837.

UBIS:n hyväksi koituu Moodlen lisäksi muitakin ajantasaistuksia, sillä Dorothy Elder ja hänen tiiminsä kehittelivät opinto-ohjelmaansa uuden peruskurssin. Kyseessä on tärkeä kurssi, sillä se tarjoaa kattavan, askel askeleelta etenevän Urantia-kirjaan perehtymisen.

Kunakin lukukautena toteutetettavat kurssit kuuluvat seuraaviin neljään kategoriaan:

  • Ensimmäinen kurssi. Perusasioiden kurssi.
  • Toinen kurssi. Käsitellään IV osaa.
  • Kolmas kurssi. Teeman tai aiheen mukainen kurssi – suosittu tai usein pyydetty aihe.
  • Neljäs kurssi. Uusille lukijoille tarkoitettu kurssi.

Saadaksesi tietää lisää käy sivulla new.ubis.urantia.org

Seminaari sellaisten tieteellisten tosiasioiden ja käsitysten identifioinnista, jotka osoittavat maailmankaikkeuden älyperäisesti suunnitelluksi

Jatkona keskustoimiston tiloissa järjestettäville koulutusseminaareille Ralph Zehr vetää symposiumin sellaisten tieteellisten faktojen yksilöimiseksi, jotka osoittavat, että maailmankaikkeus on suunnitteltu eikä sattuman tulos. Symposium tukeutuu seuraavaan toteamukseen: Urantian keskiväliolennot ovat keränneet yli viisikymmentätuhatta fysiikan ja kemian alan tosiasiaa, joista he ovat sitä mieltä, että ne eivät käy yksiin umpimähkäisen sattuman lakien kanssa, ja joiden he väittävät erehtymättömästi osoittavan, että aineellisessa luomistuloksessa on mukana älyperäinen tarkoituksenmukaisuus. [58:2.3]

Symposiumiin osallistutaan vain kutsusta. Jos siis haluaisit olla mukana, ota yhteyttä Joanne Strobeliin [email protected].

Yhteyksien luonti

Johtokunta vahvisti osallistuvansa maailmanlaajuiseen kirjan esilletuontiohjelmaan, johon kuuluu kirjamessut ja tapahtumat, joissa Urantia-kirjaa voidaan esitellä potentiaalisille lukijoille. Säätiö tajoaa nyt erikoishintaisia kirjoja kyseisenlaisiin tapahtumiin. Kirjoja voi tilata ja asiasta saada lisätietoa Tamara Strumfeldiltä, [email protected]

Liitännäisjäsen valittiin toiselle kaudelle

Johtokunta valitsi Sandra Burga-Cisneros Pizarron toiselle liitännäisjäsenen yksivuotiselle toimikaudelle. Kausia voi olla kaikkiaan viisi.

Renovation of the Third Floor and Carriage House at 533 W. Diversey Parkway
Renovation of the Third Floor and Carriage House at 533 W. Diversey Parkway
Renovation of the Third Floor and Carriage House at 533 W. Diversey Parkway
Renovation of the Third Floor and Carriage House at 533 W. Diversey Parkway
Renovation of the Third Floor and Carriage House at 533 W. Diversey Parkway

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään