Urantia-kirjan farsintaminen – inspiroiva selostus projektin alkuvaiheista

Tulostettava versioTulostettava versio

Toimituksen huomautus: Artikkelin kirjoittaja haluaa pysyä nimettömänä. Sekin päivä koittaa, jolloin uskonnollinen vapaus vallitsee maailmassa, ja rukoilemme aikaa, jolloin kaikki sen asukkaat voivat ilmaista itseään vapaasi.

Käännän Urantia-kirjaa farsin (persian) kielelle. Löysin Urantia-kirjan vuonna 1990 erään persialaisen tohtorin toimistosta. Pidin itseäni tuolloin edistyksellisenä muslimiajattelijana ja harjoitin islamia, vanhempieni uskontoa. Olin lukenut Koraanin ja Raamatun. Vaikka löysin kummastakin jotakin inspiroivaa, ne eivät kuitenkaan vastanneet peruskysymyksiini elämästä, universumista, Jumalasta, kuolemanjälkeisestä elämästä ja maailman historiasta. Raamattu ja Koraani eivät sammuttaneet älyllistä ja hengellistä janoani, eivätkä niiden vastaukset kysymyksiini olleet tieteelliselle mielelleni eivätkä sielulleni houkuttelevia. Minusta tuntui, että universumin luojan täytyi olla paljon kokonaisvaltaisempi, universaalimpi ja rakastavampi kuin Koraanin ja Raamatun kuvailema Jumala. Meitä ei mielestäni ollut pantu maan päälle pelkästään elämään lyhyt elämä ja joutumaan sitten joko taivaaseen tai helvettiin siitä riippuen, mukauduimmeko johonkin uskomusjärjestelmään vai emme.

Ponnistellessani lujasti löytääkseni vastaukset kysymyksiini aloin lukea Urantia-kirjaa suunnattoman uteliaana. Pian minulle selvisi, että kohdalleni oli osunut ylimaallinen aarre. Sen älyllinen vetovoima ja sen laatijoiden viisaus ylittivät kirkkaasti kaiken koskaan lukemani. Koko elämän ajan pohtimani, vastausta vailla olevat kysymykset saivat nyt tyydyttävät vastaukset, jotka vetosivat sisimpään olemukseeni. Millainen suurenmoinen Jumala meillä onkaan! Millaisessa loisteliaassa universumissa asummekaan! Nyt odotan kasvun ja löytämisen täyttämää universumielämänuraa. Kysyin itseltäni, miten voisin jakaa onnellisuuteni ja edistyneen ajatteluni muiden nälkäisten sielujen, varsinkin farsia puhuvien, kanssa?

Aloitin kääntämällä muutaman tekstikappaleen kirjasta ja jakamalla ne ystävien kesken. Sitten päätin kääntää koko kirjan. Olen nyt lähes puolivälissä. Olen varma siitä, että kun käännös on valmistunut ja farsinkielinen kirja julkaistu, se tulee muuntamaan iranilaisten ja muiden farsinpuhujien ajattelua ja filosofiaa kautta maailman.

Mikä ilo ja kunnia onkaan saada kääntää Urantia-kirja ja olla Urantialla aikana, jolloin [k]oko Urantia odottaa Mikaelin jalontavan sanoman julistamista ilman, että tätä kuormittavat ne opinkappaleet ja dogmit, jotka ovat kertyneet yhdeksäntoista vuosisataa jatkuneesta yhteydestä evolutionaarista alkuperää oleviin uskontoihin. Se hetki on koittamassa, jolloin buddhalaisuudelle, kristinuskolle, hindulaisuudelle ja jopa kaikkien uskontojen piiriin kuuluville kansoille ei enää esitetä evankeliumia Jeesuksesta vaan Jeesuksen evankeliumin elävää, hengellistä todellisuutta. [94:12.7]

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään