Fellowship Ryhtyy Julkaisijaksi

Tulostettava versioTulostettava versio

Hätäisesti oikeuden päätökseen reagoiden lukijajärjestö The Fellowship päätti hiljattain, että se painattaa The Urantia Bookistaoman versionsa, josta väitetään, että se "on oleva merkittävästi nykyisin saatavilla olevia Urantia-kirjan painoksia parempi".

Kyseinen ryhmäkunta, joka historian näkökulmasta on lukijoiden kanssakäymisjärjestö, noudatti samanlaista julkaisukilpailulinjaa edellisen tekijänloukkausoikeudenkäynnin jälkeen vuonna 1996. Tuolloisessa oikeudenkäynnissä Fellowship tuki pyrkimyksiä mitätöidä Urantia-kirjan tekijänoikeudet. Alioikeus päätti heidän hyväkseen, mutta yhdeksäs vetoomustuomioistuin kumosi alioikeuden päätöksen vuonna 1997, ja Fellowship velvoitettiin vetämään kirjansa markkinoilta.

Olimme edellisen kokemuksen pohjalta toivoneet, että muut julkaisijaksi ryhtymistä havittelevat olisivat ennen omia toimiaan odottaneet edes valitusoikeuden päätöstä.

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään