Urantia-säätiö Vuosikertomus 2005

Tulostettava versioTulostettava versio

PRESIDENTIN VIESTI

Kun ihmismieli käy läpi menneisyyttä, se on tekemässä arviota menneestä kokemuksesta siinä tarkoituksessa, että sellainen olisi hyödyksi jossakin nykyisessä tilanteessa. Kun mieli kurottautuu tulevaisuuteen, se koettaa arvioida mahdollisen toiminnan vastaista merkittävyyttä. Ja kun ihmistahto on tällä tavoin ottanut laskuissaan huomioon sekä kokemuksen että viisauden, se suorittaa arvionsa ja tekee päätöksensä nykyisyydessä, ja toimintasuunnitelmasta, joka menneisyydestä ja tulevaisuudesta näin syntyi, tulee olemassa oleva. [1295:4]

VUODEN 2005 SAAVUTUKSIA:

Urantia-kirja muistuttaa meitä tavan takaa siitä, että nykyiset ponnistelumme voidaan nähdä oikeassa valossaan vain niitä menneisyyden ja tulevaisuuden näkökulmasta tarkastelemalla. Tarkastellessamme jotakin tiettyä aikajaksoa viidennen käänteentekevän ilmoituksen etenemisen tiellä on suurena houkutuksena vaipua raskasmielisyyteen siksi, että ilmoitus näyttää kulkevan yhä lapsenkengissään. Mutta kun mukaan otetaan ajallinen perspektiivi, huomataan, miten suuressa määrin edistystä onkin itse asiassa tapahtunut. Englanninkielisen Urantia-kirjan ilmestymisestä tuli vuonna 2005 kuluneeksi viisikymmentä vuotta, joten vuoden aikana keskusteltiin luonnollisestikin viidenkymmenen työvuoden saavutuksista. Etenemistämme aikaperspektiivistä tarkastellessamme panemme merkille vuosi vuoden ja vuosikymmen vuosikymmenen perään astutut horjumattomat ja yhä pitemmät askelet eteenpäin, kuitenkin niin, että viimeisten kymmenen vuoden aikana tehty työ vastaa lähes sitä, joka tehtiin ensimmäisten neljänkymmenen vuoden kuluessa. Vuoteen 1995 mennessä Urantia-säätiö oli julkaissut Urantia-kirjan neljällä kielellä: englanniksi, ranskaksi, espanjaksi ja suomeksi. Viimeisten kymmenen vuoden kuluessa määrä on venäjän-, hollannin-, korean-, liettuan-ja saksankielisen käännöksen myötä yli kaksinkertaistunut; elektronisessa muodossa ovat lisäksi saatavissa romanian-ja portugalinkielinen käännös. Viidenkymmenen vuoden aikana Urantia-kirjaa ja sen käännöksiä on myyty yli 500.000 kappaletta, ja on merkillepantavaa, että niistä yli puolet – noin 285.000 – on julkaistu viimeisten kymmenen vuoden kuluessa. Ilmoituksen kasvu on ollut tervettä ja näkyvää. Vuosi 2005 merkitsi Urantia-säätiölle vakaata etenemistä:

  • Joulukuussa Chicagon-keskustoimistoon toimitettiin saksankielinen Das Urantia Buch, yhdeksäs julkaistu käännös, ja se on nyt ostettavissa.

  • On perustettu uusi Urantia-säätiön Euroopan-toimisto auttamaan kirjan jakelua tällä mantereella.

  • Italiankielinen käännös on nyt viimeistelty ja saatettu painokuntoon vuonna 2006 tapahtuvaa julkaisua varten.

  • Ruotsin-ja vironkielisen käännöstyön eteneminen on jatkunut yllätyksittä. Samaa voidaan sanoa kiinan-ja japaninkielisestä käännöksestä. Toivomme kiinankielisen käännöksen ensimmäisen luonnoksen valmistuvan viimeistelyä varten vuoden 2007 keskivaiheilla. Viimeistelytyö voi sen jälkeen alkaa, ja se vaatii vähintään kaksi vuotta.

  • Työ lukuisten käännösten parissa jatkuu. Näihin kuuluvat käännökset portugalin, ruotsin, romanian, viron, farsin, bulgarian, indonesian, puolan ja tšekin kielelle.

HENKILÖSTÖMUUTOKSIA:

Useimpien vuosien tapaan Urantia-säätiön henkilökunnassa tapahtui muutoksia myös vuonna 2005. Chris Bailey toimi vuoden ajan ahkerasti keskustoimistossamme, mistä olemme hänelle kiitollisia. Matthew Viglione lähti keskustoimistosta siellä viisi vuotta tärkeissä tehtävissä toimittuaan. Hän asuu nykyään San Franciscossa palvellen edelleen asiantuntijana useissa säätiön projekteissa. Chris Wood on toivotettu tervetulleeksi henkilökuntaan tiedotuksen ja kirjalevityksen tehtäviin. Palkkaamme vuonna 2006 vakinaisen kirjanpitäjän ja kirjamyynnistä vastaavan henkilön.

JOHTOKUNNAN UUDET LIITÄNNÄISJÄSENET:

Vuonna 2002 johtokunta muodosti liitännäisjäsentiimin toimimaan neuvonantajaelimenä ja yhdyssiteenä lukijakuntaan. Yhdeksi kalenterivuodeksi voidaan nimittää viisi liitännäisjäsentä ja kukin nimitys voidaan uusia kahdesti. Vuonna 2005 liitännäisjäsenten ryhmästä poistuivat Kathleen Swadling ja Carolyn Kendall, jotka kumpikin olivat palvelleet jo kolme yksivuotiskautta. Carolynin historiaperspektiivi, viisaat neuvot ja vuosien kokemus olivat merkittävä anti kokouksillemme. Kathleen raivasi tietä kirjan leviämiselle Australiassa ja huolehti samalla kansainvälisestä laajenemisestamme haarakonttoreiden ja säätiön edustajien kautta. Kaipaamme heidän tarmokkuuttaan ja antaumuksellisuuttaan.

Johtokunta nimitti vuoden 2006 alusta uusiksi liitännäisjäseniksi René Hagenaarsin (Alankomaat) ja Sue Tennantin (Kanada). Johtokunta nimitti Nancy Shafferin ja Jane Ploetzin uudelleen liitännäisjäseniksi kolmanneksi yksivuotiskaudeksi.

LOPUKSI:

Omilla ponnistuksillaan ja saavutuksillaan itse kukin puskee viidettä käänteentekevää ilmoitusta vakaasti eteenpäin. Urantia-säätiön, vapaaehtoisten ja lahjoittajien työ samoin kuin antaumuksellisten opintoryhmien ja Jumalan tahdon toteutumisen hyväksi toimivan jokaisen lukijan ponnistelut myötävaikuttavat ilmoituksen tasaiseen etenemiseen tässä ristin maailmassa. Tämä eteneminen on vuonna 1955 kylvettyjen siementen satoa; se on lahja, jonka annamme seuraavalle sukupolvelle vuonna 2055.

Seppo Kanerva

MERKILLEPANTAVAA VUODELTA 2005

TALOUS JA HALLINTO

Urantia-säätiön toimintaa tuki vuonna 2005 ennätysmäärä lahjoittajia. Kaikkiaan 863 henkilöä (kuolinpesät pois lukien) lahjoitti yhteensä 670.000 dollaria (n. 560.000 €) säätiön eri ohjelmiin. Edellisen vuoden tapaan pienlahjoittajien määrä nousi suurlahjoittajiin verrattuna. Suunta on voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden näkökulmasta erittäin terve. Urantia-säätiö kehottaa ”euro päivässä -klubin” jäseniä pitämään edelleenkin huolen siitä, että lahjoitukset säätiön toiminnan hyväksi jatkuvat kuukaudesta toiseen. Tavoitteenamme on nostaa lahjoittajajäsenten määrä 2500:aan. Tällaisen jäsenmäärän lahjoituksilla katettaisiin kaikki vuotuiset kulumme.

Urantia Foundation donors per year 1997-2005

Matteus-projekti, pitkäntähtäimen rahoitustiimimme, järjesti Teksasin Dallasissa alueellisen tapaamisen, jossa luotiin uusia ystävyyssuhteita ja kontakteja ja elvytettiin vanhoja. Vuonna 2005 Matteus-projektikomitean jäsenet lahjoittivat säätiön rahakirstuun yli 114.000 dollaria (n. 95.000 €).

Vuonna 2005 saimme yksilölahjoitusten lisäksi suuren lahjan myös jäämistöjärjestelyohjelmamme kautta. Kyseinen ohjelma auttaa lahjoittajia järjestelemään jäämistönsä niin, että se hyödyttää Urantia-säätiötä joko jo lahjoittajan elinaikana tai hänen kuolemansa jälkeen. Jäämistöjärjestelyjen kautta Urantia-säätiön saama tuki karttui

475.000 dollarilla (n. 400.000 €) vuonna 2005.

Vaikka vuoden 2005 kirjanpitoa ei ole vielä tarkastettu, voimme silti kertoa seuraavaa: Urantia-säätiön tulot kaikista eri lähteistä, kuten lahjoituksista, nettomyynnistä ja sijoituksista, nousivat yhteismäärältään pyöreästi

1.584.000 dollariin (n. 1.320.000 €). Kokonaiskulumme olivat pyörein luvuin 884.000 dollaria (n. 740.000 €). Viime vuoden nettotuloksemme oli näin ollen 700.000 dollaria (n. 580.000 €). Nämä rahavarat käytettiin vanhojen velkojen kuolettamiseen ja jäännös sijoitettiin.

Vuoden 2006 talousarvioehdotuksemme merkitsee karsittujen toimintojemme pitämistä ennallaan sikäli, että henkilöstö pidetään edelleen vähälukuisena, pääkonttorirakennuksen kolmannen kerroksen vuokraamista jatketaan ja varainkeräyskampanjan tavoite pidetään kohtuullisena mutta toiveikkaana. Suunnitelmien mukaan kokonaistulomme olisivat 958.000 dollaria (n. 800.000 €) ja kulut 817.000 dollaria (n. 680.000 €). Ylimääräinen tulo, jos sellaista kertyy, investoidaan huolella harkiten tulevaisuutta varten. Lukijapalvelu-, ilmaiskirja-, kirjastolahja-ja internetin yhteydenrakennusohjelmamme jatkuvat entiseen tapaan, niin kuin jatkuu myös päivittäinen työmme Urantia-kirjojen toimittamiseksi kirjakauppoihin eri puolilla maailmaa ja uusien jakelukanavien avaamiseksi eri maissa.

Urantia Foundation donations per year 1997-2005

JAKELU

Vuonna 2005 Urantia-kirjan kokonaismyynti kasvoi edellisvuoteen verrattuna 15 %, mikä johtui pääasiassa uuden, liettuankielisen käännöksen menekistä ja venäjänkielisen laitoksen kysynnän dramaattisesta kasvusta. Muiden käännösten myynti on jatkunut entiseen tahtiin kaikkialla maailmassa. Urantia-kirjan menekin jatkuvuus aikana, jolloin alalla muutoin kärsitään menekin laskusta, paljastaa, että Urantia-kirjalla on pitkän aikavälin tasaista kysyntää.

Urantia Foundation book distribution 2000-2005

Kirjastolahjojen ja ilmaiskirjojen määrässä tapahtui edellisvuoteen nähden laskua, mikä johtui Väli-ja Etelä-Amerikkaan suuntautuneen kirjastolahjakampanjan ja Intian ilmaiskirjaohjelman päätökseen saamisesta. Jos mainitut kaksi hanketta jätetään huomiotta, kirjastolahja-ja ilmaiskirjajakelu jatkuivat vuoden 2004 tasolla.

Vakaa edistyminen on universumin tunnussana, ja sitä se on myös Urantia-säätiön jakelutoiminnassa. Ennalta arvaamattomien kirjamarkkinoiden nousuissa ja laskuissa Urantia-kirja pysyy merkittävimpien kirjakauppojen ja jakelupisteiden hyllyillä pysyvästi saatavissa olevana teoksena.

Espanjankielisen käännöksen vuonna 1993 tapahtuneesta julkaisemisesta lähtien säätiö on ollut mukana lukuisilla kirjamessuilla espanjaa puhuvissa maissa ja hankkiutunut lukuisten kirjatukkujen asiakkaaksi. Jotkut lukijat ovat yksilöineet Argentiinan maaksi, jossa El Libro ei näytä olevan saatavilla. Jakelu on Argentiinassa ja monissa Latinalaisen Amerikan maissa vaikeaa ja mutkikasta. Koska kirjatukuille osoittamiamme laskuja ei ole kokonaisuudessaan maksettu, henkilökunta ja johtokunnan jäsenet yrittävät löytää parempia keinoja periä säätiön saatavat Argentiinan kirjatukuilta ja etsivät maasta luotettavampia ja vastuuntuntoisempia jakelukanavia. Otamme mieluusti vastaan argentiinalaislukijoiden mahdolliset ehdotukset.

KÄÄNNÖKSET

Vuonna 1997 muuan innokkaiden lukijoiden tiimi pani säätiön tuella ja avulla alulle hankkeen kirjan kääntämiseksi portugalin kielelle. Käännöstiimi ilmoitti säätiölle vuonna 2003 käännöksen olevan siinä määrin valmiin, että se voitaisiin julkaista elektronisessa muodossa. Säätiön henkilökunnan saatua ulkopuolisilta rohkaisevat ja jopa ylistävät lausunnot käännöksen laadusta se tuotiin saataville verkkosivuillamme ja CD-versiona. Vuonna 2005 käännöstiimin vetäjä luovutti käännöksen säätiön julkaistavaksi, ja henkilökunta ja vapaaehtoiset ryhtyivät saattamaan tekstiä julkaisukuntoon. Jokseenkin samaan aikaan henkilökunnalle alkoi saapua sähköpostia eräältä kolmen lukijan ryhmältä, joka oli kopioinut portugalinnoksen säätiön sivustolta ja oli havainnut käännöksessä puuttuvia sanoja ja muita virheitä. Ryhmä lähetti säätiön käännösvastaavalle virheitä erittelevän ja yksityiskohtaisen analyysin esipuheen käännöksestä. Tässä vaiheessa johtokunta päätti pysäyttää käännöksen painovalmistelut ja pyysi kyseistä ryhmää jatkamaan käännöksen analysointiaan.

LUKIJAPALVELUT

Monen lukijan ensimmäisenä kontaktina muuhun lukijakuntaan on Urantia-säätiö. Lukijapalvelujen osastomme tarjoaa tilaisuuden sosiaaliseen verkottumiseen ja rohkaisee opintoryhmien muodostumista maailmanlaajuisesti. Henkilökuntamme tarjoaa jatkuvasti palveluja, jotka edistävät sekä opetusten opiskelua että yhteydenpitoverkostojen muodostumista lukijoiden keskuuteen. Kymmenet vapaaehtoiset auttavat näiden palvelujen tuottamisessa, ja osoitamme heille sydämelliset kiitoksemme. Toivomme maailmanlaajuisen vapaaehtoisverkostomme kasvavan jatkuvasti; sillä keinoin teemme Urantia-kirjaa tunnetuksi kaikissa maissa ja yhteisöissä, jotka ovat valmiita ottamaan nämä opetukset vastaan. Rohkaisemme kaikkia, joita kiinnostaa auttaa meitä tässä asiassa, ottamaan yhteyttä Urantia-säätiöön.

Internetin Urantia-kirja-koulu (IUKK) on ahkeroinut kulissien takana kehitelläkseen uuden, internetiin tukeutuvan järjestelmän IUKK:n kursseja varten. Tällä järjestelyllä korvataan vanha sähköpostiin perustunut toimintatapa. Uudessa formaatissa opiskelijat menevät IUKK:n verkkosivuille, kirjautuvat, tutustuvat kullekin kurssille annettuihin tehtäviin, jättävät sinne oman suoritteensa ja mahdollisesti keskustelevat muiden oppilaiden ja opettajien kanssa tähän tarkoitukseen varatulla sivulla. Uusi formaatti pitää kurssitapahtumat paremmin koossa ja vähentää kurssinvetäjien kuormaa. Se mahdollistaa myös kursseihin liittyvät graafiset ja audioesitykset. Talven 2006 lukukausi alkoi tammikuussa uutta verkkosivustoa käyttäen, ja ensimmäisen lukukauden sujumisesta riippuen kevätkauden kurssit alkavat verkkosivustolla huhtikuussa 2006.

VERKKOSIVUSTOMME

Sivuillemme www.urantia.org tehtyjen yksittäisten vierailujen määrässä saavutettiin huippu eli 150.000 kuukausittaista (5.000 päivittäistä) käyntiä maaliskuussa 2005, ja sama toistui aikavälillä marraskuusta 2005 tammikuuhun 2006, mutta määrä laski 100.000:een heinäkuussa 2005. Saattaa olla, että korkeimmat lukemat kirjataan aikoina, jolloin useimmat ihmiset ajattelevat Jeesusta tai kuulevat puhuttavan hänestä: jouluna ja pääsiäisenä. Espanjankieliset sivumme ovat yhtä suosittuja kuin englanninkielisetkin, ja portugali ja ranska seuraavat tiukasti kannoilla.

Saadaksemme aikaan säästöjä Urantian Newsin paperiversion painatus-ja postituskuluissa (n. 25.000 €) lehtinen julkaistiin nettiversiona. Aiempien vuosien Urantian News -julkaisut ovat nekin saatavilla nettiversioina. Julkaisemme myös vuonna 2006 Urantian Newsin nettiversioita. Kts. http://www.urantia.org/urantian_news.html.

Vakaa aikomuksemme on kohentaa vuoden 2006 aikana sivustomme ilmettä ja uudistaa sen sisältöä mm. uusin palveluin. Informaation ajantasaistaminen on aina haaste, joten ottakaapa yhteyttä kaikki te lukijat, jotka olette it-suuntautuneita ja haluaisitte tarjoutua auttamaan sivujemme ajantasaistamisessa.

PÄÄTÖSSANAT

Näe mielesi silmin lahjakas teknologian, historian ja vertailevan uskontotieteen professori, joka vuosikaudet ensin opetettuaan, luennoituaan ja tutkittuaan kokoaa sitten tiivistelmän parhaista oivalluksistaan ja julkaisee ne oppilailleen ja muille tarkoitettuna oppikirjana. Tämä yliopiston jatko-opintotasoista ymmärrystä edellyttävä oppikirja osoittautuu 2000-sivuiseksi opukseksi, joka on ehdottomasti mestariteos, mutta haasteellinen ja painava – sekä fyysisesti että älyllisesti.

Mitähän professorin jatko-opintokurssien opiskelijat arvelisivat joutuvansa maksamaan uudesta oppikirjastaan? Montako oppikirjan kappaletta professori ja hänen kustantajansa arvelisivat myyvänsä sen elinkaaren aikana?

Yhdysvaltain yliopistokirjakaupat veloittaisivat kyseisestä tekstistä nykyhinnoin 150—200 dollaria (125— 170 €). Jos kirjaa sen elinikänä myytäisiin 15.000 kappaletta, sitä pidettäisiin jymymenestyksenä.

Arvostamamme Urantia-kirja, jonka lukija tietenkin tunnistaa edellä esitetyn kuvailun kaltaiseksi, on kuitenkin hinnaltaan 25 euroa ja on lisäksi saatavilla tavallisista kirjakaupoista kaikkialla Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa. Urantia-säätiön vuotuinen kirjamyynti on keskimäärin 15.000 kappaletta, ja kirjan ilmestymispäivän jälkeen sitä on myyty yli 500.000 kappaletta – yli puolet tästä määrästä viimeisten kymmenen vuoden aikana!

Luodessani katseen noihin kuluneisiin kymmeneen vuoteen Urantia-kirjan myyntiluvut näyttävät minusta aina vain enemmän vuosikymmenen ”ihmeeltä”. Vaikean ja paksun kirjamme ei perinteisen ajattelutavan mukaan tulisi käydä kaupaksi ollenkaan. Keskimääräiseen nykykirjaan verrattaessa se menestyy kuitenkin erinomaisesti. Myynnin kokonaismäärin mitattuna kirjamme on verrattomassa seurassa: kaikista julkaistuista kirjoista vain 1 % yltää Urantia-kirjan menekkilukuihin. Mitä tahansa muuta satunnainen selailija kirjastamme tuumanneekin, ainakin se on hyvää luettavaa, sillä muutoin sen menekki ei olisi näin ilmiömäistä!

Urantia-kirjan lukijoissa ilmenee mielestäni välillä kärsimättömyyttä, kun he tarkastelevat kirjan myyntikäyriä. Miksei kirjaa ole myyty enempää? Miksei koko maailma ole ottanut tätä ihmeellistä tarinaa omakseen? Sitä mukaa kun olen oppinut tämän bisneksen perusasioita, olen alkanut nähdä ongelman toisestakin perspektiivistä: Mitä jos merkittävä kirjatukku soittaa emmekä kykene toimittamaan tilausta ajoissa siksi, että varastomme on tyhjä tai meillä ei ole työntekijöitä tai meillä ei ole rahaa maksaa laskujamme tai emme suoriudu paperitöistä? Ellei tilausta toimiteta ajoissa, tämä merkittävä kirjatukku poistaa meidät luetteloistaan merkinnällä ”Urantia-kirja – ei saatavissa”. Kirjan jakelua nykyään uhkaava suurempi vaara kuin mikään ”ulkopuolinen” haaste on tämä: puuttuva valmius kohdata markkinoiden realiteetit. Ja ratkaisu on seuraava: meillä on oltava varastoa, asioidemme tulee olla järjestyksessä ja meidän tulee olla tavoitettavissa.

Nykyisten jakelutasojen ylläpitäminen sekä toimet sen hyväksi, että pystymme edelleenkin laajentamaan operaatioitamme menekin odotettavissa olevan kasvun tahdissa, on Urantia-säätiön edessä oleva vaikein ja haastavin tehtävä. Ellemme varjele ja pidä yllä merkittävää sijoitustamme kirjabisnekseen, Urantia-kirjan maailmanlaajuinen saatavuus voi yhtäkkisesti katketa. Markkina-asemiemme takaisin valtaaminen kysyisi paljon enemmän ponnistuksia kuin vakaan läsnäolon ylläpitäminen.

Mitä voit tehdä ollaksesi apuna? Tue yleisrahastoamme, josta päivittäisiin toimintoihimme tarvittavat varat etupäässä ovat peräisin. Tarjoudu auttamaan paikallisella tasolla tai soita saadaksesi kuulla muista palvelumahdollisuuksista. Ja rukoile menestymisemme jatkuvuuden puolesta ja sen puolesta, että kestämme rauhallisen ja tasaisen kasvun kivut.

Olemme yhä lammikon sammakonpoikasia.

Johtokunta
Gard Jameson
Seppo Kanerva
Richard Keeler
Georges Michelson-Dupont
Mo Siegel

Johtokunnan kunniajäsenet
Patricia Mundelius
Neal Waldrop

Johtokunnan liitännäisjäsenet
René Hagenaars
Jane Ploetz
Nancy Shaffer
Sue Tennant

Säätiön Chicagon-henkilökunta
Connie Gutierrez
Jay Peregrine
Chistopher Wood
Tamara Wood

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään