Τα Μέρη του Βιβλίου

   
   Paragraph Numbers: On | Κλειστό
Προβολή για εκτύπωσηΠροβολή για εκτύπωση

Το Βιβλίο της Ουράντια

Τα Μέρη του Βιβλίου

ΜΕΡΟΣ Ι.
Το Κεντρικό και τα Υπερσύμπαντα

Χορηγήθηκε από ένα Σώμα Υπερσυμπαντικών Προσωπικοτήτων της Ουβέρσα ενεργούντων με την εξουσιοδότηση των Αρχαίων των Ημερών του Όρβοντον

ΜΕΡΟΣ ΙΙ.
Το Τοπικό Σύμπαν

Χορηγήθηκε από ένα Σώμα Προσωπικοτήτων του Τοπικού Σύμπαντος του Νέβαδον ενεργούντων με την εξουσιοδότηση του Γαβριήλ του Σάλβινγκτον

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ.
Η Ιστορία της Ουράντια

Αυτά τα έγγραφα χορηγήθηκαν από ένα Σώμα Προσωπικοτήτων του Τοπικού Σύμπαντος ενεργούντων με την εξουσιοδότηση του Γαβριήλ του Σάλβινγκτον

ΜΕΡΟΣ IV.
Η Ζωή και οι Διδασκαλίες του Ιησού

Αυτή η ομάδα εγγράφων χορηγήθηκε από μια επιτροπή δώδεκα μεσοδιάστατων της Ουράντια, ενεργούντων υπό την επίβλεψη ενός αποκαλυπτικού διευθύνοντα Μελχισεδέκ.

Η βάση αυτής της αφήγησης παρασχέθηκε από έναν δευτερεύοντα μεσοδιάστατο στον οποίον είχε κάποτε ανατεθεί η υπεράνθρωπη επίβλεψη του Αποστόλου Ανδρέα.

Foundation Info

Προβολή για εκτύπωσηΠροβολή για εκτύπωση

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Όλα τα δικαιώματα κρατημένα.