Μέρος ΙΙΙ. Η ιστορία της Ουράντια

   
   Paragraph Numbers: On | Κλειστό
Προβολή για εκτύπωσηΠροβολή για εκτύπωση

τα φύλλα αυτά υποστηρίχθηκαν από ένα σώμα προσωπικοτήτων του τοπικού σύμπαντος, οι οποίες ενεργούν εξουσιοδοτημένες από τον γαβριήλ του σάλβινγκτον.

Foundation Info

Προβολή για εκτύπωσηΠροβολή για εκτύπωση

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Όλα τα δικαιώματα κρατημένα.