Urantia-säätiö Vuosikertomus 2004

Tulostettava versioTulostettava versio

PRESIDENTIN NÄPPÄILYJÄ

Ilmoituksenantajat osoittivat meille erikoislaatuisen tehtävän, globaalin ja käänteentekevän urakan, joka pitää opetusten lukijat vallassaan monet sukupolvet ja vuosisadat. Onko meillä tarpeeksi antaumusta, kärsivällisyyttä ja sisukkuutta? Sallikaa minun olla kaihtelematon: Jos onkin niin, että Urantia-säätiö on toiminut jo yli puolen vuosisadan ajan, olemme uskoakseni edenneet kuitenkin vain muutaman askelen sillä koettelevalla matkalla, joka on enimmältään vielä edessä päin. Tällä vuosituhannen tai ehkä pitempäänkin jatkuvalla etsintäretkellä säätiön johtokunnan ja henkilöstön jäsenet ottavat aina mieluusti vastaan opetuksia tosissaan opiskelevilta saamansa avun ja toveruuden.

Kun lukijoina pohdimme nykyisiä ja tulevia haasteitamme, voimme uskoakseni hyödyntää seuraavia keskiväliolentokomission näkemyksiä:

Jeesus päätti perustaa taivaan valtakunnan ihmiskunnan sydämiin luonnonmukaisin, tavallisin, vaikein ja vaivalloisin menetelmin, täsmälleen sellaisin menettelytavoin, jollaisia hänen maisten lastensa pitää tämän taivaan valtakunnan laajenemisen ja edistymisen hyväksi työskennellessään myöhemmin noudattaa. [1521:1]

Henkilökohtaisella tasolla tällä lauseella on minulle varsin suuri merkitys. Jos sovellan sitä tänään ja huomenna suoritettavanani olevaan työhön, päättelen, että minun on suostuttava sellaiseen, joka on ”luonnonmukaista” ja ”tavallista”, ja minun on niin ikään sanottava ”kyllä vain” kaikelle, mikä on ”vaikeaa” ja ”vaivalloista”. Koska nuo neljä sanaa epäilemättä tuovat julki tosiasian, vieno ja vähän hapankin hymy lienee sopiva ja paikallaan.

Muuan Voimallinen Sanansaattaja sanoo:

Eräs tärkeimmistä kuolevaisena kokemanne elämänvaiheen aikana opittavista läksyistä on ryhmätyö. Täydellisyyden sfäärejä kansoittavat ne, jotka ovat oppineet tämän taidon työskennellä yhdessä muiden olentojen kanssa. Harvalukuiset ovat ne velvollisuudet, jotka maailmankaikkeudessa osoitetaan yksinäisen palvelijan suoritettaviksi. [312:1]

Yksilöllisten näkemystemme ja taustojemme moninaisuus pitää meidät tiukan tietoisina siitä, miten tarpeellisia johtokunnan päivittäisessä työskentelyssä ovat käytännöllinen yhteistoiminta ja hengellinen yhtenäisyys merkittävistä korostus-ja lähestymistapaeroista huolimatta. Omasta kokemuksestamme johtuen ja lisäksi monista muista syistä tiedämme, ettei Isän suunnitelman toteuttamisessa saa eikä voi rajoittua henkilöihin, joille on yhteistä täysin sama käsitysten, näkemysten ja järjestösuhteiden kokonaisuus. Toivomme lukijoiden kaikkialla maailmassa pyrkivän yhteisiin tavoitteisiin toteuttamalla laajaa kirjoa myönteisiä hankkeita ja toimimalla sellaisen yhteistyön ja ryhmätyöskentelyn hengessä, joka pitää kunniassa sitä, että päämäärämme on yhteinen sekä sitä, että Isällä on luova tarkoitus.

Johtokunta ja henkilöstö tekevät parhaansa kunnioittaakseen noita periaatteita. Vakuutan teille, että me olemme viinitarhassa tehneet työtä, emme vain maistelleet viinipuun hedelmiä:

 • Englanninkielisen kirjan ääniteversio on nyt saatavilla MP3-formaatissa ja se on ostettavissa säätiön webbikaupasta 39,95 dollarilla.
 • Liettuankielinen käännös painettiin elokuussa 2004.
 • Portugalinkielisen käännöksen loppusilaus on valmistunut. Säätiön henkilökunnan parhaillaan paino kuntoon valmisteleman kirjan painattamiseen tarvitaan varoja.
 • Italiankielinen käännös valmistui toukokuussa ja siihenkin tarvitaan varoja, sillä parhaillaan sitä valmistellaan julkaistavaksi.
 • Saksankielinen käännös on saatu päätökseen, mutta se kaipaa vielä hiontaa kirjoitusasun yhtenäistämiseksi ja oikaisemiseksi. Saksannoksen painatuskulut on jo katettu.
 • Romaniankielinen käännös julkaistiin CD-muodossa vuonna 2004. Kysymyksessä ei vielä ole lopullinen teksti, vaan sen viimeistely jatkuu. Vironnos ja ruotsinnos ovat myös loppuvaiheessaan ja saattavat olla valmiita painokuntoon saatettaviksi vuoden 2005 loppuun mennessä.
 • Pätevien kääntäjien työstämä kiinankielinen käännös on edistynyt merkittävästi, ja arviomme sen valmistuvan joko vuonna 2006 tai 2007.
 • Muut käännöshankkeet (bulgaria, farsi, indonesia, japani, kreikka, norja, puola ja tšekki) ovat vielä keskeneräisiä.
 • Vuonna 2005 otetaan espanjannoksesta 10.000—15.000 kappaleen painos. Vuoden 2005 loppuun mennessä espanjankielisestä käännöstä on painettu 120.000 kappaletta.

Vuonna 2004 säätiö lausui jäähyväiset monelle säätiötä useat vuodet uskollisesti ja antaumuksellisesti palvelleelle henkilökunnan jäsenelle. Olemme erityisessä kiitollisuuden velassa entiselle toimeenpanevalle johtajallemme Tonia Baneylle ja entiselle kansainvälisen toimiston hoitajallemme Mindy Williamsille. Oman tärkeän panoksensa toivat myös James Woodward (lukijapalvelut), Víctor García Bory (espanjankieliset palvelut), Steven Baney (kirjatoimitukset ja isännöinti), Sheila Schneider (toimeenpaneva avustaja) ja Marcia Lansu (kirjanpitäjä). Toivomme ja uskomme työskentelyn säätiön hyväksi tuoneen kaikille näille ystävillemme ja entisille työtovereillemme niin suuressa määrin tyydytystä ja vakuuttuneisuutta hyvin suoritetusta työstä, että se koituu henkilökohtaisen kasvun lisäykseksi ja innoitukseksi sekä tässä että tulevassa elämässä.

Tiedämme ylösnousemuksellisen elämänvaiheen olevan armotonta mukautumisen ja edistymisen yltäkylläisyyttä: Viisauden Täydellistäjä sanoo:

Mutta jo kauan ennen Havonaan-saapumistaan nämä ylösnousemukselliset ajallisuuden lapset ovat oppineet herkuttelemaan epävarmuudella, lihomaan pettymisestä, innostumaan ilmeisestä tappiosta, vahvistumaan vaikeuksien edessä, osoittamaan lannistumatonta rohkeutta suunnattomuuden edessä ja harjoittamaan voittamatonta uskoa joutuessaan kohdakkain selittämättömän esittämän haasteen kanssa. [291:3]

Paljolti samassa hengessä ovat työtoverimme täällä Urantialla väliin valokeilassa ja sitten taas sen ulkopuolella, mutta säätiön työtehtävä pysyy ja edistyy. Keskiväliolentojen komissio kehottaa:

Älkää lannistuko; ihmisen evoluutio on yhä käynnissä, eikä Jeesuksessa ja Jeesuksen kautta maailmalle annettu ilmoitus Jumalasta tule epäonnistumaan. [2097:1]

Teidän, rakkaiden ystävieni ja lukijatovereideni, avullanne se onnistuu varmasti. —Seppo Kanerva

Urantia-Kirjan vuosilevitys

Levitys kielittäinKIRJALEVITYS

Vuonna 2004 Urantia-kirjan myynti ja muu jakelu laski hieman edellisvuodesta. Vuoden 2003 lukuihin sisältyvä Latinalaisen Amerikan kirjastoille lahjoitettu merkittävä kirjaerä selittää lähes täysin tämän eron. Kirjojen myynti oli Yhdysvalloissa vuonna 2004 yleensäkin vähäisempää kuin edellisinä vuosina. Urantiakirjan vakaina pysyvät myyntimäärät koko alaa koskeneen taantumankin aikana kertovat kirjan kyvystä puolustaa paikkaansa kirjakauppaelinkeinon piirissä.

Vähemmän loistokkaanakin myyntivuonna 2004 Urantia-säätiö onnistui levitystyössään. Amerikan kirjamessuilla Chicagossa hankimme lisää kolme kirjatukkua Latinalaisesta Amerikasta. Kun otetaan huomioon Väli-ja Etelä-Amerikan kirjastoille ja oppilaitoksille lahjoitetut 3200 kirjaa – minkä toimenpiteen kanadalainen Northern Light Urantia Association anteliaasti rahoitti – espanjankielisen käännöksen voimistuva leviäminen jatkui herkeämättä myös v. 2004. Hiljattain painettua Urnatijos Knygaa varten Urantia-säätiö solmi sopimuksen myös liettualaisen kirjatukun kanssa.

Vaikkeivät vuoden 2004 luvut millään muotoa olekaan järisyttäviä maailmassa, jossa uusia kirjoja tulee ja me-nee päivittäin, se seikka, että Urantia-kirja on osoittanut olevansa viimeisten 50 vuoden ajan tasaisesti myyty teos, on yksi säätiön suurimmista voimavaroista katkeamattomissa ponnistuksissamme opetusten levittämiseksi.

OPETUSTEN LEVITTÄMINEN

Urantia-kirja netissä

Liikenne Urantia-säätiön verkkosivuilla www.urantia.org lähentelee 100.000:tta käyntiä kuukau dessa, mikä on ennätyksellistä. Se tarkoittaa 3000 yksittäistä käyntiä päivässä! Espanjan-, venäjän-ranskan-, portugalin-ja suomenkieliset sivumme ja varsinkin kyseisten käännösten HTML-versiot ovat jatkuvasti erittäin suosittuja niin, että espanjannosta tutkitaan lähes yhtä paljon kuin englanninkielistä kirjaa.

Internetin Urantia-kirja-koulu (IUKK-UBIS) avattiin Urantia-säätiön verkkosivuilla vuonna 1999, ja sillä on nyt menossa kuudes vuosi kaikkialla maailmassa oleville lukijoille tarkoitettuine oppikursseineen. Kursseja on nyt järjestetty yli 50 ja niillä on ollut osallistujia yli 800. IUKK on yksi säätiön koulutus-ja yhteyksienluontiprojekteista. Sitä ohjaa ja hallinnoi ryhmä vapaaehtoisia kahdeksanjäsenisen johtokunnan alaisuudessa. Sen opettajista ja kurssinvetäjistä koostuva henkilöstö järjestää kursseja englanniksi, espanjaksi ja ranskaksi. Vuonna 2004 järjes

tettiin kuusitoista kurssia, joista kymmenen englanniksi, kolme espanjaksi ja kolme ranskaksi. Englanninkielinen opettajakunta kasvaa. Vuonna 2004 opettajakunta laajeni neljällä koostuen nyt kymmenen opettajan ydinjoukosta.

Lukijapalvelut

Urantia-säätiön lukijapalveluiden osasto toimii kautta maailman lukijoiden ensimmäisenä kosketuspintana, se järjestää tilaisuuksia sosiaaliseen verkottumiseen ja rohkaisee opintoryhmien perustamista. Henkilökuntamme huolena on suorittaa palveluja, jotka lisäävät opetusten tuloksellista opiskelua ja edistävät lukijoiden välistä sosiaalista kanssakäymistä ja ystävyyttä. Kiitämme niitä vapaaehtoisia, jotka jo nyt avustavat meitä tämän palvelun järjestämisessä. Tarvitsemme kutienkin eri puolilla maailmaa yhä lisää avainasemassa olevia yhteyshenkilöitä, jotta lukijoiden saattaminen kosketuksiin muiden lukijoiden kanssa sujuisi juoheammin ja tehokkaammin. Mikäli tähän antoisaan palvelutilaisuuteen osallistuminen kiinnostaa sinua, ole ystävällinen ja ota yhteyttä Urantia-säätiön lukijapalvelujen osastoon.

Urantia-säätiolle lahjoittavien määrät

RAHOITUS JA HALLINTO

Lahjoitukset

Vuonna 2004 Urantia-säätiö sai hieman alle 800 lahjoittajalta yli 500.000 dollaria (385.000 €). Ei-kaupallisille yhteisöille annettujen lahjoitusten yleissuuntauksen mukaisesti mekin saimme varoja suurina lahjoituksina vähemmän kuin edellisinä vuosina; lahjoittajien kokonaismäärä kuitenkin nousi. Yleishyödyllisille organisaatioille annettujen lahjoitusten ei odoteta kasvavan vuon na 2005.

Osoitteistoomme kuuluvista aktiivisista lukijoista vähemmän kuin 6 % lahjoittaa meille vuosittain. Määrän kohottamiseksi aloitimme vuonna 2004 ”euro päivässä -klubin”. Tavoitteenamme on soittaa puhelimella mahdollisimman monelle osoitteistossamme olevalle ja pyytää itse kutakin lahjoittamaan vähintään euron päivässä vuotuisen varainhankintakampanjamme hyväksi. Pyrkimyksemme on nostaa vuosittain lahjoittavien määrä 2500:aan. Jos noin moni lahjoittaja antaisi euron päivässä, vuosimenomme tulisivat katetuiksi.

Pitkän aikavälin varainhankintatiimimme eli Matteus-projekti järjesti alueellisen lukijatapaamisen Santa Monicassa Kaliforniassa viime toukokuussa. Luotiin monia uusia yhteyksiä ja ystävyyksiä ja entisiä ystävyyssuhteita elvytettiin. Toukokuulle 2005 on suunnitteilla lukijatapaaminen Dallasin lähistölle Teksasiin. Vuonna 2004 Matteus-projektin jäsenet lahjoittivat Urantia-säätiölle yli 248.000 dollaria (191.000 €).

Taloustilanne

Lahjoittajien vuonna 2004 ja aikaisempina vuosina lahjoihinsa liittämien rajoitusten vuoksi ja johtuen rajoittamattomien lahjoitusten alemmasta tasosta viime vuonna, käytettävissämme olevat operatiiviset kassavarat supistuivat merkittävästi. Selviytyäksemme supistuvan kassavirran tuomista pulmista, samalla kun edelleenkin jatkamme kääntämistä sekä Urantia-kirjojen painattamista ja levittämistä eri puolilla maailmaa ja usealla kielellä, vähensimme henkilökuntaamme 50 %:lla ja annoimme toimistorakennuksemme kolmannen kerroksen vuokralle. Vuoden 2004 tilintarkastusta ei ole vielä pidetty, mutta voimme silti kertoa seuraavaa: Tulojen kokonaismäärä, johon kuuluu kirjamyynnin nettotulot, sijoitusten nettotuotto ja lahjoitukset, oli lähes 700.000 dollaria (540.000 €). Kokonaiskulumme olivat suunnilleen 890.000 dollaria (645.000 €). Nettoalijäämä oli näin olleen osapuilleen 190.000 dollaria (146.000 €). Erotus katettiin sijoituksia vähentämällä.

Vuoden 2005 talousarvio edellyttää tiukkaa taloudenpitoa, mihin kuuluu toiminnan jatkaminen nykyisellä supistetulla henkilökunnalla, keskustoimiston tilojen antaminen vuokralle ja realistiset varainkeräystavoitteet. Erik-seen rahoitettuja oikeudellisia kuluja lukuun ottamatta suunnittelemme kokonaistulojen nousevan 884.000 dollariin (680.000 €) ja nettomenojen olevan 934.000 dollaria (718.000 €). Suunnitelmissamme on ottaa uudet painokset englannin-ja espanjankielisestä kirjasta ja lisäksi painattaa kokonaan uudet saksan-, italian-ja portugalinkieliset kirjat. Käynnissä olevat käännöshankkeemme on esitelty muualla tässä vuosikertomuksessa; merkittävin kuluerä on kiinankielinen käännös. Jatkamme työtämme tavaramerkkiemme ja kansainvälisten tekijänoikeuksiemme voimassa pitämiseksi ja auttaaksemme lukijapalvelujemme, ilmaiskirjojen, kirjastolahjoitusten ja internetin yhteyspalvelujen kautta yksittäisiä lukijoita ja lukijaryhmiä heidän Urantia-kirjan opiskelussaan.

JULKAISEMISESTA VIISIKYMMENTÄ VUOTTA

Lokakuussa tulee kuluneeksi viisikymmentä vuotta englanninkielisen Urantia-kirjan julkaisemisesta. Vielä elossa olevat ja tuon tärkeän tapahtuman muistavat henkilöt kertovat, millaisella kiihtymyksellä he ensimmäisen kirjansa tai kirjalaatikkonsa tuloa odottivat päästäkseen jakelemaan sitä perheensä jäsenille tai ystävilleen. Siihen saakka kirjan lukuja oli voinut lukea vain käymällä Chicagossa Diverseyn numerossa 533. Nyt heillä oli vapaus tuoda ilmoitus kenen tahansa tietoon.

Ensimmäisten lukijoiden joukossa oli monia, jotka uskoivat, että kirjasta tulisi välittömästi myyntimenestys ja että siihen kohdistuisi koko maailman huomio. Muuan silloisista lukijoista kertoi minulle, että hän ja hänen aviomiehensä ostivat kellarivarastoonsa kymmenen kappaleen laatikon uskoessaan, että kirjojen arvo nousisi niin korkeaksi, että he ne 20 vuoden kuluttua myydessään voisivat tällä arvonnousulla maksaa lastensa yliopisto-opinnot. [Erittäin hyvässä kunnossa olevasta ensipainoksen kappaleesta saattaisi nykyään saada 1000 dollaria (770 €).] Kirjoja lähetettiin tunnetuille julkisuuden henkilöille ja maan hallituksen jäsenille. Maailmassa vallitsi monien vuosien jälkeen rauha ja sodanjälkeinen talouselämä kukoisti. Tulevaisuuden odotukset olivat korkealla.

Asiat eivät tietenkään sujuneet ihan ensimmäisten lukijoiden odotusten mukaisesti. Kirjan myynti oli alussa verkkaista. Ensimmäisiin vuosiin kuuluu sellainenkin, jolloin myynti oli vain kolme kirjaa! Vähitellen jakelu ja myynti nousivat ja kirjasta otettiin uusi painos. Kutakin painosta varten tuli kerätä siihen tarvittavat varat, Käännöstoiminta alkoi nyt tosissaan. Urantia-kirjan myynnin kasvukäyrä on ollut enemmänkin logaritminen kuin aritmeettinen siten, että suurimmat kasvuluvut on nähty aivan viime vuosina. Nyt kun kirja on luettavissa myös internetissä, sen opetukset ovat saaneet uuden ja tehokkaan levitysvälineen. Sadattuhannet ihmiset kautta maailman löytävät kirjan tätä tietä, useimmat heistä vieläpä omalla äidinkielellään. On osoittautunut, että kirjan opetusten maailmanlaajuinen leviäminen on etupäässä hidasta jos kohta vakaata kasvua, pikemminkin kuin yhtäkkinen ja näyttävä menestys.

Mitä tapahtuu Urantia-kirjalle ja sen opetuksille seuraavien viidenkymmenen vuoden kuluessa? Ensimmäinen lukijapolvi on enimmältään jo rajan takana ja toinen polvi lähestyy eläkeikää. Kuka vie soihtua eteenpäin sitten, kun me emme siihen enää kykene? Me Urantia-säätiössä suhtaudumme näihin kysymyksiin hyvin vakavasti. Ole ystävällinen ja tule mukaamme vuonna 2005 työskentelemään viidennen käänteentekevän ilmoituksen tulevaisuuden varmistamisen puolesta

Urantia-säätiön johtokunta ja henkilöstö

Johtokunta

 • Gard Jameson
 • Seppo Kanerva
 • Richard Keeler
 • Georges Michelson-Dupont
 • Mo Siegel

Johtokunnan liitännäisjäsenet

 • Carolyn Kendall
 • Jane Ploetz
 • Nancy Shaffer
 • Kathleen Swadling

Johtokunnan kunniajäsenet

 • Patricia Mundelius
 • Neal Waldrop

Säätiön Chicagon-henkilökunta

 • Christine Bailey
 • Connie Gutierrez
 • Jay Peregrine
 • Matthew Viglione
 • Tamara Wood

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään