Τα Μέρη του Βιβλίου

   
   Red Jesus Text: On | Κλειστό    Paragraph Numbers: On | Κλειστό
Προβολή για εκτύπωσηΠροβολή για εκτύπωση

Το Βιβλίο της Ουράντια

Τα Μέρη του Βιβλίου

Μέρος Ι.
Το κεντρικό σύμπαν και τα υπερσύμπαντα

(υποστηρίχθηκε από ένα σώμα υπερσυμπαντικών προσωπικοτήτων της ουβέρσα οι οποίες λειτουργούν εξουσιοδοτημένες από τους αρχαίους των ημερών του Όρβοντον.)

Μέρος II.
Το τοπικό σύμπαν

υποστηρίχθηκε από ένα σώμα προσωπικοτήτων τοπικών συμπάντων του νέβαδον, με την εξουσιοδότηση του γαβριήλ του σάλβινγκτον.

Μέρος ΙΙΙ.
Μέρος ΙΙΙ. Η ιστορία της Ουράντια

τα φύλλα αυτά υποστηρίχθηκαν από ένα σώμα προσωπικοτήτων του τοπικού σύμπαντος, οι οποίες ενεργούν εξουσιοδοτημένες από τον γαβριήλ του σάλβινγκτον.

Μέρος IV.
Μέρος IV. H ζωή και η διδασκαλία του Ιησού

Αυτή η ομάδα εγγράφων χορηγήθηκε από μια επιτροπή δώδεκα μεσοδιάστατων της Ουράντια, ενεργούντων υπό την επίβλεψη ενός αποκαλυπτικού διευθύνοντα Μελχισεδέκ.

Η βάση αυτής της αφήγησης παρασχέθηκε από έναν δευτερεύοντα μεσοδιάστατο στον οποίον είχε κάποτε ανατεθεί η υπεράνθρωπη φροντίδα του Αποστόλου Ανδρέα

Foundation Info

Προβολή για εκτύπωσηΠροβολή για εκτύπωση

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved